Gabriel Oldřich

Způsob vytápění šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260404

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: šachtové, způsob, vytápění

Text:

...uhličitého, tak 4že redukce na kysličníl( Lilielnatý j podstatné potlačona a tím se snížují ztráty tepla. Další výhodou pak je, že je Limožiíěno využívat í levných podřadných paliv a odpadů s nízkým bodem vzplanutí, protože tyto neprocházejí předehřívacím pásmem, kde by mohlo dojít k destilaci, anebo nedokonalému spalování.Dále je popsán příklad provádění způsobu podle vynálezu. Koks, anebo jiné palivo s vysokou teplotou vzplanutí se před...

Způsob regulace výpalu v šachtové peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 265702

Dátum: 14.11.1989

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: šachtové, regulace, způsob, výpalu

Text:

...přibližně 5 hmot. zbytkového kysličníku uhličitého ve vápně, bude teplota kouřových plynů okrouhle o 100 OC nižší, nežli kdyby přívod tepla pokryl 100 výpalu vápna, totiž 0 kysličníku uhličitého ve vápně. Běžně vyhovující úchylky od požadované hodnoty výpalu činí asi Í 1 hmot. kysličníku uhličitého ve vápně. To znamená, že pro regulaci postačí měřitteplotu kouřových plynů 5 přesností asi 10 až 20 °C. Tento požadavek je snadno...

Způsob regulace přívodu tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253314

Dátum: 12.11.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: G05D 23/00

Značky: přívodů, způsob, regulace, tepla

Text:

...ostatní poruchové veličiny. Důkladná homogenizace je nákladná a pouze snižuje frekvenci změn. Nastavení hlavních parametrů spalování při změně výhřevnosti je podle vynálezu řešeno tak, aby se upravila dávka tepla jednak s ohledem na nižší obsah tepla v jednotce paliva, ale také, aby se kompenzovala změněná účinnost předávání tepla v důsledku změny teploty spalování při změněPříkladné provedení používá běžných systémů pro regulaci...

Způsob chlazení roštu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249964

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/10

Značky: způsobu, roštů, chlazení, způsob, provádění, tohoto, zařízení

Text:

...výsypka 3 na propadlý materiál. Pod rošt l do výsypky 3 je zaústěno výfukové hrdlo 3 pro přívod chladicího vzduchu. Ve výfukovém hrdle 3 je na otočněm čepu 1 upevněna výfukovâ klapka Ě.ve výsypce 3 proti üstí výfukoveho hrdla g je provedena usměrňovací klapka E. Na spodní straně roštu l jsou provedena podélná žebra 1 a na horní straně roštu l příčná žebra g.Na rošt l je přiváděn horký materiál, který se má chladit /pŕíkladně žhavý...

Způsob zasypávání šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 249960

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27D 3/10

Značky: šachtové, způsob, zasypávání

Text:

...príklad využití tohoto vynálezu při výpalu vápno v šachtové paci zavážení sestává z jednotlivých cyklů, které následují periodicky po sobě. Jeden cyklus se skládá z nasypání první dávky vápence, druhé dávky vápence, dávky koksu odpovídající čtyřem dávkám vápence, třetí dávky vápence a konečně čtvrté dávky vápence. Potě následůjePo avezení první a druhé dávky vápence se odběr materiálu z pece nespouští a hladina materiálu v peci se tím...

Cirkulační systém kouřových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248357

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/10

Značky: kouřových, systém, plynů, cirkulační

Text:

...odběrovou trubkou horkých plynu z pece, jehož podstatou je, že cirkulační potrubí je opatřeno cirkulačním uzávěre a za ním vzduchovou odbočkou s klapkou.cirkulační systém polde vynálezu umožňuje používat k přenosu nadbytečného tepla z kouřových plynů též vzduch, který nesnižuje spalovací teploty, jak je tomu u inertniho kouŕověho plynu.Přiklad provedení cirkulačního systánu kouřových plynu podle vynálezu je schématicky znázorněn na přiloženm...

Mlýnice uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237481

Dátum: 15.01.1987

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: B02C 19/00

Značky: mlýnice, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Mlýnice uhlí se vzduchovým oběhem je určena zejména pro výpal cementu. Na odváděcím potrubí (5) vzduchu a uhlí z mlýna (1) je provedena odbočka (6) opatřená oběhovým ventilátorem (7) a je zaústěna do přívodního potrubí (2) vzduchu do mlýna (1). V odbočce (6) jsou před oběhovým ventilátorem (7) zapojeny odlučovače (8), jejichž výpady (9) jsou napojeny do odváděcího potrubí (5) mlýna (1). Mlýnice se sníženou spotřebou energie pro odlučování a...

Automatická závažová váha

Načítavanie...

Číslo patentu: 232666

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: G01G 13/28

Značky: automatická, váha, závažová

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická závažová váha je určena pro odvažování dávek několika komponent, je opatřena elektrickým výstupem a servopohonem pro korekci dávky podle vlhkosti. Závaží jsou nasunuta na táhle, na němž je uchycena vačka, do ní zabírá kladka uchycená otočně na lomené páce, na jejímž druhém rameni je rtuťový spínač. Na spodní straně závaží je magnet, naproti němu pak konec páky, na které je servopohon, na jehož výstup je napojen příkladně vlhkoměr....

Zařízení pro čištění pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233175

Dátum: 01.12.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: B08B 5/04

Značky: pytlů, zařízení, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro čištění pytlů je určeno pro čištění zejména ventilových pytlů po jejich naplnění sypkým materiálem. Nad pásem, po kterém se pytle dopravují, je proveden vnější kryt, ve kterém je další vnitřní kryt a do vzniklého prostoru je zaveden přívod vzduchu. V prostoru jsou provedeny trysky směřující na zaprášené plochy pytle. Ve víku obou krytů je provedeno odváděcí potrubí do odlučovače. Zařízení je určeno zejména pro cement a mleté vápno.

Způsob využití odpadního tepla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235633

Dátum: 15.11.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: tepla, odpadního, provádění, využití, zařízení, způsobu, způsob, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vyššího využití odpadního tepla kouřových plynů z rotační pece nebo kalcinátoru v předehřívači suroviny. Podstatou vynálezu je, že palivo o vysoké teplotě vzplanutí se dávkuje současně se surovinou do předehřívače, kde se předehřívá kouřovými plyny současně se surovinou. Podstatou zařízení je, že k surovinovému dávkovači je paralelně zabudován palivový dávkovač, oba ústí na dopravník, tento pak do zásobníku a z něj vyvedený...

Zařízení pro dávkování sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234390

Dátum: 15.10.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: B65G 53/40

Značky: sypkých, materiálů, dávkování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro dávkování sypkých, práškových materiálů, zejména uhlí. Nad zásobníkovým dnem pod kterým je umístěn dávkovač je upevněno těleso, v prostoru pod ním je umístěna odváděcí trubka vyvedená do vnějšího prostoru a na stěně zásobníkového dna jsou provedeny pórovité vložky. Zařízení umožňuje plynulé dávkování bez výkyvů. Jeho použití je vhodné zejména pro přesné dávkování mletého uhlí do hořáku.

Regulační ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 230016

Dátum: 15.09.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F16K 31/385

Značky: regulační, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační ventil membránový ovládaný dvěma impulsy. Vynález se týká regulace množství. Vynález řeší provedení regulačního ventilu. Podstatou vynálezu je, že prostor ventilu mezi kuželkou a membránou je předělen přepážkou, v niž je proveden otvor, který spolu s vložným vřetenem kuželky tvoří škrticí clonu. Vynález může být využito zejména pro regulaci míchacího vzduchu například při výrobě cementu.

Zapojení přímočinného regulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231319

Dátum: 15.05.1986

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F16K 17/34

Značky: regulačního, přímočinného, ventilu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulace množství stlačeného vzduchu. Řeší proporcionální regulaci v závislosti na výšce hladiny míchané kapaliny se současným uplatněním časového programu na jednom ventilu. Podstata vynálezu je v zapojení ovládacího vzduchu nad membránu regulačního ventilu a hladinové sondy pod membránu regulačního ventilu. Možnost využití je při míchání kapalin pomocí stlačeného vzduchu, jak se vyskytuje zejména v cementářství. Zapojení...

Regulační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 227457

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: horák, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Regulační hořák na pevná a zejména podřadná paliva, vhodný též pro rotační pece, sestávající ze dvou souosých trubek, vyznačený tím, že před ústím vnitřní trubky (1) jsou po jejím obvodu provedeny otvory (2), k jedné boční straně každého otvoru (2) je upevněna lopatka (3) a to tangenciálně k obvodu vnitřní trubky (1), dále k přední straně otvoru (2) je upevněna přední stěna (4), k zadní straně otvoru (2) pak zadní stěna (5), přičemž přední...

Zapojení regulačního ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224503

Dátum: 15.12.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: regulačního, zapojení, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení regulačního ventilu membránového přímočinného, u kterého je prostor nad membránou spojen horním impulsním potrubím s přívodním potrubím před škrticím ventilem a prostor pod membránou je spojen s vývodním potrubím za škrticím ventilem, vyznačené tím, že na vývodním impulsním potrubí (11) je škrticí orgán (12), za ním pak je na vývodním impulsním potrubí (11) odbočka do hladinového impulsního potrubí (16), na kterém je také škrticí orgán...

Regulace drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224283

Dátum: 15.12.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: regulace, drtiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatické regulace drtiče, zejména odrazového anebo kladivové ho. Řeší regulaci za účelem plného využití drtícího výkonu a zamezení přetížení drtiče v případech, kdy nelze regulovat přiváděné množství materiálu. Podstatou vynálezu je, že roštnice roštu jsou na jedné straně uloženy v natáčivém uložení a na druhé straně v posuvném uložení se servopohonem, tlakový prostor servopohonu je spojen s manometrem, jehož impulsní vedení...

Zařízení pro homogenizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 225744

Dátum: 15.10.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: zařízení, homogenizaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro homogenizaci je určeno zejména pro homogenizaci cementářského kalu. Řeší snížení spotřeby energie na homogenizaci při současném zlepšení kvality. Na otočném mostě /2/ jsou zavěšený sekce lopatek /5/ postavených šikmo k poloměru nádrže /1/, a to otočné kolem čepů /4/. Na otočném mostě /2/ je současné upevněn plovák /8/, který je pákovým převodem /7/ spojen se sekcemi lopatek /5/. Využití je zejména při výrobě cementu mokrým způsobem.

Sesypný chladič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219084

Dátum: 15.07.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: sesypný, chladič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chlazení zrnitých materiálů po výpalu, zejména cementářského slínku v sesypném chladiči. Řeší provedení chladiče pro chlazení materiálů různé zrnitosti, zejména jeho odolnost při vysokých teplotách, čímž umožňuje využití odpadního vzduchu chladiče. Současně řeší rozdělení materiálu do dalšího chladicího stupně. Sesypný chladič je vyznačený tím, že je vytvořen ze stupňů žárovzdorného keramického materiálu, svislá stěna každého...

Zapojení nassávacího pyrometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225913

Dátum: 01.07.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: nassávacího, pyrometru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení nassávacího pyrometru, zejména pro měření teploty sekundárního spalovacího vzduchu z roštového chladiče, sestávající z pyrometru vloženého do nassávací trubky a z výfuku, vyznačené tím, že ejektorový výfuk (5) nassávacího pyrometru (1) je zaústěn do sacího hrdla (6) chladicího ventilátoru (7).

Způsob využití odpadního tepla a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 218655

Dátum: 15.04.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: provádění, využití, odpadního, tepla, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vyššího využití odpadního tepla kouřových plynů z rotační pece nebo kalcinátoru v předehřívači paliva. Podstatou vynálezu je, že část kouřových plynů z pece nebo kalcinátoru je vedena v protiproudu vrstvou pevného paliva o vysoké teplotě vzplanutí, přičemž vrstva paliva odebírá přímým stykem teplo kouřovým plynům. Podstatou zařízení pro provádění tohoto způsobu je, že paralelně k surovinovému zásobníku a surovinovému...

Mokrý hladinový odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 218255

Dátum: 15.02.1985

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: odlučovač, mokrý, hladinový

Zhrnutie / Anotácia:

K čištění plynů od prachových částic má mokrý hladinový odlučovač podle vynálezu ve své skříni vytvořen vstupní kanál, vymezený shora přívodní stěnou a zdola vstupní hladinou prací vody a zaústěný do odlučovací štěrbiny, na kterou je napojen výstupní kanál, vymezený vnější stěnou a vnitřní stěnou, která je svou dolní částí ponořena do prací vody, tvořící výstupní hladinu. Přívodní stěna vstupního kanálu je překryta regulační klapkou, která má...

Zařízení pro přípravu vápence k výpalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215975

Dátum: 01.09.1984

Autor: Gabriel Oldřich

Značky: výpalu, zařízení, přípravu, vápence

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména výroby vápna v rotační peci nebo v kalcinátoru. Řeší problém odstranění popela a síry, zbylých po spálení méněhodnotných paliv v procesu, za současného zlepšení tepelné bilance. Podstatou zařízení pro přípravu vápence k výpalu je, že vyhrnovací zařízení (2) z předehřívače (l) vápence je vyústěno do vápencového chladiče(5) na horní plochu roštu (4) přičemž do prostoru pod roštem (4) je zapojen přívod (6) chladícího...