Gönczi Csaba

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Szomor Tiborné, Hermecz István, Smelkóné Esek Ágota, Csikós Éva, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Szvoboda Györgyné, Illár Árpád, Nagy Lajos, Simon Attila

MPK: C07B 61/00, C07D 209/00

Značky: přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergelyné, Nagy Lajos, Hermecz István, Héja Gergely, Hajdú Félix, Simon Kálmán, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Csikós Éva

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Simon Kálmán, Héja Gergely, Nagy Lajos, Szvoboda Györgyné, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Sárosi Péter, Majláth Csilla, Halász Judit, Erósné Takácsy Tünde, Hermecz István

MPK: A61K 31/5375, C07B 61/00, A61P 5/00...

Značky: spôsob, přípravy, solí, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné, Simon Kálmán, Kis László, Nagy Lajos, Halász Judit, Szvoboda Györgyné, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Hajdú Félix, Csikós Éva, Hermecz István

MPK: C07D 209/00

Značky: spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Szvoboda Györgyné, Nagy Lajos, Hermecz István, Szomor Tiborné, Héja Gergely, Majláth Csilla, Gönczi Csaba, Csikós Éva

MPK: A61K 31/40, A61P 7/10, A61P 9/00...

Značky: derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, přípravy, spôsob

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Teofylínové deriváty substituované v polohe 7 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278001

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kun Judit, Sebestyén Gyula, Kovács Gábor, Szüts Tamás, Gönczi Csaba, Pálosi Endre, Héja Gergely, Minker Emil, Szvoboda Ida, Korbonits Dezsö, Kiss Pál, Szomor Mária, Virág Sándor

MPK: C07D 409/06, A61K 31/52, C07D 271/06...

Značky: substituované, teofylínové, polohe, výroby, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Teofilínové deriváty, substituované v polohe 7, všeobecného vzorca I, kde všeobecné symboly majú významy uvedené v nároku 1, ako aj spôsob výroby týchto derivátov reakciou zodpovedajúceho amidoxímu s R1COOH, prípadne jej derivátmi s následnou cyklizáciou medziproduktu, ich použitie vo forme adičných solí s kyselinami vo farmaceutických prípravkoch s cennými účinkami, hlavne proti kašľu, bronchitíde s čiastočne protizápalovou účinnosťou.

Spôsob prípravy 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279665

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mihalovics György, Gyüre Károly, Kiss Pál, Szalay Erzsébet, Németh Attila, Ledniczky László, Héja Gergely, Sperber Ferenc, Buttkai Ildikó, Pálosi Endre, Sütö Mihály, Garaczy Sándor, Gönczi Csaba, Molnár Erzsébet, Szabó Erzsébet, Bóné István, Mórász Ferenc, Bán Károly, Szvoboda Ida, Kövári Árpád, Györi Péter, Huszár Csaba, Korbonits Dezsö

MPK: C07C 331/02, C07D 277/22

Značky: přípravy, spôsob, 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy derivátu 4-metyl-5-(2-chlóralkyl)tiazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 2 až 5 atómami uhlíka s priamym reťazcom, ktorá je substituovaná atómom chlóru v polohe 2, a ich adičných solí s kyselinami, ktorý spočíva v tom, že 3-tiokyanato-5-chlór-2-alkanón všeobecného vzorca (IV) sa nechá reagovať v organickom rozpúšťadle s plynným chlorovodíkom pri teplote 0 až 100 °C na...

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221849

Dátum: 15.07.1985

Autori: Szvoboda Kanzel Ida, Márványos Ede, Kun Judit, Szábó Gábor, Budapešť (mlr), Kiss Pál, Pálosi Endre, Ledniczky László, Kállay Tamás, Korbonits Deszö, Gönczi Csaba, Héja Gergely, Szómor Wundele Mária

Značky: derivátů, způsob, m-fenoxybenzylalkoholu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby m-fenoxybenzylalkoholu a jeho derivátů obecného vzorce I kde R1 značí atom vodíku nebo skupinu COR2, v níž R2 znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, při němž se 3-halogenbenzylester obecného vzorce II kde X je atom chloru nebo bromu a R2 má shora uvedený význam, uvede v reakci s fenolátem alkalického kovu v bezvodém roztoku nebo tavenině v přítomnosti mědi a/nebo měďné soli při teplotě 130 až 210 °C, výhodně 140 až 180...