Ghate Anil Vasantrao

Substituované 1-naftoylguanidíny, spôsob ich výroby, ich použitie ako liečiva alebo diagnostického prostriedku a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282356

Dátum: 27.11.2001

Autori: Lang Hans-jochen, Kleemann Heinz-werner, Englert Heinrich Christian, Brendel Joachim, Albus Udo, Ghate Anil Vasantrao, Lal Bansi

MPK: C07C 271/22, A61K 31/155

Značky: výroby, liečivá, spôsob, použitie, 1-naftoylguanidíny, obsahuje, diagnostického, liečivo, prostriedku, substituované

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané substituované 1-naftoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R2 až R8 majú význam uvedený v nárokoch, sú ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom vhodné na profylaxiu infarktu a liečenie infarktu, na liečenie anginy pectoris. Zabraňujú preventívne patofyziologickým procesom pri vzniku poškodení vyvolaných ischémiou, najmä pri vzniku srdcových arytmií vyvolaných ischémiou.

Substituované indanylidínacetylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282128

Dátum: 18.09.2001

Autori: Vadlamudi Rao Venkata Satya Veerabhadra, Lal Bansi, Schwark Jan-robert, Ghate Anil Vasantrao, Weichert Andreas, Gupte Ravindra Dattatraya, Jain Arun Kumar, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya

MPK: A61K 31/16, C07C 279/22, C07C 327/54...

Značky: použitie, diagnostika, spôsob, substituované, liečivá, indanylidínacetylguanidíny, obsahujú, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indanylidínacetylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 a X majú význam uvedený v nárokoch, a ich farmaceuticky prijateľné soli. Tieto zlúčeniny sú účinnými inhibítormi bunkového antiportu sodík/protón (Na+/H+ výmena), ktorý je pri mnohých chorobách (idiopatická hypertenzia, ateroskleróza, diabetes a pod.) vyšší v tých bunkách, ktoré sú prístupné na meranie, napríklad v erytrocytoch,...

Indenoylguanidíny, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivá, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282011

Dátum: 03.08.2001

Autori: Scholz Wolfgang, Vadlamudi Roa Venkata Satya Veerabhadra, Lal Bansi, Ramakrishna Nirogi Venkata Satya, Lang Hans-jochen, Gupte Ravindra Dattatraya Asheerwad, More Tulsidas Sitaram, Ghate Anil Vasantrao, Kulkarni Anagha Suhas

MPK: A61K 31/155, C07C 279/22, A61K 31/435...

Značky: obsahujú, liečivá, indenoylguanidíny, spôsob, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Uvedené zlúčeniny sú použiteľné na liečenie srdcových arytmií, sú použiteľné ako kardioprotektívne činidlá u cicavcov, pričom sa podávajú týmto cicavcom v kombinácii s farmaceuticky prijateľným nosičom.