Green Michael Leslie

Zariadenie na rozprašovanie časticového materiálu a spôsob rozprašovania časticového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282460

Dátum: 31.12.2001

Autori: Jefferies Andrew, Green Michael Leslie, Prendergast Maurice Joseph, Noakes Timothy James

MPK: A61M 15/00, B05B 5/057, B05B 5/16...

Značky: částicového, rozprašovania, zariadenie, rozprašovanie, materiálů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozprašovania časticového materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, pri ktorom sa do hmoty časticového materiálu privedie vysoké napätie, čo spôsobí vypudenie častíc tohto materiálu z uvedenej hmoty. Vysoké napätie sa zo zdroja (16) vysokého napätia privádza do hmoty materiálu (36) obsiahnutého v zásobníku. Povrch hmoty (36) je vystavený okolitému prostrediu a privedené vysoké napätie sa vedie cez hmotu materiálu k časticiam,...

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278364

Dátum: 08.01.1997

Autori: Wilson Edward Henry, Green Michael Leslie, Noakes Timothy James, Grocott Arend Lea

MPK: B05B 5/08, B64D 1/18

Značky: elektrostatické, zariadenie, postrekovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie z lietadla, ktoré pozostáva z lineárnej postrekovacej hlavy (2) a z elektród (4) uložených v blízkosti lineárnej postrekovacej hrany (16) na vytváranie elektrického poľa a lúčov kvapaliny na postrekovacej hrane (16). Aby prúd vzduchu nenarušil lúče kvapaliny, sú postrekovacia hlava (2), postrekovacia hrana (16) a elektródy (4) uložené tak, že časť prúdu vzduchu prechádza medzi nimi. Pri postreku...