G08G 1/01

Prenosné zariadenie na získavanie údajov zo štvorprúdových cestných komunikácií s clonou v strede komunikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7545

Dátum: 05.09.2016

Autori: Flimel Marián, Flimel Adam

MPK: G08G 1/01, G08G 1/065

Značky: strede, zariadenie, komunikácie, komunikácií, údajov, prenosné, štvorprúdových, získavanie, clonou, cestných

Text:

...vysokou strechou) a minimálnou výškou nákladných automobilov. Zvolená je Výška 2,8 m.- Výška h 3 - je Výška na umiestnenie bezdrôtovej kamery na jednom zo stojanov. Optimálna Výška sú 3-4 m, keďže 4 m je maximálna výška nákladných automobilov, kamiónov. Nasmerovanie kamier má umožňoVať záber na jednotlivé jednosmerné jazdné pruhy.- Výška h 4 - je Výška súvislej zvislej steny - clony minimálne h 4 h 0,2 3 m. Clona je umiestnená V strede...

Mobilný variabilný telematický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7472

Dátum: 01.07.2016

Autori: Řehák Jiří, Beneš Jiří, Tichý Tomáš

MPK: G08G 1/01, G08G 1/00, G06Q 99/00...

Značky: variabilný, systém, telematický, mobilný

Text:

...3 cez komunikačné rozhranie íj. Server ďalej obsahuje modul 5 L diagnostiky systému a Webové rozhranie 3. Cez webo 10vé rozhranie, ktoré je rozdelené na rozhranie g pre správu, rozhranie Lg na ovládanie a rozhranie Q pre dohľad, je mobilný telematický systém spravovaný používateľom 5 správy, ovládaný používateľom Q ovládania a dohliadaný používateľom Z dohľadu, ktorí sa do webového rozhrania prípáj ajú.Mobilný telematický systém, ktorého...

Spôsob kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17321

Dátum: 18.10.2012

Autori: Leopold Alexander, Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06, G08G 1/01, G08G 1/00...

Značky: spôsob, poplatkov, vyberanie, systéme, kontroly, cestných

Text:

...by mohli byť spoločne zasielané aj charakteristiky kontrolných vozidiel registrované k charakteristikám buniek a zobrazované užívateľovi, takže užívateľ dostane napríklad informáciu o tom. koľko kontrolných vozidiel sa nachádza aktuálne v určitej mobilnej rádiovej bunke.0017 Voliteľné charakteristiky buniek (a k tomu voliteľne registrované charakteristiky kontrolných vozidiel) môžu byť užívateľovi zobrazené za účelom uľahčenia voľby jednak...

Spôsob a prístroj na detekciu rotujúceho kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19210

Dátum: 19.06.2012

Autori: Feger Reinhard, Nagy Olivér, Stelzer Andreas, Pfeffer Clemens, Pichler Markus, Scheiblhofer Werner

MPK: G01S 13/91, G01S 17/88, G01S 13/58...

Značky: detekciu, prístroj, kolesa, rotujúceho, spôsob

Text:

...dopplerovským efektom podmieneného posunutia frekvencii odrazeného meracieho lúča lineárne rastúci alebo klesajúci. Ak merací lúč nie je kolmo, ale je priečne nasmerovaný k smeru jazdy, pripočitava sa k tomuto priebehu dopplerovským posunom podmienená horizontálna zložka tangenciálnej rýchlosti kolesa, ktorá vedie k aditívnemu posunu priebehu, ale nič nemení na detekčnom kritériu počasprejazdu kolesa rastúceho alebo klesajúceho priebehu0011...

Zariadenia a spôsoby kontroly v systéme na vyberanie cestných poplatkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17510

Dátum: 02.02.2012

Autori: Nagy Olivér, Bäck Joachim, Leopold Alexander

MPK: G08G 1/00, G07B 15/06, G08G 1/01...

Značky: systéme, zariadenia, kontroly, spôsoby, poplatkov, cestných, vyberanie

Text:

...ako pohotovostné vozidlá. vozidlá na verejnú dopravu. taxlky, atd., prestavené na kontrolné vozidlá a ich kontrolné funkcie možu byť vykonávané stacionárne alebo mobilne v pokojnej alebo priebežnej doprave, zatial čo len málo komplexných záznamových vozidiel (stlhači) sa stále vysoko mobilne pohybujú v plynulej premávke agenerujú dátové súbory priestupkov. Vo výsledku možu byť automatické kontroly vykonávané jednotkami umiestnenými na...

Spôsob a zariadenia na stanovenie odstupu medzi rádiomajákom a vozidlovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16407

Dátum: 29.11.2011

Autori: Nagy Olivér, Winkler Josef, Povolny Robert, Smely Dieter, Paier Alexander

MPK: G01S 11/10, G07B 15/06, G08G 1/01...

Značky: odstupu, vozidlovým, medzi, stanovenie, spôsob, rádiomajákom, zariadenia, zariadením

Text:

...rádiomajáka.0015 Pre rádiový dopyt vozidlových zariadení sa pritom ako senzor výhodne používa prijímačvysielač, ktorého dosah je väčší ako prijímací dosah rádiomajáka pre uvedený signál. Tento prijímač-vysielač použitý ako senzor môže byt napriklad prijímačom-vysielačom DSRC so smerovou anténou nasmerovanou na priebeh cesty, ktorá má rozsah rádiového pokrytia napr. i 10 až 20 m okolo rádiovej sústavy, naproti tomu je prijímač-vysielač na...

Spôsob a zariadenia na stanovenie odstupu medzi rádiomajákom a vozidlovým zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16375

Dátum: 29.11.2011

Autori: Winkler Josef, Povolny Robert, Nagy Olivér, Paier Alexander, Smely Dieter

MPK: G07B 15/06, G08G 1/01, G01S 11/10...

Značky: rádiomajákom, vozidlovým, stanovenie, zariadením, spôsob, zariadenia, medzi, odstupu

Text:

...vyhľadávania, odstupňovania a stanovovania vykonať rádiomaják.0022 Ani v tejto forme uskutočnenia nemusí byt signál k dispozícii nutne kontinuálny, ale môže byt vysielaný prerušovane a priebeh frekvencie spracovávaný pre okamihy, v ktorých sa signál prijíma, časovo diskrétne. Signál môže byt tvorený napríklad postupnosťou odpovedných signálov vozidlového zariadenia, ktoré sa dávajú vždy ako odpoveď na opakovany...

Spôsob a zariadenie na detekciu kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15642

Dátum: 21.06.2011

Autor: Nagy Olivér

MPK: G01S 13/88, G01S 13/91, G01S 13/58...

Značky: zariadenie, detekciu, kolies, spôsob

Text:

...jazdy 3. Vozidlo 1 má kolesá 4,ktoré vyčnievajú z karosérie 5 vozidla 2 smerom nadol, a pritom sú - aspoň čiastočne - na bokoch karosérie vo vybraniach vozidla odkryté, tzn. sú viditeľné z boku.0017 Dopplerovo lidarové alebo radarové zariadenie 6 vysiela zohniskovaný lidarový alebo radarový merací zväzok žiarenia 7 šikmo k smeru jazdy 3 zo strany jazdnej dráhy 1 tesne nad povrch jazdnej dráhy tak, aby meracl zväzok žiarenia 7 zasiahol...

Zariadenie a spôsob detekcie kolies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15641

Dátum: 21.06.2011

Autor: Nagy Olivér

MPK: G01S 13/91, G01S 13/58, G01S 17/88...

Značky: spôsob, zariadenie, detekcie, kolies

Text:

...ďalej detegované kolesá 4 vozidla 1, ako bude ešte podrobnejšie vysvetlené neskôr. Na tento účel je k zariadeniu 6 sériovo zapojené aj vyhodnocovacie zariadenie 8, ktoré vykonáva príslušné vyhodnocovania prijímanej frekvencie meracieho zväzku žiarenia 7. Lidarové/radarové zariadenie 6 a vyhodnocovacie zariadenie 8 tvoria takto spolu jedno zariadenie 9 na detekciu kolies 4 vozidla 1.0015 Dopplerovo lidarové/radarové zariadenie 6 môže byt...

Spôsob zisťovania vzdialenosti od rádiomajáka a rádiomaják na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13922

Dátum: 07.12.2010

Autor: Nagy Olivér

MPK: G07B 15/06, G01S 11/10, G08G 1/01...

Značky: zisťovania, spôsob, účel, vzdialenosti, rádiomajáka, rádiomaják

Text:

...hodnoty a0010 Zistenie uvedenej vzdialenosti zo stúpania priebehu frekvencie v inflexnom bode tohto priebehu frekvencie po zmene jeho mierky.0011 Tento vynález využíva vo svoj prospech tú okolnosť, že zmena frekvencie signálu od palubnej jednotky podmienená Doppierovým efektom v časovom okamihu bezprostredného prejazdu, keď je vzdialenosť minimálna,je nepriamo úmerná kolmej vzdialenosti od rádiomajáka, pokial je priebeh frekvencie normovaný...

Elektronický systém a spôsob identifikácie motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12813

Dátum: 30.06.2009

Autor: Muriana Roberto

MPK: G08G 1/01

Značky: vozidiel, spôsob, motorových, systém, identifikácie, elektronický

Text:

...ako archivované údaje týkajúcesa vozidla, môžu byť poskytnuté policajným orgánom. Totoopatrenie sa môže premietnuť do poisťovacej zmluvy, lebopoisťovacie spoločnosti berú do úvahy zmenšené riziko straty.(0013) Podľa zvlášť výhodného uskutočnenia predloženého vynálezu môžu informácie spojené s vozidlom rovnako zahrňovať informácie o aktuálnom. stave vozidla. Počas rokov môže vozidlo podliehať mnohým zmenám, buď vylepšeniu pre napríklad účinnú...

Zapojení k měření a registraci, zejména dopravního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265452

Dátum: 13.10.1989

Autori: Slavík Václav, Štěpán Jiří

MPK: G08G 1/01

Značky: zapojení, registraci, proudu, měření, dopravního, zejména

Text:

...je dále blíže popsán na příkladu provedení pomocí výkresu, kde obr. l znázorňuje schéma zapojení k měření a registraci plynulosti silničního provozu a obr. 2 schéma napájecího zdroje.zapojení k měření a registraci plynulosti silničního provozu je tvořeno mikropočítačem 5, ke kterému je připojen zobrazovací panel Ž, napájecí zdroj g, ovládací panel 5, záznamový prvek 1 tvořený kazetovým magnetofonem s dálkovým ovládáním a přes...

Magnetometrický detektor, zvláště pro dopravní účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 251863

Dátum: 13.08.1987

Autori: Spitz Martin, Smolík Václav, Čech Zdenko

MPK: G08G 1/01

Značky: magnetometrický, detektor, dopravní, účely, zvláště

Text:

...diferencíální indukčnní sondy tak, že měníme postupně kmitočet a potom amplitudu budicího napětí a hledáme největší amplitudtł druhého harmonického kmjüočtu při odpojených zpětnovazebních členech a při magnetickém poli, které nezpůsobí přesycení jadra sinímacíhno prvku. Rozladění snímacího prvku vlivem změny velikosti napájecíhn) napětí zesilovače jeordstraněno závislostí kmitločtu generätsoíru na napájecím napětíHlavrními výhodnmi...

Zařízení pro řízení povrchové dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247654

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jirovský Václav, Vondráček Stanislav

MPK: G08G 1/01

Značky: dopravy, řízení, zařízení, povrchové

Text:

...s logíckými obvody pro vyhodnocení vysílané adresy, jejichž výstup je spojen se vstupem řídícího obvodu pro řízení funkce celého odpovídače. Řídící obvod je spojen s radiostanicí, čidly a komunikačním obvodem, přičemž čidlo je spojeno syým výstupem s řídícím obvodem a jeho prostřednictvím s komuníkačnímobvodem a V ten svým výstupem již přímo s vysílacím vstupem radiostanice.Na rozdíl od dosavadních systémů je možno systémem podle vynálezu...