G09B

Spôsob tvorby a zobrazovanie prvkov rozšírenej reality

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7519

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: G06F 17/30, G06Q 50/20, G06T 17/00...

Značky: reality, tvorby, zobrazovanie, rozšírenej, spôsob, prvkov

Text:

...iba inteligentný telefón (smartfón) s pripojením na internet. Technické riešenie umožní praktickejšie a obsažnejšie získavanie multimediálnych informácii pri vzdelávaní.Spôsob podľa technického riešenia môže byť výhodne použitý na výučbu cudzích jazykov a pri odbornom vzdelávaní.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je znázornený doterajší spôsob používania multimediálnych CD pri vzdelávaní, kde nosičom informácií je CD/DVD.Na...

Regeneračné a rekondičné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288327

Dátum: 28.12.2015

Autor: Červenko Jozef

MPK: G09B 1/18, G09B 19/22, A63F 9/34...

Značky: rekondičné, regeneračné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Regeneračné a rekondičné zariadenie pozostáva zo šiestich zobrazovacích modulov (1až 6) a horného referenčného modulu (7) a dolného referenčného modulu (8), ktoré sú otočne uložené na spojovacej tyči (10), pričom na každom zobrazovacom module (1 až 6) sú vytvorené zobrazovacie značky zobrazovacieho modulu a na hornom a dolnom referenčnom module sú vytvorené značky horného a dolného modulu. Rotačným pohybom zariadenia a za spolupôsobenia...

Spôsob prenosu zvuku pomocou laserovej projekcie a použitie laserového zväzku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7285

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kubošek Pavol

MPK: G09B 23/14, G02B 27/48, G03B 21/00...

Značky: laserovej, použitie, laserového, spôsob, pomocou, přenosu, zvuku, zväzku, projekcie

Text:

...reprodukcia zvuku bez poškodenia materiálu tienidla.Skenujúci laserový zväzok sa môže popri prenose zvuku používať na kreslenie obrázkov a byť tak súčasťou laserovej šou.Hlavnou výhodou uvedeného technického riešenia je možnosť reprodukcie zvuku bez potreby elektronického prijímača a bez poškodenia materiálu tienidla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornený laserový zväzok LZ dopadajúci na tienidlo T. Na obrázku 2 je...

Letecký simulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7146

Dátum: 02.06.2015

Autori: Jasovský Peter, Gazda Jindřich

MPK: G09B 9/08

Značky: simulátor, letecký

Text:

...tohto úžitkového vzoru sa prejavuje najmä vo vytvorení reality V zobrazovaní vizualizácie terénu, letiska, významných referenčných bodov a čiar. Ďalej porovnanie kabíny simulátora a reálneho kokpitu lietadla vykazuje vernosť simulácie. Tiež je preukázaná hodnovernosť prístrojového vybavenia a zobrazovania letových a navigačných údajov a ovládacích prvkov. Letecký simulátor tiež hodnoverne simuluje aj sily V riadiacich prvkoch. Letecký...

Interaktívna skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6888

Dátum: 04.09.2014

Autor: Vetrík Mario

MPK: A63H 33/00, A63H 33/10, A63F 9/04...

Značky: interaktívna, skladačka

Text:

...čelné strany 2 vybavené magnetom 3, a aspoň na oboch koncoch hranolčekov l sú postranné steny vybavené magnetickým prvkom i, ďalej pozostáva z hranolčekov ě zrezaných z jednej strany, kde podstava je vybavená magnetom à a tiež postranné steny pri tejto podstave môžu byť vybavené magnetickým prvkom i, šikmé zrezané plochy g hranolčekov j sú vybavené magnetom g alebo magnetickým prvkom Q, potom ďalej pozostáva z hranolčekov 7 z oboch strán...

Vynálezy kategórie «G09B» v ZSSR.

Testovacia tabuľka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6704

Dátum: 04.03.2014

Autor: Kadvolt Miroslav

MPK: B32B 27/32, B32B 27/10, B43L 1/00...

Značky: testovacia, tabulka

Text:

...testovacou tabuľkou čo najvyššie, aby učiteľ stojaci (sediaci) pred nimi videl na všetky testovacie tabuľky s napísaným výsledkom. Tak hned môže vyhodnotiť, kto odpovedal správne a kto má napísaný na testovacej tabuľke chybný/nesprávny výsledok. Tieto cvičenia so žiakmi môže opakovať na začiatku hodiny alebo podľa situácie, ked učiteľ potrebuje upútať ich pozomosť alebo podnietiť ich aktivitu. Prácu so stierateľnými testovacími tabuľkami...

Priestorová pomôcka na prezentáciu zložitých štruktúrovaných obsahov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6108

Dátum: 03.04.2012

Autor: Hruška Michal

MPK: G09B 1/20, G09B 1/04, A63F 9/04...

Značky: pomôcka, strukturovaných, prezentáciu, priestorová, zložitých, obsahov

Text:

...pri homých hranách priestorového geometrického útvaru, ktorý informuje o obsahu steny priestorového geometrického útvaru pod príslušnou hranou, umožňuje prezentáciu zložitých systémov, napr. gramatického systému nemeckého jazyka. Je možné tak variabilné znázomenie štruktúrovaných informačných obsahov, ktoré optimálne spája možnosti zmeny na základe vertikálneho a horizontálneho otáčania priestorového geometrického útvaru a zmeny poradia...

Súbor kociek, predovšetkým na výučbu jazykov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6095

Dátum: 03.04.2012

Autori: Gráf Otakar, Hunter Richard Thomas

MPK: G09B 1/02, A63F 9/04, G09B 1/06...

Značky: výučbu, kociek, súbor, predovšetkým, jazykov

Text:

...označené postupne vzťahovými značkami m, Ľ, Ľ, E. Pri voľbe poradia na hádzanie kociek,teda vo výbere kociek z postupne za sebou radených skupín kociek, môže napomáhať jednotný, resp. jednotiaci prvok V označení kociek V jednej skupine, pričom jednotiacim prvkom môže byť spoločná farba alebo spoločná grafika, ako napr. spoločné ikony, alebo aj iný spoločný prvok. Pre znázornenie celkového usporiadania kociek Q v súprave g, g, g sú...

Spôsob vytvorenia segmentového archu, najmä mapy alebo plánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287741

Dátum: 18.07.2011

Autor: Przeorek Janusz

MPK: G09F 1/04, G09B 29/04, B42F 21/00...

Značky: archů, spôsob, segmentového, vytvorenia, najmä, plánu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob vytvorenia segmentového archu, najmä mapy alebo plánu, pričom segmenty sú rozmiestnené vo zvislých a vodorovných radoch a sú od seba oddelené úzkymi medzerami. V základni archu (1), na ktorú je nanesený obraz alebo text, sa vytvoria úzke vodorovné výrezy (5) a zvislé výrezy (6) oddeľujúce od seba segmenty (4) a zároveň sa vo vodorovných výrezoch (5) a zvislých výrezoch (6) ponechá aspoň jeden spojovací článok spojujúci...

Systémové zapojenie na prevádzku E-učebníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5698

Dátum: 04.03.2011

Autor: Novák Radek

MPK: G06F 15/00, G06F 17/00, G06Q 10/00...

Značky: e-učebníc, systémové, zapojenie, prevádzku

Text:

...inštalácie OS Linux, Android alebo s možnosťou kompatibility PC a MAC. Zariadenie E-učebnica bude obsahovať softvérové vybavenie, ktoré bude komunikovať prostredníctvom bezdrôtového prenosu WiFi alebo mobilných sietí GPRS/HSPDA s technologickým blokom určeným na publikáciu elektronických učebníc a správu systému.Za hlavnú výhodou zariadenia E-učebnica považujeme plnohodnotné zobrazovanie učebných textov v časti e-Reader a doplňujúcich...

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5375

Dátum: 08.03.2010

Autor: Turek Ivan

MPK: G09B 23/00

Značky: interferencie, vrstvě, tenkej, demonštráciu, zariadenie

Text:

...lanku. Pomocou mechanického vibrátora sa na lanku dajú Vygenerovať mechanické vlny frekvencie rádovo niekoľko desiatok krnitov za sekundu a s výchylkou kolrnou k lanku, takže sa dajú bezprostredne pozorovať zrakom. Pretože sa jedná o jednorozmerný model, rozhrania medzi tenkou vrstvou a jej okolím sú realizovateľné malými reílexnýrni telieskami umiestnenými na lanku. Keď je hmotnosť reflexných teliesok zrovnateľná, alebo málo väčšia, ako...

Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5374

Dátum: 08.03.2010

Autori: Turek Ivan, Pudiš Dušan

MPK: G09B 23/00, G02B 27/12

Značky: demonštráciu, princípov, videnia, farebného, zariadenie

Text:

...drahé. Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie podľa predkladaného úžitkového vzoru.Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia podľa predkladaného úžitkového vzoru pre demonštráciu skladania svetla využíva svetlo troch elektroluminiscenčných polovodičových diód (LED) vyžarujúcich svetlo základných farieb - červené, zelené a modré. Svetlo týchto diód sa vhodným optickým zobrazovacim prvkom, napríklad šošovkou, premietne na tienidlo...

Priestorová notová osnova

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5312

Dátum: 07.12.2009

Autor: Bénová Eva

MPK: G09B 15/02, G10G 7/00

Značky: notová, priestorová, osnova

Text:

...notovej osnovy v čelnom pohľade, ktorej základná nosná konštrukcia je vyrobená zo špajli.Obrázok číslo 2 znázorňuje lištu, ktorá na nosnej konštrukcii notovej osnovy je koncovou lištou v čelnom pohľade a je teda súčasťou nosnej konštrukcie notovej osnovy a rovnako je aj taktovou čiarou na notovej osnove v bočnom pohľade a je teda stabilnou súčasťou notovej osnovy.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNasledovné príklady uskutočnenia...

Didaktické prostriedky na matematické operácie s číslami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5257

Dátum: 07.09.2009

Autor: Kajanová Zuzana

MPK: G09B 19/02, G09B 1/00

Značky: didaktické, číslami, prostriedky, matematické, operácie

Text:

...problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaná prvá základná realizácia didaktických prostriedkov pre matematické operácie násobenia s celýrni číslami od nuly do desať. Lícové strany prvých nosičov A, až Am obsahujú informačné pole matematickej operácie s číslami. Ale lícové strany druhých nosičov B, až Bm obsahujú...

Skladací papierový glóbus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5239

Dátum: 07.09.2009

Autor: Vítek Michal

MPK: G09B 27/00

Značky: glóbus, papierový, skládací

Text:

...(2) s vyznačenírn výrezu (Y) na zasúvanie papierových elementov (X).Príklady uskutočnenia úžitkového vzoruV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané konštrukčné riešenie skladacieho papierového glóbusu podľa tohto technického riešenia. Polygónová plošná forma glóbusu je zhotovená z papiera, pričom glóbus je vymodelovaný ohnutím a zlepením hexagónov 1 a pentagónov 2.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísané konštrukčné...

Univerzálne elektronické zariadenie na elektronické katedry, školský rozhlas a zvonenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5147

Dátum: 05.03.2009

Autor: Štepanovský Milan

MPK: G03B 21/00, G09B 5/00, A47B 41/00...

Značky: školský, elektronické, zariadenie, univerzálne, katedry, rozhlas, zvonenie

Text:

...aj na dobíjanie akumulátor 4 cez automatický modul dobíjania akumulátora 5. Poistka 7 chráni EZ V prípade skratu na prímámej strane impulzného zdroja 6. Cez sieťový port RJ 45 mínipočítača 1 je EZ pripojené do školskej počítačovej siete LAN a spolupracuje so školským informačným systémom. Toto umožňuje vyučujúcemu kompletne realizovať všetky úkony a záznamy priamo na vyučovacej hodine. Stôl 16 je upravený tak, že klávesnica 10 a myš 11 sa...

Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4901

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kontra Pavol

MPK: G09B 29/00

Značky: atlasového, tematického, priehľadnej, nadstavbou, obsahu, fólií

Text:

...mapy je vytlačený na samostatnom liste na papieri a tematický obsah mapy (nadstavba) alebo časť tematického obsahu mapy (časť nadstavby)je vytlačený na samostatnom liste na priehľadnej fólii a vkladá sa do atlasu pred alebo za list s vytlačeným topografickým obsahom. Výhodou uvedeného technického riešenia oproti doterajšiemu stavuje- možnost výraznejšieho vyjadrovania tematického obsahu mapy (nadstavby) alebo časti tematického obsahu...

Prístroj na znázornenie elementárneho zobrazenia zdroja svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4852

Dátum: 02.11.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G09B 23/00, F21V 13/00

Značky: světla, zdroja, znázornenie, prístroj, elementárneho, zobrazenia

Text:

...reflektora sa od neho odrazia a odrazené svetelné lúče z povrchu reflektora sú zobrazené v tvare elementámeho zobrazenia na ploche umiestnenej oproti reflektoru.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom obrázku č. l je schematícky znázomená konštrukcia prístroja na znázomenie elementámeho zobrazenia zdroja svetla.Prístroj na znázomenie elementámeho zobrazenia zdroja svetla sa skladá zo základnej dosky 1 zo stojanu 2 s reflektorom 3, ktorý...

Pomôcka na zobrazovanie hexagramových obrazcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285907

Dátum: 26.09.2007

Autor: Červenko Jozef

MPK: A63F 9/00, G09B 23/00

Značky: obrazcov, pomôcka, zobrazovanie, hexagramových

Zhrnutie / Anotácia:

Pomôcka pozostáva zo šiestich zobrazovacích hranolov (1 až 6), ktoré sú otočne uložené na valcovej osi (8), ktorá má vytvorené horné osadenie (8a) a dolné osadenie (8aa), pričom do horného osadenia (8a) valcovej osi je umiestnený horný okrajový element (7.1) a v dolnom osadení (8aa) valcovej osi je umiestnený dolný okrajový element (7.2), pričom okrajové elementy (7.1) a (7.2) fixujú zobrazovacie hranoly (1 až 6) na valcovej osi (8) s voľnou...

Zapojenie dialógového výučbového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4808

Dátum: 02.08.2007

Autor: Bevilaqua Igor

MPK: G09B 7/00

Značky: systému, dialógového, výučbového, zapojenie

Text:

...modul, ktorý je z jednej strany prepojený na najmenej jeden zvukový dátový nosič, ktorý je cez najmenej jeden konvertorovací zvukový modul prepojený na najmenej jeden zvukový dialógový modul a z druhej strany prepojený na najmenej jeden textovo-obrazový dátový nosič, ktorý je prepojený na najmenej jeden konvertorovací dátový modul, ktorý je z jednej strany prepojený na najmenej jeden obrazový dialógový modul a z druhej strany na najmenej...

Edukačná stavebnica v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4765

Dátum: 07.06.2007

Autor: Polčic Ľudovít

MPK: A63H 33/04, G09B 1/00

Značky: edukačná, obale, stavebnica

Text:

...bezpečnost, hygienickost a materiálová vhodnosť) a ekonomických požiadaviek na tvorbu edukačných médií. Edukačná stavebnica V obale má všetky funkcie učebných pomôcok (informatívnu, formativnu, inštrumentálnu, motivačnú, systematizujúcu, názomú a racionálno-ekonomickú), pričom má uplatnenie vo všetkých etapách edukačného procesu v materských a základných školách, ako aj v kluboch a voľnočasových zariadeniach.Technické riešenie je bližšie...

Didaktická pomôcka – interaktívna tabuľa na báze zadnej projekcie, transparentnej tabule a interaktívnej technológie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4588

Dátum: 05.10.2006

Autor: Trnený Richard

MPK: G09B 5/00, G03B 21/62

Značky: tabule, pomôcka, interaktívnej, interaktívna, tabuľa, didaktická, transparentnej, zadnej, projekcie, báze, technológie

Text:

...j. že počítač reaguje na pokyny z HW a vytvára elektronicke zápisy.3. Prepojenie HW a SW -je zabezpečené bud prepojovacím káblom, alebo bezdrôtovo. Pre úplnú funkciu je potrebný okrem spomenutého počítača aj datavideo projektor. Výsledné vlastnosti - interaktívnosť tabule sú Pripojený počítač sa ovláda priamo z tabule, do premietaného obrazu je možné dopĺňať ľubovoľné zápisy, je možné vytvárať ucelené prednášky aj s rukou písaným textom a...

Zariadenie na výrobu plastických máp

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4456

Dátum: 04.05.2006

Autori: Prášilová Helena, Prášil Jan

MPK: B29C 43/00, B41F 15/00, B41F 19/00...

Značky: plastických, výrobu, zariadenie

Text:

...naformátovaných plastových dosiek o hrúbke 0,2 až 1,2 mm pri teplote 280 až 320 °C.Výhodou technického riešenia je zníženie prácnosti výroby a možnosť vytvorit plastickú mapu s vopred stanovenou presnosťou zobrazenia použitých kartografických dát.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie zariadenia na výrobu plastických máp je bližšie vysvetlené pomocou pripojeného výkresu,kde je vyobrazená bloková schéma jednotlivých častí zariadenia a...

Učebná pomôcka, vhodná najmä na demonštrovanie tvarov a farieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4442

Dátum: 04.05.2006

Autor: Burda Zdeněk

MPK: G09B 1/00

Značky: demonštrovanie, farieb, vhodná, tvarov, pomôcka, najmä, učebná

Text:

...demonštratívnou vložkou.Príklad uskutočnenia technického riešeniaUčebná pomôcka (obr. l) je tvorená vrstveným telesom 1 vyhotoveným z červeno sfarbeného molitanu, ktoré pozostáva z plnej spodnej vrstvy 11 a z demonštratívnych vrstiev 12, 13, 14 s výrezmi, ktoré sú medzi sebou na okrajových styčných plochách vzájomne zlepené lepidlom,čím tvoria celok.Spodná demonštratívna vrstva 12 (obr. 2) má v celej hrúbke vytvorené samostatné, syrnetricky...

Konštrukčný dielec pre predvádzací systém konštrukčných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4283

Dátum: 06.10.2005

Autor: Platter Hans

MPK: G09G 1/06, G09B 5/00

Značky: konštrukčných, dielcov, konštrukčný, predvádzací, systém, dielec

Text:

...osciloskopu na obrazový signál.Digitálne osciloskopy resp. karty osciloskopu sú odbomíkovi známe vo veľkom počte, preto sa tu ďalej nemá venovať pozomosť ich činnosti.Digitálny osciloskop QSZ (obr. 3) resp. karta osciloskopu môže byt spojená s grafickou kartou umiestnenou V kryte GEH, ktorá disponuje jedným alebo viacerými výstupmi na vizuálny výstup údajov. Tak môže mať grafická karta napríklad TV - výstup, VGA - výstup resp. LCD - výstup,...

Pomôcka pre rýchlu informáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4155

Dátum: 02.06.2005

Autor: Smrek Martin

MPK: G09B 3/00

Značky: rýchlu, pomôcka, informáciu

Text:

...na vrchnom liste sú dva okienkové výrezy, z ktorých v jednom sa pri vysúvaní spodného listu postupne objavujú pokyny pre postup pri rôznych zdravotných poruchách a v druhom sa pohybuje šípka postupne sa nastavujúca na názvy jednotlivých druhov zdravotných porúch, ktoré sú vytlačené v zodpovedajúcej vzdialenosti pri kraji tohto výrezu vo vrchnom liste.Obr. 2 - pomôcka ako na obr. 1 ale spodný list je povytiahnutý spod vrchného listu.Pomôcka...

Turisticko-informačná mapa s reklamnými vyobrazeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4145

Dátum: 02.06.2005

Autor: Kanala Ivan

MPK: G09F 23/00, G09B 29/00

Značky: turisticko-informačná, reklamnými, vyobrazeniami

Text:

...s mapovým podkladom 11 je umiestnená na celej strane nezloženého nosiča informácií 1.Výhoda tohto technického riešenia je že poskytuje komplexnú informáciu pre návštevníkov oblasti za výhodnú cenu a trvalú reklamu pre inzerujúce subjekty.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. 1 je schématicky znázornená príkladné prevedenie turísticko - informačnej mapy s reklamnými vyobrazeniami podľa tohto technického riešenia, kde sú zobrazené jednotlivé...

Hracia a náučná pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4126

Dátum: 05.05.2005

Autor: Dejová Mariana

MPK: G09B 1/00

Značky: pomôcka, náučná, hracia

Text:

...Táto pomôcka je vhodná i ako náučná pomôcka do škôl.Ďalšou výhodou tejto pomôcky je to, že je použiteľné pre deti všetkých vekových kategórii ako predškolského tak i školského veku a tiež pre dospelých a to podľa náročnosti uvedených a požadovaných informácií. Rovnako sa jednej hry môžu zúčastniť deti rôznych vekových kategórii, nakoľko je možné určiť rozsah poznatkov, ktoré má dieťa podľa svojej vekovej kategórie uhádnuť.Príklady...

Informačná pomôcka, najmä na výučbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284223

Dátum: 18.10.2004

Autori: Kadlčík Aleš, Kadlčík Pavel

MPK: G09B 3/00, G09B 1/00

Značky: informačná, pomôcka, najmä, výučbu

Zhrnutie / Anotácia:

Informačná pomôcka, najmä na výučbu, pozostávajúca z dvoch súosovo na sebe usporiadaných dosiek. Spodná doska (1) je vybavená informačnými znakmi (3) usporiadanými na kružnici. Horná doska (2) je vybavená pozdĺžnymi výrezmi (4) usporiadanými nad informačnými znakmi (3) spodnej dosky (1). Pozdĺžne výrezy (4) nad aspoň dvoma susednými kružnicami s informačnými znakmi (3) sú usporiadané paralelne na rôznych priamkach, pričom pozdĺžna os aspoň...

Toaletný alebo hygienický papierový výrobok aj ako didakticko-lingvistická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3732

Dátum: 02.03.2004

Autor: Gálik Tomáš

MPK: G09B 1/00

Značky: toaletný, hygienický, papierový, didakticko-lingvistická, výrobok, pomôcka

Text:

...obmenách znázornené usporiadanie textových polí na obecnom toaletnom alebo hygienickom papierovom výrobku. Na obr. 3 je znàzomená dvojsektorová štruktúra samotných textových polí. Na obr. 4 a 5 je znázomená trojsektorová štruktúra textových polí. Na obr. 6 je znázomený papierový hygienický výrobok - servítka s textovými poľami. Na obr. 7 je znázomený papierový toaletný výrobok s rozmiestnenými tcxtovými poľami.Rozumie sa, že jednotlivé...

Skladaný produkt so zhybovými líniami, ktoré sú z časti poskytnuté s drážkami a z časti z perforovaných línii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2959

Dátum: 14.08.2002

Autor: Dacey Derek

MPK: B42D 15/04, G09B 29/02, B65H 45/12...

Značky: skládaný, perforovaných, drážkami, poskytnuté, linií, líniami, produkt, částí, zhybovými

Text:

...Pri takomto usporiadaní je výhodné ak každý hranový vonkajší zhyb prebieha z jeho pridruženého vzdialenejšieho koncového bodu pridruženého vonkajšieho zhybu kpridruženej hrane listu, pod pravými uhlami kpridruženej hrane. Rovnako výhodne každý hlavný vonkajší zhyb vybieha smerom von zo stredového bodu listu v smere zvierajúcom uhol 45 ° s ďalším priľahlým zhybom.Všeobecne, tento vynález nachádza osobitné využitie, ak list obsahuje...

Transformačná pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2869

Dátum: 11.06.2001

Autori: Cais Vilém, Liška Luboš, Ladman Petr, Pešír Roman

MPK: G09B 1/00

Značky: transformačná, pomôcka

Text:

...technického riešeniaZ kartónového papiera bola zhotovená transformačná pomôcka, ktorá má slúžiť na výpočet parametrov, pomocou ktorých získame požadované hodnoty finančného produktu.Pomôcka má obdĺžnikový tvar a pozostáva zdvoch plošných prvkov, na dlhších stranách obdĺžnika spojených po celej dĺžke. Na obidvoch vonkajších stranách plošných prvkov sú uvedené informácie, v našom prípade vstupné a základné informácie. V ploche jedného prvku...

Súprava elipsových šablón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2710

Dátum: 07.11.2000

Autori: Kováčik Štefan, Kováčik Michal, Kováčiková Mária, Kováčiková Katarína

MPK: B43L 13/20, G09B 11/04

Značky: šablon, súprava, elipsových

Text:

...technického riešenia bude bližšie ozrejmená pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje skladačkovú konštrukciu súpravy elipsových šablón, obr. 2 znázorňuje priečny reztouto súpravou, kde je vidno obvodový zárez. Obr. 3 znázorňuje alternatívne riešenie sdištančnými výstupkamizabraňujúce roztekaniu tušu cez okraje šablóny. Obr. 4 znázorňuje šablónu selipsovými otvormi sekvivalentným 30 ° sklonom kruhov. Obr. 5 znázorňuje kombinovanú...

Učebná pomôcka obsahujúca otázky a výberové odpovede

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2673

Dátum: 09.10.2000

Autori: Fuss Manfred, Klementová Helena

MPK: G09B 7/06

Značky: otázky, odpovede, učebná, pomôcka, obsahujúca, výběrové

Text:

...celý rad listov otázok a odpovedí príslušnéhotestu je zhotovená len jedna vyhodnocovacia šablóna.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie osvetlenê pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje list otázok a odpovedí ana obr.2 je znázornená vyhodnocovacia šablóna.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUčebná pomôcka podľa obr. 1 pozostáva z listu , ktorý obsahuje dva stĺpce otázok g a výberových odpovedí . V každom...

Zábavná didaktická pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2483

Dátum: 12.06.2000

Autor: Druska Vojtech

MPK: G09B 11/10

Značky: pomôcka, didaktická, zábavná

Text:

...a s akým výsledkom.Znaky môžu byt vyhotovené V podobe drobných geometrických obrazcov, čo je vhodné pre deti predškolského veku, alebo číslic či písmen, čo sa môže tešiť obľube u mladších školákov.Didaktická pomôcka podľa technického riešenia môže byť vyhotovená na obvyklom papierovom alebo kartónovom nosiči, ako je to známe pri omalovánkach. Je však možné uplatniť tiež ine nosiče, napríklad v predškolských zariadeniach je možné použit...

Zariadenie na demonštráciu dynamických procesov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2276

Dátum: 10.09.1999

Autori: Reguli Ján, Teplanová Katarína

MPK: G09B 23/06, G09B 23/12

Značky: zariadenie, demonštráciu, kvapalinách, dynamických, procesov

Text:

...podľa účelu použitia.Zariadenie podľa technického riešenia ilustrujú aleneobmedzujú nasledujúce príklady uskutočnenia. Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie pozostáva zo štyroch sklenených uzavretých trubíc osadených V drevenom. ráme. Trubice sú naplnené roztokom etanolu a vody, pričom V jednotlivých trubiciach je hustota odstupňovaná V rozsahu od 910 do 980 kg m. V každej trubici sú umiestnené polyetylénové granulky V počte 30...

Učebná pomôcka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1919

Dátum: 09.09.1998

Autor: Rodziňáková Katarína

MPK: G09B 1/08, G09B 5/06

Značky: učebná, pomôcka

Text:

...postavičky, ktorými sú opatrené noty celé,polové, štvrťové a osminové sa líšia veľkosťou postavičky. Deti si tak môžu ľahšie predstaviť aj zmenu dĺžky tónu pri zmene hodnoty noty podľa veľkosti postavičky.Pre uľahčenie prípravy učebnej pomôcky na použitie je výhodné, ak elektronická intonačnà tabuľa obsahuje vlastný zosilňovač a reproduktor a tiež vlastný zdroj energie. V dôsledku malej spotreby energie je možné využiť ako zdroj...

Príručný zotierateľný atlas

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1730

Dátum: 04.02.1998

Autor: Sladký Vladimír

MPK: G09B 29/00

Značky: príručný, zotierateľný, atlas

Text:

...obr. laxonometrický pohľad na roztvorený priručný zotierateľný atlas, obr. 2 pôdorysný pohľad na jednotlivý mapový list atlasu a obr. 3 čiastočný rez mapovým listom z obr. 2 so znázornením jeho jedno tlivých vrstiev.Príručný zotierateľný atlas je tvorený minimálne dvoma obdľžnikovými mapovými listami 1, ktoré majú pozdľž jednej stranyvytvorenú perforáciu 2, pomocou ktorej sú vzájomne spojené krúžko vou vàzbou Q. Perforácia g môže byt podľa...

Vyučovacia pomôcka v tvare počítadla s vymeniteľnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1338

Dátum: 08.01.1997

Autor: Čanádyová Jarmila

MPK: G09B 1/14

Značky: tvare, prvkami, pomôcka, vyučovacia, počitadla, vyměnitelnými

Text:

...až po úplnom zapamätaní prechádzajúceho. Predtým vyučované slovo. text alebo rovnicu si možno kedykoľvek neskôr zostaviť a precvičovat. Ktorékoľvek slovo. text, úkon je možné na učebnei pomôcke ponechať ľubovoľne dlho. najma ak sú tažko zapamätateľne. čoumožňuje ich vizuálne vnímanie až do úpl .ho naučenia.Spojenie farby a textu na vymeniteľných prvkoch umožňuje za podpory zrakových vnemov rýchlejšie naučenieVymeniteľné prvku s rôznymi...