G11B 27/00

Metóda kódovania dynamického obrazu, zariadenie na kódovanie dynamického obrazu, metóda zaznamenávania dynamického, záznamové médium, metóda reprodukcie dynamického obrazu, zariadenie na reprodukciu dynamického obrazu a systém na reprodukciu dynam…

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13264

Dátum: 12.12.2007

Autori: Ikeda Wataru, Yahata Hiroshi, Toma Tadamasa

MPK: G11B 27/00, G11B 27/32, H04N 5/85...

Značky: systém, záznamové, reprodukciu, zariadenie, kódovania, zaznamenávania, obrazů, kódovanie, metoda, dynamického, reprodukcie, dynam, médium

Text:

...alebo prúdu AV údajov, a podobne. V prípade diskov DVD sa informácie na ovládanie prehrávania tiež označujú ako0011 Medzi súbory s informáciami na ovládanie prehrávania patria VIDEOTS.IFO na správu celého disku asúbor VTS 0 l 0.IFO, ktorý obsahuje informácie na ovládanie prehrávania pre jednotlivé skupiny titulov videa (v prípade diskov DVD môže byť na jednom disku zaznamenaných viacero titulov, napr. rozličné filmy alebo rôzne verzie...

Zariadenie proti zákmitom kláves, časovač na oneskorenie zdvojených vstupov pre príkazy aplikácie v DVD prehrávači

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5120

Dátum: 07.09.2005

Autori: Ohto Hidetaka, Okubo Masafumi, Oashi Masahiro

MPK: G11B 20/10, G11B 27/00

Značky: časovač, proti, zdvojených, vstupov, přehrávací, príkazy, oneskorenie, zariadenie, zákmitom, kláves, aplikácie

Text:

...Aktivačná jednotka je ovládateľná aktivovať aplíkačrtý program. Prijímacia jednotka je ovládateľná prijať od používateľa vstup, špecifikujúci jednu z viacerých prehrávacích sekcií. Každá prehrávacia sekcia je združená s časťou video dát a s aplikačným programom. Ak prijímacia jednotka prijme prvý vstup nasledovaný druhým vstupom v rámci predurčeného časového úseku od prijatia prvého vstupu. a neprijme tretí vstup v rámci predurčeného...

Spôsob a zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9958

Dátum: 30.08.2005

Autori: Kondo Satoshi, Kadono Shinya, Matsui Yoshinori, Yahata Hiroshi, Ikeda Wataru, Toma Tadamasa, Okada Tomoyuki, Iguchi Masayasu

MPK: G11B 27/00, G11B 20/12, G11B 20/10...

Značky: zariadenie, obrazů, pohyblivého, kódovanie, spôsob

Text:

...navyše k logickým operáciám iba riadenia reprodukcie AVtitulov, ako je špecifikácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu na disku) VOB uloženého na disku. Prehrávač dáta načíta s použitím takých informácií o počiatočnej adrese a koncovej adrese, ktoré sú opísané v bunke, a0014 Na obr. 2 je schéma opisujúca navigačné informácie,...

Zariadenie a spôsob na kódovanie obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12153

Dátum: 09.08.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Ikeda Wataru

MPK: G11B 27/10, G11B 27/32, G11B 27/00...

Značky: zariadenie, spôsob, obrazů, kódovanie

Text:

...príkaz sa však od Java(registrovaná známka) skríptu líši tým, že zatiaľ čo Java skript vykonáva navyše k logickým operáciám riadenie okien a prehliadača (napr. otvára nové okno prehliadača), DVD príkaz vykonáva navyše k logickým operáciám iba riadenie reprodukcie AV titulov, ako je špecíñkácia kapitoly, ktorá sa má reprodukovať.0013 Každá bunka zahŕňa, ako svoju vnútomú informáciu, počiatočnú adresu a koncovú adresu (logickú pamäťovú adresu...

Zariadenie na generovanie prúdu pohybujúcich sa obrazov, zariadenie na kódovanie pohybujúcich sa obrazov, multiplexové zariadenie pre pohybujúce sa obrazy a zariadenie na dekódovanie pohybujúcich sa obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6465

Dátum: 25.04.2005

Autori: Toma Tadamasa, Kadono Shinya, Okada Tomoyuki, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 9/804, H04N 5/783, G11B 27/00...

Značky: generovanie, kódovanie, multiplexové, prúdu, pohybujúcich, obrazov, pohybujúce, obrazy, zariadenie, dekódovanie

Text:

...sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazovćho predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako ľubovoľná...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12172

Dátum: 25.04.2005

Autori: Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Yahata Hiroshi, Toma Tadamasa

MPK: G11B 27/00, H04N 9/804, H04N 5/783...

Značky: dekódovanie, zariadenie, kódovanie, multiplexovanie, pohyblivého, generovanie, obrazů, prúdu

Text:

...sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predíkčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12138

Dátum: 25.04.2005

Autori: Toma Tadamasa, Okada Tomoyuki, Kadono Shinya, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/783, G11B 27/00, H04N 9/804...

Značky: prúdu, obrazů, multiplexovanie, kódovanie, generovanie, dekódovanie, pohyblivého, zariadenie

Text:

...sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčné kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovanýrn obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako ľubovoľná kombinácia z...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12120

Dátum: 25.04.2005

Autori: Kadono Shinya, Yahata Hiroshi, Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa

MPK: H04N 9/804, G11B 27/00, H04N 5/783...

Značky: dekódovanie, zariadenie, multiplexovanie, kódovanie, pohyblivého, prúdu, obrazů, generovanie

Text:

...odkazovania sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (l obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12119

Dátum: 25.04.2005

Autori: Kadono Shinya, Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Yahata Hiroshi

MPK: G11B 27/00, H04N 9/804, H04N 5/783...

Značky: generovanie, prúdu, kódovanie, pohyblivého, obrazů, zariadenie, multiplexovanie, dekódovanie

Text:

...odkazovania sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčné kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bí-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohyblivého obrazu, zariadenie na kódovanie pohyblivého obrazu, zariadenie na multiplexovanie pohyblivého obrazu a zariadenie na dekódovanie pohyblivého obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12118

Dátum: 25.04.2005

Autori: Kadono Shinya, Okada Tomoyuki, Toma Tadamasa, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/783, G11B 27/00, H04N 9/804...

Značky: prúdu, pohyblivého, dekódovanie, obrazů, zariadenie, kódovanie, multiplexovanie, generovanie

Text:

...odkazovania sa na obraz referenčný sa nazýva intrakódovaným obrazom (I obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje len na jeden obraz, sa nazýva predikčne kódovaným obrazom (P obrazom). Obraz na vykonanie interobrazového predikčného kódovania, ktoré sa odkazuje na dva referenčné obrazy zároveň, sa nazýva bi-predikčne kódovaným obrazom (B obrazom). B obraz sa môže odkazovať na dva obrazy vybrané ako...

Zariadenie na generovanie prúdu pohybujúcich sa obrazov, zariadenie na kódovanie pohybujúcich sa obrazov, multiplexné zariadenie pre pohybujúce sa obrazy a zariadenie na dekódovanie pohybujúcich sa obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7860

Dátum: 25.04.2005

Autori: Kadono Shinya, Toma Tadamasa, Okada Tomoyuki, Yahata Hiroshi

MPK: H04N 5/00, H04N 9/00, G11B 27/00...

Značky: prúdu, multiplexné, obrazy, pohybujúcich, obrazov, zariadenie, pohybujúce, generovanie, dekódovanie, kódovanie

Text:

...vybrané ako ľubovoľná kombinácia z nasledujúceho obrazu a predchádzajúceho obrazu v zobrazovacom čase. Také dva referenčné obrazy môžu byť špecifikované pre každý blok zvlášť, pričom blok je základnou jednotkou na kódovanie a dekódovanie. Tieto referenčné obrazy sú navzájom rozlíšené nasledovne referenčný obraz, ktorý je opísaný v kódovanom bitovom prúde skôr, sa nazýva prvým referenčným obrazom a druhý referenčný obraz, ktorý je opísaný v...

Opticky snímateľný nosič na záznam informácie, spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279685

Dátum: 11.02.1999

Autori: Mulder Hendricus Antonius Maria, Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria, Veenis Aartje Willemina, Pasman Johannes Hermanus Theodorus, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria

MPK: G11B 27/00, G11B 7/007, G11B 23/00...

Značky: zariadenie, výrobu, nosič, spôsob, snímatelný, záznam, opticky, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu obsahuje záznamovú vrstvu umiestnenú na kotúčovitom podklade a opatrenú oblasťou na záznam informácie v tvare stopy usporiadanej podľa špirály alebo sústredných obrazcov vytvorených vo forme drážky alebo rebra v povrchu podkladu. Stopa (T) je tvarovaná periodickým zvlnením v radiánom smere v tvare krivky opísanej funkciou R/FÍ/ = Ro + K1 . FÍ + delta R, kde R udáva radiálnu polohu miesta na stope (T), FÍ uhlovú polohu miesta na...