G21H

Zdroj elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1559

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vika Konštantín

MPK: G21H 1/02

Značky: elektrickej, zdroj, energie

Text:

...a paralelné radenie Štvorvrstiev zdroja, obr. 4 zobrazuje jednu možnú konštrukćnú realizáciu zdroja.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je predstavovaný základný článok zdroja elektrickej energie podľa úžitkového vzoru. Pozostáva z jednej alebo zo zmesi viacerých rádioaktívnych látok l, ako je Vodík ° 1 H, Cézium 13755 Cs, Stroncium 9 ° 38 Sr, Tálium 2 °BlTl alebo Kobalt 5 ° 27 Co, ktorá vyžaruje gama U/a/alebo i beta mínus B-...

Způsob měření radonové emanace tuhých hmot v pevném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267264

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šmejkal Zdeněk, Deml František, Janský Zdeněk

MPK: G21H 3/02

Značky: měření, způsob, radonové, emanace, stavu, tuhých, pevném

Text:

...226 ve vzorku lze stanovit koeficient radonové emana ce hmoty.Nový účinek vynálezu se projevuje v tom, že je možné prová267264 dět měření radonové emanace vzorku v bloku velkého objemu aniž by bylo nutné jej drtit na prášek, nebot rozdrcený materiál vy~ kazuje jiné emanační vlastností než pevný kus hmoty. znalost plošné a hmotnostní radonové emanace resp. koeficientu radonové. emanace je nezbytně nutné k posouzení vhodnosti stavebního dil...

Zařízení pro měření aktivity radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 261032

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janský Zdeněk, Šmejkal Zdeněk, Deml František

MPK: G21H 3/02, G01T 1/164, H01J 49/04...

Značky: radonu, aktivity, ovzduší, zařízení, měření

Text:

...vždy jen u jedné scintilační komory, ostatní jsou zacloněny, takže lze zároveň s měřením provádět výměnu scintilačních komor a tím zajistit rychlé a plynulé měření bez vypínání detektoru. Navíc je možné otáčení krytu řidit automaticky.Příklad uspořádání zařízení se šestikomorovým světlotěsným krytem je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled seshora na kryt a obr. 2 ukazuje řez tímto krytem resp. celým...

Směrovaný radioluminiscenční zdroj světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258257

Dátum: 16.08.1988

Autori: Fejtek Jan, Zich Oleg

MPK: G21H 3/00

Značky: světla, radioluminiscenční, zdroj, směrovaný

Text:

...jsou užívané 140, 226 Ra, zdlnm apod., použít radionuklid 5 relativně kratším poločasem rozpadu, zejména 3 H (v pevné fázi), 147 než v nuklidech s dlouhým poločasem rozpadu.Pm apod., neboč V nich je uvolňována jaderná energie uložená koncentrovaněji3. Místo obyčejných zrcadlových odrazových plech (reflektorů) použít přednostně světlosběrné plochy, jako je paraboloid (či jeho zobecněné varianty, jako například parabolický válec) a do ohnisko...

Zařízení k radiačnímu ošetření předmětů gama záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 256314

Dátum: 15.04.1988

Autori: Teplý Jiří, Franěk Čestmír

MPK: G21H 5/00

Značky: předmětů, ošetření, zařízení, radiačnímu, záření

Text:

...ozařovaný předmět lg se instaluje pojízdný mechanismus 1, který se pripojí k regulační jednotce lg. Na pojízdný mechanismus 1 se připevní stínící plášť 3. Vložením ŕídícího programu do regulační jednotky lg a spuštěním celého zařízení se začne uskutečňovat ozařovací proces podle ad hoc připraveného programu. Prvním krokem je posun stínícího pláště 5 do první plánované pozice a jeho natočení do plánovaného směru pojízdným mechanismem 1. V...

Radionuklidový rentgenofluorescenční analyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240870

Dátum: 01.01.1988

Autori: Galíková Anna, Tluehoo Vladimír, Ptáeek Jaroslav, Galík Aftanas, Kaše Oldoich

MPK: G01N 23/223, G21H 3/02

Značky: analyzátor, radionuklidový, rentgenofluorescenční

Text:

...obsluhu A Na připojeném vyobrazení je znázorněno schéma analyzàtoruaRadionuklidový rentgenfluorescenčni analyzátor podle vynálezu sestávà z vyhodnocovaci části 1 a měřicí části 2, do hromady uspořádaných a krytých pláštěm 3 analyzátoru. Měřici část 2 je tvořena fotonásobičem Q, scintilâtorem5, dvojici Rossových filtrů Q, zapouzdřeným radionuklidem Z a měřici kyvetou 2. V analyzátoru může být uložena v poloze vo dorovné, /viz obr.I, nebo v...