Gattnar Ondrej

Lieková forma obsahujúca zaleplon

Načítavanie...

Číslo patentu: 286119

Dátum: 10.03.2008

Autori: Hubinová Viera, Gattnar Ondrej, Varga Ivan, Kormanová Viera, Štepanovičová Viera, Lehocký Mikuláš, Godovič Ján

MPK: C07D 487/00, A61K 9/20

Značky: zaleplon, obsahujúca, lieková, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Lieková forma obsahujúca zaleplon na liečenie ťažkej nespavosti vo forme tablety alebo filmom obalenej tablety obsahujúcej zaleplon v množstve 0,005 až 0,02 g a obsahujúcej ďalej mikrokryštalickú celulózu so strednou veľkosťou častíc 10 až 1 000 mím v množstve 60 až 90 hmotn. %, suché spojivo v množstve 2 až 20 hmotn. %, rozvoľňovadlo v množstve 1,5 až 10 hmotn. %, látku upravujúcu tokové vlastnosti v množstve 0,1 až 2 hmotn. %, antiadhezívnu...

Analgeticky účinný perorálny liečivý prípravok s kontrolovaným uvoľňovaním opioidnej účinnej látky a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286107

Dátum: 05.03.2008

Autori: Varga Ivan, Lehocký Mikuláš, Gattnar Ondrej, Kormanová Viera, Hubinová Viera, Rázus Luboslav

MPK: A61K 9/20, A61K 31/485, A61K 9/22...

Značky: uvoľňovaním, účinný, účinnej, přípravy, liečivý, kontrolovaným, látky, prípravok, opioidnej, spôsob, analgetický, perorálny

Zhrnutie / Anotácia:

Analgeticky účinný perorálny liečivý prípravok s kontrolovaným uvoľňovaním opioidnej účinnej látky obsahuje ako účinnú látku dihydrokodeín a/alebo farmaceuticky akceptovateľnú soľ v množstve 25 až 40 % hmotn. a pomocné látky. Je opísaný aj spôsob jeho prípravy.

Liečivý prípravok obsahujúci fexofenadín hydrochlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285964

Dátum: 09.11.2007

Autori: Lehocký Mikuláš, Kormanová Viera, Doršic Ľuboš, Hubinová Viera, Gattnar Ondrej, Varga Ivan, Štepanovičová Viera

MPK: C07D 211/00, A61K 9/20, A61K 31/445...

Značky: prípravok, obsahujúci, spôsob, liečivý, přípravy, hydrochlorid, fexofenadín

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok obsahuje fexofenadín hydrochlorid ako účinnú látku v množstve 100 mg až 1000 mg, čo predstavuje 15 až 50 % hmotn., aspoň jednu pomocnú látku zo skupiny polyolov a/alebo sacharidov, aspoň jednu látku upravujúcu tokové vlastnosti tabletoviny v množstve 0,1 až 10 % hmotn., aspoň jedno rozvolňovadlo v množstve 1 až 25 % hmotn., aspoň jednu klznú látku v množstve 0,1 až 10 % hmotn. a suché spojivá v množstve 10 až 45 % hmotn.,...

Liečivý prípravok s riadeným uvoľňovaním obsahujúci tramadol hydrochlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285128

Dátum: 01.06.2006

Autori: Gattnar Ondrej, Sedlárová Helena, Zemánek Marián, Varga Ivan, Rázus Luboslav

MPK: A61K 9/20, A61K 31/135

Značky: hydrochlorid, tramadol, uvoľňovaním, spôsob, přípravy, prípravok, liečivý, riadeným, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok s riadeným uvoľňovaním obsahujúci tramadol hydrochlorid obsahuje 100 až 200 mg účinnej látky v zmesi s mikronizovanými estermi glycerolu s vyššími mastnými kyselinami, alkalickými soľami kyseliny fosforečnej, neionogénnymi polymérmi vinylpyrolidonu, látkami zo skupiny solí vyšších mastných kyselín s alkalickými kovmi a oxidov kremíka a spôsob prípravy tohto prípravku.

Perorálne tablety s riadeným uvoľňovaním farmaceuticky akceptovateľných solí metoprololu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285057

Dátum: 24.04.2006

Autori: Sedlárová Helena, Rázus Luboslav, Gattnar Ondrej, Varga Ivan

MPK: A61K 9/20, A61K 31/135

Značky: přípravy, spôsob, perorálne, uvoľňovaním, riadeným, farmaceutický, metoprololu, akceptovateľných, tablety, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálny liečivý prípravok s riadeným uvoľňovaním vo forme tabliet obsahuje farmaceuticky akceptovateľné soli metoprololu v množstve 50 až 300 mg účinnej látky v prepočte na vínan metoprololu v jednej tablete spolu s mikronizovanými estermi glycerolu s vyššími mastnými kyselinami, s alkalickými soľami kyseliny fosforečnej, s neionogénnymi polymérmi vinylpyrolidónu, s látkami zo skupiny solí vyšších mastných kyselín s kovmi alkalických zemín...

Spôsob prípravy hydrogenhalogenidov etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej a medziprodukty na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284526

Dátum: 28.04.2005

Autori: Varga Ivan, Marko Milan, Šnupárek Vladislav, Šiška Karol, Mandúch Milan, Gattnar Ondrej, Berkeš Dušan, Michalák Karol, Kmetty Gejza

MPK: C07D 211/64

Značky: spôsob, přípravy, kyseliny, vykonávanie, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinkarboxylovej, hydrogenhalogenidov, medziprodukty, etylesteru

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy hydrogenchloridu, resp. hydrogenbromidu etylesteru kyseliny 1-metyl-4-fenyl-4-piperidínkarboxylovej (petidínu) všeobecného vzorca (I), kde X je chlór alebo bróm, spočívajúci v katalytickej debenzylácii kvartérnych piperidíniových solí 1-benzyl-1-metyl-4-etoxykarbonyl-4-fenyl-l-metylpiperidínium chloridu, resp. bromidu vodíkom na Pd katalyzátore v polárnom protickom rozpúšťadle pri teplote 20 °C až teplote varu...

Spôsob výroby trans-tramadolu a jeho solí epimeráciou cis-tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284181

Dátum: 09.09.2004

Autori: Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav, Varga Ivan, Mandúch Milan, Boháč Andrej, Gattnar Ondrej

MPK: C07C 213/10, C07C 213/00

Značky: cis-tramadolu, spôsob, solí, výroby, epimeráciou, trans-tramadolu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby trans-tramadolu a jeho solí na farmaceutické použitie, pri ktorom sa cis-tramadol selektívne epimeruje na trans-tramadol v prítomnosti kyselín v teplotnom rozsahu 5 - 45 °C. Na epimeráciu sa použije cis-tramadol, čistý alebo v zmesi, z procesov prípravy, delenia alebo čistenia trans-tramadolu.

Spôsob prípravy omeprazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283805

Dátum: 12.01.2004

Autori: Oremus Vladimír, Šmahovský Vendelín, Štalmach Valdemar, Varga Ivan, Zlatoidský Pavol, Heleyová Katarína, Ježek Ladislav, Gattnar Ondrej

MPK: C07D 401/12, C07B 45/04

Značky: omeprazolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy omeprazolu reakciou 5-metoxy-2-[(4-metoxy-3,5-dimetyl-2-pyridinyl)-metyltio]-1H- benzimidazolu s kyselinou peroxyoctovou v dvojfázovom prostredí vody a chlórovaného organického rozpúšťadla, pri zásaditom pH, následnom oddelení vodnej a organickej fázy po reakcii a izolácii omeprazolu z organickej fázy.

Spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283473

Dátum: 14.07.2003

Autori: Gattnar Ondrej, Kmetty Gejza, Škoda Alojz, Varga Ivan, Šnupárek Vladislav

MPK: C07D 489/02, C07B 63/00, C07B 57/00...

Značky: spôsob, pentahydrátu, stabilného, výroby, síranu, morfínia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby stabilného síranu morfínia pentahydrátu so zníženým obsahom rozkladných produktov a nečistôt. Prečistený morfín reaguje s ekvivalentom kyseliny sírovej vo vode s prídavkom látky s antioxidačným účinkom. Prečistený morfín na prípravu soli sa výhodne pripraví čistením surového morfínu cez jeho soli s kyselinou vínnou. Síran morfínia pentahydrát vyhovuje liekopisným požiadavkám na kvalitu, t. j. je vhodný na výrobu...

Analgetický perorálny prípravok s kontrolovaným uvoľňovaním opioidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4246

Dátum: 10.04.2003

Autori: Hubinová Viera, Gattnar Ondrej, Varga Ivan, Rázus Luboslav, Lehocký Mikuláš, Kormanová Viera

MPK: A61K 9/22, A61K 31/485

Značky: perorálny, opioidu, kontrolovaným, uvoľňovaním, prípravok, analgetický

Text:

...esterglycerolu a kyseliny behénovej, zaisťujúci uvedené kontrolované uvoľňovanie, dihydrát fosforečnanu vápenatého a ďalšie pomocné látky, pričom prípravok sa vyrába miešaním účinnej látky v zmesi s mikronizovaným glycerylbehenátom a dihydrátom fosforečnanu vápenatého,zvlhčením zmesi roztokom kopolyméru vinylpyrolidónu a vinylacetátu v pomere 6 4 s relatívnou molekulovou hmotnosťou 45 000 až 70 000 v zmesi etylalkoholu a vody, lisovaním 1...

Liečivý prípravok obsahujúci suspenziu citrátu sildenafilu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282713

Dátum: 21.10.2002

Autori: Godovič Ján, Varga Ivan, Rázus Luboslav, Gattnar Ondrej, Valášek Pavel

MPK: A61K 31/216, A61K 31/047, A61K 31/505...

Značky: suspenziu, obsahujúci, přípravy, sildenafilu, liečivý, citrátu, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok vo forme mäkkých želatínových kapsúl s obsahom suspenzie citrátu sildenafilu ako orálne terapeutikum erektilnej dysfunkcie. Spôsob výroby spočíva v tom, že sa náplň kapsuly pripraví suspendovaním účinnej látky v polyetylénglykoloch alebo v zmesi polyetylénglykolov a propylénglykolu, konzervačných látok a látok upravujúcich chuť. Suspenzia sa plní do mäkkých želatínových kapsúl, ktorých hmotu tvorí želatína, glycerol, sorbitol,...

Spôsob výroby kyseliny azelaovej a/alebo kyseliny malónovej, a/alebo ich metylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281462

Dátum: 13.04.1999

Autori: Gattnar Ondrej, Králik Milan, Varga Ivan, Macho Vendelín, Mravec Dušan, Šnupárek Vladislav, Škoda Alojz, Vojtko Ján

MPK: C07C 55/08, C07C 51/25, C07C 51/34...

Značky: metylesterov, výroby, spôsob, azelaovej, kyseliny, malónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Ozonizáciou glyceridov a/alebo alkylesterov, a/alebo voľných, prevažne nenasýtených karboxylových kyselín C16 až C22 pri teplote 0 až 130 °C s následným rozkladom ozonidov a oxidáciou vytváraných aldehydických skupín na karboxylové, pričom ozonizácia konjugovaná s rozkladom ozonidov a s oxidáciou pri teplote nad 50 °C sa uskutočňuje aj v jednom technologickom stupni. Ozonizácia sa uskutočňuje ozón obsahujúcim plynom a/alebo kyslík i ozón...

Spôsob izolácie ópiových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270168

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brezovský Zdenko, Černý Jozef, Kmetty Gejza, Šiška Karol, Morovic Ján, Varga Ivan, Valašík Tibor, Proksa Bohumil, Gattnar Ondrej

MPK: G07G 5/00

Značky: alkaloidov, izolácie, spôsob, opiových

Text:

...odstránit.c) V K/Na cykle sa dosahuje vysoký stupeň sorpcie őpiových alkaloidov čo sa praje. vuje vo vysokom výtažku izolácie (vyše 90 1 G počítené ako morrín).d) Tým, že sa vylúči použitie aoetőnu a amoniaku, zabráni sa vznikuneprírodnýoh balastných látok, ktoré bránili izoláoii većlĺajäích őpiových alkaloidov.e) Pri použití K/lĺa cyklu a eluáoii roztokom príslušného hydroxidu sa dosiahne stmäia eluačná krivka, čo má sa následok zníženie...

Spôsob výroby citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264720

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gattnar Ondrej, Bucko Miroslav, Miklovič Jozef, Šauša Igor, Rýchlik Eduard

MPK: C07C 49/20

Značky: spôsob, citralu, výroby

Text:

...v katalyzátore, výborne fyzikálne vlastnosti katalyzátora, ktoré sa oceňujú vo výrobnom procese a vysoká účinnost katalyzátora vedúca ku konverziam nad 90 . Ďalšou výhodou postupu je skutočnosť, že technický citral získaný týmto postupom tvorí lacnú surovinovú základňu pre výrobu pseudojonőnu,kľúčového produktu vo výrobe vit. A a E.Do míešaného reaktora sa dá 234 l vody, 11,4 kg luhu sodného a 5 kg oxidu vanadičného. Zmes sa mieša za normálnej...

Sposob prípravy tuhej liekovej formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236300

Dátum: 01.02.1988

Autori: Frimm Richard, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Šiška Karol, Janegová Mária, Morvic Ján, Varga Ivan

MPK: A61K 31/195

Značky: formy, přípravy, tuhej, liekovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy tuhej liekovej formy s obsahom vápenatej alebo zmesi draselnej, horečnatej soli kyseliny asparágovej. spočíva v granulácii prachových súčastí vodnými roztokmi účinnej látky s obsahom zdravotne nezávadného hydrofóbneho a hydrofilného kysličníka kremičitého (Aerosilu) a v následnom spracovaní do tuhej liekovej formy. Predmet vynálezu može byť využitý pri výrobe pevných liekových foriem pre humánnu terapiu.

Sposob výroby 1-butanol-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254209

Dátum: 15.01.1988

Autori: Poitz Bernard, Samochvalov Gleb, Černyš Genadij, Stasevič Genadij, Šiška Vladimír, Tiščenko Ivan, Šauša Igor, Škoda Alojz, Bubeľ Oleg, Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Borisovová Galina

MPK: C07C 49/17

Značky: výroby, 1-butanol-3-ónu, spôsob

Text:

...výhodne v- reaktore s piestovým tokom s izotermickým, alebo s programovaným tetplotným režimom pozdĺž reaktora, s priestorovým časom 0,5 až 50 minút pri teplote reakčnej zmesi 40 až 130 stupňov Celzia, pričom tlak v reaktore je 0,4 až 4,0 MPa.Po prechode reaktorom sa reakčná zmes ochladí na teplotu 25 až 30 °C, bázlcký katalyzátor sa neutralizuje na katexe v H cykle, pričom sa pH v reakčnej zmesi upraví na hodnotu 7,0 a produkt sa...

Spôsob prípravy vodno-alkoholického extraktu rumančeka pravého

Načítavanie...

Číslo patentu: 252992

Dátum: 15.10.1987

Autori: Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Oravec Viliam, Šnupárek Vladislav, Minczinger Štefan, Frimm Richard

MPK: A61K 35/78

Značky: rumančeka, pravého, spôsob, vodno-alkoholického, extraktu, přípravy

Text:

...deriváty, cholíu, slizovité látky a časť zložiek éterickěho oleja, zostáva pri tomto spôsobe spracovania nevyužitým odpadom.Využitie hmoty po destilácii rumančekovej drogy s vodnou parou rieši postup podľa vynálezu tak, že sa droga rumančeka pravého zbavená časti lipofilnej zložky destiláciou s vodnou parou, po úprave na obsah sušiny 10 až 35 0/0 hmot., extrahuje etanolom pri teplote 10 až 50 °C po dobu 1 až 8 hodín, tuhá fáza sa oddeli a k...

Spôsob výroby trietylamoniovej soli 7-((1 H-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252884

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šauša Igor, Rýchlik Eduard, Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Miklovič Jozef, Bucko Miroslav

MPK: C07D 501/34

Značky: h-tetrazol-1-yl)-acetamido)-cefalosporánovej, 7-((1, trietylamoniovej, spôsob, výroby, kyseliny

Text:

....kyseliny vobsahujúci 0,7 až 25 hm. vody .na Ihmotno-st acetónu reaguje s 1-jlH-tetrazol-l-yi-5,5,5-t~rimetyl-3-oxapentan-Z,4-diono-m za prítomnosti trietylalmóniiumvchloridu v množstve 7 až 9 D 0/0 ulrm. na hmotnost plrítomnej vody počas 1 až 2 hodin pri -10 až 0 °C a 0,5 až 3 alrodin pri teplote 10 až 25 °C.vznikajúce trietyiamónflová soľ, 7-1 H-teItrazol-l-yl -acet~amido -ocfalosipoorálnove j kyseliny z lreakčnej zmesi zylkryštalizuje...

Sposob selektivizácie Lindlarovho katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252376

Dátum: 13.08.1987

Autori: Valašík Tibor, Morvic Ján, Hruban Konstantin, Kacina Roman, Stanek Stanislav, Gattnar Ondrej, Šauša Igor, Gömöry Juraj, Úradníček Dušan, Karabinoš Jozef, Lomjanský Jozef, Kvapil Jan, Kvasnička Jan

MPK: C07C 33/048, C07C 29/17, C07C 33/14...

Značky: katalyzátora, selektivizácie, lindlarovho, spôsob

Text:

...V doterajších známych postupoch, jeho opätovné použitie s výhod-ou pri výro-be vonných láüok, kde odstraňuje znečisťovanie ndodatkovými selektivizujúcimi činindlami. Ďalšou výhodou je vysoka selektiVito procesu pri hydrogenácii Czo-diolu, ktorá je príčinou vysokého výťažku priaznivých izomérov vitamínu A.Postup podľa vunálezu je objasnený »na príkladoch prevedenia bez toho, že by akokoľvek olbmedzovali predmet vynálezu.Do hydrogeoačného...

Spôsob prípravy tuhých orálnych foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233218

Dátum: 17.04.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Pospíšil Arnošt, Minczinger Štefan, Žák Ivan

MPK: A61K 31/185

Značky: spôsob, orálnych, tuhých, foriem, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález sa týka prípravy tuhej liekovej formy s obsahom sodnej soli kyseliny valproovej, kde aktívna látka je vo forme roztoku nanesená na veľkopovrchový nosič, ktorý je po vysušení konvenčnou formou tabletovaný. Spôsob prípravy zaisťuje vysokú stabilitu prípravku a zjednodušuje prípravu liekovej formy.

Analgetický prípravok so zvýšenou rozpustnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233217

Dátum: 17.04.1987

Autori: Frimm Richard, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej

MPK: A61K 31/60

Značky: rozpustnosťou, analgetický, zvýšenou, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka analgetického prípravku so zvýšenou rozpustnosťou, ktorý pozostáva z kyseliny acetylosalicylovej, paracetamolu a kofeinu vo váhovom pomere 5:4:1 a kde k zvýšeniu rozpustnosti dochádza po prídavku amfotérnej aminokyseliny glycínu v pomere analgetická zmes - glycín 25:1 až 5:3,5. Súčasťou analgetickej zmesi môže byť aj kodeín v pomere analgetická zmes - kodeín 1:25 až 1:100.

Liečivá zubná pasta s obsahom stabilizovaného kalciumhydrogenfosfát-dihydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250568

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Mincziger Štefan, Baránková Edita

MPK: A61K 7/16, A61K 33/42

Značky: pasta, stabilizovaného, liečivá, obsahom, kalciumhydrogenfosfát-dihydrátu, zubná

Text:

...ra modifikovaným karagénanom ako za 4hušťovadlom. Ako modifikované karagénany sú vo vode rozpustné zahušťovadlá - extrakty z morských rias, ktoré sa vyrábajú čistením a alkoholickou precipitáciou z prírodného produktu. Uvedená pomocná látka je netoxická a používa sa pre bežné farmaceutické a potravinárske účely. Povolenie pomocnej látky je deklarované v1. FAO FOOD AND NUTRITION PAPER 4 - ROME 1978Specifications for Identity and Purity of...

Sposob prípravy kyseliny dipropylmalonovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 249863

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šiška Karol Ing, Polák Jozef, Mandúch Milan, Navydal Jozef, Frimm Richard, Gattnar Ondrej

MPK: C07C 55/08

Značky: dipropylmalonovej, spôsob, kyseliny, přípravy

Text:

...a 1 000 ml vodyl.Dosah sulfonalčnej banky sa ivyhreje k refluxu 80 °C a udržiava sa 6 hodín. P-otom sa oddestiluje zo zmesi etylalkohol. Oddestllovanie etanolu sa ukončí, keď teplota reakčnej zmesi dosiahne 100 °C. Destilačný zvyšok sa ochladí na 12 °C a rafinuje sa aktívnym uhlím. K filtratu po aktívnom uhlí sa postupne pridá 336 ml 36 9/0 hmot. ky 4 esS 3Po dosiahnutí hodnoty pH 1,8 reaktčnej zmesi sa v miešaní a chla-dení pokračuje ešte 2...

Spôsob prípravy extraktu zo semien pagaštanu konského

Načítavanie...

Číslo patentu: 233266

Dátum: 01.04.1987

Autori: Proksa Bohumil, Varga Ivan, Černý Jozef, Gattnar Ondrej, Minczinger Štefan, Kolínek Jiří, Frimm Richard

MPK: A61K 35/78

Značky: extraktu, pagaštanu, semien, přípravy, spôsob, konského

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši prípravu extraktu zo semien pagaštana konského. Účelom vynálezu je zhodnotenie látok, ktoré odpadli pri spracovaní semien pagaštana konského. Uvedený účel sa dosiahne tým, že filtrát po oddelení surového (-escínu sa zneutralizuje prídavkom kysličníka, hydroxidu, uhličitanu alebo hydrouhličitanu vápenatého na pH 7, pridá se alifatický alkohol s počtom uhlíkov C1 až C3, zmes sa dôkladne premieša, vylúčená zrazenina sa odfiltruje a...

Sposob prípravy 2-metyl-3-karbetoxy-56dihydropyránu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248932

Dátum: 12.03.1987

Autori: Frimm Richard, Gattnar Ondrej, Šiška Karol, Nevydal Jozef, Mandúch Milan, Varga Ivan

MPK: C07D 309/22

Značky: spôsob, 2-metyl-3-karbetoxy-56dihydropyránu, přípravy

Text:

...odpad.Uvedené nevýhody rieši postup podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že do zmesi pozostávajúcej z etanolu, vody a uhličitanu draselného, za teploty varu, sa za miešania pridáva zmes acetoctanu etylnatého a 1,3-dihalogénpropánu, kde halogén je chlór alebo bróm,po dobu 0,5 až 3 hodiny a reakčná zmes sa vyhrieva pri teplote varu ešte 3 až 6 hodín.Po separácií anorganiokých solí a etanolu sa 2-metyl-3-karbetoxy-5,G-dihydropyrán...

Aromatizovaný ocot

Načítavanie...

Číslo patentu: 234250

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Valachová Emília, Čupka Pavol

MPK: C07J 1/08

Značky: aromatizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie senzorických vlastností octu a zlepšenie stráviteľnosti pokrmov. Uvedeného účelu sa dosiahne maceráciou drog (liečivých rastlín) a korenín v octe za prítomnosti ovocných kyselín a minerálnych solí. Využitie je možné v potravinárstve a prípadne vo farmácií.

Spôsob prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 235594

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Nevydal Jozef, Šiška Karol, Frimm Richard

MPK: C01B 25/36

Značky: hlinitého, fyziologicky, nezávadného, spôsob, fosforečnanu, přípravy, koloidného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy fyziologicky nezávadného koloidného fosforečnanu hlinitého. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa zmieša roztok síranu hlinitého o koncentrácii 0,1 až 3 mol. l-1 a kyseliny fosforečnej o koncentrácii 0,2 až 6 mol.l-1 vo vode s vodným roztokom hydroxidu alebo uhličitanu alebo hydrogenuhličitanu alkalického kovu, s výhodou sodíka, o koncentrácii. 0,1 až 15 mol.l-1, pri pH 0,5 až 6,0 a teplote 5 až 100 °C a z...

Sposob stabilizácie smotaných a mliečnych krémov karboxymetyléterškrobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248125

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mandúch Milan, Gattnar Ondrej, Frimm Richard, Nevydal Jozef, Selecký Ján

MPK: A23C 3/02

Značky: spôsob, stabilizácie, mliečných, karboxymetyléterškrobom, krémov, smotaných

Text:

...do výrobkov,v množstve podľa obsahu tuku, čo je uvedené v príkladoch. Karboxymetylêterškrob má lepšie funkčné vlastnosti a lepšie odoláva nepriaznivým podmienkam vo výrobe, skladovaní, preprave a predaji. Oproti škrobu .má k-arboxymetyléterškrob konštantnú viskozitu, gel vytvára aj za studena, má dobrú stabilitu v roztoku, k mechanickému pôsobením, ku kyselinám a voči kolísaniu teplot. Neovplyvňuje arovmatické látky.Do 1000 ll...

Sposob tepelného ošetrenia kyslých mliekárenských výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248124

Dátum: 15.01.1987

Autori: Frimm Richard, Nevydal Jozef, Gattnar Ondrej, Selecký Ján, Mandúch Milan

MPK: A23C 3/02

Značky: spôsob, ošetrenia, mliekárenských, tepelného, výrobkov, kyslých

Text:

...zrazeniny, čim sa zabráni sťahovania micel kazeinu v priebehu tepelného ošetrenia. Karboxymetylcelulćza je najlepším nosičom pridaných aromatických látok a má pôsobnosť v najširšom rozpätí pH. Pridaním želatiny o teplote 50 až 60 °C sa nenarušujú jej vlastnosti a udržuje sa jej dobrý želatínovvitý účinok. PridaIlĺľll stabilizätorov, použitím vhodný-ch technologických teplôt sa dosahuje vyššieho účinku, ktorý sa prejavuje v tom, že kyslé...

Masážny prostriedok na liečenie paradentózy a zápalov ďasien

Načítavanie...

Číslo patentu: 232637

Dátum: 15.12.1986

Autori: Valachová Emília, Kóša Arnold Pavol, Gattnar Ondrej, Čupka Pavol

MPK: A61K 35/78

Značky: ďasien, zápalov, liečenie, paradentózy, prostriedok, masážny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je príprava masážneho prostriedku, ktorý sa používa na liečenie paradentózy a zápalov ďasien. Uvedeného účelu sa dosiahne maceráciou rastlinných drog v zriedenom liehu, pričom hmotnostný pomer násady k hotovému extraktu je 10 : 100. Masážny prostriedok obsahuje liehový extrakt z desiatich rastlinných drog z každej po jednom dieli.

Spôsob výroby N-fenylpiperazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227949

Dátum: 15.05.1986

Autori: Nevydal Jozef, Frimm Richard, Zlatinský Emil, Miklovič Jozef, Gattnar Ondrej

Značky: n-fenylpiperazínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob výroby N-fenylpiperazínu, vyznačujúci sa tým, že sa uvedie do styku dietanolamín a anilín vo forme báze alebo len jeden z nich vo forme hydrochloridu, za súčasného p(sobenia plynného chlorovodíka a vyhrievania reakčnej zmesi po dobu 8 až 24 hodín pri teplote 220 až 240 °C, pričom molárny pomer dietanolamínu k anilínu je 1:1,0 až 1,5 a plynný chlorovodík je 5 až 20 % hmot. nadbytku od stechiometrického množstva.

Liečivý prípravok obsahujúci pentoxifylín

Načítavanie...

Číslo patentu: 217143

Dátum: 01.11.1985

Autori: Martvoň Augustín, Minczinger Štefan, Gattnar Ondrej, Mahrla Zdenek, Frima Richard

Značky: obsahujúci, prípravok, liečivý, pentoxifylín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka perorálneho, kusového prípravku s obsahom pentoxifylínu, ktorý spôsobuje zvýšené prekrvenie v centrálnom a periférnom krvnom riečišti a z ktorého účinná látka je postupne, počas niekoľkých hodín uvoľňovaná. Tento efekt je umožnený použitím novej pomocnej látky kopolymerizátu esterov kyseliny /met- / akrylovej s obsahom kvartérnych amoniových skupín. Uvedenú pomocnú látku obsahuje tak jadro ako i obal obalovanej tablety. Nanáša...