G10D 1/08

Mechanické zariadenie na zmenu charakteru zvuku elektrickej gitary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3656

Dátum: 04.11.2003

Autor: Neuszer Róbert

MPK: G10D 1/08, G10D 3/12

Značky: zvuku, elektrickej, zariadenie, gitary, mechanické, charakteru, změnu

Text:

...obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr. l schematícky znázornený pohľad zvrchu na základovú dosku. Na obr. 2 a a 2 b je znázornený rez A-A zariadenia so znázorneným upevnením tejto základovej dosky na teleso gitary a dvojakou možnou polohou strunovej podpery, na obr. 3 je znázornený pohľad zvrchu na strunovú podperu a na obr. 4 a a 4 b je znázornený bočný pohľad na posuvný kryt s naznačenou zmenou polohy strunovej...

Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1796

Dátum: 08.04.1998

Autor: Neuszer Róbert

MPK: G10D 1/08, G10D 3/00

Značky: ozvučenie, elektrickej, basovej, zariadenie, mechanické, gitary

Text:

...elektrickej basovej gitary v kľudovej polohe.Na obr. 2 je znázornené toto zariadenie V pracovnej polohe.Zariadenie uvádza do činnosti hráč na gitaru tlakom alebo úderom na tvarovanú klapku g , tá sa týmto začína posúvať zo svojej kľudovej východiskovej polohy smerom dovnútra gitary. Po krátkom nábehu naráža na kratší koniec ramienka 3, ktoré sa takto uvedené do pohybu začína otáčať okolo svojho ukotvenia § v podstavci ll. Ramienko je...

Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1311

Dátum: 04.12.1996

Autor: Neuszer Róbert

MPK: G10D 1/08

Značky: basovej, ozvučenie, zariadenie, mechanické, gitary, elektrickej

Text:

...rozozvučujüce mechanizmus elektrickej basovej gitary V kľudovej polohe.Na obr. 2 je znázornená toto zariadenie V pracovnej polohe.Zariadenie uvádza do činnosti hráč na gitaru tlakom alebo úderom na tvarovanú klapku Q , tá sa týmto začína posúvať zo svojej kľudovej východiskovej polohy smerom dovnútra gitary. Po krátkom nábehu naráža na kratší koniec ramienka g, ktoré sa takto uvedené do pohybu začína otáčať okolo svojho ukotvenia § v...

Skládací strunný hudební nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239302

Dátum: 15.11.1986

Autor: Bódi Jan

MPK: G10D 1/08

Značky: nástroj, hudební, skládací, strunný

Text:

...I 5 Kopnyca.Kopnyç I n meüxa 2 ynepxnsamrca B.pa 6 oqeM noxomenmn npn uoMomM ynopoBI 8 HaKOHCOäHX I 6.Cxnanmaaaue crpynnoro Mysuxanpuoro nacwpymenwa ocymecwanaerca HOBOPOTOM Kopnyca I M méňxn 2 c rpnäom 3 oruocnTGĽBHO ocm mapnnpos I 7.B 03 MG IIpľl CRJIBJJHBaHPLIA JIOIIOJIHMTGJIBEHG HaIIPfIJECGHMHř B cmpynąx I 3 Komneúcnpymmca npn nomomn nnacmnxqawoü npymn HH 6 n noznpymmnennoro crepmnz 8 c npymnaoñ 9, oóeoneqnsammnx Takme nonnepxaane B...

Vynálezy kategórie «G10D 1/08» v ZSSR.

Skládací strunný hudební nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239301

Dátum: 15.11.1986

Autor: Šmidák Štipán

MPK: G10D 1/08

Značky: skládací, strunný, nástroj, hudební

Text:

...a Hem peryJmpyeMoü npymanoü I 4, 0 mm na Romea Koropon salćpemen Ha Kopnyce I, a gpyroñ - Ha IIOJIOM (žiakompyeMoM óapaóaHe 13. iMsoópeweane nonumaer ynoócrao B nonrasosaanu sa círe ncrcmorxezmz nomoronnremuux oueparmü npn cwxazxunanvmĺ cTpyHHOPO wsmcamnoro nncrpymearą n ymensmenxm rpeum cufpyn za MecTax m nepernöa nocpeaxcćaonn ymexwermx- KDPIBHBHH nepermóaA cTpyH n ynpomaer KoHcTpyKImm maprmpHoro coemHeHnn Koacoxeü Kopnycà c meñlcom...