G21K 5/00

Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5457

Dátum: 07.06.2010

Autori: Kokoš František, Jurínyi Ľudovít

MPK: A61M 1/36, G21K 5/00, A61N 5/06...

Značky: ožarovanie, aplikátor, laserom, intranazálne, nosový

Text:

...a tak isto na neuro-svalove vlákna, voľné ukončenie nervov, krviniek, /Pacinis corpsules, Krause and bulb/ receptorov folikúl atď. Senzory, ktoré prijímajú laserovú stimuláciu sú pravdepodobne rozvetvené nervové vetvičky /dissociative nerve twiggs/ vedľa mikrotepny. Ked stimulujúce signály vstúpia do mozgu, začnú byť spracovávané mozgom, sú distribuované k príslušným častiam mozgu a tým napomáhajú pri syntéze mozgových, encefalických...

Zapojení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264367

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21K 5/00

Značky: elektromagnetů, betatronu, zapojení

Text:

...zapojení napájecjho obvodu betatronu podle vynálezu a na obr. 2 jsou znázorněny průběhy proudů tekoucichf jednotlivými větvemi obvodu.Obvod betatronu je tvořen etektromagnetem 1, který je přes prvni řizený spinaci prvek 5 připojen paralelně ke kondenzátoru Š. Ke kondenzátoru g.je dále přes druhý řizený spinaci prvek § připojena rekuperačnitlumivka §.Perioda TA opakovaci frekvence funkčniho cyklu betatronu je,dána součtem prvni...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256682

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bejšovec Václav Csc, Křivánek Miloslav, Trejbal Zdeněk

MPK: G21K 5/00

Značky: cyklotronu, terčů, ozařování, způsob

Text:

...lepšímu pochopení provádění způsobu podle vynálezu je na připojeném výkresu na obr. 1 schematicky znázorněno umístění terče ve svazku lontů v bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu od středu cyklotronu.Ve svazku l iontů o výšce ll je uložena pracovní plocha 33 rovinného terče g pod úhlem gljg vůči střední rovině § cyklotronu. Radiální rozměr 33 stopy svazku l lontů je dán rozdílem radiálních souřadnic Rmln a Rmax vnitřního a vnějšího okraje...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255469

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trejbal Zdeněk, Bejšovec Václav, Křivánek Miloslav

MPK: G21K 5/00

Značky: ozařování, terčů, způsob, cyklotronu

Text:

...terčem.Výhodou způsobu podle vynálezu je zejména možnost ozařovat více terčů najednou, čímž se zefektivní využití cyklotronu. Dále je dosaženo zvětšení stopy svazku iontů na terči,čímž lze snížit hustotu tepelného toku na terči, tím je umožněno použít vyššího proudu iontového svazku, což má za následek zkrácení ozařovací doby.způsob podle vynálezu se provádí tak, že tangenciální terč se umístí do místa, kde urychlené ionty dosahují...