Göhler Peter

Práškový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 267693

Dátum: 12.02.1990

Autori: Berger Friedrich, Fleischer Klaus, Semenov Vladimied, Mangler Rolf, Göhler Peter, Radionov Boris, Schingnitz Manfred, Reuther Christian, Fedotov Vasilij, Gudymov Ernest

MPK: F23D 1/00

Značky: horák, práškový

Text:

...COHMEHH. GTD HBPBFOPOIKG aaxpenneua OIHHH KPGBM C IHHWEH. ÄPVFHM C PVGGWKOÍ BOIHHOFO oxmamneunn. H B OTBBPCTHHX KDRKCHBJĎHD K KSWIOMV COOTBETCTBVDNGHV BHHYCKHOHV CDHJV TIK FQDHENBHO H 0 OÄHDH BTYJK 8. WTOOCTEBTCM KOMbuBDOñPa 3 HHü SIUOP MBMÄN BHHNCKHHM COHJOM H BTYIKOŘ. HPHHBM. DTÄGJBHHE BTVJKH B 8018 B HCHOMHEHHHB OTHDCHTÓIBHO HX KDGKCHBJBHD. WIMeD 6 Pñ 3 HHB YFMYGWBHHH C OCTJIJBHHEHIEJBHBŘMEFD 383098 R HEPYMHH CTOPOHH PVSBWKH AM 2...

Zařízení ke zplyňování uhelného prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266396

Dátum: 13.12.1989

Autori: Gamburg David, Semenov Vladimír, Fedotov Vasilij, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Göhler Peter, Gudymov Ernest, Seidel Wolfgang, Mangler Rolf

MPK: C10J 3/48

Značky: zařízení, zplyňování, uhelného, prachu

Text:

...Kopnyca aanemenu Ha aucoTe Buxnnunň nnocK 0 cTMnuneyPonbHUň PQPEHKM. anycknue 0 TBüpcTMn Kananou pacnúnDmeHu Man nnycKHuMM HaTpyóKaMM nan napa KoaKcMaanH 0 K HMH M n aüxomux cTeHKa× Kopnyca B HECKOnhKM×. pacnpeneneHHu× no era aucnTe pänax paanemcwu conna nan nnnumna mnnu Mnapaunnmnoň 3 MynbCMM. HpM 970 Kananu MoryT 6 NTb MCHUHHBHN KBK uTBepcTMM Mexny 0 dnMumuKuň M Mnnnwumcň MAMcnenauu Ma Tya M 3 orneynopnoň CTBJM.üauamenmd annapara ncnmuoukoñ...

Způsob a zařízení ke zplyňování /spalování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266353

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kretschmer Horst, Lahr Jens, Schingnitz Manfred, Tietze Günter, Göhler Peter, Güther Rolf, Fröhlich Manfred, Scheidig Klaus

MPK: C21B 5/00, C10J 3/50

Značky: palív, způsob, prachových, zařízení, zplyňování, spalování

Text:

...B nepaoň TPBTM TpaHcnOpTHDñ Tpydu, cHnTan or ee nauana 5 nmxneñ wacru n 03 aT 0 pa. npu Taxmx ycnoamnx Bo 3 HMKanmme n pe 3 yAbTaTe nynbcmpynmero naona ynpaunnnmero rana Mnnynbcu nanneuma pacnpocrpananrcn B TpaHCn 0 PTHOň Tpyde B noparnon Hanpaaaeumm annorb no exona Tpaucnuprnuň Tyau M nepe×onaT B uenarenbnoň oopne na Haxnnnmmňcn 3 Huxneň Hac 1 M nuaaTopa napumanbnuñ Kmnqmmň cnoů. Ecnu MBCTO sauna uaxonmrca na paccT 0 n 4 MM sance...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fuhrmann Wolfgang, Dittmann Paul, Göhler Peter, Walther Bernd, Kretschmer Horst, Gartner Berthold, Löblich Klaus, Tietze Günter, Schingnitz Manfred

MPK: F22B 1/18

Značky: technologické, účely, uhlí, surového, způsob, výroby, hnědého, sušení, obsahujícího, páry, topné, současné

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...

Periskop k vysokoteplotním reaktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 256907

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bianchin Roland, Göhler Peter, Schingnitz Manfred, Grosse Rolf, Franke Werner, Riedel Christian, Beuermann Hans- Lutz, Clausnitzer Eberhard

MPK: F23N 5/00

Značky: periskop, vysokoteplotním, reaktorům

Text:

...ncnecwsHeornoxenHñ mnaxa H sarpnsuenu. ~- B ocHone HSOÓDETBHHH nemam saaqa paapaôorawn nepncxon nn nepenaun onwuqecxúx CHPHan 0 B H 3 peaxunonnoro npocrpaucrna BHCOKOTEMnepaTypHHX peaxwopon mnummw,ymmmm Bmwmmmnmmmwommmwmnmmwnc nonombm raaooőpasnoü cpenm npenornpamaercx nosneücrnne HnH npepuBanHe nowoKa~nyqeü acnecwnne ownoxennx mnaxon, cyönnuaunn Mnnepanbnmx cocranxmx qacŕeñ H pyrux Boseücwsuü Hmemmeňcn B peaKuHOHHOM npocwpancrse 8...

Zařízení pro přesný posuv neperforovaného papíru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242415

Dátum: 01.12.1987

Autori: Göhler Peter, Kretschmer Horst

MPK: B65H 27/00

Značky: přesný, papíru, zařízení, posuv, neperforovaného

Text:

...Jeho podstatou je, že zařízení, tvořené páry hnacího a přítlačného kolečka, kde hnací kolečka jsou souoaá, má tato hnací kolečka tvořena nepoddajnými korundovými nebo diamantovými brusnými kotouči.Zařízení podle vynálezu zabezpečuje presný posuv neperforo vaného papíru v širokém rozsahu přítlačné síly, působící na příQ tlačná kolečka, a to pro.5 iroký sortiment druhů použitého pepíru.A j Nedochází ani k poškozování poeouvaného papíru e...

Zariadenie pre tavenie, ohrev a čerpanie látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 240540

Dátum: 15.08.1987

Autor: Göhler Peter

MPK: B01J 19/00

Značky: látok, čerpanie, ohrev, tavenie, zariadenie

Text:

...za sebou, tiež kombinovane. Na zaklade údajov kontrolného manometra je možné odhadnúť .teplotu prichádzajúcej pary. Spotrebu pary je možné určiť na základe množstva kondenzátu. Tvar zariadenia podporuje cirkuláciu taveniny a skracuje čas potrebný na roztavenie obsahu obalu, pričom aj posledné časti tuhej látky sa lahko topia.Transport látky po jej. roztaveni .je možné zabezpečiť čerpadlem, vákuomsamospádom alebo ich kombináciou....

Způsob současného chlazení plynu a granulace strusky a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235908

Dátum: 15.06.1986

Autori: Majdurov Nikolaj Petrovič, Gros Manfred, Göhler Peter, Kuhlbrodt Claus-otto, Gudymov Ernest Andrejevič, Schingnitz Manfred, Berger Friedrich, Egert Klaus, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Semenov Vladimir Petrovič, Heinrich Wolfgang, Lucas Klaus, Achmatov Igor Grigorjevič

MPK: C10J 3/82

Značky: způsobu, plynů, způsob, chlazení, současného, zařízení, strusky, provádění, granulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro současné ochlazení plynu a granulování strusky při výstupu z reaktorů ve kterých se za zvýšeného tlaku autotermicky vyrábějí plyny obsahující kysličník uhelnatý a vodík z pevných a kapalných paliv s velkým obsahem popela. Cílem vynálezu je zabránit ucpání výstupu a nebezpečným přehřátím dalších stupňů zpracováni nedostatečně ochlazenými plyny. Úkol je řešen tak, že se při paralelním výstupu surového plynu...

Hořák pro zplyňování prachových paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235907

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gavrilin Vladimir Petrovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Schingnitz Manfred, Fleischer Klaus, Kretschmer Horst, Berger Friedrich, Göhler Peter, Achmatov Igor Grigorjevič, Gudymov Ernest Andrejevič, Semenov Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Majdurov Nikolaj Petrovič

MPK: F23D 1/00, C10J 3/48

Značky: zplyňování, horák, palív, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hořáku pro zplyňováni prachových paliv pod tlakem do 50 MPa, kterým lze přivádět hnědouhelný prach a zplyňovací médium nebo směs zplyňovacích médií do reaktoru pro výrobu plynu zplyňováním pod tlakem. Účelným geometrickým provedením a rozmístěním konstrukčních prvků pro přívod uhelného prachu a zplyňovacího média v hořáku pro zplynování uhelného prachu pod tlakem se dosahuje správné funkce a spolehlivého provozního režimu...

Zařízení pro zpracování plynů získaných zplyňováním pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230653

Dátum: 15.01.1985

Autori: Kuhlbrodt Claus-otto Freiberg, Berger Friedrich, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Semenov Vladimir Petrovič, Gudymov Ernest Andrejevič, Brausse Reinhard, Schingnitz Manfred, Achmatov Igor Grigorjevič, Göhler Peter, Fedotov Vasilij Georgovič, Peise Helmut, Majdurov Nikolaj Petrovič, Lucas Klaus, Gavrilin Vladimir Petrovič, König Dieter

MPK: C10J 3/84

Značky: zařízení, zplyňováním, zpracování, plynů, získaných, tlakem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zpracování plynů, zejména pro současne přímé chlazení a částečné odstranění prachu a rovněž nasycení plynů vodní parou. Plyny se vyrábějí tlakovým zplynováním prachových paliv. Úkolem vynálezu je chlazení, částečné odstranění prachu a nasycení vodní parou plynů obsahujících prach, které jsou pod zvýšeným tlakem, výhodně v rozmezí 0,5 až 7 MPa, a mají vysokou teplotu, výhodně v rozmezí 800 až 1600 °C, ve vodní lázni....

Způsob zplyňování prachového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223559

Dátum: 01.09.1984

Autori: Berger Friedrich, Kretzschmar Horst, Kuhlbrodt Klaus, Neumann Berthold, Göhler Peter, König Dieter, Schingnitz Manfred, Jaschke Peter, Schweigel Hans-joachim, Lucas Klaus

Značky: zplyňování, způsob, paliva, prachového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování prachového paliva, přičemž reaguje prachové palivo v plamenové reakci s dmýcháním obsahujícím volný kyslík za tvorby hořlavého plynu obsahujícího CO a H2. Úkolem je zabránění proniknutí kyslíku do uzlů chlazení a úpravy vyrobeného plynu v případě poruchy přívodu prachového paliva do reaktoru s přihlédnutím k mrtvým časům systému havarijního uzavření a regulačních orgánů v systému přívodu kyslíku. Podle...

Reaktor pro částečnou oxidaci prachových a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220584

Dátum: 09.04.1984

Autori: Semenov Vladimir Petrovič, Peise Helmut, Göhler Peter, Majdurov Nikolaj Petrovič, Heinrich Wolfgang, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Shingnitz Manfred, Lucas Klaus, Gavrilin Vladimir Petrovič, Berger Friedrich, Fedotov Vasilij Georgijevič, Achmatov Igor Grigorjevič, Gudymov Ernest Andrejevič, Jegorov Alexandr Ivanovič

Značky: oxidací, reaktor, částečnou, palív, kapalných, prachových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro získání plynů obsahujících kysličník uhelnatý a vodík částečnou oxidací prachových nebo kapalných paliv obsahujících popel, pomocí dmýchaného média obsahujícího volný kyslík, při vysokých teplotách a za zvýšeného tlaku. Těleso vysokotlakové musí být chráněno spolehlivě před přehřátím a vlivem surového plynu a musí být schopno dlouhé doby provozu. Podle vynálezu je trubkový plášť obklopen stěnou nepropustnou pro...

Způsob kontroly a řízení procesu v reaktorech pro parciální oxidaci paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220583

Dátum: 09.04.1984

Autori: Lucas Klaus, Gudymov Ernest Andrejevič, Jegorov Alexandr Ivanovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich, Shingnitz Manfred, Gavrilin Vladimir Petrovič, Peise Helmut, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Heinrich Wolfgang, Achmatov Igor Grigorjevič, Göhler Peter, Majdurov Nikolaj Petrovič, Semenov Vladimir Petrovič

Značky: parciální, procesu, reaktorech, způsob, kontroly, řízení, palív, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontrolu teplotního režimu a průběhu reakcí při parciální oxidaci kapalných nebo prachových pevných paliv s obsahem popela, výhodně při zvýšeném tlaku. Podstatou vynálezu je vypracování způsobu a zařízení, s jejichž pomocí je možno kontrolovat teploty v reakčním prostoru reaktoru pro částečnou oxidaci kapalných nebo pevných prachových paliv s obsahem popela a průběh reakce, hodnoty získané při měření...

Zařízení pro splyňování paliv obsahujících popel

Načítavanie...

Číslo patentu: 220582

Dátum: 09.04.1984

Autori: Göhler Peter, Berger Friedrich, Peise Helmut, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, König Dieter, Gudymov Ernest Andrejevič, Semenov Vladimir Petrovič, Fedotov Vasilij Georgovič, Lucas Klaus, Jegorov Alexandr Ivanovič, Shingnitz Manfred, Achmatov Igor Grigorjevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Kuhlbrodt Claus-otto

Značky: zařízení, obsahujících, palív, popel, splyňování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zplyňování paliv obsahujících popel za pomoci dmýchaného média obsahujícího volný kyslík ve vznosu a při teplotách vyšších než je teplota tání popela, výhodně za zvýšeného tlaku. Úkolem vynálezu je konstrukce reaktoru pro zplyňování paliv obsahujících popel ve vznosu, ve kterém by byl zajištěn spolehlivý přechod kapalné strusky vznikající v reakčním prostoru, v případě potřeby společně s horkým plynem vyrobeným v...

Zařízení pro snížení tlaku v reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 220581

Dátum: 09.04.1984

Autori: König Dieter, Achmatov Igor Grigorjevič, Fedotov Vasilij Georgovič, Lucas Klaus, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Shingnitz Manfred, Gudymov Ernest Andrejevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Kuhlbrodt Claus-otto, Göhler Peter, Berger Friedrich, Semenov Vladimir Petrovič, Jegorov Alexander Ivanovič

Značky: reaktorech, snížení, tlaku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snížení tlaku v reaktorech používaných pro zplyňování prachových paliv pod tlakem, přičemž vyrobené plyny obsahují vodík a kysličník uhelnatý a mohou být použity přímo nebo k dalšímu zpracování jako topný plyn, syntézní plyn, redukční plyn, jako příměs k jiným plynům, výhodně k plynu pro domácnosti atd. Výstup horkých plynů neruší částice strusky, které jsou v pohybu, není nutná potřeba inertních plynů a pomocného...

Způsob zplyňování práškového paliva pd tlakem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 222955

Dátum: 09.04.1984

Autori: Schweigl Hans-joachim, Barchmann Lutz, Kretschmer Horst, Schignitz Manfred, Göhler Peter, Tietze Günter

Značky: provádění, způsob, tlakem, zplyňování, paliva, práškového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zplyňování pod tlakem práškových paliv. Účelem je výroba plynů, které obsahují CO a H2, prostřednictvím pracovně spolehlivá, tj. zajišťující nepřetržité proudění prášku, soustavy pro přívod, dávkování a přívod prášku do hořáku reaktoru zplyňování, pracující s nízkou spotřebou nosného plynu. Úkol spočívá v zplyňování pod tlakem, přičemž se přívod prášku do hořáku provádí inertním nebo hořlavým nosným plynem...