Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Simon Kálmán, Smelkóné Esek Ágota, Illár Árpád, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Hermecz István, Csikós Éva, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Simon Attila

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: spôsob, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Szomor Tiborné, Hermecz István, Hajdú Félix, Héja Gergelyné, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Csikós Éva

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: přípravy, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Gönczi Csaba, Erósné Takácsy Tünde, Csikós Éva, Majláth Csilla, Sárosi Péter, Hermecz István, Halász Judit, Nagy Lajos, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné

MPK: A61P 5/00, A61K 31/5375, C07B 61/00...

Značky: přípravy, spôsob, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Halász Judit, Hermecz István, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Csikós Éva, Nagy Lajos, Héja Gergely, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea, Kis László

MPK: C07D 209/00

Značky: přípravy, derivátov, spôsob, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Szvoboda Györgyné, Héja Gergelyné, Hermecz István, Hajdú Félix, Csikós Éva, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Héja Gergely

MPK: A61K 31/40, A61P 9/00, A61P 7/10...

Značky: derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, spôsob, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Héja Gergely, Gönczi Csaba, Sebestyén Gyula, Virág Sándor, Szvoboda Ida, Kiss Pál, Kun Judit, Korbonits Dezsö, Minker Emil, Pálosi Endre, Szomor Mária, Kovács Gábor, Szüts Tamás

MPK: A61K 31/52, C07D 409/06, C07D 271/06...

Značky: deriváty, výroby, spôsob, substituované, polohe, teofylínové

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Szabó Erzsébet, Pálosi Endre, Buttkai Ildikó, Szalay Erzsébet, Gyüre Károly, Kiss Pál, Bán Károly, Huszár Csaba, Mihalovics György, Györi Péter, Kövári Árpád, Németh Attila, Korbonits Dezsö, Sperber Ferenc, Molnár Erzsébet, Gönczi Csaba, Garaczy Sándor, Bóné István, Héja Gergely, Mórász Ferenc, Szvoboda Ida, Ledniczky László, Sütö Mihály

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: přípravy, spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Ledniczky László, Kiss Pál, Szábó Gábor, Kun Judit, Márványos Ede, Pálosi Endre, Héja Gergely, Szvoboda Kanzel Ida, Kállay Tamás, Budapešť (mlr), Szómor Wundele Mária, Korbonits Deszö, Gönczi Csaba

Značky: výroby, m-fenoxybenzylalkoholu, derivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...