Glanc Antonín

Snímač laserového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266618

Dátum: 12.01.1990

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01K 7/22, G01J 1/16

Značky: snímač, záření, laserového

Text:

...laserového záření optimalizuje vždy zařazením zatěžovacího rezistoruNa výkresu je znázorněn snímač laserového záření podle vynálezu schematicky v osovémHlavním členem snímače laserového záření je pyroelektrický čip Q upevněný na kruhové kovové podložce 5. Záření dopadá ve smyslu šípky lg na neznázorněnou přední elektrodu pyroelektrického čipu §. K této elektrodě přiléhá dno přední misky l, ve kterém je proveden Výrez 5 pro průchod laserového...

Elektrické čidlo infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264466

Dátum: 14.08.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01D 5/26, G01J 1/24, G01J 1/04...

Značky: elektrické, čidlo, infračerveného, záření

Text:

...jednu další elektrodu připojenou k měřidlu odporu. Druhou elektroduk ní pŕíslušnou je možno upravit bud na protilehlé ploše destičky, anebo použít protilehlouelektrodu 2 dvojice elektrod připojených ke zdroji vyhřívacího střídavého proudu. Zmenšení tepelné vazby se dosáhne například zmenšením průřezu destičky z bariumtitanâtové keramikyv oblasti mezi přímo a nepřímo vyhřívanou částí. K témuž účelu slouží 1 obklopení aestičky tepelnou...

Snímací hlava zařízení pro spektrální měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262390

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stránský Ivan, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/52, G05D 23/27

Značky: snímací, hlava, spektrální, měření, zařízení, teploty

Text:

...vynálezu je vytvořit snímací hlavu pro spektrální měření teploty tak, aby teplota povrchu referenčního čidla, měřena kontaktně, co nejpřesněji odpovídala teplotě povrchu referenčního čidla, snímaně pyrodetektoxem odrazu přes clonu.Oloha je řešena vytvořením snímací hlavy zařízení pro spektrální měření teploty s optickým členem nebo kondenzorem, pyrodetektorem, referenčním čidlem, umístěným ve stěně telesa snímací hlavy nebo v referenční...

Zařízení pro měření a testování vlastností pyroelektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260655

Dátum: 12.01.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01N 21/01

Značky: vlastností, měření, pyroelektrických, materiálů, testování, zařízení

Text:

...pýroelektriokýoh či~ho čidla Q. To má za následok změnu epontánní polarisace materiá 260 855Elektricky stíněný konektor umožňuje vkládat vyměňovaná pyroelektrická čidla vždy do přesně etejné-polohy v dráze infračervených paprsků. Odezvy těchto čidel nejsou ovlivněny paraeitními elektrickými poli a zařazením impedančniho převodníku co nejbliže k pyroelektrickénu čidlu se transformuje vyeokoimpedanční signál na nízkoimpedanční, odolný...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259930

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stránský Ivan, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/10

Značky: vstupní, měření, jednotky, zapojení, teploty, bezkontaktné, mikropočítačové

Text:

...je napojen na první datový vstupní kanál počítače, výstup druhého vzorkovacího zesilovače na druhý datový výstupní kanál počítače a výstup referenčního snímače okolí teploty clona na třetí vstupní kanál počítače, přičemž první monostabilní klopný obvod je svým výstupom napojen též na první synchronizační vstupní kanál počítače a druhý monostabilní klopný obvod na druhý synchronizační vstup počítače.výhoda zapojení podle vynálezu je v...

Způsob pro stanovení množství pohlcené energie v materiálu ozařovaném urychlenými elektrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 257998

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vacek Karel, Šafrata Stanislava, Glanc Antonín

MPK: G01T 1/17

Značky: energie, způsob, urychlenými, množství, stanovení, ozařovaném, materiálů, pohlcené, elektrony

Text:

...příslušnou chybu opravit.základní elektrické zapojení podle obr. 2 pro uvedené zařízení obsahuje dva impedančnípřevodníky 1, 1 připojené vstupy k pyroelektrickým čidlům 5, 3 a výstupy k selektivním zesilovačům 3, 5. Výstupy selektivních zesilovačů 5, Q jsou zavedený do ústrojí 2 pro vyhodnocování pŕírůstku teploty.1, 1 upraveny do nízkoimpedančního stavu, odolnějšího proti rušení vnějšími vlivy asnáze zpracovatelného, načež jsou zesíleny v...

Poduška k ochraně částí těla a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244929

Dátum: 15.07.1988

Autor: Glanc Antonín

MPK: A63B 71/12

Značky: výroby, ochraně, těla, poduška, částí, její, způsob

Text:

...pro vzduch, například v polyethylenový list, nebo V pružnou nylonovou textílíí nepropustnou pro vzduch. Kryt 33 může mít první vrstvu z plastické hmoty, například polyethylenu, na jedné straně vložky 32, a druhý list z nylonové textílie na druhé straně vložky 32. sousední obvodové kraje prvního i druhého listu jsou tepelně staveny a uzavírají vložku 32. ako obalu 33 pro pružnou vložku 32 lze použít i jiných typů pružných listových...

Diagnostická sonda, zejména pro elektronické obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 255811

Dátum: 15.03.1988

Autori: Glanc Antonín, Laboutka Rudolf

MPK: G01J 5/10, G01J 5/00

Značky: diagnostická, zejména, elektronické, sonda, obvody

Text:

...čidla l. Keramické pyroelektrické čidlo l ke své technické funkci potřebuje přerušovaný tepelný tok, což se ve stacionárních zařízeních realisuje periodicky pracujícím elektromechanickým přerušovačem záření. V této jednoduché diagnostické sondě není zvláštní přerušovač infračerveného záření zapotžebí,neboč periodických změn tepelného toku se dosahuje ručním pohybem celé diagnostické sondy nad proměřovanými součástkami. Před vstupním...

Absorpční sektrofotometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 254461

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matušek Miroslav, Glanc Antonín

MPK: G01N 21/27

Značky: sektrofotometr, absorpční

Text:

...transparence T na vlnové délce) a tlouštce filtrú, je patrno z porovnánídvou dvojic kŕivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice křivek a to dvojice 4 a 5 a dvojice 6 a 7.Křivka 3 s maximem na vlnové délce 15 m byla zkonstruována při použití filtrú tlouštky 50 mm a 10 mm, kdežto křivka 5 byla odvozena při použití filtrů o tlouščkách 5 mm a 1 mm. Tím, že poměr tlouštěk je V obou případech týž, se dosahuje stejné strmosti i výšky obou křivek 3 a Ě,...

Zařízení pro detekci pohybujících se objektů ve vymezeném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253824

Dátum: 17.12.1987

Autor: Glanc Antonín

MPK: G08G 3/00

Značky: detekci, objektu, prostoru, pohybujících, vymezeném, zařízení

Text:

...přerušovače infračerveného záření. Zesílený signál vybudí pouze jediný, této sekci příslušející, vyhodnocovací člen. Z toho pak obsluha plavební komory pozná, jak dlouhé plavidla seke komoře blíží a patřičně na to zareaguje.Na obr. 1 je schematicky znázorněn celkový pohled na situaci, kdy pohybující se objekt míjí pyroelektrický detektor, na obr. 2 je Zobrazeno blokové schéma základního zapojení, na obr. 3 pyroelektrický detektor doplněný...

Způsob výroby pyroelektrických polykrystalických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239106

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kala Tomáš, Glanc Antonín, Dřevíkovský Milan, Hanzlíček Zdeněk

MPK: C30B 29/00, C30B 29/32

Značky: způsob, výroby, pyroelektrických, polykrystalických, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pyroelektrických polykrystalických materiálů na bázi tuhých roztoků perovskitů, jako jsou zirkoničitan a titaničitan olovnatý, s příměsí oxidů kovů, jako je kysličník železitý. Podstatou je pracovní postup, podle kterého se výchozí tuhé roztoky perovskitů umelou na částice o velikosti v rozmezí 0,01 až 100 mikrometrů a dispergují se v roztoku filmotvorné látky, jako je polybutylmetakrylát rozpuštěný v těkavém organickém...

Radiační pyrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 253028

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janoušek Jaroslav, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/04

Značky: radiační, pyrometr

Text:

...zdroje lg po odrcze na reflexním členu ll dopadaly kolmo na citlivou plochu pyroelektrického čídla 13, pak referenční äutostabilisovaný zdroj lg musí být vůči pyroelektrickámu čidlu 13 uložen na společném nosném bloku § v tekovém místě, že kromě regulérního odrazu přes reflexní člen 11 nemůže dojít k žádným parasítním odrezům od vnitřníoh stěn schránky gg na citlivou plochu pyroelektrického čidla 13. Názorně je chod paprsků znázorněn na...

Tepelné čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 252435

Dátum: 17.09.1987

Autori: Glanc Antonín, Žemlička Jan

MPK: G01J 5/08

Značky: čidlo, tepelně

Text:

...předřazování dalších optických systémů, čímž dochází ke snížení výrobních nákladů.Další výhodou je možnost miniaturizovat rozměry čidla v soula du s technickými požadavky. Miniaturizace rozměrů čidla umož-u ňuje vestavění do zařízení místnosti tak, že pro cizí osoby je zcela nepozorovatelné. V důsledku toho je nesnadné funkci čidls anulovat vnějším zásahom, což je významným přínosem ke zvýšení spolehlivosti celého zařízení. . Pokud jde...

Pyroelektrický detektor infračerveného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 236553

Dátum: 15.11.1986

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01J 1/24

Značky: záření, pyroelektrický, detektor, infračerveného

Zhrnutie / Anotácia:

Pyroelektrický detektor je určen především k rozlišování pohybujících se zdrojů infračerveného záření od nepohyblivých objektů. Čidlo 1 pyroelektrického detektoru je připojeno prostřednictvím impedančního převodníku 3 k elektronickému zařízení, jež obsahuje na vstupu dva v sérii zařazené zesilovací stupně 4, 5 a na výstupu detektor elektrických impulsů s dvoustavovým signalizačním ústrojím 7. Pyroelektrický detektor je vybaven kombinací čidla 1...

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230616

Dátum: 15.05.1986

Autori: Šťastný Otakar, Dittert Ivan, Glanc Antonín, Houdek Jan, Marek Vladimír, Jelínek Antonín, Pastorek Zdeněk, Škácha Jiří

MPK: G01J 5/52

Značky: bezkontaktnímu, zařízení, teplot, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k bezkontaktnímu měření teplot sestávající z optického členu, před jehož propustným otvorem je umístěno pyroelektrické čidlo, napojené na vyhodnocovací jednotku, vyznačující se tím, že před a nebo za optickým členem /3/ je umístěn přerušovač /1/ s mechanickým ovládacím členem /2/ a zdroj referenčního záření /4/ napojený na generátor /10/.

Teplotně autostabilizovaný zdroj elektromagnetického záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 225484

Dátum: 15.04.1985

Autor: Glanc Antonín

Značky: autostabilizovaný, elektromagnetického, záření, teplotně, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotně autostabilizovaný zdroj elektromagnetického záření, zejména pro infračervenou radiometrii, obsahující alespoň jeden feroelektrický prvek o klesající závislosti imaginární složky permitivity na teplotě, upravený např. ve tvaru planparalelní destičky, vyznačený tím, že na protilehlých plochách feroelektrického prvku /1/ jsou uspořádány přívodní elektrody /2, 3/, z nichž jedna elektroda /2/ je plošně připojena k elektricky ne vodivé...

Pyroelektrický polykrystalický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 213792

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kala Tomáš, Glanc Antonín

Značky: materiál, pyroelektrický, polykrystalický

Zhrnutie / Anotácia:

Pyroelektrický polykrystalický materiál, připravený keramickou technologií, tvořený pevným roztokem systému zirkoničitanu olovnatého PbZrO3 a titaničitanu olovnatého PbTiO3, vyznačený tím, že pevný roztok zirkoničitanu olovnatého a titaničitanu olovnatého obsahuje stopy až 35 % hmotnostních alespoň jedné látky ze skupiny zahrnující oxid železitý Fe2O3, oxid manganičitý MnO2, oxid niobičný Nb2O5, oxid lanthanitý La2O3, oxid hořečnatý MgO, oxid...