Gantner Ivan

Prípravok k trhaciemu zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266143

Dátum: 14.11.1989

Autori: Gantner Ivan, Bolibruch Albín, Mruz Vladimír, Štens Ladislav

MPK: F16C 41/00

Značky: trhaciemu, prípravok, zariadeniu

Text:

...treba dalej započítaťi skutočnosť, že pre tieto skúšky využíva zaťažovacie zariadenie bežne používané v strojárskych závodoch na kontrolu akosti kovových materiá. normalizcvanými skúškami. Prípravokje univerzálne použiteľný pre skúšanie ložísk viacerych typorozmerov vyrobených z makromolekulových materiálov.Na obrázku č. 1 je v príkladnom prevedení znázornený prípravok pre trhacie skúšky ložiskových klietok z makromolekulových materiálov podľa...

Sposob spracovania odpadov z poplastovaného kovového ložiskového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254038

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šimko Milan, Durmis Ivan, Gantner Ivan

MPK: B02C 23/08

Značky: poplastovaného, ložiskového, odpadov, spracovania, spôsob, kovového, materiálů

Text:

...ekonomiky výroby ložísk, ked náklady na kĺznu makromolekulovú hmotu a na bronz predstavujú významnú položku. Celkové náklady na delenie a prípadnú regeneráciu sú zreteľne nižšie, ako pri výrobe z prvotných surovín. Riešenie podľa vynälezu má aj výrazný ekologický dopad.Mechanickým oddelením kĺznej a kotviacej vrstvy sa získa oceľový podkladovýplech, ktorý možno spracovať ako šrot pri hutnlckom spracovaní železa, bez toho, že by vznikli...

Způsob výroby potrubního izolačního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246539

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gantner Ivan, Balogh Jaroslav, Kineok Vojtech, Zerzáo Jioí, Závodný Pavol, Slováeek Jaroslav, Chudá Eva

MPK: F16L 13/11

Značky: způsob, výroby, spoje, izolačního, potrubního

Text:

...zcela odpadá pracné ruční odstraňovaní vytvrzeného odpadu těsnicí hmoty z povrchu izolačního spoje. jednou z dalších výhod je použití těsnicí elektricky nevodivé hmoty, kterou je tlakově litá epoxypryskyřice, kterou se dosáhne rychlé a rovnoměrné vyplnění dielektrických prostor izolačního spoje, a tím se získa kromě pevného bezzávitového spojení dvou trub také spojení elektricky nevodivého. Tlakové vyplnení dutiny se provádí nejméně jedním...

Spôsob poplastovania členitých podkladov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235205

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gantner Ivan, Šimko Milan

MPK: B29C 27/14, B29C 27/30

Značky: spôsob, podkladov, poplastovania, členitých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob poplastovania členitých podkladov vrstvou nepolárnej a obtiažnej lepivej makromolekulovej látky na báze polytetrafluóretylénu, polyoxymetylénu, polyacetálov a polyamidov pomocou adhezíva na báze epoxidových živíc tak, že na aktivovaný povrch dosky z plastu o hrúbke 0,5 až 10 mm a na tvarovo členitý povrch sa nanesie vrstva adhezíva, pričom sa na obidve plochy pôsobí tlakom 8 až 25 MPa prostredníctvom lisovníka, ktorý má...

Spôsob kondiciovania výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234972

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gantner Ivan

MPK: C08J 7/08

Značky: výrobkov, kondiciovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob kondicionovania výrobkov z makromolekulových látok časovo zrýchleným spôsobom v porovnaní s obvyklým kondicionovaním za použitia technicky nenáročných prostriedkov. Podstatou vynálezu je spôsob kondicionovania výrobkov z makromolekulových materiálov pôsobením kvapaliny, najmä vody, pričom na kusové výrobky z polyamidových materiálov sa pôsobí kvapalinou alebo parou za tlaku 20 až 200 kPa pri teplote 15 až 120 °C po dobu 0,2...

Spôsob kondiciovania výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219159

Dátum: 01.06.1985

Autor: Gantner Ivan

Značky: spôsob, kondiciovania, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kondiciovanie výrobkov z makromolekulárnych, najmä syntetických, materiálov vyrábaných pri nižších teplotách, pričom skrátenie doby kondiciovania sa dosahuje pôsobením ultrazvuku v kvapalnom prostredí. Vynález je vhodný pre podniky zaoberajúce sa tvarovým spracovaním makromolekulárnych materiálov.