G11C

Použitie gama žiareniu odolných RFID čipov vo farmaceutických zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5178

Dátum: 08.08.2007

Autor: Burke Aaron

MPK: G11C 11/02, G11C 11/22

Značky: zariadeniach, žiareniu, čipov, farmaceutických, použitie, odolných

Text:

...odolávat žiareniu bez straty alebo poškodenia dát.Nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonáva predložený vynález, ktorý opisuje systém a spôsob na použitie RFID čipov v prostrediach, v ktorých sa používa žiarenie. RFIDčipy sú zabudované do rôznych prvkov farmaceutického systému, čím umožňujú zákazníkovinahrávať relevantné infonnácie o prvku, ako napríklad číslo šarže, dátum výroby, testovacie parametre, atď Čípy sa na prvky môžu...

Zapojení pro adresování rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260532

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jirkovský Miroslav, Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: adresování, obrazové, pamětí, rychle, zapojení

Text:

...rychlé obrazové paměti. obvody pro vstup a výstup obrazových dat do resp. z pamětového pole nejsou zakresleny, nebot nejsou pro vynález podstatné.zapojení pro adresování rychle obrazové paměti je realisováno tak, že funkční bloky,to je pamětové pole Q, první adresový čítač gł, druhý adresový čitač gg, první registr gł,druhý registr gg jsou podle vynálezu propojeny tak, že požadovaný úkol plní s vyšším účinkom . než dosud známá zapojení....

Aktivní bezkontaktní identifikační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 270363

Dátum: 13.06.1990

Autor: Cagaš Roman

MPK: G11C 7/00

Značky: systém, bezkontaktní, identifikační, aktivní

Text:

...obvodu 22. jehož prvni vstup je spojen s výetupe enisoče budiciho proudu ggg s druhý vstup s druhý výstupe genersteru nudiciho signálu gg, jehož prvni výstup je spojen se vstupe výkonoveho budiče lg, ktorý je svýl výstupe připejen ke vstupu indukčniho vezebniho obvodu snissče budiciho proudu ggg. jež je dále připojen ke vstupu sniseöe budiciho proudu § 55 indukčni vszsbni obvod enisače ggg je zároveň svezún indukčni vezbou s indukčni vszsbni...

Zapojení pro řízení a zotavování dynamických pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266070

Dátum: 14.11.1989

Autori: Fišar Jaroslav, Kysilka Miloš

MPK: G11C 7/00

Značky: řízení, dynamických, zotavování, pamětí, zapojení

Text:

...ínvertoru Q a současně s prvním vstupem pl čtvrtého bloku logického součtu Q, výstup Q třetího invertoru g je spojen s prvním Vstupem El čtvrtého bloku loqického součinu g, výstup gg druhého bloku loqidého součtu g je spojen s prvním vstupem El třetího bloku logického součinu §, jehož výstup 5 je spojen se čtvrtým vstupem QA binárního čítače Q, výstup Q monostabilního obvodu Q je spojen 5 druhým vstupem gg třetího bloku logického součtu § a...

Zapojení pro synchronní zápis, čtení a obnovu dat dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 266044

Dátum: 14.11.1989

Autori: Milenovský Pavel, Stroner Petr, Bartůněk Ivan

MPK: G11C 7/00

Značky: čtení, zápis, synchronní, dynamické, obnovu, pamětí, zapojení

Text:

...výstupem gg sdruženého kombinačnĺho obvodu , jehož neqativní vstup gg je spojen s negativním Výstupem 53 synchronizačního registru §. Nulovací vstup5 synchronisačního registru § je spojen s výstupem Ě nulovacího kombinačního obvodu Q. Nulovací vstup 53 kombinačního obvodu É je spojen s nulovacím výstupem Ži sdruženého kombinačního obvodu 2, jehož zvolňovaci výstup 22 je spojen se skupinovým výběrovým vstupem 33 demultiplexeru Q....

Zapojení pro řízené zpožďování analogových impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264916

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vomáčka Milan

MPK: G11C 27/02

Značky: analogových, impulsů, zpožďování, řízené, zapojení

Text:

...vstupního signálu na výstupech monostabilního 5.3 na vstup vzorkovacĺho zesilovačel, kde je vzorkován v časových intervalech to 50, tí a tz 2, t 3. Okamtižá hodnota analogového impulsu v čase tl, která odpovídá jeho maximu a současně konci prvého vzorkovací Analogový impuls přichází V čase to přes spínací členho impulsu, je držena na pamětovém kondenzátoru 2 až do doby tz 62, kdy začíná druhý vzor 3 zkratuje vstup vzorkovacíhokovacĺ...

Adaptér pro testování dynamických pameťových obvodů typu RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 264059

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pěchouček Miroslav, Hladík Petr, Exner Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: adaptér, testování, dynamických, paměťových, obvodů

Text:

...budícího obvodu, jehož šestý vstup je připojen k osmému výstupu neznázorněného generátoru časovacích impulsů, jehož devátý výstup je přípojen k sedmému vstupu budícího obvodu, jehož osmý vstup je připojen k čtvrtému výstupu neznázorněného generátoru testovacích vzorku, přičemž druhý výstup vyhodnocovacího obvodu je přípojen ke svorce indikace výskytu chyby,přičemž čtvrtý vstup klopného obvodu je připojen k pátému výstupu neznázorněného bloku...

Zapojení rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262242

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jirkovský Miroslav, Sobotka Zdeněk, Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: zapojení, obrazové, pamětí, rychle

Text:

...vybraných adres do pamětového pole.Na první vstup DI multiplexeru D je připojen prívod zaplsovaných rychlých obrazových dat DI pro zápis a na jeho druhý vstup 2 D je připojen přívod zapísovaných obrazových dat DMI z řídiciho procesoru a jeho výstup D 1 je spojen se vstupom IE registru vstupních dat za účelom shromáždění zapisovaných obrazových dat ve vstupním registru E. Výstup E 1 registru Vstupních dat je spojen s datovým vstupem BA...

Zapojení obvodů pro zvýšení pracovní rychlosti rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 262237

Dátum: 14.03.1989

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Jirkovský Miroslav, Mikulec Jindřich

MPK: G11C 8/00

Značky: zvýšení, pracovní, rychlostí, pamětí, rychle, obvodů, obrazové, zapojení

Text:

...4 N desky N na úroveň log 1 pre zajištěníaiítoíncrn ic čítačem C, z jehož stavu a vnějšitrh řídiclcži slí-jnálfi 3 G jsou V řídicĺm de.koderu A jednoznačne odvozeny řídící signály pro vstupní demultiplexer D, vstupní multiplexer E a pole dynamických paměti E. Olírazovví data, přicházející ívstupnílsběrnicí Di jsou v časových intervaloch odpovídajících vybraným stavům čítače C postupTě zapisována do registru vstupního demu.1 tiplexeru D a v...

Zapojení pro zamezení vysílání poruchových impulsů z výstupů řídicí logiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262071

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kristen Jiří, Zakopal Jaroslav, Exner Karel

MPK: G11C 29/00

Značky: vysílání, zamezení, impulsů, řídící, zapojení, logiky, poruchových, výstupu

Text:

...První výstup101 řídící logiky je připojen k prvnímu vstupu 211 prvního součínového hradla 201. jehož výstup A 241 je připojen k, druhému vstupu 321 prvního zakončovacího odporu 301 a k první výstupní svorce 1 zapojení. Zálohovaná napájecí svorka 30 je přípojena k prvnímu vstupu 311 prvního zakončovacího odporu 301 až k prvnímu vstupu 31 N n-tého zakončovacího odporu 30 N, jehož druhý vstup 32 N je připojen k n-té výstupní. svorce N...

Zapojení na rozšíření čítače adres obnovení u polovodičové dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261904

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šmíd Zbyněk, Musil Jaroslav

MPK: G11C 11/34

Značky: adres, čítače, obnovení, polovodičové, dynamické, pamětí, rozšíření, zapojení

Text:

...Qžl pro osmý modifikovaný bit adresy je připojen na druhý adresový vstup Qi druhého multiplexoru Q. První řídící výstup QłQ mikroprocesoru l pro požadavek na obnovení je připojen na druhý vstup gg dvouvstupového obvodu g typu negace logického součinu a na přepínací vstup Q prvního multiplexoru Q. Druhý řídící výstup Qłâ mikroprocesoru l pro požadavek na cyklus paměti je připojen na první vstup gł dvouvstupového obvodu g typu negace logického...

Zapojení pro změnu rastru obrazu při čtení a zápisu dat v obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 261159

Dátum: 12.01.1989

Autori: Johanovský Aleš, Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich, Jirkovský Miroslav

MPK: G11C 8/00

Značky: změnu, obrazů, zápisu, čtení, rastrů, obrazové, pamětí, zapojení

Text:

...popsáno podleblokového schéma na výkrese, kde výstupní sběrnice Q obrazových dat je spojena s datovými vstupy 53 Vstupnich vyrovnávacích reqistrü 5 za účelem zápisu obrazových dat do vstupních vyrovnávacích registrů gł. Jejich výstupy ggg jsou spojený s datovými vstupy gł pamětiv pamětověm poli g kvůli přepisu obrazových dat z vyrovnávacích vstupnich registrů 3 do paměti paměčového pole g, jehož datové výstupy yg jsou spojený se vstupy 39...

Zapojení pro měření pamětí v pracovním režimu typu modifikované čtení – zápis

Načítavanie...

Číslo patentu: 258769

Dátum: 16.09.1988

Autori: Exner Karel, Kristen Jiří

MPK: G11C 29/00

Značky: zapojení, zápis, pracovním, modifikované, pamětí, režimu, měření, čtení

Text:

...vzorkem zkoušečea do každé přečteně báñky je v zápětí zapísován ohsah odpovídající přímému datovému vzorkuKonečně ve čtvrté fáziměření určené řídicími signály na první až třetí řídící svorcev úrovni logické jedničky, nuly a jedníčky je testované paměč-čtena pří současné kontroleobsahu płímým datovým vzorksnzkouěeče, zatímco vzápätí ja do čtené buňky nahráván obsah odpovídající komplementárnímu datovému vzorku. z popsaného časového diagramu...

Zapojení pro potlačení statických hazardů na výstupech statických polovodičových pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255452

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kristen Jiří

MPK: G11C 7/02

Značky: zapojení, polovodičových, výstupech, potlačení, hazardů, pamětí, statických

Text:

...zabezpečované paměčové kapacitě s organizací 2 x m a dále sestává z prvního až n-těho invertoru lll,, ll§ a z prvního až m-tého dvojvstupového součinového obvodu tyto součinové obvodyjsou zapojeny ve funkci prvního až m-tého logického členu lg, , 20 tg. První vstupní adresová svorka gł je spojena s prvním adresovým vstupom gł první paměti jgg a současněje spojena se vstupem ll prvního invertoru łłł, jehož výstup gł je propojen na první...

Zapojení dynamické paměti s periodickým testováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 255293

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kupka Jiří, Sýkora Vladislav

MPK: G11C 29/00

Značky: dynamické, testováním, zapojení, periodickým, pamětí

Text:

...łł adres spojuje procesor l, řadič g přímého přístupu do paměti,dynamickou paměč § a generátor É čtecích cyklů. Obslužné vedení lg spojuje procesor ł a řadič 2 přímého přístupu do paměti. Vedení ll řídicích signálů spojuje dynamickou paměť É a generátor 3 čteoích cyklů. Vedení lg zpracovávanych dat spojuje dynamickou paměť Q a hlídač E parity. Vodič lg povelu čtení spojuje procesor i, řadič 3 přímého přístupu do paměti a generátor A čtecích...

Zapojení adresových obvodů operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255013

Dátum: 15.02.1988

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 8/00

Značky: zapojení, pamětí, obvodů, adresových, operační

Text:

...bity, které jsou nebo mohou být odlišné od odpovídajících bitů logické adresy. Kodér 1 je tvořen programovatelnou rychlou polovodičovou pamätí typu ROM o kapacitě 256 čtyřbitových slov. řočet vstupů ve skupině vstupů gł odéru g určuje nxinimální rozměry vzájemné vyměnitelných částí oblasti 1, Ž paměti typu RAM a paměti typu ROM. Volba bitů na prvním až čtvrtém výstupu 991 až 991 kodéru g, ktere alouží k modifíkací vstupní logické adresy...

Obvod pro zkoušení programovatelných pevných pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246324

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tamura Gakuzo, Ando Kunio

MPK: G11C 29/00

Značky: pamětí, zkoušení, programovatelných, pevných, obvod

Text:

...51 budiču 5 »adres a řídicích signálu paměti, jejichž výstupy 53 jsou propojeny na první vstupy 61 přepínací elektroniky B, přičemž výstupy 43 registru 4 vzorku jsou propojeny na první vstupy 61 budiču 6 vzorku na na druhé Vstupy 112 srovnávacích obvodu 110, jejichž první vstupy 111 jsou propojeny na druhé vstupy/výstupy 82 přepĺnače elektroniky 68 a na výstupy 103 spínuču 1 D vzorku, jejichž první vstupy m 1 jsou propojeny na výstupy 62...

Zapojení malé paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 244217

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mach Václav

MPK: G11C 19/00

Značky: malé, pamětí, zapojení

Text:

...1. Zle dochází k převodu paralelní formy dat na sériovou a v této formě jsou data jedním datovým vodičom § vedena z výstupu datového multiplexeru 1 na vstupní datovou svorku paměti RAM |.I( převodu dat z. paralelní formy na sérivoou a k edresovdní jednotlivých buněk paměti RAM l slouží pomocné adresova sběrnice 2, která j připojena jak na datový multiplexor 1,tak na pdměí RAM 1.Príklad konkrétního zapojení podle vynálezu je uveden na obr. 2....

Obvod pro vytváření adresovacích posloupností pro testování pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243255

Dátum: 15.11.1987

Autori: Zákravský Josef, Mojžíš Vratislav

MPK: G11C 29/00

Značky: vytváření, adresovacích, pamětí, posloupností, obvod, testování

Text:

...na pátý vstup 75 obvodu 7 přenosu sloupců a na čtvrtý vstup 84 obvodu 8 přenosu adresového registru,přičemž vstup modifikování funkce obvodu pro vytváření adresovacích posloupností je propojen na třetí vstup 33 prvního polnocného obvodu 3, na třetí vstup 62 druhého pomocného obvodu E, na první vstup 71 obvodu 7 přenosu sloupců a na p 1 vní vstup B 1 obvodu 8 přenosu adresového registru, přičemž řídící vstup je propojen na čtvrtý vstup 34...

Detekční obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243231

Dátum: 15.11.1987

Autori: Ružieka Karel, Franik Jan

MPK: G11C 29/00

Značky: obvod, detekční

Text:

...generátoru časovacích časovacích impulsů přivedeny vzorkovací ímpulsy 073, jejichž přední strana odpovídá předepsané vybavovací době. Ta je definována jako průchod testované odezvy 070 na vstupní svorce 7 U referenční úrovní 2,4 nebo 0,4 V. Na datovou svorku 74 je z neznázorněného generátoru testovacích vzorků přiveden signál 074, představující očekávanou logickou hodnotu. V prvním znázorněiíěm testovacím cyklu je očekávána hodnota log. 1,...

Adaptér pro testování dynamických paměťových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243230

Dátum: 15.11.1987

Autor: Krejeí Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: obvodů, dynamických, adaptér, testování, paměťových

Text:

...na druhou programovatelnou hodnotu, například 200. Z uvedeného nulovacího impulsu 0805 vytvorí řadíč 2 na své výstupnínulovací svorce 28 úzký impuls 028 pro vynulování neznäzorněných klopných obvodů uvnitř detekčnílío obvodu 9. Řadič 2 se přitom uvede do stavu s nulovým signálom 023 na své přepínací svorce 23. Tím se oscilátor 6 zablokuje do stavu s kladným signálem 06,2 na sve výstupní svorce 62. Ukončením nulovacího impulsu 0804 se vytvoří...

Zapojení adresového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 243229

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hubáeek Vlastimil, Kužel Pavel

MPK: G11C 29/00

Značky: zapojení, adresového, přepínače

Text:

...až na příslušnou adresovou svorku testovaného paměíovébo obvodu, nastavena na stejnou maximální hodnotu tma, jako celkově zpoždění vzniklé prťíchodem sestupně hrany tohoto impulsu na tutéž výstupní svorku 130.je-lí součiííově-stíučtový obvod 1 v integrovaném provedení, například typu 74564, vykazují všechny jeho součtové sekce stejné zpoždění, a tím je zajištěno, že i celkové zpoždění vzniklé průchodem vzestupně a sestupně hrany impulsu z...

Paměť adresy s měnitelným obsahem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253248

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jagoš František, Němec Alexej

MPK: G11C 15/00, G11C 11/34

Značky: paměť, měnitelným, obsahem, adresy

Text:

...paměti.Tím se dosáhne snadného zakódování požadovaného znaku nebo znaků, jejichž označení je vizuálně přímo kontrolovatelné, a navíc pamět podle vynálezu má znatelně menší rozměry. než při použití spínačů DIL. Mimoto nemůže při použití dojít k nechtěné změně kódu V paměti náhodnou manipulací.Na přiloženém vyobrazení je na obr. 1 těleso paměti podle vynálezu ve svislém řezu,na obr. 2 je provedení plošného spoje pro zapojení paměti a na obr. 3...

Zapojení na identifikaci missingu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253176

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sapák Vojtěch

MPK: G11C 15/00

Značky: zapojení, missingu, identifikaci

Text:

...signálu Š a v registru ł missinqu každou nástupnou hranou hodinových impulsů signálu Š.Je-li identifikován missing V datech kôdovaných způsobem DF, pak osmibitovým posuvným registrem se posouvají společně s daty i hodinové impulsy tak, že jeden bit osmibitového posuvného registru je vyhrazen hodinověmu impulsu DF a druhý bit obsahu dat.Aby nevznikaly v okamžicích změn dat při jejich posuvu osmibitovým posuvným registrem a registrem l...

Zapojení paměťových obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 252430

Dátum: 17.09.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/14

Značky: obvodů, dynamické, polovodičové, pamětí, zapojení, báze, paměťových, grafické

Text:

...adrese vých vstupů gł pamětových obvodů gg a na skupinu adresových vstu pů gł paměčových obvodů gg parity. Skupina adresových výstupů gg. druhého multiplexoru gg je připojena na druhou skupínu.adresovýchvstupů łg prvního multiplexoru łg. Třetí řídící vstup §§ paměto- .vých obvodů gg parity tvoří současně šestý řídící vstup 101 zapo-Ajení pro připojení na řídící obvody grafické báze. Řídicí vstup lg třístavových oddělovacíbh obvodů lg...

Zapojení paměti konstant ve výměnných převodníkových modulech měřicích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241700

Dátum: 15.09.1987

Autori: Štefanko Jioí, Hrouda Jaroslav

MPK: G11C 5/06, G11C 5/02

Značky: modulech, měřicích, zařízení, pamětí, zapojení, konstant, výmenných, převodníkových

Text:

...řídících obvodů převodníkového modulu a jejich obousměrné výstupy/vstupy jsou připojeny .na obousměrnou datovou sběrnici centrální části měřícího zařízení.zapojení podle vynálezu odstraňuje nutnost přesně nastavovat rozsahy převnodníkového modulu a vylučuje použití dostavova 4cích prvků, které zhoršujípstąbilítu parametrů. Dále odpadá práce ,spojená s nastavováním převodníkového modulu. Kalíbrační konstanty uložené V paměti umožňují využít...

Paměťová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245730

Dátum: 15.07.1987

Autor: Scheffler Reingard

MPK: G11C 11/40

Značky: paměťová, buňka

Text:

...x meqau rpnn-epa. ,nonoumumnbno conepmr mnep-rop n vrpewnn mmm n mamou sueuenme saunou. npn sro nepnuia mm Kamnoro aaxeuenvra sanncn BHIIOJIBBH na nepaou n mapou rpanancvropax c uponnonunoxnmnn mnam nponoammocrn. oósemmennnx cwoxaun n nemozem n nomumennux x nueqy rpmepa. m-opoü sumu HRON-len na n -xauaubnom TPBTLBM rpaaancvrope. a rpem - na p-xanansnom qemneprom rpan 3 ncwope. coemnen croxou c oómeił rouxoü nepaoro n nroporo xmoqa. a...

Jednotka datové paměti a čítače zejména pro plochý zátažný pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244134

Dátum: 15.07.1987

Autori: Veselý Dáša, Mieulek Jaroslav

MPK: G11C 29/00

Značky: zátažný, stroj, pletací, čítače, pamětí, zejména, plochy, jednotka, datové

Text:

...napdjení dílčícb jednotek bes avltětníbo prepínaní a tak se sajiětuje, le data ulolenl v peaěti se navyuaiou. Pri výpadku napětí trvajícím přes čtyři ainuty div( eníaací jednotka 11 signál rychlovypíneči n, ktorý ovláda vykonový vypínač 11, který odepne ekuuldtor j od pítě napdjející jednotlivé díly. Doba čtyř inut postačí k toau, aby obsluha ohla odečíat údaje jednotlivých díld týkající se potreblüch dat a při ndvnatu sítověho napětí opět...

Vyrovnávací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243858

Dátum: 15.06.1987

Autori: Slavíeek Zdenik, Seekáoová Anna

MPK: G11C 29/00

Značky: vyrovnávací, obvod

Text:

...impulsu na výstupní svorce gg je určena odbočkou 33, zatímoo poloha sestupně hrany tohoto impulsu je určenaČinnost zapojení z obr. 1 je zřejmá z časového díaqramu na obr. 2, kde průběhy 012, 31, odhočkou 3 na zpožčovací lince 3.Vhodnou volbou odboček 3 a gg na zpoždovací lince s dostatečně jemnými odbočkami lze tedy vyrovnat rozdílná zpoždění vzestupně a sestupně hrany na výstupu, příp. řetězu logických obvodů, mezi něž je vyrovnávací...

Zapojenie testovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239155

Dátum: 15.05.1987

Autor: Weis Peter

MPK: G11C 7/00

Značky: prístroja, zapojenie, testovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z rady budiacich členov (1), ktorých vstupy (11) sú napojené na vstupy (32) testovanej PROM/ROM pamäte (3), ktorej výstupy (33) sú napojené na vstup (21) D-klopných obvodov (2). Výstupy (23) týchto D-klopných obvodov (2) sú napojené na riadiaci systém, hodinový vstup (22) D-klopných obvodov (2) je napojený na výstup (43) riadiacej logiky (4), ktorej druhý výstup (44) je pripojený k uvoľňovaciemu vstupu (12) budiacich členov...

Zapojení výstupních pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249847

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vocetka Jan, Thiel Jiří

MPK: G11C 7/00

Značky: pamětí, výstupních, zapojení

Text:

...k výstupní graficképaměti g lichých bodů, k výstupní grafické paměti 1 aud,ých bodů,249847k výstupní aifoznunsrickcS paměti 9 sudýclfbodů n k výstupní áltauuusrůcké pamětiv 119 W 50550prvním vstupu al, výstupní grafické paněti g licłąých bodů sk . prvním vstupu i výstupní grafická paměti sudých bodů. čtvrtýpu-2 § výstupní grafické paměti g liçbfqmzbsdů, k druhému vstupu 43 výstupní grafické paměti i sudých bodů, k prvním vstupu 21,...

Zapojení řídicích obvodů grafické báze dynamické polovodičové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 249846

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šmíd Zbyněk

MPK: G11C 11/34

Značky: polovodičové, pamětí, řídících, báze, zapojení, dynamické, obvodů, grafické

Text:

...paměti. Druhý řídící vstupgl generátoru gg řídících signálů tvoří současně druhý řídící vstup Q zapojení pro připojení na řídící obvody paměti, kdezto jeho třetí řídící vstup gg tvoří současně třetí řídící vstup 5 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti a jeho čtvrtý řídící vstup gl tvoří současně čtvrtý řídící vstup 2 zapojení pro připojení na řídící obvody paměti. Výběrový vstup §l zápíe su čtvrtého multiplexoru gg tvoří současně pátý...

Feritová paměť s jediným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238723

Dátum: 16.03.1987

Autori: Fukátko Tomáš, Psohlavec Stanislav, Krček Karel

MPK: G11C 5/02

Značky: jediným, feritová, vinutím, paměť

Zhrnutie / Anotácia:

Feritová paměť s jediným vinutím provedená tak, že umožňuje záznam i čtení informace, přičemž na feritovém jádru je umístěno pouze jediné vinutí. Paměť není v základní koncepci adresovatelná a je vhodná ke zpracování malého počtu bitů, například k uchování podstatných dat po dobu výpadku nepájecího napětí. Jediné vinutí na feritovém jádru je připojeno ke kondenzátoru, k hlavnímu odporu a k vybíjecímu odporu, přičemž celý systém je vybaven...