G21K

Nosový aplikátor na intranazálne ožarovanie krvi laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5457

Dátum: 07.06.2010

Autori: Kokoš František, Jurínyi Ľudovít

MPK: A61N 5/06, A61M 1/36, G21K 5/00...

Značky: laserom, aplikátor, intranazálne, ožarovanie, nosový

Text:

...a tak isto na neuro-svalove vlákna, voľné ukončenie nervov, krviniek, /Pacinis corpsules, Krause and bulb/ receptorov folikúl atď. Senzory, ktoré prijímajú laserovú stimuláciu sú pravdepodobne rozvetvené nervové vetvičky /dissociative nerve twiggs/ vedľa mikrotepny. Ked stimulujúce signály vstúpia do mozgu, začnú byť spracovávané mozgom, sú distribuované k príslušným častiam mozgu a tým napomáhajú pri syntéze mozgových, encefalických...

Moderační blok pro testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260510

Dátum: 15.12.1998

Autori: Húšťava Štefan, Pták Václav

MPK: G21K 5/10

Značky: testování, moderační, neutronů, detektoru

Text:

...bloku. Mezi podstatné výhody náleží i ochrana obsluhy před zářením, a to na úrovni, erovnetelné s úrovní záření od pozadí.Na připojenám výkresu je na obr. 1 nárys moderačního bloku a na obr. 2 půdorys moderačního bloku podle vynálczu, jak může být používán pro testování detektorů neutronů v jaderných elektrárnách. Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává tento moderační blok především z nádoby l, která má dno lg, Š v jeho středu umístěnou...

Zapojení elektromagnetu betatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264367

Dátum: 12.07.1989

Autor: Pikulík Lubomír

MPK: G21K 5/00

Značky: betatronu, elektromagnetů, zapojení

Text:

...zapojení napájecjho obvodu betatronu podle vynálezu a na obr. 2 jsou znázorněny průběhy proudů tekoucichf jednotlivými větvemi obvodu.Obvod betatronu je tvořen etektromagnetem 1, který je přes prvni řizený spinaci prvek 5 připojen paralelně ke kondenzátoru Š. Ke kondenzátoru g.je dále přes druhý řizený spinaci prvek § připojena rekuperačnitlumivka §.Perioda TA opakovaci frekvence funkčniho cyklu betatronu je,dána součtem prvni...

Způsob ozařování sérií výrobků v kontejnerech nestandardní velikosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263132

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blaha Jan, Coufal Milan, Kopřiva Vladimír

MPK: G21K 5/10

Značky: kontejnerech, výrobků, sérií, způsob, nestandardní, velikostí, ozařování

Text:

...sterilizační dávku v průběhu standardně probíhajícíhoautomatizovaného procesu ozařování v ozařovací stanici. Minimální sterilizační dávku u snížených i nesníženýchkontejnerů obdrží vždy místa podél svislé osy, procházející středem dolní i horní podstavy kvádru, který vytváří jeden kontajner.Místa s nejmenší dávkou jsou však při ozařování snížených kontejnerů časem, odpovídajícím ozařováni nesnížených kontejnerů o dané specifické hmotnostą...

Způsob testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259836

Dátum: 15.11.1988

Autori: Húšťava Štefan, Pták Václav

MPK: G21K 1/06

Značky: způsob, detektoru, neutronů, testování

Text:

...na tepelné neutrony. V dalším experimentu bylo zjištěno, že počet tepelných ueutronů, dopodají cích na povrch detektoru D ueutronů. závisí také na tlouštce t vrstvy moderâtoru B okolo detektoru D, nejen na tlouštce vrstvy mo derátoru B mezi neutronovým zdrojem A o detektorem D ueutronů. Tato skutečnost je zobrazena na obr. 2, ze kterého vyplýva závislost počtu N tepelných ueutronü na. rlouštť. ce t vrstvy moderátoru B, která byla...

Stejnosměrný ampérmetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257913

Dátum: 15.06.1988

Autor: Filip Aleš

MPK: G21K 1/12, G01R 19/00

Značky: ampérmetr, stejnosměrný

Text:

...dva vysokofrekvenční generátory łg, dva detektory łä, dva nízkofrekvenční zesilovače ł 1.aÁ dvoupeprskový oociloskop ł§.vModuląéní cívky łg umistěné mezipőly Q magnetických obvodů g~ag jsou připojeny přes reostaty łlik nízkofrekvenčnímu geñerátoru łł a rovněž k horizontálnimvvstupům dvoupeprekového osci 1 oskopuł§. Vertikéiní vstupy dvou~.paprskového oscíloskopu łž jsou spojeny s výstupy nízkofrekveně 257913ních zesílovačů łg. Regietreční...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256682

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bejšovec Václav Csc, Křivánek Miloslav, Trejbal Zdeněk

MPK: G21K 5/00

Značky: způsob, ozařování, terčů, cyklotronu

Text:

...lepšímu pochopení provádění způsobu podle vynálezu je na připojeném výkresu na obr. 1 schematicky znázorněno umístění terče ve svazku lontů v bočním pohledu a na obr. 2 v pohledu od středu cyklotronu.Ve svazku l iontů o výšce ll je uložena pracovní plocha 33 rovinného terče g pod úhlem gljg vůči střední rovině § cyklotronu. Radiální rozměr 33 stopy svazku l lontů je dán rozdílem radiálních souřadnic Rmln a Rmax vnitřního a vnějšího okraje...

Způsob ozařování terčů v cyklotronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255469

Dátum: 15.03.1988

Autori: Trejbal Zdeněk, Křivánek Miloslav, Bejšovec Václav

MPK: G21K 5/00

Značky: způsob, cyklotronu, terčů, ozařování

Text:

...terčem.Výhodou způsobu podle vynálezu je zejména možnost ozařovat více terčů najednou, čímž se zefektivní využití cyklotronu. Dále je dosaženo zvětšení stopy svazku iontů na terči,čímž lze snížit hustotu tepelného toku na terči, tím je umožněno použít vyššího proudu iontového svazku, což má za následek zkrácení ozařovací doby.způsob podle vynálezu se provádí tak, že tangenciální terč se umístí do místa, kde urychlené ionty dosahují...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomášek Václav, Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

MPK: G21K 1/10

Značky: svazků, vysílač, ionizujícího, kolimovaného, záření

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Ozařovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 248393

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pešek Miroslav

MPK: G21K 5/10

Značky: ozařovací, zařízení

Text:

...sestava zářičů a kmory mohou být umístěny v několika vrstvách vedle sebe, může být celková vrstva ozařovaného materiálu postačující, aby využití záření bylo přijatelné z ekonomického hlediska. Navíc je zjednodušený transport materiálu a dopravníkový systém V ozařo Vacím zařízení.Tún, že materiál postupuje ozařovacími komorami V různých vzdálenostech od zářičů, se při průchodu ozařovacího materiálu několika ozařovacími komorami zrovnoměrní...

Proporcionální komůrka pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií

Načítavanie...

Číslo patentu: 231046

Dátum: 15.06.1986

Autor: Petr Jiří

MPK: G01T 3/02, G01T 3/00, G21K 1/08...

Značky: středních, proporcionální, neutronů, energií, komůrka, spektra, měření, vysokých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proporcionální komůrky pro měření spektra neutronů středních a vysokých energií, vytvořené katodou kulového tvaru, v níž je prostřednictvím dvou proti sobě ležících izolačních průchodek upevněna anoda. Na jedné straně komůrky je uchycena anoda pevně, zatímco na protější straně je uchycena pomocí pružiny umístěné uvnitř přívodu pracovního média plynného skupenství. V přívodu pracovního média je umístěn příčník,k němuž je uchycen...