Gajdoš Ivan

Súprava na úľavu od bolesti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7543

Dátum: 05.09.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A61N 2/08, A61H 99/00

Značky: súprava, úľavu, bolesti

Text:

...Dalšou výhodou je to, že súprava je veľmi jednoduchá, lacná a zložená z dostupných komponentov. Najväčšou výhodou je možnosť operatívneho využívania súpravy na zmiernenie bolestí. Používanie súpravy môže mať priaznivý vplyv na- prekrvenie boľavého miesta, väčší prívod kyslíka a výživných látokPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresu, na ktorom obrázok 1 znázorňuje ľudské telo a uloženie jednotlivých...

Zariadenie na inhaláciu a úpravu ovzdušia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7410

Dátum: 01.04.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A61M 16/16, A61M 11/02

Značky: zariadenie, úpravu, inhaláciu, ovzdušia

Text:

...na hlasivky, infekcie, alergie, sennú nádchu, astmu a ďalšie ťažkostí. Príčiny dýchacích problémov môžu súvisieť so suchým vzduchom, prachom, smogom, tabakovým dymom, chemikáliami, alergénmi alebo nákazlivými vírusmi V ovzduší.Veľkou Výhodou je osviežovanie, zvlhčovanie a rozprašovanie účinných zložiek do ovzdušia V blízkosti osoby, ktorá ich vdychuje a minimálna hlučnosť zariadenia, ktoré môže byť umiestnené napríklad na pracovnom...

Zariadenie na doplnenie výbavy toaletnej miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7407

Dátum: 01.04.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A47K 17/02, A47C 16/02, A47C 7/50...

Značky: miestnosti, toaletnej, doplnenie, výbavy, zariadenie

Text:

...procedúr je vysoká, avšak zdravie a život sú najcennej šie hodnoty.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na doplnenie výbavy toaletnej miestnosti podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z podstavca pod nohy počas sedenia na záchodovej mise a vykonávania veľkej potreby, pričom výška podstavca je nastaviteľná a podstavec je vybavený skladacím mechanizmom na zloženie pred jeho odložením, ak je...

Zariadenie na racionálne využívanie vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7378

Dátum: 01.03.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: E03B 3/03, A01G 25/00

Značky: využívanie, racionálne, zariadenie

Text:

...spotrebu vody z vodovodu a poplatky za dažďovú vodu zo strechy do kanalizácie.Veľkou výhodou je, že keď sa zásobné nádrže naplnia dažďovou vodou, prebytok je automaticky vypúšťaný vodným vedením na závlahové miesta, napríklad do skleníka.Ďalšou výhodou je to, že do nádržky s uzáverom môže byť zavedená dažďová voda z viacerých zvodov domu.Výhodou sú nízke náklady a dostupnosť jednotlivých komponentov zariadenia, nenáročná údržba a minimálna...

Zariadenie na terapiu a samoliečbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7377

Dátum: 01.03.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A61N 2/08, A47G 9/10

Značky: samoliečbu, terapiu, zariadenie

Text:

...spočíva v tom, že pozostáva z ohybného a mäkkého vankúšika s dvomi oblúkovitými vybraniami, v ktorých sú nasadené permanentné magnety, ktoré sú prikladané s vankúšikom na boľavé miesta pohybového aparátu.Výhody technického riešenia spočívajú v tom, že využívame magnetoterapie je možné uskutočňovať bez potreby elektrickej energie privádzanej káblom. Ďalšou výhodou je to, že vankúšik s permanentnými magnetmi je veľmi jednoduché zariadenie...

Zariadenie na potiace kúry a saunovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7350

Dátum: 02.02.2016

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: A61H 33/06

Značky: kůry, zariadenie, saunovanie, potiace

Text:

...čerstvého vzduchu je zabezpečený cez otvor v tkanine. Ďalšou výhodou je to, že zariadenie je jednoduché a že je zložené z dostupných komponentov, pričom investičné náklady sú Veľmi nízke.Najväčšou výhodou je možnosť pravidelného a operatívneho využívania zariadenia na očistný proces tela potením, zlepšovanie odolnosti, prevencia a liečba ochorení.Spotreba Vody na ochladzovací proces a umytie tela je tiež minimálna. K výhodám zariadenia...

Zariadenie na indukčný ohrev vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259210

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ponec Ivan, Gajdoš Ivan

MPK: H05B 6/10

Značky: vzduchu, ohrev, indukčný, zariadenie

Text:

...ložísk rôzny. iNajzávažnejším problémom výroby strojov na viackusové balenie ložísk do zmraštovacej fólie ako aj zavádzanie tejto progresívnej technológie balenia ložísk je nedostatok vyhrievacich telies, z požiarného hladiska vhodných 5 jednoduchou reguláciou teploty vzduchu.Zariadenie sa skladá z dutého kovového válca tvoriaceho vzduchovú trysku l s prívodom2 studeného vzduchu pozoatávajúceho z kovovej ohybnej hadice, v tryske je...

Zapojení na ochranu kyslikárne pred výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258228

Dátum: 15.07.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01J 19/00

Značky: ochranu, výbuchom, kyslikárne, zapojení

Text:

...znížená najmä kysličníkom uhličitým, vlhkosťou, alebo opotrebovanou a zaprášenou náplňou.Nevýhodou adsorbérov kvapalného kyslíka v prídavnom kondenzátore je najmä ich velká závislosť na výške hladín kvapalného kyslíka, kvalite silikagélu a rozdiele tlaku pred a za adsorbérom. V prípade opotrebovania silikagélu alebo jeho zanesenia je tento bezpečnostný okruh neúčinný a zariadenie je v dôsledku skoncentrovania výhušných zložiek zdrojom...

Zariadenie na vyhledávanie porúch sústavy výmeníkov tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 254184

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: G01M 3/02

Značky: zariadenie, tepla, vyhledávanie, sústavy, poruch, výmeníkov

Text:

...výmenník-ov tepla a z armatúry a vedenia výstupu dusíka do atmosféry, pričom na vedenie za armatúrou prívodu dusíka je napojený tlakomer s regulátorom tlaku, prietokomer s regulátorom prietoku a navedenie pred armatúrou výstupu dusíka do atmosféry je .napojený analyzátor obsahu kyslíka v dusíku a na prepojovacie vedenie sústavy výmenníkov tepla sú napojené ventilky a vedenia odberu vzorky pre analyzátor obsahu kyslíka a zariadenie tiež...

Konektor se zamačkáváním přípojné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 243091

Dátum: 15.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Alina Ján

MPK: H01R 9/05

Značky: přípojné, zamačkáváním, konektor, částí

Text:

...která je opatřena první izolační vložkou na jedné straně a má na svém dříku otvor pro pájeni,z druhé izolační vložky s vnitřním průměrem větším než průměr dříku zdířky odpovidajicím průměrem zásuvky, a z pouzdra zásuvky s vnitřním závitem pro našroub-o 4vání přípojnéh-o pouzdra a vnějším závitem pro upevnění konektoru.Konektor podle vynálezu je jednoduchý. Plášť kabelu v přípojné časti konektoru jehermetizaci a zajišťuje po-třebnou...

Zariadenie na upínanie rotačných súčiastok za vnútornú alebo vonkajšiju valcovú plochu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253402

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

MPK: B23B 31/24, B23B 31/20

Značky: valcovú, súčiastok, vonkajšiju, vnútornú, plochu, upínanie, rotačných, zariadenie

Text:

...sú vyrobené z nizkouhlíkove cementačnej ocele. Usporiadanie upinacích elementov v telese upínača umožňuje po skompletovaní upinač namontovať na sústruh a funkčné upínacie časti upínacích elementov opracovat priamo na sústruhu pomocou prídavnej brúsnej fortúny. Toto dokončenie na vlastnom stroji zabezpečí vysokú presnosť obrábanie upínaných súčiastok.Na pripojenom obrázku 1 je znázornený rez zariadením na upínanie rotačných súčiastok za...

Zariadenie na čistenie argónu od dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251471

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: argonu, čistenie, dusíka, zariadenie

Text:

...dusík vystupuje zo zásobníka cez vedenie,umiestnené vo vrchnej časti zásobníka kvapalného argónu. Množstvo odpareného a ohriateného argónu do zásobníka kvapalného argónu je regulované armatúrou podla analyzátora obsahu dusíka, alebo argönu v kvapalnom argóne.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu sta 4vu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argónu spočívajú v tom,že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah dusíka v...

Zariadenie na výrobu argónu bez dusíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251470

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: zariadenie, argonu, výrobu, dusíka

Text:

...umiestneným na vrchnej časti zásobníka kvapalného argónu.Teplota ochladzovacieho media, potrebná na skvapalneníe argonu, je meraná teplomerom a regulované armatúrou, umiestnenou na vedení ochladzovacieho média.Obsaih dusíka alebo argónu v kvapalnom argóne je meraný analyzátorom.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argönu spočívajú v tom,že je možné podstatne znížiť pôvodný...

Zariadenie na odstraňovanie dusíka z argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251469

Dátum: 16.07.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: B01D 3/32

Značky: odstraňovanie, zariadenie, argonu, dusíka

Text:

...zabudovaným »ohrievačom sa mierne zvyšuje teplota, pričom sa odstraňuje z kvap-alného argónu prchavejší dusik, ktorý vystupuje cez vedenie, umiestnené vo vrchnej časti zásobníka kvapailného argónu.intenzita ohrevu je regulovaná podľa analyzátora obsahu dusíka alebo argónu v kvapalnom argóne.Zásobník kvapalného argónu je tepelne izolovaný.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia argónu...

Sposob výroby velmi čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249938

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: výroby, čistého, zariadenie, velmi, argonu, spôsob, uskutočneniu

Text:

...a stavoznakom kvapalného argoíiu.Výhody vynálezu oproti jestvujúcemu stavu techniky, oproti používaným spôsobom dodatočného čistenia surového argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V argóne, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu vyrábaných, argónom upravovaných špeciálnych oceli.Veľkou výhodou je nízka investičná a energetická náročnosť. Medzi výhody patrí jednoduchosť manipulácii, ktoré môžu prebiehat...

Zariadenie na úpravu surového argónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249928

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: surového, argonu, zariadenie, úpravu

Text:

...čistenia argónu spočívajú v tom, že je možné podstatne znížiť pôvodný obsah kyslíka V surovom argóne.Veľkou výhodou je nízka náročnosť na investície, a to, že nie je nutné vyrábať a používat výbušný vodík.K výhodám patrí aj to, že nie je nutné inštalovať. špeciálnu meraciu, regulačnú,vysušovacia a stlačovaciu techniku »a jednoduchosť manipulácií pri úprave surového argónu.Ďalšou výhodou je, že vo výrobní kyslíka sa obyčajne nachádza...

Zariadenie na opravu poruchy kyslíkového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248972

Dátum: 12.03.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: E02D 5/46

Značky: poruchy, opravu, aparátu, kyslíkového, zariadenie

Text:

...čo však súčasný spôsob neumožňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje a problém rieši zariadenie na opravu poruchy kyslíkového aparátu podľa vynálezu, ktorého pod 4stata spočíva v tom, že pozostáva z podávača alkalického kremičitjanu s posuvnou rúrkou, zavedenou cez otvor na plášti kyslikového aparátu do práškového expandevaného perlitmpričom posuvná rúrka je vy bavená otvormi výtoku alkalického kremi čitanu do priestoru spevňovaného...

Zariadenie na plnenie kuželíkov do klietok kuželíkových ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 236624

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gajdoš Ivan, Ponec Ivan, Kodčík Vincent

MPK: F16C 43/04

Značky: klietok, ložísk, kuželíkov, kuželíkových, zariadenie, plnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajších spôsobov plnenia kuželíkov, pri ručnom plnení unavujúcu a nehygienickú prácu, pri strojnom vysoká poruchovosť a možnosť používať iba na veľké série. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je, že plniace teleso je opatrené pákou, ktorá pôsobením sily tlačnej pružiny pridŕža stĺpec kuželíkov v prípravku.

Zariadenie na identifikáciu miesta poruchy kyslíkového aparátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248468

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: G01N 1/24

Značky: identifikáciu, miesta, zariadenie, poruchy, aparátu, kyslíkového

Text:

...Doterajšie spôsoby identifikácie miesta porchy sú namáhavé a málo presné, pričom zisťovanie netesnosti sluchom vyžaduje odstránenie hluku z ostatných zdrojov, čo v prevádzko 4vých podmienkach prakticky .nemožno zabezpečit.Uvedené nevýhody odstraňuje a problém rieši zariadenie na identifikáciu miesta poruchy kyslíkového aparátu podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo sondy s hrotom posúvanej cez otvor na kryte...

Zariadenie pre plynulé odstraňovanie magnetizmu z kuželíkov valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 232751

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kodčík Vincent, Gajdoš Ivan

MPK: H01F 13/00

Značky: magnetizmu, zariadenie, kuželíkov, odstraňovanie, valivých, plynule, ložísk

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie s plynulým odstraňovaním magnetizmu z kuželíkov valivých ložísk. Účelom vynálezu je odstrániť nevýhodu doterajšieho spôsobu odstraňovania magnetizmu po trieskovom obrábaní, upínaných pomocou magnetu. Zariadením podľa vynálezu sa docieli plynulé odstránenie magnetizmu, bez potreby ľudskej práce. Uvedené zariadenie sa môže postaviť priamo ku obrábaciemu stroju, alebo do obrábacej linky.

Spôsob výroby čistého argónu a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234861

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: argonu, čistého, uskutočneniu, zariadenie, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výroby čistého argónu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že kvapalný argón sa premení na tuhý argón, od ktorého sa oddelia kyslík a dusík a tuhý argón po ohreve sa ako čistý dodáva do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného alebo plynného argónu a kvapalného dusíka a najmä v metalurgických kombinátoch pri výrobe špeciálnych druhov ocelí, kde sa používa argón. Spôsob a zariadenie podľa...

Spôsob prípravy argónu so sníženým obsahom kyslíka a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234855

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gajdoš Ivan

MPK: C01B 23/00

Značky: argonu, přípravy, obsahom, sníženým, zariadenie, uskutočneniu, kyslíka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy argónu so zníženým obsahom kyslíka a zariadenie k jeho uskutočneniu. Vynález rieši technický problém prípravy argónu so zníženým obsahom kyslíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zásobníka s kvapalným surovým argónom sa pridáva kvapalný dusík a upravený kvapalný argón sa odoberie zo zásobníka do spotreby. Vynález môže byť využitý vo všetkých výrobniach kvapalného argónu a kvapalného dusíka a najmä v hutníckom priemysle pri...

Zariadenie na ochranu expandovaného perlitu pred navlhčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 221696

Dátum: 15.03.1986

Autor: Gajdoš Ivan

Značky: zariadenie, ochranu, expandovaného, navlhčením, perlitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém ochrany expandovaného perlitu pred navlhčením, najmä pre zariadenie na delenie vzduchu a rieši tiež problém zníženia energetickej náročnosti, uľahčenia prepravy perlitu, úspory materiálu a bezpečnosti výrobne kyslíka a dusíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na hornú časť izolačného krytu zariadenia na delenie vzduchu je napojený cez rúru sušič, naplnený vysušovadlom, cez ktoré je kontinuálne prefukovaný do...

Zariadenie na magnetické upínanie kuželíkov pri nepretržitom brúsení guľových čiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 223078

Dátum: 15.03.1986

Autori: Gajdoš Ivan, Kodčík Vincent

Značky: brúsení, nepretržitom, kuželíkov, čiel, upínanie, zariadenie, magnetické, guľových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na nepretržité brúsenie guľových čiel kuželíkov s magnetickým upínaním. Účelom vynálezu je odstrániť nevýhody doterajšieho spôsobu upínania kuželíkov pri nepretržitom brúsení guľových čiel. Tohoto účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je usporiadanie diskov, podávacieho kotúča kuželíkov, magnetu a pólových nástavcov s prestaviteľnou excentricitou a meniacou sa vzduchovou medzerou v magnetickom poli. Uvedené zariadenie...

Zariadenie na balenie rotačných súčiastok, najmä valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 220893

Dátum: 15.02.1986

Autori: Degner Karol, Mintál Ján, Závodný Pavol, Gajdoš Ivan

Značky: najmä, rotačných, ložísk, súčiastok, balenie, zariadenie, valivých

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zariadenie na balenie rotačných súčiastok, najmä valivých ložísk do zmraštiteľnej polyetylénovej fólie. Vyššie uvedeného účelu sa dosiahne tým, že balenie sa vykonáva navinutím fólie na balené súčiastky, odrezaním fólie a zmraštením fólie teplým vzduchom. Celé zariadenie pozostáva zo zariadenia pre posuv fólie, zariadenia pre rezanie fólie a dýz s vyhrievaným vzduchom. Zariadenie možno použiť na balenie rôznych rotačných...

Zariadenie pre výmenu, čistenie a odber vzoriek silikagélu z adsorbéru, najmä z adsorbéru pre zariadenie na delenie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218739

Dátum: 01.06.1985

Autor: Gajdoš Ivan

Značky: zariadenie, najmä, výměnu, silikagelu, čistenie, adsorberů, vzduchu, odber, delenie, vzoriek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši technický problém výmeny, čistenia a odberu vzoriek opotrebovaného silikagélu z adsorbéru, najmä pre zariadenie na delenie vzduchu a rieši tiež problém zníženia energetickej náročnosti, úspory materiálu a bezpečnosti výrobne kyslíka. Podstata vynálezu spočíva v tom, že celé zariadenie na delenie vzduchu môže ostať v plnej prevádzke a ohreje sa len príslušný adsorbér, z ktorého plynový ejektor vybavený regulovaným prúdom stlačeného...

Zariadenie pre odplyňovanie vody a kondenzáciu najmä pre napájanie parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216871

Dátum: 31.10.1984

Autori: Ľupták Ivan, Gajdoš Ivan

Značky: zariadenie, kondenzáciu, napájanie, kotlov, odplyňovanie, najmä, parných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru energetiky a hlavne úpravní vody a kondenzátu pre napájanie parných kotlov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zariadení vybavenom protiprúdnou odplyňovacou vežou s odsávaním plynov a sprchami nad roštom je do neodplynenej vody a kondenzátu privedený cez regulačné ventily dusík a to jednak pod rošt odplyňovacej veže nad hladinu prepadnutej vody a jednak pod hladinu prepadnutej vody alebo vo vzájomnej kombinácii....

Spôsob prípravy kyslíkovej zmesi pre obohatenie vzduchu dúchaného do zapalovacieho zariadenia a presávaného spekanou vsádzkou aglomeračného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 214338

Dátum: 01.06.1984

Autor: Gajdoš Ivan

Značky: presávaného, dúchaného, přípravy, spekanou, spôsob, vzduchu, kyslíkovej, obohatenie, zapalovacieho, aglomeračného, zmesí, vsádzkou, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava kyslíkovej zmesi pre aglomeračné zariadenie. Spôsob prípravy kyslíkovej zmesi pre obohatenie vzduchu, ktorý sa dúcha do zapaľovacieho zariadenia a presávaného spekanou vsádzkou aglomeračného zariadenia tak, že k vyrábanej kyslíkovej zmesi základnej koncentrácie 60 až 85 %, ktorá sa pridáva k vzduchu pre aglomeračné zariadenie, je privádzaný prebytočný kyslík o koncentrácii 97 až 99,3 % z akumulačného systému kyslíkového rozvodu pre...