G21D 1/02

Zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5933

Dátum: 05.12.2011

Autori: Pilát Peter, Jablonický Pavol, Kravec Dušan, Kovalyk Adrian

MPK: F16L 55/00, F24H 3/04, F28F 17/00...

Značky: parogenerátorov, teplovýmenných, zariadenie, sušenie, rúrok

Text:

...Nevýhodou doteraz používaných zariadení sú ich veľké rozmery, energetická neefektívnosť, technicky a časovo náročná montáž a obsluha a taktiež dlhý čas sušenia celého parogenerátora, čo Iná podstatný negatívny vplyv na predĺženie odstavenia jadrovej elektrárne a následne značné ekonomické straty a pomerne nízku účinnosť sušenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, ktoré v...

Zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2317

Dátum: 08.11.1999

Autor: Čepeľ Ján

MPK: G21C 19/00, G21D 1/02

Značky: púzdier, drenážovanie, dlhodobého, zariadenie, skladu

Text:

...zátkovača, ktoré sú posuvne vložené do puzdra zátkovača. Na homej jeho strane má vyhotovený doraz, do ktorého je zasunutá tyč s vytvoreným otvorom. Tyč je na jednej strane opatrená maticou s ovládacou rukoväťou. Na druhej strane, na konci zúženej časti tyče, je vložená zátka. Do otočného jadra je umiestnený prefukovací mechanizmus selektrickým spínačom. Prefukovací mechanizmus pozostáva zpozdlžneho puzdra, pružiny a prefukovacej piloly....

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279470

Dátum: 04.11.1998

Autori: Cikryt František, Bednárek Ladislav, Kusák Ivo, Franz Milan

MPK: F28D 7/00, G21D 1/02

Značky: tepla, parogenerátora, výmenníka, sekundárnou, vodou, zariadenie, napájanie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou, kde na prívod (1) napájacej vody nadväzuje rozdeľovací kus (4), na ktorý je napojené rozdeľovacie potrubie (5), ktorého vetvy prebiehajú nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok parogenerátora, a kde z rozdeľovacieho potrubia (5) je vyvedená sústava výtokových rúrok (9) vyúsťujúcich nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok a/alebo v medzipriestore...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: zmesí, úniku, zóny, odvodu, parovzdušnej, jadrovej, systém, chladiva, energie, elektrárne, přídavný, hermetickej

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Zariadenie na zvýšenie otváracieho tlaku poistných ventilov defektného parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 761

Dátum: 08.03.1995

Autori: Faltus Josef, Bednařík Karel, Nehněvský Jiří

MPK: F16K 17/06, G21D 3/06, G21D 1/02...

Značky: parného, otváracieho, poistných, defektného, tlaku, ventilov, zvýšenie, zariadenie, generátora

Text:

...napájani vlaätnejprimárneho syätému bez nutnasti predchádzajúcehovyahladxmvania pri arnehü pre uütanmveniej WWTHFVV dm vmru Tým je v pmngtą ihneď xniäovanákügñ kritiçkêhü výtoku mďiia 2 primárnej dn Eekundárhejurmny m§Lihnut nm generátmrabehu likvidácie havárie úniku chladiva.rneho 5 y 5-2 mu Cez tlakuv rozhranie do aekunárnejgenerátüra funkćnuü häzpačnostnéhm äigháluhydrmmkumuĺ oruv od primárnehov priebehu pnruuhy pri nutnüati...

Vynálezy kategórie «G21D 1/02» v ZSSR.

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor

MPK: G21D 1/02, C02F 1/00

Značky: technologických, využití, proplachu, elektrárny, zařízení, jaderné, odpadních

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Destilační analyzátor sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244175

Dátum: 01.06.1988

Autori: First Antonín, Svoboda Karel, Holub Poemysl, Netolický Ladislav

MPK: G21D 1/02

Značky: sodíku, analyzátor, destilační

Text:

...- v načo případě s čistý argonem, jednak na vývčvu,1, Uvnitř komory 1 je kolěbka ll, opatření na svých koncích čepy 13, sasasenýni do ložiska 11 a 1 oiieka.11. Přitom první loiisko 13 na straně chladiče Q je spojeno s komorou napevno druhé loiiskoL 1 na straně usávčru § je zasaseno do vyjínatelnévložky 12. Kolébke ll je otáčivá kolem čepů lg a je opatřena jamkou gg, do níž zapadá pojistka 2 ovledatelná táhlem gl z míst mimo komoru 1 a...

Soustava pro lokální diagnostiku strojních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231070

Dátum: 01.03.1986

Autori: Martoch Josef, Matal Oldřich

MPK: G21D 1/02

Značky: zařízení, lokální, diagnostiku, soustava, strojních

Zhrnutie / Anotácia:

Provedení soustavy pro lokální diagnostiku podle vynálezu se skládá z převodového členu informací a z ochranných prvků. Člen přenosu informací je přitom vytvořen připojovacím tělesem připevněným na strojním zařízení a snímačem přímo nebo přes vlnovod připojeným k připojovacímu tělesu. Ochranné prvky pak tvoří ochranná trubka upevněna na jedné straně na připojovacím tělese a na straně druhé opatřená pružně-těsnícím elementem s převlečnou maticí...