Gacsályi István

Deriváty dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15728

Dátum: 07.03.2012

Autori: Barkóczy József, Ling István, Gacsályi István, Spedding Michael, Hársing László, Antoni Ferenc, Lévay György

MPK: A61K 31/551, C07D 498/04

Značky: přípravy, farmaceutické, deriváty, kompozície, dihydro-oxazolobenzodiazepinónu, spôsoby, obsahom

Text:

...Pod arylskupinou sa rozumie nafłylskupina, substituovaná prípadne jednou alebo viacerými identickými alebo rozdielnymi skupinami, volenými medzi atómom halogénu,alebo alkylovousubstituovanou jedným alebo viacerými atómami halogénu lineámou alebo rozvetvenou (C. líneámou rozvetvenou(C 1-C 5) skupinou, nesubstítuovanou alebo C 5) alkoxyskupinou lineámou alebo rozvetvenou (C 1-C 5) alkylkarbonylovou skupinou karboxyskupinou lineámou alebo...

Liečebný prostriedok na zlepšenie kognitívnych funkcií a neuroprotekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7790

Dátum: 03.07.2007

Autori: Lévay György, Barkóczy József, Móricz Krisztina, Hársing László Gábor, Kertész Szabolcs, Kompagne Hajnalka, Agoston Márta, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Simig Gyula, Gigler Gábor

MPK: A61K 31/00, A61P 25/00

Značky: kognitívnych, liečebný, zlepšenie, funkcií, neuroprotekcie, prostriedok

Text:

...chemicky podobný risperidón (3-(2-(4-(6-fluór-1,2-benzdízoxazol-3-yl)-l -piperidínyl)-etyl)-6,7,8,9-tetrahydro-2 metyl-4 H-pyrido 1,2-ajpyrimidin-4-ónł vzorca (II)alebo iné antipsychotiká taký účinok nemajú. Teda je možné povedať, že hore uvedenýneuroprotektívny účinok nesúvisí so známym antipsychotickým účinkom zlúčeniny vzorca (I).0014 Vďaka tomuto rozpoznanému neuroprotektívnemu účinku môže byť 4-chlór-5-(2-4-(6 ñuór-1,2-benzdizoxazol-3...

Deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 285670

Dátum: 10.05.2007

Autori: Egyed András, Jakóczi Iván, Lévay György, Simig Gyula, Tihanyi Károly, Bózsing Dániel, Poszávácz László, Wellman János, Rátzné Simonek Ildikó, Gacsályi István, Németh Gábor

MPK: A61K 31/506, A61P 25/00, A61K 31/505...

Značky: farmaceutické, piperazinylalkyltiopyrimidínu, deriváty, spôsob, použitie, kompozície, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperazinylalkyltiopyrimidínu všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiv pôsobiacich na centrálny nervový systém, najmä anxiolytických liečiv.

3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2H-indol- 2ónové deriváty a súvisiace zlúčeniny na liečenie porúch centrálneho nervového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6043

Dátum: 11.05.2005

Autori: Simig Gyula, Leveleki Csilla, Sziray Nóra, Kapillerné Dezsofi Rita, Gigler Gábor, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Volk Balázs, Egyed András, Pallagi Katalin, Móricz Krisztina, Szénasi Gábor, Mezei Tibor, Lévay György, Gacsályi István, Flórian Endréné

MPK: C07D 209/00

Značky: súvisiace, 2ónové, poruch, nervového, systému, liečenie, deriváty, zlúčeniny, centrálneho, 3-(((4-fenyl)-piperazín-1-yl)-alkyl)-3-alkyl-1,3-dihydro-2h-indol

Text:

...Na liečenie hore uvedených klinických stavov sú najviac používané liečivá, ktoré vykazujú aktivitu na benzodiazepínovom systéme (napr. diazepam) alebo na centrálnych 5-HT 1 A receptoroch (napr. buspiron, ziprasidon). V prípade psychosomatických ochorení je anxiolytická terapia často dopĺňa podaním farmaceutík s antihypertenzívnou0009 Avšak anxiolytiká benzodiazepínového typu majú niekoľko nežiaducich vedľajších účinkov. Majú silný...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5123

Dátum: 11.05.2005

Autori: Volk Balázs, Hársing László Gábor, Sziray Nóra, Egyed András, Gacsályi István, Pallagi Katalin, Leveleki Csilla, Szénasi Gábor, Kapillerné Dezsofi Rita, Lévay György, Mezei Tibor, Móricz Krisztina, Gigler Gábor, Barkóczy József, Simig Gyula

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: deriváty, alkyloxindolov, piperazinové

Text:

...vaskulárnych demencii a senilnej demencie sa stalo sociálnym problémom.alkylpiperazinyl-arylovou skupinou, ktoré sú iné než zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, vktorých alkylovou skupinou je etylová skupina a nie butylová skupina. Zlúčeniny majú vysokú afinitu voči S-HTM receptoru. Zlúčeniny môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému. Fundamentálny rozdiel medzi zlúčeninamí podľa predloženého vynálezu a...

Deriváty indol-2-ónu na liečenie porúch centrálneho nervového systému, gastrointestinálnych a kardiovaskulárnych porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3204

Dátum: 11.05.2005

Autori: Gigler Gábor, Gacsályi István, Móricz Krisztina, Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Pallagi Katalin, Egyed András, Simig Gyula, Volk Balázs, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Szénasi Gábor, Lévay György, Leveleki Csilla, Sziray Nóra

MPK: A61K 31/403, C07D 401/00, A61P 25/00...

Značky: indol-2-ónu, liečenie, gastrointestinálnych, centrálneho, deriváty, kardiovaskulárnych, poruch, systému, nervového

Text:

...môžu byť používané na liečenie porúch centrálneho nervového systému.0012 Predložený vynález je založený na vynáleze, že 3,3-dialkyl-substituované deriváty indol-2-ónu všeobecného vzorca (I) majú signíñkantný anxiolytický účinok,ale prekvapivo, na rozdiel od zlúčenín podľa doterajšieho stavu techniky, ktoré majú podobnú štruktúru, sa neviažu na S-HTM receptory. V dôsledku toho nemajú zlúčeniny podľa vynálezu vedľajšie účinky, ktoré sú...

Piperazínové deriváty alkyloxindolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5124

Dátum: 10.05.2005

Autori: Mezei Tibor, Kapillerné Dezsofi Rita, Hársing László Gábor, Szénasi Gábor, Leveleki Csilla, Simig Gyula, Gacsályi István, Volk Balázs, Lévay György, Barkóczy József, Egyed András, Gigler Gábor, Móricz Krisztina, Pallagi Katalin, Sziray Nóra

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/40...

Značky: alkyloxindolov, deriváty, piperazinové

Text:

...a inhibicii sinaptosomálneho vychytávanía serotonínu.0011 Zrýchlenie technicko-sociálneho vývoja v dvadsiatom storočí vytvára permanentný tlak na adaptáciu ľudí, ktorý v nepriaznivých prípadoch môže viesť k výskytu adaptačných porúch,ktoré predstavujú významný rizikový faktor pri vývoji ochorení duševného alebo psychosomatického pôvodu, napr. anxiolytického syndrómu, stresovej poruchy, depresie, schizofrénie,poruchy zmyslových orgánov,...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Moravcsik Imre, Berzsenyi Pál, Daróczi Kazóné Klára, Horváth Katalin, Bakonyi Anna, Bilkei Gorzó András, Hámori Tamás, Egyed András, Vágó Pál, Körösi Jenö (zomrel), Gyertyán István, Horváth Edit, Máté Györgyné, Botka Péter (zomrel), Andrási Ferenc, Simig Gyula, Szentkuti Eszter, Gacsályi István, Zólyomi Gábor, Tihanyi Károly, Salamon Haskáné Cecilia, Bajnógel Judit, Reiter József, Blaskó Gábor

MPK: C07D 243/02, C07D 403/06, A61K 31/55...

Značky: obsahujúce, použitie, liečivá, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové, medziprodukty, spôsob, deriváty, přípravy, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Nové piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 544

Dátum: 28.12.2002

Autori: Simig Gyula, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Lévay György, Barkóczy József, Hársing László Gábor, Gacsályi István

MPK: C07D 401/00, A61P 25/00, A61K 31/50...

Značky: deriváty, kompozície, přípravy, farmaceutické, obsahom, nové, piperidinyl-alkylamino-pyridazinónové, spôsob

Text:

...atómy fluóru, chlóru, brómu a jódu, výhodne fluóru.Farmaceuticky prijateľné adičné soli zlúčením všeobecného vzorca (I) s kyselinou môžu byť pripravené s anorganickými kyselinami (napr. kyselina chlorovodíková,bromovodíková, sírová, fosforečná, atď.) alebo organickými kyselinami (napr. kyselina rnravčia, octová, maleínová, fumárová, mliečna, vínna, jantárová (sukcínová), citrónová,benzénsulfónová, p-toluénsulfónová, metánsulfónová, atdĺ)....

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsoby ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 113

Dátum: 26.09.2002

Autori: Simig Gyula, Szénasi Gábor, Schmidt Éva, Kótay Nagy Peter, Kompagne Hajnalka, Leveleki Csilla, Egyed András, Gacsályi István, Lévay György, Miklósné Kovács Anikó, Hársing László Gábor, Barkóczy József, Wellmann Janos, Martonné Markó Bernadett

MPK: A61K 31/50, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: substituované, přípravy, kompozícia, spôsoby, farmaceutická, obsahom, alkylaminopyridazinónové, deriváty

Text:

...(I), sú tie deriváty, v ktorých substituent R. je atóm vodika Xje atóm vodika nje 1 Q a W sú nezávisle jeden od druhého -N alebo -CH a substituemy R 4 a R 5 reprezentujú nezávisle jeden od druhého atóm vodika, chlór,fluór. triiluórmetyl alebo metoxyskupinu aich farmaceutický prijateľné adičné soli s kyselinou.0008 Nasledujúce zlúčeniny všeobecného vzorca (l) majú veľmi výhodné farmaceutické vlastnosti. 5- 2-...

Substituované alkylaminopyridazinónové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 109

Dátum: 26.09.2002

Autori: Wellmann Janos, Barkóczy József, Kompagne Hajnalka, Egyed András, Leveleki Csilla, Hársing László Gábor, Miklósné Kovács Anikó, Gacsályi István, Kótay Nagy Peter, Schmidt Éva, Martonné Markó Bernadett, Simig Gyula, Lévay György, Szénasi Gábor

MPK: A61P 25/28, A61K 31/50, A61P 25/22...

Značky: obsahom, spôsob, farmaceutická, kompozícia, substituované, alkylaminopyridazinónové, deriváty, přípravy

Text:

...má l - 4 atómy uhlíka alebo aryl-(CH alkyl) Z znamená kyslík alebosubstitueíit R 3 a Z spoločne so skupinami nachádząiúcimi sa medzi nimi vytvárajú piperazínový kruh aa ich farmaceuticky prijateľné adičně solí s kyselinou.0007 Podľa ďalšieho tískutočnenia poskytuje predložený vynález spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorea Isubstitucnt R je atóm votlíka alebo alkyl, ktorý má l - 4 arómy uhlíkajedno z X a Y znamená atóm vodíka alebo...

Nové deriváty 2H-pyridazín-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy aktívnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7934

Dátum: 24.07.2002

Autori: Barkóczy József, Kótay Nagy Peter, Miklósné Kovács Anikó, Raczne Bajnogel Judit, Pallagi Katalin, Simig Gyula, Wellmann Janos, Szénasi Gábor, Gacsályi István, Egyed András, Schmidt Éva, Lévay György

MPK: C07D 413/00, A61K 31/00

Značky: aktívnej, nové, kompozície, spôsob, přípravy, obsahom, farmaceutické, zložky, 2h-pyridazín-3-ónu, deriváty

Text:

...endokrinné vedľajšie účinky.0006 Konkrétne sa predložený vynález týka nových derivátov 2 H-pyridazín-3 -ónu vzorcakde substituent R znamená atóm vodíka alebo Cmalkylovú skupinu, X a Y reprezentuje, nezávisle, atóm vodíka, atóm halogénu alebo skupinu vzorca(N) s výhradou spočívajúcou v tom, že jedno z X a Y znamená vždy skupinu vzorca II a potom druhe znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu, kde vo vzorci IIn má význam l alebo...

Způsob výroby nových aminoalkanoyl-dibenzo /d,g/ /1,3,6/ dioxazocinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270579

Dátum: 12.07.1990

Autori: Fekete Márton, Gacsályi István, Rózsa László, Hegedüs Mária, Szirt Enikö Kiszelly, Petöcz Lujza

MPK: C07D 273/01, A61K 31/395

Značky: způsob, aminoalkanoyl-dibenzo, dioxazocinu, 1,3,6, d,g, výroby, nových

Text:

...II(II),N X, H ve kterém a X má výše uvedený význam,acyluje sloučeninou obecného vzorce III hal-C-Ahal (m), Hvo kterém A má výše uvedený význam akaždý zo eymbolů hel e hal znamená nezávisle na druhém helogen,a na vzniklý alkanoyl-d 1 benzod,gf)3,6 dio×azocin obecného vzorce IVX, A a hal mají výše uvedený význam,so pasohí eminem obecného vzorce VIIIR 1 a R 2 mají výše uvedený význam, ,a vzniklé dowanlna obecného vzorce I ee poprípade...