G09F 3/03

Kombinovaná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7415

Dátum: 01.04.2016

Autori: Stankovič Adrian, Hajdu Dušan

MPK: G09F 3/03

Značky: kombinovaná, plomba

Text:

...zneužitia.Ďalšie známe technické riešenie je opísané V zapísanom českom úžitkovom vzore č. 25 022 s názvom Samolepiaca bezpečnostná plomba, kde je nosič bezpečnostných prvkov vytvorený z deštruktívneho materiálu a je naň pripevnený najmenej jeden detekčný pás s najmenej jedným perforáciou vytvoreným hologramom, ďalej s najmenej jeden bezpečnostným kódom a/alebo číselným kódom a/alebo čiarovým kódom. Nevýhodou tohto technického riešenia je to,...

Skriňa meracej časti elektromeru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7389

Dátum: 01.04.2016

Autor: Holub Libor

MPK: G06K 19/06, G01R 22/06, G01R 11/24...

Značky: meracej, elektroměru, částí, skriňa

Text:

...skrutka Z je v oblasti, do ktorej prestupuje časť i dna g a na túto plombovaciu skrutku Z je nalepená deštrukčná nálepka j s dvomi ochrannými prvkami Q. Ochrannými prvkami Q deštrukčnej nálepky j sú holografický prvok, čiarový kód, s ním korešpondujúce číslo, logo výrobcu a logo zákazníka. Neporušené ochranné prvky Q, najmä čiarový kód, je podmienkou možnosti odčítania údajov z elektromeru oprávneným pracovníkom. Pri neoprávnenom otvorení...

Plombovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7234

Dátum: 03.09.2015

Autor: Mužík Martin

MPK: B65D 50/02, F16B 35/06, F16B 1/02...

Značky: systém, plombovací

Text:

...V hlave plombovacej skrutky 5 a Výrezmi V stenách plombovacej krytky i je prevlečený plombovací drôt Q, ktorého konce sú zaistené plombou Z. Tým je istenie vrchnej súčasti l (krytu elektromeru) dokonalé.Podobne ako V príklade l, vo vrchnej súčasti l a súosi V spodnej súčasti z je vytvorený valcový otvor na driek vloženej plombovacej skrutky 5, vo vrchnej súčasti l s hladkou stenou a V spodnej súčasti z vybavený závitom, pričom otvor je V...

Bezpečnostná plomba s uzatváracím mechanizmom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7098

Dátum: 05.05.2015

Autori: Kopačka Milan, Kopačka Matúš

MPK: G09F 3/03, G09F 3/14

Značky: mechanizmom, uzatváracím, bezpečnostná, plomba

Text:

...zhotovené z kovu, ktorých súčasťou je aj zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V smere uzatvárania (obrázok 5), a zádržná oblasť, blokujúca pohyblivú časť uzamykacieho mechanizmu V oboch smeroch (obrázok 6).Na obrázku 9 je detailne zobrazený príklad zásuvnej časti bezpečnostnej plomby s Vyobrazením priečok a svojím ukončením.Bezpečnostná plomba znázornená na obrázku l pozostáva z visačky l, zásuvnej časti g...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7015

Dátum: 07.01.2015

Autori: Kopačka Milan, Kopačka Matúš

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, bezpečnostná

Text:

...časť úložného kanálu n je v oblasti uloženia uzamykacieho elementu Ľ bezpečnostného telieska g oproti spodnej časti úložného kanálu Q rozšírená.Vrchná časť úložného kanálu je oproti jej spodnej a strednej časti rozšírená na uloženie prstenca pevného dielca Q bezpečnostného telieska g. Bezpečnostné teliesko g znázomené na obrázku g je vyhotovené ako samostatný komponent, ktorý pozostáva z pevného dielca Ä klobúkovitého tvaru so...

Vynálezy kategórie «G09F 3/03» v ZSSR.

Plomba na pečatenie listín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6825

Dátum: 02.07.2014

Autor: Kavčák Pavol

MPK: G09F 3/03, G09F 3/00

Značky: plomba, listín, pečatenie

Text:

...plomby,pričom v prvom úchyte Lg prvého dielu plombyje vytvorený prvý upevňovací otvor Q prvého dielu plomby v ktoromje vytvorená dolná zarážka 19 prvého úchytu prvého dielu plomby, a v druhom úchyte Lg prvého dielu plomby je vytvorený druhý upevňovací otvor LZ prvého dielu plomby, v ktorom je vytvorená dolná zarážka i druhého úchytu prvého dielu plomby ,a z druhého dielu 21 plomby v tvare kruhovej platne, ktorá má na vnútomej ploche 21...

Bezpečnostná plomba, najmä na plombovanie prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5546

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hajdu Dušan, Hamrák Stanislav

MPK: G09F 3/03, B65D 55/02

Značky: prístrojov, bezpečnostná, plombovanie, najmä, plomba

Text:

...obr. l a obr. 2 pozostáva z tela 2 a plombovacieho drôtu 4, pričom telo 2 je vyhotovené z tvárneho plastu a je V ňom vytvorený otvor 3 na vedenie plombovacieho drôtu 4, pevne zaisteného V plastovom tele 2 prostredníctvom plombovacích kliešti. Telo 2 je valcoviteho tvaru a jeho homá vonkajšia plocha 21 je vyhladená na umiestnenie identiñkačnej značky. Otvor 3 prechádza naprieč telom 2 súoso S pozdlžnou osou 31, kolmo voči priečnej osi 32 a...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4106

Dátum: 01.04.2005

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: bezpečnostná, plomba

Text:

...tak, že základné teleso 1 je vytvorené ako duté, s komorou, v strednej časti ktorej, v prijímacom priestore 4 c, je uložený uzatvárací mechanizmus 3. V tomto mieste je os prijímacieho priestoru 4 v úseku 13 B rowiobežná s osou v úseku 13 A, ale bočne presadená. V homej časti prijímacieho priestoru 4, ktorá sa nachádza medzi vstupným otvorom 14 a uzatváracím mechanizmom 3, je prijímací priestor zalomený, tvorí šikanu, takže pri zasunuti časti 6...

Zapracovanie ochranných častíc do cenných dokumentov alebo cenných výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3114

Dátum: 04.03.2005

Autori: Soete Karel, Vromant Carl

MPK: C08K 7/00, C08J 5/04, C08J 5/18...

Značky: dokumentov, cenných, částic, ochranných, zapracovanie, výrobkov

Text:

...ocele alebo vlákna zkovu s magnetickými vlastnos ťarni, bez ohľadu na dĺžku vlákien (buď krátke alebo dlhé vlákna). Aby plnili funkciuochranných častíc, majú tieto vlákna parametre, ktoré sú detekovateľne odlišné od materiálu substrátu. Detekovateľný rozdiel môže mať rôzne formy, ako napr. optický rozdiel, elektrická vodivosť, magnetické koercivita, harmonická odozva, mikrovlnná reflexia aleboOkrem ochranných častíc sa môžu pridať tiež iné...

Zariadenie na identifikáciu vopred naplnených medicínskych injekčných striekačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6492

Dátum: 11.08.2004

Autor: Frasch Eugen

MPK: A61M 5/24, G09F 3/03

Značky: medicínskych, vopred, striekačiek, identifikáciu, naplnených, injekčných, zariadenie

Text:

...alebodokonca iného lieku - musí len vymeniť vsadený adaptér.0009 Vjednom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môže mať vsadený adaptér optický zobrazovací prvok pre zariadenie na čítanie, aby trvalozaručoval optimálne vlastnosti zobrazenia pre bezpečné prečítanie kódovania.0010 Tiež sa ponúka aj možnosť, že vsadený adaptér má zariadenie na0011 Okrem toho je v rámci tohto vynálezu navrhnuté, že vsadený adaptér alebo úložné puzdro má zariadenie...

Plombovacia objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3692

Dátum: 08.01.2004

Autor: Csémi Štefan

MPK: G09F 3/08, G09F 3/03

Značky: objímka, plombovacia

Text:

...nie je úplné zasunutý do bezpečnostného rámika 12. ktorý je nasadený na stykovú časť tvorenú kridelkovou časťou 7 a kridelkovou časťou 8. Plombovacia objímka pozostáva z telesa 1, bezpečnostného rámika 12 a zaisťovacieho kolika 14. Všetky tri časti plombovacej objímky (l, 12, 14) sú samostatné plastové výlisky.Na obr. 3 je znázomený zaisťovací kolik 14. ktorý je tvorený vidlicovou časťou 15. ktorá má vidlice s výstupkami 16 na zasunutie do...

Bezpečnostná plomba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6143

Dátum: 28.01.2003

Autori: Kopačka Milan, Bako Milan

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, bezpečnostná

Text:

...vynálezu vyplývajú z dodatočných patentových nárokov.Príklad vyhotovenia vynálezu je podrobne vysvetlený ďalej a je znázornenýobr. 1 rez bezpečnostnou plombou, obr. 2 hornú časť bezpečnostnej plomby ,obr. 3 rez A-A, B-B, C-C z obr. 2, obr. 4 rez ďalšou bezpečnostnou plombou aobr. 5 ďalšie prevedenie bezpečnostnej plomby V reze.Na obrázkoch je znázornená bezpečnostná plomba z plastu, pozostávajúca zo základného telesa l a zo zásuvnej časti Q...

Zařízení k montáži objímky plomby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260579

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: objímky, montáži, plomby, zařízení

Text:

...rámu 1 zařízení je horizontálne posuvné uloäeno víkem g opatřené posuvné těleso g,v něm je vytvořen kanálek g pro průchod provázku 34, lůžka á pro objímku gg plomby a lužko 6 pro zástrčku § 3. Dále jsou na rámu 1 uloženy soustava trysek 7 s jazýčkem lg opatřeným kanâlky 11 a 12, nñžky 13, podavač 1 g provázku, vertikálne posuvné vazač l uzlů opatřený přidržovačem provazku, výkyv/ně rameno L 1 s kleštinami g, podavač 1 g objímek...

Plomba na istenie prepravných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278305

Dátum: 11.05.1994

Autori: Bako Milan, Kopačka Milan

MPK: G09F 3/02, B29D 24/00, G09F 3/03...

Značky: plomba, priestorov, istenie, prepravných

Zhrnutie / Anotácia:

Plomba pozostáva z dutého tela (1), spojeného spojovacím šálom (4) so šálovou manžetou (7) a uzamykacími otvormi (6) a uzatváracou planžetou (3), resp. uzatváracím strmeňom (2), vsúvateľným do dolnej časti dutého tela (1). Duté telo (1) je z vnútornej časti vybavené oproti sebe sa nachádzajúcimi zámkovými zubami (5), pričom uzatvárací strmeň (2) je výlisok, vytvárajúci svojimi zubami, ktoré sú orientované dovnútra, šikmo voči sebe a oddelené...

Ochranná plomba výrobkov spotrebnej elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243779

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vilamek Ludvak

MPK: G09F 3/03

Značky: spotrebnej, plomba, výrobkov, ochranná, elektroniky

Text:

...plomby je vytvorený parabolický Výrez, ktorým sa zabezpečuje pružnosť ochrannej plomby, na ktorého obvode sú vytvorené obdĺžnikové výrezy velkosti otvoru vytvoreného V obale chráneného výrobku. Spodná časť ochrannej plomby je určená pre natláčanie do otvoru. Pri natlačení ochrannej plomby spodnou časťou do otvoru vzniká mechanický pevný spoj. Na hornej strane vertikálnej roviny je umiestnená ochrannáznámka. Plomba k ochrane výrobkov...

Plomba překlápěcích ventilů a uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245462

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mochov Ivan Vasiljevie, Borovkov Vasilij Sergejevie

MPK: G09F 3/03, A62C 39/00

Značky: plomba, ventilu, překlápěcích, uzávěru

Text:

...ornewynmrezeňB ocáoze uaoóperennx .nezna- aamaga 603 mm nuomónponanne,paapyeuoe npn IEEEEMBJBBOM npamreamnom Jmmemm, npmzem aenocpencmenno uomo onpenemn zonomaosanne apmwypn.Ihxomdnponanne. x npmuepy pytmoro ornerymnrem, Hummer namxamcy, nmzwmenaym a numa merammecnoñ (ponm, norcpuroi c . oóenx cropon npoepauúoü mxaca-Maccoü, nanpmnep noJmamnenoM,npmem om Rouen Mewammuecnoü mnam cmnqmaaerca c Kopny com Manana. a npyroit Rouen. nnmonaeannñ...

Zapojení izolačního obvodu pro číslicové čtení číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 235467

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kysilka Miloš, Fišar Jaroslav

MPK: G09F 3/03

Značky: čtení, obvodů, informace, zapojení, číslicové, izolačního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení izolačního obvodu, které je vhodné k použití v zařízeních pro zpracování dat, např. v číslicových počítačích, a to k příjmu číslicové informace ze vzdálených, plošně rozprostřených zdrojů se širokou škálou jejich výstupních impedancí a rychlostí. Zapojení sestává ze vstupního obvodu s tranzistorem, dvou impulsních transformátorů, tvarovacího obvodu, budícího obvodu a registru. Zapojení umožňuje přenos stejnosměrné složky...

Vagónová plomba na jištění vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233519

Dátum: 15.08.1986

Autori: Drahoňovský Jaromír, Kosnar Karel

MPK: G09F 3/03

Značky: plomba, vagonů, vagónová, jištění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vagónové plomby, která po zaplombování vagónu (tj. zasunutí zástrčky do tělesa plomby) neumožňuje nepovolaným osobám bez zjevného poškození této plomby vytažení zástrčky s provázkem z tělesa plomby a její opětné zasunutí. Této vlastnosti jištění je dosaženo konstrukčním provedením plochého péra a zástrčky, kde provedení dvou párů ozubů na plochém péru a zástrčce, (které po zasunutí zástrčky do plomby do sebe...