Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Illár Árpád, Héja Gergely, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Hermecz István, Nagy Lajos, Szomor Tiborné, Simon Attila, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Smelkóné Esek Ágota

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Simon Kálmán, Héja Gergelyné, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba, Hermecz István, Hajdú Félix

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Majláth Csilla, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Nagy Lajos, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Sárosi Péter, Hermecz István, Szomor Tiborné, Erósné Takácsy Tünde, Gönczi Csaba, Halász Judit

MPK: A61P 5/00, A61K 31/5375, C07B 61/00...

Značky: přípravy, spôsob, solí, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Kis László, Halász Judit, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Nagy Lajos, Simon Kálmán, Héja Gergely, Hermecz István

MPK: C07D 209/00

Značky: přípravy, derivátov, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Hermecz István, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Héja Gergelyné, Majláth Csilla, Hajdú Félix

MPK: A61P 9/00, A61P 7/10, A61K 31/40...

Značky: 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, přípravy, spôsob, derivátov

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Minker Emil, Korbonits Dezsö, Kovács Gábor, Virág Sándor, Szomor Mária, Szüts Tamás, Kiss Pál, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Sebestyén Gyula, Pálosi Endre, Kun Judit, Szvoboda Ida

MPK: C07D 409/06, C07D 271/06, A61K 31/52...

Značky: polohe, teofylínové, spôsob, deriváty, substituované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mihalovics György, Korbonits Dezsö, Györi Péter, Szabó Erzsébet, Kövári Árpád, Szvoboda Ida, Héja Gergely, Bán Károly, Garaczy Sándor, Bóné István, Pálosi Endre, Németh Attila, Gönczi Csaba, Buttkai Ildikó, Molnár Erzsébet, Szalay Erzsébet, Mórász Ferenc, Gyüre Károly, Sperber Ferenc, Sütö Mihály, Ledniczky László, Kiss Pál, Huszár Csaba

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: spôsob, přípravy, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kállay Tamás, Kun Judit, Kiss Pál, Márványos Ede, Héja Gergely, Szábó Gábor, Korbonits Deszö, Szómor Wundele Mária, Budapešť (mlr), Ledniczky László, Szvoboda Kanzel Ida, Pálosi Endre, Gönczi Csaba

Značky: derivátů, m-fenoxybenzylalkoholu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...