Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Hermecz István, Héja Gergely, Csikós Éva, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Nagy Lajos, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Simon Attila, Smelkóné Esek Ágota

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spôsob, derivátov, přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Héja Gergelyné, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Hajdú Félix, Simon Kálmán, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota, Szomor Tiborné, Hermecz István, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: spôsob, přípravy, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Sárosi Péter, Halász Judit, Csikós Éva, Simon Kálmán, Majláth Csilla, Hermecz István, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Erósné Takácsy Tünde, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné

MPK: A61P 5/00, C07B 61/00, A61K 31/5375...

Značky: oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, přípravy, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Halász Judit, Kis László, Gönczi Csaba, Simon Kálmán, Hermecz István, Hajdú Félix, Sántáné Csutor Andrea, Csikós Éva, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Szomor Tiborné

MPK: C07D 209/00

Značky: přípravy, spôsob, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Hajdú Félix, Nagy Lajos, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergelyné, Hermecz István, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Héja Gergely, Majláth Csilla

MPK: A61P 7/10, A61K 31/40, A61P 9/00...

Značky: 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, spôsob, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Szvoboda Ida, Kun Judit, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Héja Gergely, Pálosi Endre, Minker Emil, Sebestyén Gyula, Szüts Tamás, Szomor Mária, Kovács Gábor, Korbonits Dezsö, Virág Sándor

MPK: A61K 31/52, C07D 271/06, C07D 409/06...

Značky: substituované, polohe, teofylínové, spôsob, deriváty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kövári Árpád, Mihalovics György, Sütö Mihály, Molnár Erzsébet, Ledniczky László, Sperber Ferenc, Szabó Erzsébet, Pálosi Endre, Kiss Pál, Huszár Csaba, Mórász Ferenc, Szvoboda Ida, Szalay Erzsébet, Bóné István, Gönczi Csaba, Garaczy Sándor, Buttkai Ildikó, Gyüre Károly, Korbonits Dezsö, Héja Gergely, Németh Attila, Bán Károly, Györi Péter

MPK: C07D 277/22, C07C 331/02

Značky: spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Szómor Wundele Mária, Gönczi Csaba, Pálosi Endre, Korbonits Deszö, Márványos Ede, Ledniczky László, Kiss Pál, Szábó Gábor, Kun Judit, Szvoboda Kanzel Ida, Kállay Tamás, Héja Gergely, Budapešť (mlr)

Značky: způsob, výroby, derivátů, m-fenoxybenzylalkoholu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...