G09B 29/00

Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4901

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kontra Pavol

MPK: G09B 29/00

Značky: fólií, obsahu, tematického, priehľadnej, nadstavbou, atlasového

Text:

...mapy je vytlačený na samostatnom liste na papieri a tematický obsah mapy (nadstavba) alebo časť tematického obsahu mapy (časť nadstavby)je vytlačený na samostatnom liste na priehľadnej fólii a vkladá sa do atlasu pred alebo za list s vytlačeným topografickým obsahom. Výhodou uvedeného technického riešenia oproti doterajšiemu stavuje- možnost výraznejšieho vyjadrovania tematického obsahu mapy (nadstavby) alebo časti tematického obsahu...

Turisticko-informačná mapa s reklamnými vyobrazeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4145

Dátum: 02.06.2005

Autor: Kanala Ivan

MPK: G09F 23/00, G09B 29/00

Značky: reklamnými, turisticko-informačná, vyobrazeniami

Text:

...s mapovým podkladom 11 je umiestnená na celej strane nezloženého nosiča informácií 1.Výhoda tohto technického riešenia je že poskytuje komplexnú informáciu pre návštevníkov oblasti za výhodnú cenu a trvalú reklamu pre inzerujúce subjekty.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schématicky znázornená príkladné prevedenie turísticko - informačnej mapy s reklamnými vyobrazeniami podľa tohto technického riešenia, kde sú zobrazené jednotlivé...

Príručný zotierateľný atlas

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1730

Dátum: 04.02.1998

Autor: Sladký Vladimír

MPK: G09B 29/00

Značky: atlas, zotierateľný, príručný

Text:

...obr. laxonometrický pohľad na roztvorený priručný zotierateľný atlas, obr. 2 pôdorysný pohľad na jednotlivý mapový list atlasu a obr. 3 čiastočný rez mapovým listom z obr. 2 so znázornením jeho jedno tlivých vrstiev.Príručný zotierateľný atlas je tvorený minimálne dvoma obdľžnikovými mapovými listami 1, ktoré majú pozdľž jednej stranyvytvorenú perforáciu 2, pomocou ktorej sú vzájomne spojené krúžko vou vàzbou Q. Perforácia g môže byt podľa...