G09D

Večný tisícročný kalendár

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2536

Dátum: 11.07.2000

Autor: Vejmola Stanislav

MPK: G09D 3/06

Značky: kalendář, tisícročný, večný

Text:

...desaťdenných, štrnásťdenných,mesačných, dvojmesačných, trojmesačných alebo v iných intervaloch. Po uplynutí daného intervalu sa k názvom dní v týždni priradí ďalšíinterval daného kalendára tak, že si vzájomne názvy dni a dnikalendára zodpovedajú. V prípade konca roka, alebo prechodu z februára na marec priestupného roka, sa k časovému intervalu kalendára priraďuje súčasne aj zodpovedajúci nosič poradovýchzámena dní sa môže uskutočniť...

Univerzální kalendář

Načítavanie...

Číslo patentu: 229747

Dátum: 01.05.1986

Autor: Kolář Karel

MPK: G09D 3/06

Značky: kalendář, univerzální

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzální kalendář s navzájem pohyblivými stupnicemi číselných kalendářních dat a názvů dnů, s kódovým určením jejich vzájemné polohy vyznačený tím, že sestává ze dvou navzájem otočných válcových částí (1,4), z nichž první část (1) je opatřena indikačními členy (2) udávajícími číselná kalendářní data a orientačním prvkem ( 13 ) a druhá část (4) je opatřena indikačními členy (5) udávajícími názvy dnů a kalendářní kód (6) a obě tyto části (1,4)...