G09F 15/00

Prenosná skladacia tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6019

Dátum: 03.02.2012

Autor: Harazinová Martina

MPK: B43L 1/08, G09F 15/00, A47B 97/08...

Značky: tabuľa, prenosná, skladacia

Text:

...rozloženom a rozloženom stave.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrenosná skladacía tabuľa pozostáva z dvoch tabuľových dielov l, ktoré sú navzájom spojené aspoň jedným pántom g a aspoň jedným aretovacím prvkom 5 na vzájomné nastavenie tabuľových dielov l v rozloženej a/alebo zloženej (prenosnej) polohe. Na odvrátených okrajoch V pozdlžnom resp. vertikálnom smere zo zadnej strany majú tabuľové diely l upevnené teleskopické nohy g, na...

Značkovacia zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19849

Dátum: 10.10.2011

Autor: Breihof Thomas

MPK: G09F 7/18, G09F 15/00

Značky: značkovacia, zostava

Text:

...aspekte úchytná časť pásu pre aplikáciu značky zahrňuje vonkajšiu obvodovú oblasť pásu na aplikáciu značky. Voliteľne je aspoň úchytná časť pásu na aplikáciu značky vyrobená z tkaninového alebo tkanine0006 V inom aspekte je celý pás na aplikáciu značky vyrobený z ohybnćho0007 V ešte inom aspekte rám zahrňuje ľavé a prave rámové členy rozmiestnené vurčitej vzdialenosti od seba a horné a dolné rámové členy rozmiestnené v určitej vzdialenosti...

Reklamný a informačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5685

Dátum: 04.03.2011

Autor: Yudichev Aleksander Evgenievich

MPK: G09F 15/00

Značky: prostriedok, reklamný, informačný

Text:

...v tom, že vykazuje zobrazovacie plochy, ktoré sú pripevnené na ráme. Rám je tvorený zvislými a vodorovnými prvkami. Rám je namontovaný na podpere prostredníctvom pripevñovacích prvkov, ktoré sú tvarované ako strmeňové spoje. Dvojstrana zobrazovacej plochy je za 10istená. Vodorovné prvky rámu tvoria pritom bikonvexnú konštrukciu. Homý a dolný okraj zobrazovacích plôch je opatrený pozdĺžnyrni otvormi. Do pozdĺžnych otvorov sú zabudované...

Závesné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15251

Dátum: 26.03.2010

Autor: Andersson Mats

MPK: F16B 2/10, G09F 15/00, G09F 7/18...

Značky: zariadenie, závesné

Text:

...strane druhou krycou- obidve tieto krycie dosky sú vzájomne spojené dvoma kolíkmi, ktore prechádzajú medzi krycími doskami a základňovou časťou, prvé úchytné rameno je upevnené otočne na prvom z týchto kolíkov a druhé úchytné rameno je otočne upevnené na druhom kolíku.Krycie dosky bránia prístupu k prevodovým mechanizmom z bočných strán závesného zariadenia a následne tak znižujú riziko poranenia spôsobené zovretím, pričom kolíky pôsobia...

Stojan informačnej tabule s aspoň jednou predvádzacou stranou a jednou zadnou stranou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18093

Dátum: 18.03.2010

Autor: L'hôtel François

MPK: G09F 15/00, G09F 1/06

Značky: zadnou, predvádzacou, tabule, stranou, jednou, informačnej, aspoň, stojan

Text:

...pre udržiavanie a udržala stojan rozložený.0010 V týchto dvoch posledných vyššie prezentovaných príkladoch stojany obsahujú jedinú súčiastku pre tlačenie a/alebo udržiavanie, sú to stojany,ktorých predvádzacia plocha alebo plochy sa vyklenujú približovaním svojich krajov, ale v prvom prípade s nevýhodou gumičiek a v druhom prípade nutnosťou pôsobenia obsluhy pritlačením.0011 Ešte je známy z brazilskeho patentu PI 0303694 stojan rovnakého...

Spojovací kus na voľne stojacu, prenosnú oznamovaciu tabuľu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16362

Dátum: 07.12.2009

Autor: Topcuoglu Ali

MPK: G09F 7/22, G09F 15/00

Značky: volně, oznamovaciu, spojovací, prenosnú, stojacu, tabuľu

Text:

...v kanáli v0007 Jedným cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spojovací kus pre voľne stojacu, prenosnú zobrazovaciu tabuľu, ktorý vyžaduje minimumpracovnej námahy a času na svoju montáž a demontáž.0008 lným cielom vynálezu je poskytnúť voľne stojacu, prenosnú zobrazovaciu tabuľu, ktorá vyžaduje minimum komponentových členov naspojenie konštrukčných prvkov zobrazovacej tabule.0009 Vyššie uvedené ciele sa dosahujú pomocou spojovacieho...

Reklamný a/alebo informačný stĺp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5313

Dátum: 07.12.2009

Autor: Bahúl Miroslav

MPK: G09F 7/18, G09F 15/00

Značky: stĺp, informačný, reklamný

Text:

...podstava a vrchný diel vytvorená ako tvarový plechový klampiarsky výrobok. Základová podstava je opatrená výstuhami, schopnýrni zabrániť deformáciám z tiaže závaží.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou obrázkov l až 3, kde na obrázku l je bokorysný pohľad na polovičný rez reklamného stlpu. Na obrázku 2 je pôdorysný rez reklanmého stlpu s dvoma závažiami na základovej podstave. Na obrázku 3 je rez štruktúry...

Sústava vývesnej tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5115

Dátum: 05.02.2009

Autor: Kůželová Bronislava

MPK: G09F 15/00

Značky: sústava, tabule, vývesnej

Text:

...tabule podľa tohto technického riešenia pozostáva podľa obr. l z vývesnej tabule l samotnej a jej nosnej konštrukcie 2, pomocou ktorej sa táto vývesná tabuľa 1 inštaluje, napr. na stene budovy a pod., napr. na alebo vo verejných inštitúciách a budovách, ako sú pošty, stanice a pod.Vlastná vývesná tabuľa 1 je vyrobená napr. z oceľového plechu a je napr. jedno- alebo obojstranne smaltovaná, pričom na lícnej strane, t. j. na obr. 1...

Prvok reklamného nosiča pre tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13722

Dátum: 01.07.2008

Autor: Strasser Burkhard

MPK: G09F 15/00, G09F 13/04, B62B 3/14...

Značky: reklamného, prvok, nosiča

Text:

...keď západkové zariadenie vykazuje minimálne jeden, prednostne minimálne dva, obzvlášť prednostné minimálne tri západkové háky.0012 Aby sa zabránilo neoprávnenej demontáži časti krytu, je západkové zariadenieumiestnené skryto vnútri telesa. Pritom je obzvlášť výhodné, že teleso vykazujeminimálne jeden otvor pre demontáž pomocou zasúvateľného náradia v oblasti telesa odvrátenej voči krytu a/alebo bočnej oblasti telesa. Ďalej môže byť za...

Priestorový hyperboard

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4951

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kisugite George

MPK: G09F 15/00

Značky: priestorový, hyperboard

Text:

...ďalšia realizácia priestorového hyperboardu ale už s nadstavbou komerčného charakteru. Na obr. 3 je znázomená jedna stena rámovej konštrukcie priestorového hyperboardu. Na obr. 4 je znázomené rozloženie záťaži na štvorcovej základni priestorového hyper boardu. Na obr. 5 je znázomené rozloženie záťaži na obdlžnikovej základni priestorového hyperboardu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre...

Reklamný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6917

Dátum: 27.10.2006

Autori: Ohlinger Otmar, Morasch Ludwig

MPK: G09F 7/00, G09F 15/00, G09F 19/22...

Značky: reklamný, panel

Text:

...Vzhľadom na to, že je nosná doska z vláknitého cementu opatrená akrylovým náterom, vytvorí sa výhodný tlačový podklad pre akrylové farby, ktoré môžu byť pomocou tlačiaceho zariadenia nastriekané priamo na vyčistenú akrylovú vrstvu a Vytvrdnuté ultrafialovým svetlom, a síce pri vysokej vernosti detailu natlačeného obrazu, ktorý môže vykazovať fotografický realistickú kvalitu obrazu. Prípadne môžu. byť do akrylového náteru primiešané...

Svetelný nosič informácií, najmä reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4550

Dátum: 03.08.2006

Autor: Kapitánová Eliška

MPK: G09F 13/00, G09F 15/00, G09F 7/18...

Značky: světelný, reklamy, informácií, najmä, nosič

Text:

...dosky. Na obr. 3 je axonometrický pohľad na zostavený svetelný nosič informácií.Príklady uskutočnenia technického riešeniaSvetelný nosič informácií, najmä reklamy a doprawiých informácií, podľa predloženého technického riešenia pozostáva z plastovej svetlovodivej dosky 5 o šírke približne 370 mm, výške 1500 mm a hrúbke 8 mm z polymetylmetakrylátu, ku ktorej prilieha z jednej alebo oboch strán priesvitná doska 8 akrylátového opálového...

Závesná reklamná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4425

Dátum: 06.04.2006

Autor: Sudík Jiří

MPK: G09F 15/00

Značky: závěsná, reklamná, doska

Text:

...priestor. Navyše tvarovanie úchopového otvoru držadla zamedzuje posunu alebo sklzu úchytu cestujúcej osoby. Týmto sa zvyšuje bezpečnost cestujúcich a to najmä pri vychýlení smeru jazdy alebo prináhlych alebo neočakávaných zmenách rýchlosti jazdy vozidla. Reklamné informácie na držadlách poskytujú navyše okrem informácií aj rozptýlenie cestujúcich V priebehu jazdy, čím zvyšujú celkový komfort cestovania. Obmena alebo výmena reklám...

Duté teleso najmä tvaru zrezaného kužeľa, ktoré je možné stabilizovať pretlakom vzduchu a ktoré je možné ukotviť na podklade prostredníctvom napínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14543

Dátum: 05.01.2006

Autori: Jehart Martin, Arnold Michael

MPK: G09F 19/00, G09F 15/00

Značky: zariadení, najmä, těleso, napínacích, pretlakom, stabilizovať, možné, tvaru, zrezaného, prostredníctvom, duté, podklade, kužeľa, ukotviť, vzduchu

Text:

...silnejšie osnovné alebo útkové nite prevedenie aobmedzenie trhlín. Pre ľahšie materiálové pásy je možné ale výhodne použit tiež ripsové tkaniny, pri ktorých sa predpokladajú silnejšie osnovné nite, ktoré prechádzajú vsmere obvodu dutého telesa, a iba rovnaké útkové nite alebo silnejšie útkové nite s veľkými odstupmi tak, že trhlina nie je paralelne k osnovným nitiam zbytočne brzdená.0010 Pretlak vzduchu sa zachováva v dutom, hore...

Nadstavba multifunkčného bilbórdu alebo bigbórdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4284

Dátum: 06.10.2005

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 15/00

Značky: bilbórdu, nadstavba, bigbórdu, multifunkčného

Text:

...zariadenia. Na obr. 10 je znázomené usporiadanie štyroch reklamných plôch v štvorcovej konštrukcii s rolovacími nosíčmi obrazu s ich nezávislým riadením a bez projekčného zariadenia. Na obr. 11 je znázornená šípová nadstavba. Na obr. 12 je znázomené trojuholníková základňa. Na obr. 13 je znázomená štvorstranná nadstavba. Na obr. 14 je znázomený nosič obrazu len s obrazovými a/alebo textovýrni poľami. Na obr. 15 znázomený nosič obrazu s...

Multifunkčný bilbórd alebo bigbórd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4247

Dátum: 08.09.2005

Autor: Števica Marek

MPK: G09F 15/00

Značky: multifunkčný, bigbórd, bilbórd

Text:

...bigbórdu. Napokon na obr. 7 je znázomené prepojenie bigbórdu mobilnou sieťou s riadiacim centrom.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci poznajúci stav techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré tu budú špeciálne...

Zariadenie na zásobovanie energiou pre miesto vzdialené od siete, s jedným alebo viacerými spotrebičmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2923

Dátum: 24.12.2004

Autori: Nehls Thomas, Kreft Gerald, Hehmann Mathias

MPK: G09F 15/00, H02N 6/00

Značky: zásobovanie, miesto, jedným, spotrebičmi, siete, vzdialené, viacerými, zariadenie, energiou

Text:

...energie. To zhoršuje akumulačné schopnostiToto fotoelektrické zariadenie nespĺňa tiež požiadavky na bezpečnosť, pretože ako nadzemnýsolámy modul so svojim relatívne tenkým solámym stožiarom, tak aj v zemi uložený skriňovýrozvádzač a prevádzkovaný spotrebič, sú každému ľahko prístupné. Tým môžu byť súčiastkyfotoelektrickćho zariadenia ľahko poškodené alebo s nimi môže byť manipulované.0004 V spise W 0 04/ 14150 Al je opísaný príslušný...

Preklápacie zariadenie predovšetkým na presúvanie reklamného pútača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3933

Dátum: 05.10.2004

Autori: Karásek David, Hegmon Radek

MPK: G09F 15/00

Značky: pútača, presúvanie, reklamného, zariadenie, preklápacie, predovšetkým

Text:

...hrane pútača v tretej polohe,obr. 10 predstavuje axonometricky umiestnenie preklápacieho ramena na stene budovy s uchytením obojstranného reklamného pútača V bočnej hrane pútača v prvej polohe.Preklápacie zariadenie predovšetkým na presúvanie reklamného pútača je tvorené zvislým nosníkom 1 vybavený prvým homým otočným spojovacim dielom 2 a prvým spodným otočným spojovacim dielom 3 na otočné upevnenie o stenu resp. 11 roh 12 budovy 10, ktoré...

Spojovacie a/alebo upevňovacie usporiadanie listových reklamných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1858

Dátum: 08.05.2004

Autor: Ellerhold Frank

MPK: G09F 7/02, G09F 15/00

Značky: upevňovacie, spojovacie, usporiadanie, reklamných, listových, materiálov

Text:

...potrebné celoplošné nalepovanie plagátov a ich uvoľňovanie z nosiča reklamy - aspoň v mnohých prípadoch.0013 Ďalej sa dosiahne to, že nie je ovplyvnená kvalitaplagátu. po dobu jeho použitia nepriaznivými poveternostnýmivplyvmi, ako sú veľké výkyvy teploty, ktoré by mohli viest minimálne k čiastočnému uvoľňovaniu lepených spojov.0014 V prednostnowl uskutočnení vynálezcovkého usporiadania prebieha perforácia na upevnenie reklamného materiálu na...

Reklamné zariadenie na vonkajšie použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3742

Dátum: 06.04.2004

Autor: Hlaváček Radim

MPK: G09F 15/00, G09F 19/22

Značky: zariadenie, vonkajšie, reklamné, použitie

Text:

...telesom.Pri výstavbe reklamného zariadenia podľa tohto technického riešenia je výhodou ľahká dostupnosť materiálu na stohovanie, jeho nízka cena, ľahká, rýchla a lacná výstavba bez potreby stavebného povolenia, vysoká odolnost poveternostným podmienkam a pri potrebe odstránenia reklamného zariadenia jeho ľahké a bezzvyškové odstránenie. Navyše ide o ekologickú stavbu, ktorá nemá žiadny dopad na životné prostredie a nenarušuje ráz...

Napínací rám pre vozovú plachtu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2311

Dátum: 05.03.2004

Autor: Schuh Rainer Karl

MPK: G09F 19/22, G09F 21/00, G09F 15/00...

Značky: vozovú, plachtu, napínací

Text:

...silné ohybové momenty a ohybové sily, ktoré vyžadujú patrične masívne a teda drahé vyhotovenie, podobne ako u vyššie spomínaného dokumentu W 0 01/3 53 82 A.Dokonca aj keď je toto všetko zvážené a vylepšené, chýba tomuto rámu ešte jednoduchá nastaviteľnosť respektíve prestaviteľnosť, aká už bola u iných skôr známych napínacích rámov dosiahnutá.-3 Ďalší iný napínací rám je známy z W 0 00/79507 Al. Tu má rámový profil niekoľko radov hákovitých...

Objekt na umiestnenie veľkoplošnej reklamy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3500

Dátum: 02.05.2003

Autor: Toman Zdeněk

MPK: G09F 19/22, G09F 15/00

Značky: umiestnenie, objekt, reklamy, veľkoplošnej

Text:

...radov tak, že medzi susediacimi radmi je ponechaný voľný priestor, pričom smer radov v susedných poschodiach 2 je pootočený o 90 °. Tým sa dosialme stabilná štruktúra objektu s minimálnym počtom stavebných prvkov. Na zaistenie odtoku dažďovej vody z homej strany objektu sú na jeho hornej ploche poukladané balíky 1 slamy tak, že plocha preložená ich voľnými vodorovnými hranami 3 má spád von z objektu. Na obr. 2 je objekt podľa obr. 1...

Reklamný panel presvetlený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3413

Dátum: 09.01.2003

Autor: Smékal Jaromír

MPK: G09F 15/00, G09F 7/18

Značky: presvetlený, reklamný, panel

Text:

...vody a prachu. Posuvným napínacím mecłànizmom je zaistené dokonalé vypnutie reklamnej plochy za veľmi krátku dobu a napnutie je ľahko vykonatcľné. Odklápaci tesniaci kryt tvorí okrasné olemovanie reklamnej plochy. Po jeho odklopeni je uľahčený prístup k napinaciemu mechanizmu. Napínacie lišta vytvára spolu s rámom odkvap,ktorý odvádza vodu mimo priestor reklamného panelu. Tesniaci kryt úplne prekrýva napínací mechanizmus, čím ho chráni...

Reverzibilný držiak pre flexibilnú značku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3597

Dátum: 05.07.2002

Autor: Verret Normand

MPK: G09F 15/00

Značky: reverzibilný, flexibilnú, značku, držiak

Text:

...čapy sú vzájomne symetrické vzhľadom na os zovretia deñnovanú blokom západky a čepeľou0012 Držiak pohyblívých predmetov podľa tohto vynálezu má výhodu vtom, že môže vzhľadom na os zovretia vzájomne zameniteľne namontovať na okraj pružného povrchu značky.0013 V súlade s ďalšou znakom má tento vynález dvojicu torzných vyklenutí napodlhovastom telese, ktoré spolupracujú s okrajom pružného povrchu značky pri pôsobení krútiaceho momentu na...

Propagačné zariadenie na upevňovanie grafiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2773

Dátum: 18.01.2001

Autor: Veľký Patrik

MPK: G09F 15/00

Značky: zariadenie, propagačné, upevňovanie, grafiky

Text:

...zariadenia na upevňovanie grafiky ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príkladyPropagačné zariadenie na upevňovanie grafiky tvoria stojan a zobrazovacia plocha. Stojan zobrazuje obrázok 1.Stojan tvoria štyri prútyl, ktoré môžu byť jednodielne, alebo môžu pozostávať z viacerých častí, navzájom spojených spojkami,.Prúty 1 sú spojkami z uchytené do nohy 3 tvaru polmesiaca.Na nohe sa nachádza vybranie zakončené oblúkom do ktorého...

Nosič obrazového útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2546

Dátum: 11.07.2000

Autor: Kadlec Juraj

MPK: G09F 7/02, G09F 15/00

Značky: útvaru, obrazového, nosič

Text:

...9 a nârys nosiča obrazového prvku, vktorom je výmenná obrazová doska a/alebo priehľadná krycia doska napínaná ťažnými pružinami a obr. 9 b pôdorys nosiča obrazového útvaru podľa obr. 9 a.Nosič obrazového útvaru obsahuje plošný prvok l, ktorého vonkajšia strana je určená na aplikáciu textu a/alebo grafiky. Na zadnej strane plošného prvku 1 je známym neznázomeným spôsobom upevnený niektorý zo známych neznázomených držiakov, pričom množstvo...

Veľkoplošné reklamné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1778

Dátum: 04.03.1998

Autor: Patoprstý Marián

MPK: G09F 15/00, G09F 13/00

Značky: velkoplošné, zariadenie, reklamné

Text:

...pozdĺžnik AQ prvého rošta a tretí vodorovný pozdĺžnik .4 c prvého rošta. Prvá zvislá výstuhe § 23 prvého rošta, druhá zvislá výstuhe 16 b prvého rošta, tretia zvislá rýstuhe 16 c prvého rošta a štvrtá zvislá výstuhe 16 d prvého rošta spolu s prvým vodorovným pozdĺžníkom m prvého rošta, druhým vodorovným pozdĺžníkom jj prvého rošta, tretím vodorovným pozdĺžníkom äç prvého rošta a štvrtým vodorovným pozdĺžníkom É prvého rošta vytvára...

Reklamné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1727

Dátum: 04.02.1998

Autor: Patoprstý Marián

MPK: A47F 5/16, G09F 13/04, G09F 15/00...

Značky: zariadenie, reklamné

Text:

...16 g, druhej pravej zvislej výstuhy m tretej pravej zvislej výstuhy m, štvrtej pravej zvislej výstuhy , pričom na pravom rošte i je umiestnená pravá aktívna plocha za a na ľavom rošte-3 pozostávajúceho z vodorovných pozdĺžníkov, prvého ľavého vodorovného pozdĺžníka ga,druhého ľavého vodorovného pozdĺžníka i, tretieho ľavého vodorovného pozdĺžníka 1 štvrtého ľavého vodorovného pozdĺžníka gg a zvislých výstuh, prvej ľavej zvislej výstuhy lg...

Veľkoplošné reklamné tabule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1530

Dátum: 09.07.1997

Autori: Čabra Ivan, Ščambora Igor

MPK: G09F 15/00

Značky: reklamné, tabule, velkoplošné

Text:

Reklamný pútač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1482

Dátum: 07.05.1997

Autor: Volková Silvia

MPK: G09F 15/00

Značky: reklamný, pútač

Text:

...tabule, ktorého podstatou je, že pozostáva z lakovanej PVC plachty, na ktorej je vytvorený reklamný motív a ktorá je opatrená po svojom obvode 10 až 40 viazacimi páskami a príslušným počtom háčikov.Lakovaná PVC plachta sa môže opatrit po svojom obvode gumou.Reklamný motív na lakovanej PVC plachte môže byt vytvo rený nalepenim samolepiacej fólie.Výhodou takto vytvoreného pútača- je jeho dlhá životnost, môže sa viacnásobne používať a to tak...

Zaklápací rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 281385

Dátum: 06.11.1996

Autor: Hetzer Norbert

MPK: A47G 1/06, G09F 15/00

Značky: zaklápací

Zhrnutie / Anotácia:

Zaklápací rám, predovšetkým na plagát (9) alebo iný plošný prvok, pozostávajúci z niekoľkých držiakov (1 - 4), ktoré tvoria mnohouholník a ktoré pozostávajú zo spodného dielu (5) s dosadacou plochou (17) na plagát (9), z ložiskového prvku (24) tvoriaceho os (16) ložiska a vrchného dielu (6) ukotveného výkyvne na ložiskovom prvku (24). Vrchný diel (6) je predpätý pružinovým prvkom (7) na ložiskový element (24). Priestor na plagát (9) je medzi...

Reklamná tabuľa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1154

Dátum: 08.05.1996

Autor: Novák Štefan

MPK: G09F 15/00

Značky: reklamná, tabuľa

Text:

...potrebné výrabať pretlačací nástroj /hubicu/, ktoré je finančne nákladná a životnosť nástroja je obmedzená. Montáž vlastnej tabule je náročná, pretože lamely sa k nosným stĺpikom uchytavajú pomocou úpiniek skrutkami.Uvedené nedosta.ky oöstráňuje konštrukcia tabule podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že nosné stĺpiky budú upravené úchytkami pre postupne osadenie a upevnenie lamiel,ktoré budú výrobené tvarovaním z...

Informačný nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1050

Dátum: 10.01.1996

Autor: Cicholes Štefan

MPK: G09F 21/04, G09F 15/00

Značky: nosič, informačný

Text:

...vyhotovená V Iubovoĺnej mierke vo vztahu k jeho panchromatickej časti. Jej umiestnenie je pritom z priestorového hladiska úplne iubovolné, pokial spíňa podmienku, že je umiestnená V zhodnej rovine vzhladom na panchromatickú čast.Popísaným riešením vzniká informačný nosič s vysokou mierou čitateĺnosti informácie, ktorá je V ňom obsiahnutá.Rôzne uhly snímania takéhoto produktu umožňujú konštantný informačný zisk. Rozlišovacia schopnost...

Rám na nesenie a napínanie pružných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280722

Dátum: 12.04.1995

Autor: Mentasti Pietro

MPK: G09F 15/00, G09F 13/04

Značky: pružných, napínanie, nesenie, fólií

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľný rám na svetelné návestie zahrnuje rošt, tvorený zvislými štvorhrannými profilovanými tyčami (11) vzájomne rovnobežnými, umiestnenými v pravidelných rozostupoch po šírke svetelného návestia a hore a dole spojenými vodorovnými profilovými tyčami (1) s prierezom L. Na zvislé štvorhranné profilové tyče sú v blízkosti ich horného a dolného konca rozoberateľne upevnené vodorovné trojhranné profilové tyče (14), z ktorých horná je...

Rámová konštrukcia na svetelné panely z ľahko demontovateľných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281478

Dátum: 08.03.1995

Autor: Mentasti Pietro

MPK: G09F 13/04, G09F 15/00

Značky: světelné, konštrukcia, rámová, ľahko, prvkov, demontovateľných, panely

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z množstva zvislých nosníkov (1), pripevnených na stenu, konzolovú strechu a podobne, zo spodných (5) a horných (5a) kotviacich ramien sklonených o 45°, na koncoch ktorých sú pripevnené horná napínacia tyč a spodná napínacia tyč, z množstva horných (21), stredných a spodných (20) reflexných dosiek. Posledne menované dosky môžu byť horizontálne posúvané v priebežnej drážke, umiestnenej na spodných kotviacich ramenách a vertikálne na...

Informačná tabuľka s magnetickými informačnými segmentami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 415

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kendera Stanislav

MPK: G09F 15/00, G09F 7/04

Značky: informačnými, tabulka, segmentami, informačná, magnetickými

Text:

...pod spodnými magnetickými držiakmi a je v nich preklopne uchytená spodná časť dvojvýznamovej tabuľky. Táto dvojvýznamová tabuľka je v hornej polohe držaná magnetickou silou spodného magnetického držiaka. Informácie na plochách dvojvýznamovej tabuľky sú orientované 2 hľadiska vní mateľnosti tak, že pri hornej polohe dvojvýznamovej tabuľky je2 čelného pohľadu viditeľná prvá informácia napr. OTVORENÉ a po jej preklopení, t. j. V dolnej...