Gašper Michal

Univerzálne skúšobné zariadenie na skúšanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3473

Dátum: 01.04.2003

Autor: Gašper Michal

MPK: F27B 17/02

Značky: zariadenie, konštrukcií, stavebných, skúšobné, univerzálne, odolností, požiarnej, skúšanie

Text:

...svetlíka na odvod dymu a tepla.Príklady uskutočnenia Príklad lUniverzálne Skúšobné zariadenie na skúšanie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcii, znázomená na obr. l, je príkladom skúšania požiarnej odolnosť pod záťažou. Pozostáva z pece tvaru ležiaceho kvádra l, ktorého základ 1.1 je pevne zabudovaný do podlažia, bočné steny 1.2 sú vybudované zo žiaruvzdomej výmurovky 2 a sú opatrené horákmi 3. Predná stena 1.3 je rozoberateľné...

Protipožiarna roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1240

Dátum: 02.10.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 9/28, E06B 5/16

Značky: protipožiarna, roleta

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzorunavzájom prepojených troma oceľovými lankami. Príklady uskutočneniaProtipožiama roleta podľa obr. l je vytvorená z nosného telesa l opatrenćho stenovými a stropnými upevňovacími konzolamijg . K nosnému te 1 esu 1 je pripevnená pohonová jednotka i ,ktorej Výstupný hriadeľ 2 je prostredníctvom postranných ložísk i otočne uložený v nosnomtelese l. K hriadeľu z v priestore medzi ložiskami 3 je prípevnená...

Drevené kazetové dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1067

Dátum: 10.01.1996

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 5/16, E06B 5/14, E06B 3/72...

Značky: kazetové, dřevěné, dveře

Text:

...utesnia.medzery a štrbiny medzi dverami a zárubňou, čim sa zamedzi tak prestup dymu, ako aj tepla tymito miestami po dobu celkovej protipožiarnej výdrže dveri. Obdobne sa utesnia vplyvom tenkých aktívnych protipožiarných izolačných dosák prestupové miesta okolo zámku dveri i vo vnútri konštrukcie dveri. Kazetové koncepcia drevených dverí dovoľuje vysoké percento pokrytia plochy dveri tenkými aktivnými protipožiarnými izolačnýni...

Požiarny uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: 278086

Dátum: 06.12.1995

Autori: Gašper Michal, Snopek Krzysztof

MPK: E05D 7/04, E06B 5/16

Značky: uzáver, požiarny

Zhrnutie / Anotácia:

Protipožiarna izolácia pozostáva z aktívnej protipožiarnej vrstvy (521), ktorá je umiestnená na vnútornej strane kovovej vrstvy (52), pričom na aktívnu protipožiarnu vrstvu (521) je daná žiaruvzdorná vrstva (54), na ktorú je umiestnená reflexná kovová vrstva (55). Medzi reflexnými kovovými vrstvami (55) z oboch strán rámu (51) je vo vnútri upevnená izolačná vrstva (57) tak, že medzi ňou a každou reflexnou kovovou vrstvou (55) je vytvorená...

Bezpečnostný dverový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 996

Dátum: 08.11.1995

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 59/02, E05B 35/12

Značky: zámok, dverový, bezpečnostný

Text:

...v okoli hlavnej-zéstrčky. Samot-r né prevedenie bezpečnostného dverového zámku podľa toho-to úžitkového vzoru~svojou jednoduchosťou konštrukcievýrazne zvýšuje spoľahlivosť uzamykacieho systému, pri-.čom mechanika zabudované do vnútra-dverí ostáva aj s po užitím tvrdej čelnej bezpečnostnej dosky vo funkcii krytia na špičkovej bezpečnostnej úrovni. Predmetné rieše nie predstavuje dôkladnú prekážku proti nežiadúcim a násilným zásahom zvonku,...

Skúšobná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 792

Dátum: 10.05.1995

Autor: Gašper Michal

MPK: F27B 17/02

Značky: skúšobná

Text:

...prevádzku skúšobných pe cí minimalizuje znečisťovanie ovzdušia splodinami hore 3nia. Predmetné riešenie dovoľuje vykonávať skúšanie požiarnej odolnosti minimálne u dvoch dverí,-alebo uzáverov súčasne. Skúšané vzorky dverí, alebo uzéverov sa zamurovávajú do čelnej steny včítane zárubní, čím sa preverí kompletná protipožiarná odolnosť a zároveň aj izolačné vlastnosti na zárubniach najmä s ohľadom na prestupnosť dymu. Použitie...

Samozaskakovací zastrčový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 665

Dátum: 07.12.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 23/00, E05B 63/12, E05B 55/00...

Značky: zámok, samozaskakovací, zastrčový

Text:

...zámo podľa tohoto úž vého vzoru zabezpečuje automatické zastrčo jedného krídla dverí okamžite po zavreti hokoľvek vonkajšieho ručného uzamykacieho úkonu. Ce k-víku v púzdra jednej zo zastrčový h tyčí.Fa pripoj príklad prevedku podľa toho ný detailný príkla mczaskakovacieho zPodľa vyobrazenia saaozaskakovacíeho zastrčového zákku na obr. 1 je tento vytvorený z unášača g opatrenéhc dvoma výstupnými čapmi g. ýstupné...

Dvojcestný dverový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 603

Dátum: 05.10.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E05B 61/00, E05B 57/00, E05B 21/04...

Značky: dvojcestný, dverový, zámok

Text:

...obrázkov na výkresochNa pripojenom výkrese je na obr. 1 vyobrazený príkladprevedenia dvojcestného dverového zámku protipožiarných dveri podľa tohoto úžitkového vzoru.Podľa vyobrazenia dverového dvojcestného zámku na obr. 1 je k horizontálnej zástrčke 3 zámku l prichytená prost-rednictvom čapu g páková kulisa Ž. Páková kulisa Ž je uchytená k protipožiarným dverám lg prostredníctvom otočnej osi §, pričom otočná os § je umiestnená nad zámkom l. V...

Protipožiarna presklenená stena s dvermi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 592

Dátum: 05.10.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E04B 9/24, E04C 1/42, E04B 2/28...

Značky: presklenená, dvermi, stěna, protipožiarna

Text:

...viacvrstvými protipožiarnými sklenenými tabúľami.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. 1 vyobrazený priklad protipožiarnej presklenenej steny s dverami podľa tohoto úžitkového vzoru v náryse pozostávajúcej z dvojkrídlových dverí a svetlíkov umiestnených nad dvojkrídlovými dverami a zvisle vedľa pravého krídla dveri. Na obr. 2 je vyobrazený zvislý rez dverovou časťou protipožiarnej presklenenej steny s dverami...

Tenká aktívna protipožiarna izolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 454

Dátum: 11.05.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E04B 1/94, A62C 39/00, E06B 5/16...

Značky: aktívna, protipožiarna, doska, tenká, izolačná

Text:

...rohož napustenú vodným izolač 3ným sodným sklom. Na obr. 2 je vyobrazený prierez tenkej ak» tívnoj protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej rohož napustenú vodným izolačným draselným sklom. Ta obr. 3 je vyohrazený prierez tenkef aktívnej protipožiarnej izolačnej dosky podľa tohoto úžitkového vzoru využívajúcej sklenovláknitú tkaninu napustenú vodným izolačným sodným sklom. Na obr. 4 je vyobrazený...

Protipožiarne dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 416

Dátum: 06.04.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: E06B 7/00, E06B 5/16

Značky: protipožiarne, dveře

Text:

...reflexná vrstva, pričom medzi obidvoma reflexnými vrstvami je v obvodovom ráme upevnená tepelne izolačná vrstva. Po obvode dverového krídla je k obvodovému rámu pripevnená obvodová žiaruvzdorná vrstva, na ktorej je z vonkajšej strany upevnené obvodová reflexná kovová vrstva. Aktívna žiaruvzdorná vrstva podľa tohoto úžitkového vzoru môže byť umiestnená len na vnútorných plochách kovových dosák, ktoré sú prekryté obvodovým rámom, pričom tepelne...

Viacvrstvová protipožiarna sklenená výplň

Načítavanie...

Číslo patentu: U 356

Dátum: 09.03.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: B32B 7/02, C03C 27/06

Značky: skleněná, protipožiarna, viacvrstvová, výplň

Text:

...oproti známym riešeninm ncp-I ríjemný zápach a neuvoľnujú sa zdraviu škodlivé n knrcinogénne látky.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr.1 vyobrazený detail dvojvrstvovej protipožiarnej sklenenej výplne s vodným izolačným draselným sklom podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr.2 je vyobrazený detail trojvrstvej protipožiornej sklenenej výplne s vodným izolačným sodným sklom podľa tohoto úžitkového vzoru a na obr.3...

Elektronické zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 337

Dátum: 02.02.1994

Autor: Gašper Michal

MPK: G08B 17/00

Značky: elektronické, zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...podľa tohoto úžitkového vzoru, na obr. 2 je vyobrazené zapojenie vyhodnocovacieho obvodu elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru a na obr. 3 je vyobrazené zapojenie napájacieho zdroja elektronického zabezpečovacieho zariadenia podľa tohoto úžitkového vzoru.Elektronické zabezpečovacie zariadenie podľa obr. l pozostáva z dvoch elektromagnetických dverových zámkov l s elektromagnetickými zámkovými...