G21F 9/00

Robotizovaná linka plnenia a prípravy úložných obalových súborov na hlbinné ukladanie vyhorených palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6669

Dátum: 04.02.2014

Autori: Bartoš Pavel, Haladová Petra, Polák Daniel

MPK: G21F 9/28, G21F 9/00

Značky: súborov, plnenia, palivových, vyhorených, hlbinné, článkov, přípravy, úložných, ukladanie, linka, robotizovaná, obalových

Text:

...súborov mimo priestor paralelných koľají úložných obalových súborov obsahuje priestor pre technologické zázemie komory uzatvárania úložných obalových súborov, pričom V homom podlaží komory uzatvárania úložných obalových súborov je robotický manipulátor komory uzatvárania úložných obalových súborov, skladajúci sa z pozdĺžneho pojazdu robotického manipulátora komory uzatvárania úložných obalových súborov, primámeho priečneho pojazdu...

Spôsob úpravy odpadov pochádzajúcich z jadrových elektrární odstavených z prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18273

Dátum: 11.11.2011

Autori: Costa Pier Paolo, Costa Lorenzo

MPK: C03C 1/00, G21F 9/00, G21F 9/08...

Značky: prevádzky, jadrových, spôsob, úpravy, odstavených, elektrární, odpadov, pochádzajúcich

Text:

...2, pre tie z kategórie 3 sú výsledky síce dôležité, ale stále ešte čiastkové, najmä pre neekonomický aspekt požadovaných úprav, a do dnešného dňa nie sú na dlhodobé skladovanie žiadne prevádzkové0008 Vzhľadom na úpravu odpadov vyraďovaných z prevádzky, a typicky tých, ktoré vznikli pri odmorovaní, došli odborníci k záveru, že je nutné použiť sklovité matrice s vysokou stabilitou, ako chemíckou tak i termomechanickou, pre všetky rádioaktívne...

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 286704

Dátum: 02.03.2009

Autori: Bednár Boris, Majerský Dušan

MPK: G21D 1/00, C25F 1/00, B08B 9/08...

Značky: jadrovej, ploch, vnútorných, objemu, zariadenie, elektrárne, dekontamináciu, kompenzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne, najmä elektrárne typu VVER na kombinovanú chemickú, mechanickú a polosuchú elektrochemickú metódu, má otáčací stĺp (1), aspoň jeden po stĺpe (1) sa pohybujúci vozík (3) a aspoň jedno sklopné rameno upevnené na vozíku (3). Stĺp (1) je na konci vybavený zátkou (2). Vozík (3) je rotačne zviazaný so stĺpom (1) a sklopné rameno nesie elektródu (4) na polosuchú...

Spôsob dekontaminácie povrchov jadrových zariadení kontaminovaných žiaričmi alfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13139

Dátum: 16.07.2008

Autori: Stiepani Christoph, Gassen Rainer, Bertholdt Horst-otto, Zeiler Bertram

MPK: G21F 9/12, G21F 9/28, G21F 9/00...

Značky: spôsob, povrchov, dekontaminácie, zariadení, kontaminovaných, žiaričmi, jadrových

Text:

...teda zbavených oxidových vrstiev, zostávajú však voľným okom neviditeľné častice oxidov, ktoré obsahujú žiariče alfa alebo sú naviazané na žiariče alfa. Tieto častice držia len voľne na povrchu komponentov predtým zbavených svojej oxidovej vrstvy, takže žiariče alfa sa dajú čiastočne zotierať napríklad handrouv priebehu stieracej skúšky. Okrem týchto častíc sa môžu na povrchu komponentov nachádzať ešte aj častice obsahujúce0008 Pri demontáži...

Skládka rádioaktívne kontaminovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286337

Dátum: 07.07.2008

Autori: Plško Július, Senko Dušan, Emrich Jozef, Matušek Ivan

MPK: B09B 3/00, B09B 1/00, G21F 9/00...

Značky: radioaktivně, materiálov, skládka, kontaminovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka skládky rádioaktívne kontaminovaných materiálov, pri ktorej je riešený tesniaci súbor vrstiev (6), obsahujúci minimálne jednu hlavnú drenážnu a sorpčnú vrstvu (62), pozostávajúcu z lignitovej drviny mladého modifikovaného lignitu s obsahom humínových kyselín vo forme vápenatých a horečnatých solí.

Vynálezy kategórie «G21F 9/00» v ZSSR.

Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii, puzdro odolné proti korózii a spôsob ukladania rádioaktívneho materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285577

Dátum: 09.03.2007

Autori: Fielding Peter Bernard, Nicholas Edward David, Hedman Tommy, Andersson Claes-göran

MPK: B23K 20/12, G21F 9/00

Značky: rádioaktívneho, puzdro, puzdra, výroby, spôsob, materiálů, odolného, ukladania, korózii, proti, odolné

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby puzdra odolného proti korózii na kontajnery na rádioaktívne materiály spočíva v tom, že medzi spájané plochy jednotlivých častí puzdra z medi alebo zliatiny medi sa vloží medzikus z materiálu s vyššou tvrdosťou, než je tvrdosť materiálu spájaných plôch, trením s trecím medzikusom sa materiál spájaných plôch v mieste trenia plastifikuje, načo sa trecí medzikus odstráni a spájané plochy sa zvaria priložením k sebe. Vynález sa týka...

Spôsob dekontaminácie oxidovej vrstvy povrchu komponentov alebo systému jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10552

Dátum: 15.11.2006

Autori: Maciel Terezinha Claudete, Strohmer Franz, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/28, G21F 9/00

Značky: oxidovej, zariadenia, vrstvy, jadrového, spôsob, povrchu, dekontaminácie, systému, komponentov

Text:

...k oxidovej vrstve, zmočenej vodou, vo vyšších dávkach, takže je možné oxidáciu oxidovej vrstvy, najmä oxidáciu trojmocného chrómu na šesťmocný chróm uskutočniť rýchlejšie, najmä V prípade uskutočnenia postupu pri vyšších teplotách.0010 V kyslom roztoku nemá v porovnaní s alkalickým roztokom vyšší oxidačný potenciál len ozón, ale aj iné oxidačné činidla. Ozón vykazuje napríklad v kyslom roztoku oxidačný potenciál 2,08 V, v bázickom...

Spôsom dekontaminácie povrchovej plochy komponenty alebo systému jadrového zariadenia, vykazujúci oxidovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9651

Dátum: 15.11.2006

Autori: Strohmer Franz, Maciel Terezinha Claudete, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/00

Značky: systému, vrstvu, plochy, jadrového, zariadenia, oxidovú, dekontaminácie, vykazujúci, povrchovej, spôsom, komponenty

Text:

...stabilita ozónu relatívne malá, takže je skoro nemožné vytvoriť na oxidovej vrstve dostatočne vysoké koncentrácie ozónu potrebné k rozštiepeniu spínelovej štruktúry oxidovej vrstvy v prijateľnom časovom úseku. Okrem toho je vnášaníe ozónu do veľkých objemov vody technicky náročné. Preto sa vo svetovom merítku presadzuje cez uvedené nevýhodyoxidácia manganistanom draselným alebo kyselinou manganistou.0004 US-A-4 287 002 zverejňuje spôsob...

Mobilný dekontaminačný systém na dekontamináciu osôb a predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6702

Dátum: 13.08.2004

Autori: Bertsch Otto-karl, Töpfer Hans-joachim, Kostron Markus

MPK: B60P 3/00, G21F 9/00

Značky: osôb, dekontamináciu, systém, predmetov, mobilný, dekontaminačný

Text:

...rámová konštrukcia, ktorú možno pomocou bežných dopravných systémovnakladať, dopravovať a skladať. V tejto rámovej konštrukcii jeumiestnený priestor na vyzliekanie, sprchovací priestor a priestor na obliekanie. Okrem toho obsahuje zariadenie potrebné technické agregáty na prevádzku sprchovacieho zariadenia. Iná dekontaminácia, ako napríklad dekontamináciaoblečenia, vojenských malých alebo veľkých strojov nie je s týmto zariadením možná.0009...

Magnetický sorbent na odstraňovanie mobilného rádionuklidu cézia zo suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 283459

Dátum: 04.07.2003

Autori: Bartoš Peter, Macášek Fedor

MPK: G21F 9/00, B01D 59/00, B01D 59/26...

Značky: suspenzií, cézia, mobilného, radionuklidu, magnetický, sorbent, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je magnetický sorbent rádiocézia, ktorý je dostatočne disperzný, aby sa dobre kontaktoval pri premiešavaní suspenzií a oddeľoval pri pôsobení aj neveľkého magnetického poľa. Magnetické vlastnosti zabezpečuje magnetitová zložka (magnetit). Mikropórovitosť zabezpečuje tak hydratovaná oxidová, ako aj alumosilikátová zložka. Prítomné oxidy niklu, resp. kobaltu a vanádu, pri kontakte s 3 - 15 % roztokom ferokyanidu draselného,...

Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280392

Dátum: 14.01.1998

Autori: Elder George Richard, Bradbury David

MPK: G21F 9/22, G21F 9/00, G21F 9/28...

Značky: spôsob, rádioaktívnych, materiálov, dekontaminácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiálov pozostáva z dvoch krokov: I. uvedenie materiálu určeného na dekontamináciu do styku so zriedeným roztokom obsahujúcim uhličitan, a to za prítomnosti ionexových častíc, ktoré buď majú chelatačnú funkciu, alebo je chelatačná funkcia na ne viazaná a II. oddelenie ionexových častíc od zriedeného roztoku obsahujúceho uhličitan. Dekontaminovanými rádioaktívnymi materiálmi môžu byť prírodné materiály,...

Elektrolyt pre vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278288

Dátum: 08.03.1995

Autori: Štefula Vladan, Solčányi Milan, Pražská Milena

MPK: G21F 9/28, G21F 9/00

Značky: vaňovú, materiálov, kovových, dekontamináciu, elektrolyt, elektrochemickú

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt na vaňovú elektrochemickú dekontamináciu kovových materiálov obsahuje 0,2 až 0,6 hmotnostných percent dihydrátu kyseliny šťaveľovej, 0,25 až 0,35 hmotnostných percent kyseliny dusičnej, 0,1 až 0,2 hmotnostných percent sodnej soli kyseliny N,N-bis-2-hydroxyetylaminooctovej, 3 hmotnostné percentá dusičnanu amónneho, zvyšok do 100 hmotnostných percent tvorí voda.

Spôsob dekontaminovania materiálov s obsahom rádioaktívnych kontaminantov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281361

Dátum: 08.03.1995

Autori: Bradbury David, Elder George Richard, Dunn Michael

MPK: G21F 9/00, G21F 9/28

Značky: dekontaminovania, spôsob, kontaminantov, materiálov, rádioaktívnych, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob dekontaminovania materiálov s obsahom rádioaktívnych kontaminantov, ktorý zahŕňa kontakt materiálu určeného na dekontamináciu s rozpúšťacím roztokom s obsahom zriedeného zásaditého chelatačného činidla, ktoré obsahuje uhličitanový roztok, pričom sa kontaminanty rozpustia, ďalej oddelenie získanej zmesi obsahujúcej rozpustené kontaminanty od materiálu, a na koniec sa rozpustené kontaminanty potom izolujú z oddelenej zmesi...

Zariadenie na cementáciu toxických a rádioaktívnych odpadov v transportnom sude

Načítavanie...

Číslo patentu: U 242

Dátum: 09.09.1993

Autori: Maco Vladimír, Hazucha Eduard, Tittlová Elena

MPK: G21F 9/00

Značky: rádioaktívnych, odpadov, toxických, zariadenie, cementáciu, transportnom

Text:

...sudom3 odpadom pomocou vysokozdvižného vozíka. Dialkové ovládanie zariadenia podla tohoto technického riešenia umožňuje prácu s to xickými a rádioaktívnymi odpadmi s minimalizáciou rizika obsluhy.Príklad zhotovenia technického riešeniaZariadenie na cementáciu toxických a rádioaktívnych odpadov v transportnom sude znázornená na obrázku pozostáva zo zdvihového vozíka g a na nom upevneného miešacieho agregátu 1 s hriadeĺom 1,ktorý je delený...

Dekontaminačný roztok na chemickú a fyzikálno-chemickú dekontamináciu povrchov kovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267173

Dátum: 12.02.1990

Autor: Majerský Dušan

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminačný, chemickú, povrchov, materiálov, kovových, roztok, dekontamináciu, fyzikálno-chemickú

Text:

...podľa požiadavieka podmienok pri chemickej dekontaminácii, chemickej dekontaminácii so súčasným pôsobením ultrazvuku alebo chemickej dekontaminácie v kombinácii 5 mechanickým dočištovanim povrchov.Nový, väčší účinok sa dosahuje schopnosťou dekontaminačného roztoku podľa vynálezu kvantitatívne prevádzať do roztoku korôzne produkty železa tvoriace kontaminované korôzne vrstvy na rôznych materiáloch. Táto schopnost roztoku je daná optimálnym...

Spôsob odstránenia alfa aktivity nahromadenej v kvapalnom médiu určenom pre dlhodobé skladovania vyhorených palivových článkov z JEZ

Načítavanie...

Číslo patentu: 267152

Dátum: 12.02.1990

Autori: Adámek Arnold, Pražský Miroslav

MPK: G21F 9/00

Značky: dlhodobé, kvapalnom, palivových, odstránenia, určenom, médiu, nahromadenej, aktivity, spôsob, článkov, skladovania, vyhorených

Text:

...podmienok,t. j. bez premiešavania. vytvorené hydratované oxidy, vzniklé pridávanim dusičnanov menovaných prvkov, tvoria objemné zrazeniny, ktoré v hydrostatickom stĺpci kvapalného nédia pomaly sedimentujú, pritom dochádza k opakovanému procesu rozpúšťania a tvorby týchto hydratovaných oxidov pričemž pridávaný roztok dusičnanov je kyslý pH»u 1 a tým sa zvyšuje účinnost spoluzrážania. Experimentálne bol zistený najvyšší KD pre pomer ZrMg ...

Spôsob fixácie použitých dekontaminačných roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264968

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pekár Anton, Breza Milan

MPK: G21F 9/00

Značky: fixácie, dekontaminačných, použitých, roztokov, spôsob

Text:

...je 7 až 8 a obsah zlúčenín 85 g.dm 3 s použitým dekontaminačným roztokom v pomere 91 až 11 bezprostredne pred fixáciou takejto zrresi do bitúmenov. Hodnota pH tejto zmesi sa upravuje prídavkom hydroxidu sodného, alebo draselného tak, aby výsledná hodnota pH zmesi bola 6 až 9. Takto upravená zmes kvapalných rádoaktívnych odpadov sa dávkuje spolus bitúmenom do filmovej rotorovej odparky tak, aby obsah zafixovaných zlúčenín v bitumeneVynálezom...

Způsob dekontaminace předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263660

Dátum: 11.04.1989

Autori: Černý Jindřich, Knajfl Josef, Severa Jan, Doubravská Zdena

MPK: G21F 9/00

Značky: předmětů, dekontaminace, způsob

Text:

...soli chelatačního činidla, zejména ze skupiny polyaminopolykarboxylových kyaelln a následně se působí na dekontaminovaný předmět ultrazvukem v témže roztoku. Ponorení dekontaminovaněho předmětu do roztoku je nejlépe provádět na dobu 1 min až 24 hodín pri teplotě 273 až 333 K. vodný roztok 0,1 až 30 hmot. soli chelatačního činidla se upraví pred pusobením ultrazvuku na hodnotu pH 3,0 až 7.0, přičemž teplota se upraví na hodnotu 283 až 335...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s následným čištěním odpadních vod destilací

Načítavanie...

Číslo patentu: 257962

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vaněk Karel, Tejnecký Miloslav, Konečný Ctirad, Dřízal Zdeněk, Vaňura Petr, Gála Jan, Procházka Karel, Moravcová Želmíra, Fidler Josef, Veselý Jiří, Novák Jan

MPK: G21F 9/00

Značky: odpadních, dekontaminace, čištěním, způsob, destilaci, tkanin, plastikátů, následným, praním

Text:

...odstraní pěnění a přestřiky, a tím se značně zvýší dekontaminsční fsktorl Další výhodou je, že se omezí pěnění v pračkách a sníží spotřeba energie. V jaderných elektrárnách se používá k praní demineralizované vody a proto je při použití komerčních pracích prostředků pěnění příliš vysoké. Dosavadní prací technologie vyžaduje teplotu praní 90 °C a je tedy energeticky náročná. Naproti tomu při praní způsobem podle vynálezu stačí teplota...

Způsob dekontaminace tkanin a plastikátů praním s chemickým čištěním vzniklých odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 257961

Dátum: 15.07.1988

Autori: Novák Jan, Dřízal Zdeněk, Procházka Karel, Moravcová Želmíra, Vaněk Karel, Fidler Josef, Tejnecký Miloslav, Vaňura Petr, Konečný Ctirad, Gála Jan

MPK: G21F 9/00

Značky: způsob, plastikátů, odpadních, praním, čištěním, tkanin, dekontaminace, chemickým, vzniklých

Text:

...vápenatou solí. s výhodou chloridem a/nebo dusičnanem vúpenatým, případně ve spojení s dalšími nosiči a srdlecími činidly, s možnou úpravou acidity pŕečištované prádelenské odpadní vody před srážením resp. spolusráženim.Uvedený postup podle vynálezu dovoluje dekontaminovat prádlo praním s vyšší účinnosti a rovněž přečištění vzniklých odpadních vod srážením a/nebo spolusrážením a/nebo spolusrážením kombinovaným se sorpcí je levnější a...

Dekontaminační vana zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256963

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: jaderného, regulačních, orgánů, pohonů, reaktoru, zejména, dekontaminační, dekontaminaci

Text:

...dálezvyšuje provozní spolehlivost i efektivnost dekontaminace.Jako konkrétní příklady jsou na dvou přiložených výkresech schematicky znázorněna řešení dekontaminačních van s výše uvedenou intenzifikací proudění, přičemž na obr. 1 je řešení pro variantu dekontaminační vany 5 vnějšími spádovými trubkami, zatímco na obr. 2 je řešení pro variantu vany s vnitřní stěnou.Na obr.1 je zjednodušeně nakreslen svislý osový řez dekontaminační vanou l a...

Dekontaminační vana, zejména pro dekontaminaci pohonů regulačních orgánů jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256952

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: G21F 9/00

Značky: orgánů, dekontaminační, pohonů, jaderného, dekontaminaci, reaktoru, vaňa, regulačních, zejména

Text:

...stoupající dekontaminační vanou. Omezený bublinkový var tedy zesiluje inherentní teplotechniokou zpětnou vazbu, takže zabraňuje vzniku a rozvoji varu na dalším povrchu parního ohříváku. Za druhé, při hlàvní etapě dekontaminační činnosti, tj. během izotermické bartonáže, se podstatné zvětšuje rychlost vzestupného proudění provzdušněně kapaliny, a tím i rychlost omývání dekontaminovaného zařízení, což zvyšuje efektivnost dekontaminace a umožňuje...

Zapojení barbotážního vzduchového okruhu dekontaminační vany

Načítavanie...

Číslo patentu: 256453

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21F 9/00

Značky: zapojení, dekontaminační, okruhu, barbotážního, vzduchového

Text:

...zařízení. Zo třetí, eekundární enorgotickou výhodou je i využívání teplo komproení práce dodané autonomnín kompresorov při otlaöování vlhkóho vzduchu v uzavretú okruhu. Tento energetický prínos je třeba hodnotit nejen aamootatně, ale zejména v relaci k původnínu nevyuä vůní komprooního teplo dodávanćho vzduchu při jeho dřívčjiín otlačoväní na 0,8 llPa v centrální kompreoorovć stanici, kudo podstatné větší teplo odpovídající vyšší komprosí...

Zařízení pro odstranění radionuklidů z odpadního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240907

Dátum: 01.10.1987

Autori: Krákora Ladislav, Starý Vladimír, Kristen Jioí

MPK: G21F 9/00, G21F 9/02

Značky: zařízení, radionuklidu, odstranění, plynů, odpadního

Text:

...účinek vynálezu je dán tím,že zařízení je jednodušší než dosud používaná,a tím ekonomičtěj ší,při tom odstranění radionuklidů z plynu je vysoké. Dvoj stupňová vysoce účinná filtrace zaručuje bezpečné odstranění alfa zářiče plutonia. Vyšší účinnost zařízení podle vynálezu vyplyne z následujících příkladů Příklad lOdpadní plyn z laboratorní solidifikace obsahující Cs o koncentraci 0,03 łzg/l značené 137 Cs byl veden na laboratorní čistící...

Zařízení k provádění polosuché elektrolytické dekontaminace

Načítavanie...

Číslo patentu: 237628

Dátum: 16.02.1987

Autor: Švejda Milan

MPK: G21F 9/00

Značky: dekontaminace, zařízení, provádění, polosuché, elektrolytické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k provádění polosuché elektrolytické dekontaminace elektricky vodivých, rovinných nebo zakřivených povrchů. Podstatou vynálezu je, že zařízení k provádění polosuché elektrolytické dekontaminace sestává ze dvou elektricky vodivých desek l, 2, tvořících elektrodu, přičemž obě elektricky vodivé desky jsou bradavkovitými výstupky a po obvodu vzájemně spojeny a vytvářejí mezi sebou štěrbinu 6 sloužící pro plošný rozvod...

Pec k zatavování radioaktivního odpadu do skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248780

Dátum: 12.02.1987

Autori: Alexa Jiří, Stejskal Jiří, Vrba Karel

MPK: C03B 5/02, G21F 9/00

Značky: zatavování, radioaktivního, skloviny, odpadů

Text:

...dávkovaného materiálu, musí být dávkován na více místech tohoto prostoru, což znamená značnou technickou komplikaci. Umístění vnitřní trubky koncentricky s pláštěm znamená, že je ze všech stran odstíněna vrstvou skloviny od topné frekvence, takže její teplota je relativně nižší než plášt pece, což je nežádoucí. nebot právě z prostoru středové trubky se sklovina vypouští a je proto nutné, aby měla co nejmenší viskozitu a tedy co nejvyšší...

Způsob čištění vnitřních povrchů sodíkového prostoru parního generátoru od zbytků sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247528

Dátum: 15.01.1987

Autori: Červinka Jiří, Bár Jaromír

MPK: G21F 9/00

Značky: vnitřních, zbytků, generátoru, parního, sodíkového, čištění, prostoru, sodíku, povrchu, způsob

Text:

...vyvíječe k varu a udržuje se ve varu po dobu tří hodin.Během této doby varu etanolu ve vyvíječi se zapojí vnější elektrické topení PG a sleduje se vzestup teploty v celém sodíkovém prostoru pomocí termočlánkových teploměrů, jimiž je PG vybaven. Topení se reguluje tak, aby teplota velmi zvolna a pokud možno rovnoměrně v celém sodíkovém prostoru stoupala.Přitom je vhodné, aby se spodní části zahřívaly poněkud rychleji než horní. Etanolové...

Způsob likvidace kalů z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228843

Dátum: 01.01.1986

Autori: Holas Mikuláš, Pařízek Bedřich, Chýla Gustav, Pindur Petr, Přibáň Václav

MPK: G21F 9/00

Značky: vápenné, kalů, způsob, kyselých, roztoku, likvidace, neutralizace, zasolených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob likvidace kalů z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků rozptýlených vlivem těžby uranu podzemním vyluhováním, jehož podstatou je, že do tuhnoucí zakládkové směsi o složení 58 až 78 % hmotnostních písku, 9,5 až 8,2 % hmotnostních cementu, 3,5 až 4,8 % hmotnostních vápna a 14,9 až 18,6 % hmotnostních záměsové vody se přidávají kaly z vápenné neutralizace kyselých zasolených roztoků v množství 0,1 až 10 % hmotnostních, vztaženo...