Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Simon Kálmán, Hermecz István, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely, Simon Attila, Csikós Éva, Smelkóné Esek Ágota

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, přípravy, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Hajdú Félix, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Hermecz István, Héja Gergelyné, Héja Gergely, Csikós Éva, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Smelkóné Esek Ágota, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba

MPK: C07C 309/00, C07C 303/00

Značky: spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Majláth Csilla, Nagy Lajos, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Sárosi Péter, Halász Judit, Gönczi Csaba, Erósné Takácsy Tünde, Csikós Éva

MPK: A61K 31/5375, C07B 61/00, A61P 5/00...

Značky: solí, přípravy, spôsob, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Simon Kálmán, Hermecz István, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely, Csikós Éva, Nagy Lajos, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Kis László, Halász Judit, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba

MPK: C07D 209/00

Značky: derivátov, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Hajdú Félix, Hermecz István, Majláth Csilla, Héja Gergely, Héja Gergelyné, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Nagy Lajos

MPK: A61K 31/40, A61P 9/00, A61P 7/10...

Značky: spôsob, přípravy, derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kun Judit, Pálosi Endre, Szvoboda Ida, Sebestyén Gyula, Szüts Tamás, Gönczi Csaba, Kiss Pál, Korbonits Dezsö, Kovács Gábor, Héja Gergely, Szomor Mária, Virág Sándor, Minker Emil

MPK: A61K 31/52, C07D 409/06, C07D 271/06...

Značky: substituované, teofylínové, výroby, spôsob, deriváty, polohe

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Sperber Ferenc, Németh Attila, Bán Károly, Kiss Pál, Gyüre Károly, Molnár Erzsébet, Szvoboda Ida, Buttkai Ildikó, Héja Gergely, Kövári Árpád, Mórász Ferenc, Pálosi Endre, Gönczi Csaba, Sütö Mihály, Huszár Csaba, Szalay Erzsébet, Szabó Erzsébet, Györi Péter, Garaczy Sándor, Ledniczky László, Bóné István, Korbonits Dezsö, Mihalovics György

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: přípravy, spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pálosi Endre, Kiss Pál, Szábó Gábor, Korbonits Deszö, Ledniczky László, Szómor Wundele Mária, Budapešť (mlr), Szvoboda Kanzel Ida, Gönczi Csaba, Márványos Ede, Kállay Tamás, Héja Gergely, Kun Judit

Značky: derivátů, způsob, m-fenoxybenzylalkoholu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...