G21B

Prístroj na generovanie magnetického poľa a spôsob jeho generovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288027

Dátum: 28.11.2012

Autori: Garate Eusebio, Binderbauer Michl, Tahsiri Hooshang, Qerushi Artan, Bystritskii Vitaly, Rostoker Norman

MPK: G21B 1/05, H05H 1/12

Značky: poľa, prístroj, generovania, magnetického, generovanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj (300) na generovanie magnetického poľa s topológiou obráteného poľa vnútri komory pre magneticky zadržiavajúce ióny plazmy v komore a elektrostatického poľa vnútri komory pre elektrostaticky zadržiavajúce elektróny plazmy v komore obsahuje komoru (310) valcového tvaru s pozdĺžnou osou (315), generátor magnetického poľa spojený s komorou pozdĺž osi (315) komory, plazmový zdroj (345) spojený s komorou na injektovanie plazmy obsahujúcej...

Systém na generovanie plazma-elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287797

Dátum: 16.09.2011

Autori: Rostoker Norman, Monkhorst Hendrik

MPK: G21D 7/00, G21B 1/11, H05H 1/11...

Značky: plazma-elektrickej, energie, generovanie, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topologickú konfiguráciu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii...

Postup premeny energií fúznych produktov na elektrickú energiu a inverzný konvertor cyklotrónovej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287703

Dátum: 23.05.2011

Autori: Monkhorst Hendrik, Rostoker Norman

MPK: G21D 7/00, G21B 1/00, H05H 1/00...

Značky: přeměny, energie, konvertor, elektrickú, produktov, energiu, inverzný, energií, cyklotrónovej, fúznych, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Systém a prístroj na magnetickú topológiu s obráteným poľom (FRC) a premenu produktov fúzie priamo na elektrickú energiu. Plazmové ióny sú prednostne magneticky zadržané v FRC, zatiaľ čo elektróny plazmy sú elektrostaticky zadržané v hlbokej energetickej jame, vytvorenej vyladením zvonka pôsobiaceho magnetického poľa. V tejto konfigurácii majú ióny a elektróny vhodnú hustotu a teplotu, takže pri zrážkach dochádza k ich fúzii jadernou silou, čím...

Spôsob výroby energie a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13843

Dátum: 24.11.2009

Autor: Piantelli Francesco

MPK: G21B 3/00

Značky: zariadenie, energie, výroby, spôsob

Text:

...teploty aktívneho jadra nad uvedenou kritickou teplom, pričom krok odvádzania tepla savykonáva podľa vopred určeného výkonu.Výhodne, uvedený krok predbežného usporiadania sa vykonáva takým spôsobom, že uvedené určené množstvo kryštálov prechodného kovu vo forme mikro/nanometríckých klastrov jePočet klastrov je premenná, pomocou ktorej možno získať vopred určený výkon z aktívneho jadra, ktoré obsahuje vopred určené množstvo kovu....

Zložka prvej steny s prstencovým segmentom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14660

Dátum: 04.12.2006

Autori: Friedle Hans-dieter, Wörle Nadine, Zabernig Anton, Huber Thomas, Scheiber Karlheinz, Mair Sandra, Friedrich Thomas, Schedle Dietmar, Schedler Bertram

MPK: G21B 1/13

Značky: prstencovým, prvej, segmentom, zložka, stěny

Text:

...objavuje krehnutie v dôsledku neutrónového žiarenia, čím dochádza k ďalšej zvýšenej citlivosti týchto materiálov vzhladom k inicializácii trhlín.0009 Ako grafitový materiál sa bežne používa grafit zosilnený vláknami(CFC). Zosilňovanie vláknami je pritom usporiadané trojrozmerne a Iineárne. Architektúra vlákien dáva materiálu podľa priestorového smeru rozdielne vlastnosti. CFC je bežne zosilnené v jednom priestorovom smere pomocou ExPitch...

Vynálezy kategórie «G21B» v ZSSR.

Spôsob výroby tepelnej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10455

Dátum: 09.08.2006

Autori: Barth Karl-ludwig, Reichmann Richard

MPK: H05H 1/32, B23K 10/00, G21B 3/00...

Značky: výroby, energie, spôsob, tepelnej

Text:

...doplazmového stavu a na základe prevádzkovania s príslušnou intenzitou prúdu, ktorá leží nad 3A, sa vytvárajú v dostatočnom množstve, aby umožnili vhodný (H, D, T, Lia nie 0 alebo N) prúd íónov v smere katódy. Treba očakávať, že ióny po prebehnuti katódovéhoúbytku dopadajú na katódu s určitou dopadovou energiou a hustota íónov na katóde je veľmi0011 Aby vôbec mohol vzniknúť prebytok tepla, je katóda zhotovená z materiálu, ktorý má kovovú...

Systém na elektrické generovanie plazmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12626

Dátum: 07.03.2006

Autori: Bystritskii Vitaly, Anderson Michael, Song Yuanxu, Garate Eusebio, Wessel Frank, Vandrie Alan, Binderbauer Michl, Cheung Alex, Rostoker Norman

MPK: G21B 1/05

Značky: systém, plazmy, elektrické, generovanie

Text:

...reakciách. Je tiež omnoho zložitejšie tieto pokročilé palivá fúzovať. Špičky reaktivity sa vyskytujú pri omnoho vyšších teplotách a nedosahujú výšku reaktivity D-T. Spustenie fúznej reakcie pokročilých palív teda vyžaduje, aby tieto palivá boli prevedené do vyššieho energetického stavu, V ktorom je ich reaktivita významná. Z uvedeného dôvodu musia byť pokročilé palivá pred uvedením do patričným fúznych podmienok zadržiavané dlhší...

První stěna termonukleárního reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258057

Dátum: 15.07.1988

Autor: Cetkovský Stanislav

MPK: G21B 1/00

Značky: stěna, termonukleárního, reaktoru, první

Text:

...tepelně vodivá, porézni struktura.První átěna podle vynálozu vyhovuje jak vysoké odo 1 nostiproti erozi ze etrany plažmatu tím, že dochází postupně k erozi materiálu jednotl 1 výchkompaktních vrstev 1 poréznŕch atruktur,Jiohž může být větěipočet. současně první stěna jako celek odo- 1 áoá mnohem lépe tepľotnim pnutí než dosavadní konstrukoe tím, vže Jednotlivá kompaktni vrstvy jsou ooetatečně tenké. Přitom mecha nická väzba mezi různými...