G21D

Zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5933

Dátum: 05.12.2011

Autori: Pilát Peter, Kovalyk Adrian, Jablonický Pavol, Kravec Dušan

MPK: F16L 55/00, F28F 17/00, F24H 3/04...

Značky: teplovýmenných, zariadenie, sušenie, rúrok, parogenerátorov

Text:

...Nevýhodou doteraz používaných zariadení sú ich veľké rozmery, energetická neefektívnosť, technicky a časovo náročná montáž a obsluha a taktiež dlhý čas sušenia celého parogenerátora, čo Iná podstatný negatívny vplyv na predĺženie odstavenia jadrovej elektrárne a následne značné ekonomické straty a pomerne nízku účinnosť sušenia.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na sušenie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, ktoré v...

Systém na generovanie plazma-elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287797

Dátum: 16.09.2011

Autori: Monkhorst Hendrik, Rostoker Norman

MPK: G21D 7/00, G21B 1/11, H05H 1/11...

Značky: plazma-elektrickej, energie, generovanie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topologickú konfiguráciu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii...

Postup premeny energií fúznych produktov na elektrickú energiu a inverzný konvertor cyklotrónovej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287703

Dátum: 23.05.2011

Autori: Monkhorst Hendrik, Rostoker Norman

MPK: G21B 1/00, G21D 7/00, H05H 1/00...

Značky: energií, energiu, přeměny, postup, fúznych, inverzný, konvertor, produktov, elektrickú, energie, cyklotrónovej

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topológiu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii jadernou silou, čím...

Zariadenie na výrobu energie pomocou rýchleho jadrového reaktora chladeného plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18116

Dátum: 23.02.2011

Autori: Tauveron Nicolas, Bentivoglio Fabrice

MPK: G21C 15/18, G21C 1/02, F02C 1/05...

Značky: plynom, jadrového, rychlého, chladeného, pomocou, energie, výrobu, reaktora, zariadenie

Text:

...niekoľko redundantných núdzových okruhov.0010 Reaktor 12 a primárne okruhy 10 a 40 sú umiestnené vo vnútornom plášti 52, pričom je tento plášť umiestnený vo vonkajšom plášti, ktorý nie je zobrazený. Úlohou vnútorného plášťa je zabezpečovať dostatočný zálohový tlak reaktora po prasknutí, rádovo 5 až 10 barov, a úlohou vonkajšieho plášťa je zachytiť akýkoľvek únik prvkov, aktivovaných reaktorom, smerom von.0011 V prípade havárie na primárnom...

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 286704

Dátum: 02.03.2009

Autori: Majerský Dušan, Bednár Boris

MPK: C25F 1/00, B08B 9/08, G21D 1/00...

Značky: objemu, zariadenie, elektrárne, kompenzátora, ploch, vnútorných, dekontamináciu, jadrovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dekontamináciu vnútorných plôch kompenzátora objemu jadrovej elektrárne, najmä elektrárne typu VVER na kombinovanú chemickú, mechanickú a polosuchú elektrochemickú metódu, má otáčací stĺp (1), aspoň jeden po stĺpe (1) sa pohybujúci vozík (3) a aspoň jedno sklopné rameno upevnené na vozíku (3). Stĺp (1) je na konci vybavený zátkou (2). Vozík (3) je rotačne zviazaný so stĺpom (1) a sklopné rameno nesie elektródu (4) na polosuchú...

Vynálezy kategórie «G21D» v ZSSR.

Spôsob určovania objemového rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13887

Dátum: 14.03.2008

Autori: Durey David, Gautier Antoine

MPK: G21C 17/10, G21D 3/00

Značky: výkonu, rozloženia, spôsob, objemového, jadrového, určovania, jádra, reaktora

Text:

...toku umiestnenými v nádobe reaktora a snímačmi pre meranie teploty, a EP 1 197 970, ktorý opisuje spôsob určovania rozloženia výkonu jadra jadrového reaktora pomocou neutrónového výpočtového kódu typu BEACONEP 2 147 441 34457,- upravovaného na základe merania teploty teplonosnej tekutiny na výstupe palivových kaziet uskutočňovaného súborom termočlánkov.0008 Na tomto pozadí je cieľom vynálezu prekonať vyššie uvedené nevýhody a navrhnúť spôsob...

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Kabina Gabriel, Novodomský Milan, Prandorfy Milan

MPK: F16K 17/00, G21D 1/00, E06B 5/10...

Značky: ventil, vyrovnávací, tesniaci

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...

Sekundárny obvod jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4848

Dátum: 04.10.2007

Autori: Zeman Ludovít, Kováčik Štefan, Zeman Ivan

MPK: G21D 1/00, G21D 5/00

Značky: sekundárný, elektrárne, obvod, jadrovej

Text:

...sekundámy okruh, v ktorom výstup 1 pary z parogenerátora PG je cez prvý viaccestný riadený ventil VV prepojený s názome zobrazenými troma termohydraulickými energetickými prevodníkmi THEP. Na účely tohto vynálezu sa uvažuje, že termohydraulické energetické prevodníky THEP budú zaradené do jednotlivých súprav a každá súprava bude obsahovat naprí SK 4848 Uklad tri terrnohydraulické energetické prevodníky THEP a každá súprava bude...

Spôsob regulovania prevádzkových parametrov aktívnej zóny jadrového reaktora s tlakovou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9627

Dátum: 15.05.2007

Autor: Grossetete Alain

MPK: G21D 3/12, G21C 7/00, G21C 7/08...

Značky: parametrov, jadrového, prevádzkových, regulovania, tlakovou, vodou, zóny, spôsob, reaktora, aktívnej

Text:

...riadiaceho pravidla obsahujepodetapu výpočtu potrebných presunov pre skupinu alebo skupiny tyčí V závislosti od predpísanej hodnoty a skutočnej hodnoty priememej teploty kvapaliny primárneho chladenia V aktívnej zónepodetapu modifikácie polohy alebo polôh zasunutia skupiny alebo skupín regulačného podsúboru V závislosti od presunov Vypočítaných s cieľom regulovania teploty kvapaliny primárneho chladenia V aktívnej zóne, etapa regulácie...

Tesnenie komory vretena hlavnej uzatváracej armatúry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3795

Dátum: 06.04.2004

Autor: Purdeš Michal

MPK: F16K 41/04, G21D 1/00

Značky: uzatváracej, vřetena, tesnenie, komory, hlavnej, armatury

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaPred montážou meraním veriñkujeme rozmery upehávkovej komory a vretena hlavnej uzatváracej armatúry primárneho okruhu jadrovej elektrárne udávané výrobcom armatúry. Pri montáži tesnenia komory vretena je dôležité zachovat dištančné puzdro 3 organizovaného úniku media napojenćho na bezpečnostný monitorovací systém jadrovej elektrárne. Potrebnú výšku tesniaceho systemu dáva súčet výšky hornej...

Napájací uzol parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283901

Dátum: 22.03.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 5/04, F01D 1/00

Značky: parného, generátora, napájací

Zhrnutie / Anotácia:

Napájací uzol parného generátora je tvorený uzavretou komorou (1) s napojenými vstupnými potrubiami vody (2), vstavanými nátrubkami (4) s vloženými tvarovanými rúrkami (5) vybavenými na obvode kanálmi (6) a prechádzajúcimi uzavretou komorou (1) a ústiacimi do vonkajšieho priestoru okolo uzavretej komory (1) v takom uskutočnení, že pomer prierezov kanálov (6) a vnútorného prierezu tvarovej rúrky (5) je v rozmedzí 0,7 až 1,8.

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 283849

Dátum: 17.02.2004

Autor: Matal Oldřich

MPK: F01D 1/00, G21D 5/04

Značky: napájacej, parného, fixačný, antivibračný, generátora, rozvodu

Zhrnutie / Anotácia:

Fixačný a antivibračný uzol rozvodu napájacej vody parného generátora pozostáva z rebra (2) podperného systému, telesa (1) vedenia komory a tvarovaného vretena (3) a jeho podstata spočíva v tom, že tvarované vreteno (3) je jedným koncom situované do telesa (1) vedenia komory vertikálne, ale pritom tak, že je v styku s rebrom (2) podperného systému vybavené výstredným elementom (5) a druhým koncom je fixované na podperný systém (4).

Zariadenie na drenážovanie puzdier dlhodobého skladu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2317

Dátum: 08.11.1999

Autor: Čepeľ Ján

MPK: G21C 19/00, G21D 1/02

Značky: púzdier, skladu, dlhodobého, drenážovanie, zariadenie

Text:

...zátkovača, ktoré sú posuvne vložené do puzdra zátkovača. Na homej jeho strane má vyhotovený doraz, do ktorého je zasunutá tyč s vytvoreným otvorom. Tyč je na jednej strane opatrená maticou s ovládacou rukoväťou. Na druhej strane, na konci zúženej časti tyče, je vložená zátka. Do otočného jadra je umiestnený prefukovací mechanizmus selektrickým spínačom. Prefukovací mechanizmus pozostáva zpozdlžneho puzdra, pružiny a prefukovacej piloly....

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279470

Dátum: 04.11.1998

Autori: Franz Milan, Cikryt František, Bednárek Ladislav, Kusák Ivo

MPK: F28D 7/00, G21D 1/02

Značky: tepla, výmenníka, sekundárnou, zariadenie, vodou, napájanie, parogenerátora, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou, kde na prívod (1) napájacej vody nadväzuje rozdeľovací kus (4), na ktorý je napojené rozdeľovacie potrubie (5), ktorého vetvy prebiehajú nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok parogenerátora, a kde z rozdeľovacieho potrubia (5) je vyvedená sústava výtokových rúrok (9) vyúsťujúcich nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok a/alebo v medzipriestore...

Poplachové zariadenie bezpečnostného pásma jadrových elektrární s automatizovaným kontrolným systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 946

Dátum: 14.09.1995

Autor: Strapec Ján

MPK: G21D 3/04

Značky: bezpečnostného, poplachové, zariadenie, automatizovaným, elektrární, systémom, pásma, kontrolným, jadrových

Text:

...jeho funk čnej spôsobilosti, ktoré pozostáva zo sirény upevnenej na nosnej- 2 trubke, z prívodněho káblu a z ovládacej skrinky, kde Siréna je uvádzané do Činnosti stykačom z ovládacej skrinky, a to na základe centrálne vysielaného signálu cez spínač centrálneho ovládania ktorého podstata spočíva v tom, že siréna upevnená na nosnej trubke pripevnená priamo na jestvujúci stožiar elektrického rozvodu prechádzajúc pomedzi vodiče...

Prídavný systém odvodu energie a parovzdušnej zmesi z hermetickej zóny jadrovej elektrárne VVER 440/230 pri úniku chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 855

Dátum: 07.06.1995

Autor: Tkáč Andrej

MPK: G21D 1/02

Značky: chladiva, zóny, hermetickej, elektrárne, odvodu, jadrovej, zmesí, systém, energie, parovzdušnej, přídavný, úniku

Text:

...do atmosféry. Výhodou navrhovaneho technickeho riešenia je,že zabezpečí nereeiahnutie maximalneho projektového tlaku v hermetických prieetormch a v nádrži havarijnej zásoby chladiva pre všetky havárie s únikom chladiva až do roztrhnutia potrubia maximalneho priemeru.Ďalšie výhody spočívajú v menšom úniku primarneho chladiva do oko 1 iapretoäe časť chladiva zostane zachytenà V nedržihavarijna zásoby ch 1 adiva.V neskoršej fáze havárie je...

Zariadenie na zvýšenie otváracieho tlaku poistných ventilov defektného parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 761

Dátum: 08.03.1995

Autori: Nehněvský Jiří, Faltus Josef, Bednařík Karel

MPK: G21D 3/06, F16K 17/06, G21D 1/02...

Značky: otváracieho, ventilov, zariadenie, generátora, poistných, defektného, parného, tlaku, zvýšenie

Text:

...napájani vlaätnejprimárneho syätému bez nutnasti predchádzajúcehovyahladxmvania pri arnehü pre uütanmveniej WWTHFVV dm vmru Tým je v pmngtą ihneď xniäovanákügñ kritiçkêhü výtoku mďiia 2 primárnej dn Eekundárhejurmny m§Lihnut nm generátmrabehu likvidácie havárie úniku chladiva.rneho 5 y 5-2 mu Cez tlakuv rozhranie do aekunárnejgenerátüra funkćnuü häzpačnostnéhm äigháluhydrmmkumuĺ oruv od primárnehov priebehu pnruuhy pri nutnüati...

Spôsob kontroly začiatku spúšťacieho intervalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278248

Dátum: 10.08.1994

Autor: Sedlaček Marián

MPK: G21D 3/08, G21C 17/104, G21D 3/16...

Značky: intervalu, spôsob, začiatku, kontroly, spúšťacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález kontroluje stanovenie začiatku spúšťacieho intervalu počas dosahovania kritického stavu jadrového reaktora. Na začiatku procesu dosahovania kritického stavu sa určí reaktivita p(0) ustáleného podkritického stavu reaktora podľa neutrónovo-fyzikálnych charakteristík a zaregistruje sa výstupné napätie Uo ionizačnej komory merajúcej hustotu neutrónového toku. Súčasne sa z grafu alebo tabuľky stanoví prírastok výstupného napätia deltaU...

Zariadenie na zmenšenie rozmerov lokalizačného systému havárie jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277972

Dátum: 06.07.1994

Autori: Urban František, Kučák Ľubor, Hlinka Miroslav

MPK: G21C 9/00, G21D 3/06

Značky: zmenšenie, havárie, systému, jadrovej, rozmerov, zariadenie, elektrárne, lokalizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z odlučovača (3) vlhkosti a z kondenzačnej časti (4). Odlučovač (3) vlhkosti je tangenciálne pripojeným vstupným kanálom (2) spojený s hermetickou zónou (1) jadrového reaktora a potrubím (8) je spojený so zásobníkom (6) kvapalnej zložky chladiacej vody. Kondenzačná časť (4) je spojená potrubím (7) so zásobníkom (5) neskondenzovanej zložky chladiacej vody.

Zařízení odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 265650

Dátum: 14.11.1989

Autor: Krhounek Vladimír

MPK: G21D 1/00

Značky: okruhu, druhého, jaderných, zařízení, elektráren, odluhu

Text:

...se vstupem iontovýměnných filtru odluhu. Výstup iontovýměnných filtru odluhu je napojen na vstup prvního nízkotlakého ohříváku napájecí vody.Uspořádání odluhu vody druhého okruhu jaderných elektráren typu VVER podle vynálezu má následující výhody. Je umožněno podstatné zvýšení objemu odluhované vody při zanedbatelném snížení výkonu celého bloku jaderné elektrárny. Při uvažovaném množství odluhované vody v objemu 160 kg/sec přibližně 10 ...

Zařízení na využití odpadních vod z proplachů technologických zařízení jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259641

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bár Jaromír, Urbančík Libor

MPK: C02F 1/00, G21D 1/02

Značky: využití, technologických, elektrárny, odpadních, proplachu, jaderné, zařízení

Text:

...ve vodním hospodářství jaderné elektrárny jsou uvedeny v následující tabulce.elektrická vodivost p/cm 10 200 1 000 hmotnostní koncentrace Fe 1 .107 § 1 . 107 hmotnostní koncentrace A 15 1 . 10 § 1 . 10 hmotnostní koncentrace Mnz 1 . 10 sl . 107 hmotnostní koncentrace Ca 5 . 10 2. 105 hmotnostní koncentrace Na 5 . 104 -- 104 1045 hmotnostní koncentrace Cl 5. 104 104 10 hmotnostní koncentrace S 102 1,2 . 107 5 .105Z uvedených údajů je...

Model ukončení trubky do trubkovnice obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244384

Dátum: 11.06.1988

Autori: Dvooák Antonín, Brichta Jaromír, Zenzinger Kurt, Nepala Miloslav

MPK: G21C 17/02, G21D 5/12

Značky: trubkovnice, trubky, generátoru, parního, model, obráceného, ukončení

Text:

...teplosměnné trubky zasunuta vložka s víčkem tak, že víčko překrývá svar teplosměnné trubky s trubkovnicí a vložka ohraničuje relativně malý objem sodíku mezi teplosměnnou trubkou s vložkou. V druhém případě je použito stejněho řešení imitujícího poruchu těsnosti svaru teplosměnná trubka - trubkovnice, avšak bez použití vložky.Výhodou zařízení podle vynálezu je zabezpečení stejných podmínek modelu jako u skutečného parního generátoru, nebot je...

Destilační analyzátor sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244175

Dátum: 01.06.1988

Autori: Netolický Ladislav, Svoboda Karel, Holub Poemysl, First Antonín

MPK: G21D 1/02

Značky: destilační, sodíku, analyzátor

Text:

...- v načo případě s čistý argonem, jednak na vývčvu,1, Uvnitř komory 1 je kolěbka ll, opatření na svých koncích čepy 13, sasasenýni do ložiska 11 a 1 oiieka.11. Přitom první loiisko 13 na straně chladiče Q je spojeno s komorou napevno druhé loiiskoL 1 na straně usávčru § je zasaseno do vyjínatelnévložky 12. Kolébke ll je otáčivá kolem čepů lg a je opatřena jamkou gg, do níž zapadá pojistka 2 ovledatelná táhlem gl z míst mimo komoru 1 a...

Způsob přípravy čistoty vnitřních povrchů parovodních okruhů energetických a chemických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242601

Dátum: 01.05.1988

Autori: Mrlík Bohumil, Odstreil Jioí

MPK: F28F 19/00, G21D 5/00

Značky: energetických, povrchu, způsob, zařízení, přípravy, okruhu, parovodních, čistoty, chemických, vnitřních

Text:

...Jednorázové použití chemikálií, čerpání, likvidace kalů a pod Není zaručen konečný efekt požadovaného stupně vyčištění v důsledku nedokonalého odstranění čistících roztoků a velikosti po akončení čistících operací, zejména v neodvodnitelných částech zařízení. Zůstávájí možnosti dodatečného znečištění vnitřňích povrchů při demontáži provizorních okruhů a tras.Nevýhody uvedené výše odstraňuje způsob přípravy a zajištění čistoty vnitřních...

Obrácený parní generátor jaderné elektrárny s rychlým reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Linhardt Peter, Reiter Juraj, Weis Jaromír, Rusko Milan, Rudenko Ivan

MPK: F28D 7/10, G21D 5/08

Značky: jaderné, rychlým, generátor, elektrárny, reaktorem, parní, obrácený

Text:

...prostoru ve větší vzdálenosti od trubkovnice,takže teplotní spád na trubkovnici zůstává Ininimálííí, nebo se i zmenšuje, čímž je zamezeno přídavnému namáhání trubkovnice a lemů trubkovnice. Zároveň se dosahuje toho,že je lépe využívána teplosměnná plocha, protože k dohřívání dochází na konci přepážek intenziiikační Vestavby, takže výparních zůstává v normálních mezích a v přepážkách intenzitikační Vestavby nedochází k rozdělování složek...

Zapojení systému provozní diagnostiky kompenzátoru objemu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252553

Dátum: 17.09.1987

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: objemu, diagnostiky, provozní, systému, kompenzátoru, zapojení

Text:

...a snímače lg teploty v rovině ll nominální hladiny a na dalších diagnostiky optimálních místech, nátrubku lg topidel, nátrubku gg přípojky k primárnímu okruhu a nátrubku gg barbotážního potrubí snímače vyznačenyV prvním kroku je u signálu přeneseného kanálem vibroakustickým ze snímače vibrací l stanovena v první větvi celková úroveň vibrací ve členu 3 stanovení celkové úrovně vibrací a tato charakteristika prvotního signálu je převedena do...

Zapojení čidel a vyhodnocovacích bloků diagnostického systému komponent jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252434

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šírek Jan, Matal Oldřich

MPK: G21D 3/08

Značky: diagnostického, vyhodnocovacích, čidel, zapojení, jaderné, bloků, systému, komponent, elektrárny

Text:

...Zprscování vzorku probíhá v bloku efektivních hodnot, v bloku tvorby maximální dvojamplitudy signálu, v bloku spekter, V bloku celkové a pásmové frekvence, v bloku jednotkové energie a v bloku středních hodnot a výsledky tohoto zpracování přejímá ve formě charakteristických hodnot blok komperátorů. V tomtobloku se srovnáveji aktuální charakteriatickéhodnoty s mežnímil hodnotami, které jsou opravovány podle dot z komparátoru změn vý L...

Sonda k analyzátoru vodíku v tekutině

Načítavanie...

Číslo patentu: 241269

Dátum: 01.09.1987

Autori: Tesao Oldoich, Jiskra Miloslav, Ferkl František, Kremlieka Antonín

MPK: G21D 3/04

Značky: analyzátorů, vodíku, tekutině, sonda

Text:

...podstata spočíva v tom, že nosné konstrukce sondy tvoří s oodpěrou kovové difúzní membrány jedenicelek, ořitom podpěra je opatřena na svém povrchu nejméně Jed nou drážkou, v níž Jsou otvory do vnitřního prostoru sondy.Tlouštka stěny kovové difúzní membrány nemusí tedy být dimenzováns ne plný přetlak okolní tekutiny a lépe odolévá jejímu dynamickému tlaku. Její výroba je jednoduäěí s levnějäí než u dossvadních sond. Konečné oprecovéní...

Agregát vertikálního čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251868

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dohnal Miroslav, Roesel Jaroslav, Škarka Vladimír

MPK: G21D 1/04

Značky: čerpadla, agregát, vertikálního

Text:

...čerpardlsawio vyššíclrfrekvenčmích obě lastí ve srownámíŕse st-ávajíoímďuhým za kvotvení~m k podlaží budovy- Vibroizoląační účinky pružného -závěsui pod-le vynálezu seprorjevují jalvvev vertikálním tak ľv-.horizonrálnímhsměiru za současné eliminace ü» činků ř klopných budicíchv momentu působí~ cíchí kolmo -nas pioidélnouwosu čerpadla pričemž perąametrjr nortáčlvé- tuhlousüi d e netá~ čivého útlumurb jsou přímo-úmiěunéwtveri ci průměru...

Zařízení na odvádění tepla od zdroje s periodickým pulsním příkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251282

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lochman Karel, Šimo Tomáš

MPK: G21D 5/08

Značky: pulsním, periodickým, zařízení, tepla, příkonem, zdroje, odvádění

Text:

...vody, a ve fázi sníženého vývinu tepla v reektoru, kdy trojceetná amntura je otevřena směrem k akumulátoru studená vody a uzavřena k sekundárnímu výměníku de zvyěováním hladiny v akumulátoru studené vody vytlačována prostřednictvím propojeąých plynových objem obou akumulátor teplá voda z akumulátoru teplé vody do sekundárního výměníku tepla, čímž jsou průtok a teplota chladící vody na vstupu sekundárního výměníku udržovány...

Zařízení pro ochrany technologických, zejména energetických celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237681

Dátum: 01.06.1987

Autori: Cichoň Stanislav, Randák Otokar, Vítovec Pavel, Malátek Karel, Hahn Jan, Žídek Milan

MPK: G01K 3/04, G21D 3/04

Značky: zařízení, zejména, ochrany, technologických, energetických, celku

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší zařízení pro ochrany technologických, zejména energetických celků. Sestává z čidel s analogovým signálem, jimiž jsou osazený dílčí funkční části technologických celků. Jejich signál slouží jako vstupní informace pro vyhodnocování stavu technologických procesů nebo poruchového stavu technologického zařízení. Jednotlivá čidla jsou připojena přes unifikační převodníky k příslušné ochranné jednotce obsahující na vstupu hladinový člen,...

Zariadenie na cirkuláciu roztokov v horizontálnom parogenerátore jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 238860

Dátum: 15.05.1987

Autori: Neupauer Jozef, Palička Ľubomír

MPK: F28D 21/00, G21D 5/12

Značky: horizontálnom, jadrovej, zariadenie, elektrárne, roztokov, cirkuláciu, parogenerátore

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na cirkuláciu dekontaminačných roztokov v primárnej časti horizontálnych parogenerátorov jadrových elektrární. Oddeľuje priestor parogenerátora od potrubia primárneho okruhu pomocou plných tesniacich krúžkov rozpínaných dvomi kužeľovými taniermi. Roztvorením sklopnej segmentovej prepážky v jednom kolektore parogenerátora je tento rozdelený na saciu a výtlačnú časť. Cirkuláciu roztokov zabezpečuje čerpadlo. Napúšťanie a...

Způsob zjišťování místa a intenzity zdroje napěťových vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 249159

Dátum: 12.03.1987

Autori: Rybák Martin, Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: zdroje, místa, zjišťování, intenzity, způsob, napěťových

Text:

...periodicky ee opakujících,nad tuto mez. Tento způsob umožňuje zachytit existenci zdroje napětových vln, nedovoluje však jeho lokalizaci e spolehlivá ocenění jeho intenzity.Uvedené nedostatky dosud známých způsobů řeší způsob zjištoväní místa a intenzity zdroje napětových vln, zejména vzniklého uvolněnou částicí, v energetických zařízeních podle vynálezu. Jeho podstata epočívá-v tom, že zdrojem napětových vln, uvolněnou částičí, emitované...