G08C

Zapojenie zabezpečeného online dátového kanála na prenos dvoch doplnkových informácií o tlakoch z výmenníkovej stanice distribútora tepla priamo do velína dodávateľa tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6758

Dátum: 06.05.2014

Autor: Suder Peter

MPK: G08C 17/00, G06Q 99/00

Značky: doplnkových, priamo, tlakoch, velína, kanála, datového, dodávateľa, zapojenie, informácií, výmenníkovej, online, zabezpečeného, distribútora, dvoch, stanice, tepla, prenos

Text:

...obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, obr. l znázorňuje celkové blokové usporiadanie technologickej a informačnej časti, obr. 2 znázorňuje laický nadhľad na navrhované technické riešenie informačnej časti s číslovaním blokov v zhode ako v obr. l, obr. 3 znázorňuje tlakové pomery odberateľa vo VS 4 a sú spracované do grafickej podoby v mieste dodávateľa.Na obr. 1 je znázomený príklad uskutočnenia...

Diskrétny derivačný filter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6546

Dátum: 02.10.2013

Autori: Vagaská Alena, Balara Milan

MPK: G08C 25/00, H04B 15/00

Značky: diskrétny, filter, derivačný

Text:

...tom, že na deríváciu zašumeného vstupného signálu je použité zariadenie obsahujúce okrem náležitého filtra (napr. spriemerňovač, rejekčný filter, dolnofrekvenčný priepust a pod.) aj diskretny diferenčný obvod. Ten vykonáva deriváciu filtrovaného vstupného signálu vo fomie rýchlej vzájomnej diferenciácie dvoch po sebe idúcich vzorkovaných filtrovaných vstupných signálov. Výsledná diferencía je uchovaná počas jednej vzorkovacej periódy v...

Bezdrôtový oznamovací systém pre reštauračné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6465

Dátum: 02.08.2013

Autor: Gáloš Gabriel

MPK: G06Q 50/12, G06F 19/00, G08C 17/00...

Značky: oznamovací, systém, zariadenia, reštauračné, bezdrôtový

Text:

...so stravou a príjemným prostredím.Podstata technického riešenia opisaného v tomto úžitkovom vzore spočíva v tom, že do reštauračného zariadenia sa nainštaluje bezdrôtový oznamovací systém. Tento systém pozostáva z jedného zobrazovacieho zariadenia, ku ktorému je pripojený bezdrôtový prijímač, a bezdrôtového diaľkového ovládača s vopred nainštalovanými funkciami. Počet bezdrôtových ovládačov je stanovený počtom stolov pre zákazníkov v...

Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6310

Dátum: 03.12.2012

Autori: Schwartz Ladislav, Hottmar Vladimír

MPK: G08C 23/04, G06F 3/03, G06F 3/033...

Značky: ovládania, kurzora, počítača, personálneho, diaľkovými, zapojenie, ovládačmi

Text:

...prijímačom, riadením a rozhraním systémovej zbemice, vyznačujúce sa tým, že prvý výstup bloku diaľkových ovládačov je spojený prostredníctvom infračerveného svetla s prvým vstupom bloku infi-ačerveného prijímača a prvý výstup bloku infračerveného prijímača je spojený s prvým vstupom bloku riadenia a ďalej prvé výstupy bloku riadenia sú spojené s prvými vstupmi bloku rozhrania systémovej zbernice a prvé výstupy bloku rozhrania...

Spôsob a zariadenie na zber dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 287938

Dátum: 19.04.2012

Autori: Tunkel Herbert, Pahl Uwe

MPK: G08C 15/06, H04Q 9/04, G01D 4/00...

Značky: spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na zber dát decentralizovane usporiadaných terminálov zberu dát, vytvorených aspoň s jedným terminálom zberu dát (PGxy) a aspoň s jednou medzistanicou (SGx). Pomocou tohto aspoň jedného terminálu zberu dát (PGxy) sa dáta zberajú a odovzdávajú cez prvé komunikačné cesty (4) aspoň na jednu medzistanicu (SGx). Týmto terminálom zberu dát (PGxy) sa dáta prenášajú vo vopred určiteľných časových odstupoch a počas...

Vynálezy kategórie «G08C» v ZSSR.

Zariadenie a spôsob rádiového programovania bezdrôtových koncových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11604

Dátum: 26.04.2010

Autori: Tijink Jasja, Povolny Robert

MPK: G08C 17/00, H04L 12/24, G08C 23/00...

Značky: zariadenie, prístrojov, radiového, programovania, koncových, spôsob, bezdrôtových

Text:

...medzi programovacou stanicou a koncovým prístrojom,ktorý má byť naprogramovaný. Takto sa dá bezpečne zabrániť rušeniu od iných koncových prístrojov, ktoré sa nachádzajú v dosahu svetla alebo zvuku.0009 Uvedeným záznamovým zariadením je výhodne vnútorný priestor zariadenia, na ktorý je nasmerovaný nielen vysielač/prijímač, ale aj detektor signálov. Na základe tohto sa môže spoločne využívať spomenutý vnútorný priestor zariadenia, ktorý...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: G01D 4/00, G01K 1/02, F24D 19/10...

Značky: spotřeby, rozdelovača, merača, hlavne, vykurovanie, prevádzkovania, nákladov, spôsob, elektronického

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Hnací systém pre systém deliacej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285697

Dátum: 28.05.2007

Autor: Janutta Reinhard

MPK: E05F 15/14, H02J 13/00, G08C 15/00...

Značky: stěny, systém, hnací, deliacej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka hnacieho systému pre systém deliacej steny, pozostávajúceho z väčšieho počtu jednotlivých dielov (52, 53), ktoré sú zavesené na vodiacej lište (45, 48), pripevnenej na strope budovy, alebo v nej a prostredníctvom kladiek alebo zodpovedajúcich prostriedkov sú horizontálne pohyblivé. Jednotlivé diely (52, 53) sú z polohy, keď sú zoradené za sebou, automaticky premiestniteľné do odstavnej polohy. Aspoň časť týchto jednotlivých...

Systém na programovanie domácich spotrebičov a spôsob programovania programovateľných domácich spotrebičov na montážnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12360

Dátum: 13.03.2007

Autori: Schwarz Marcos Guilherme, Zanelato Marcelo, Teixeira Carlos Alberto, Mondardo Cúnico Lucas

MPK: G08C 17/02, G05B 19/042

Značky: montážnej, domácích, programovatelných, programovanie, linke, systém, spotrebičov, programovania, spôsob

Text:

...vĺn je nevýhodné nielen kvôli tomu, že je náchylné na vplyv rušenia, ktoré môže spôsobovať problémy pri prenosedát alebo dokonca spôsobiť nesprávne naprogramovanie, ale taktiež preto, že si vyžaduje nákladnejšie elektronické komponenty. ktoré pracujú na vysokej frekvencii.0013 Systém a spôsob navrhovaný v tomto vynáleze, ktorý je založený na magnetickom poli, sokruhom prijímača naladeným na nízku frekvenciu a stupňom s nízkym ziskom...

Elektrické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9930

Dátum: 15.12.2006

Autori: Cherri Marco, Santonicola Paolo, Spuri Marco

MPK: G08C 17/02, H04M 1/60

Značky: zariadenie, elektrické

Text:

...predloženého vynálezu je tiež zabezpečiť, aby elektrické zariadenie uľahčilo telefonické konverzácie v prostredi kde je toto elektrické zariadenieumiestnené tým, že obmedzí rušenie okolitým hlukom.0010 Technické vlastnosti vynálezu sú s odkazom na vyššie uvedené ciele jasne opísané V nižšie uvedených patentových nárokoch a jeho výhody budú zreteľnejšie 2 nasledujúceho podrobného opisu, s odkazom na sprievodné výkresy, ktoré zobrazujú výhodné...

Spôsob zaznamenania špecifických údajov o prostredí v miestnostiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5543

Dátum: 28.06.2006

Autor: Binnig Richard

MPK: G08C 17/00

Značky: miestnostiach, údajov, zaznamenania, prostředí, specifických, spôsob

Text:

...údaje z týchto senzorov sú, ako tobolo už uvedené, prenášané rádiom do centrálneho prijímača.Podľa vylepšení uvedených v nároku 3, elektronický pomerový merač sa môže umiestniť priamo na vyhrievacom telese. Vtakom prípade sa aj senzory údajovo prostredí namontujú priamo na vyhrievacie teleso v miestnosti.Ako alternatívne riešenie je ďalej možné riešenie podľa patentového nároku 4,kde elektronický pomerový merač je umiestnený priestorovo...

Systém a spôsob trénovania trénovateľného vysielača a prijímača systému diaľkovej kontroly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13819

Dátum: 18.04.2006

Autor: Witkowski Todd

MPK: G06F 3/033, G08C 19/28

Značky: systému, vysielača, trénovateľného, trénovania, diaľkovej, prijímača, systém, kontroly, spôsob

Text:

...riadiaceho systému a potom sa vrátiť do vozidla za účelom stlačenia tlačidla trénovatelného vysielača počas stanoveného časového intervalu. Uživatel tiež nemusí vedieť, že jeho diaľkový riadiaci systém (napr. systém na otváranie garážových dvier), je systémom. ktorý využíva rotovaný kód a preto vyžaduje druhý krok procesu trénovania. V zhode s tým uživateľ nemusi vykonať druhý krok a trénovatelný vysielač nebude pracovať so...

Zariadenie a spôsob na registráciu stavov počítadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8170

Dátum: 30.11.2005

Autor: Guderjahn Thomas

MPK: H04Q 9/00, G08C 17/02, G01D 4/00...

Značky: počítadiel, spôsob, registráciu, stavov, zariadenie

Text:

...vysielanie rádiových signálov a na ich príjem.výhodnejšie pracuje vtakzvanom ISM-pásme pri 868 MHz. Zariadenie dodatočne obsahuje minimálne jedno zariadenie na zber dát, ktoré je taktiež vybavené rádiovou jednotkou, ktorá cez trasu rádioreléového spojenia prijíma dáta zminimálne jedného počítadla adáta vysiela, aktoré obsahuje riadenie, ktoré postúpi prijaté stavy počítadiel. Zariadenie na zber dát prijíma stav alebo stavy počítadiel ako aj...

Imunoanalytický testovací prúžok zahŕňajúci rádiofrekvenčný identifikačný (RFID) štítok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17786

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: G01N 33/543, C12Q 1/00, C12M 3/00...

Značky: prúžok, testovací, zahŕňajúci, imunoanalytický, rfid, rádiofrekvenčný, identifikačný, štítok

Text:

...diagnostické senzory možno čítať a analyzovať na mieste pomocoulacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku a komunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platforme pomocou lacných...

Diagnostické rádiofrekvenčné identifikačné senzory a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16650

Dátum: 24.01.2005

Autor: Peeters John

MPK: C12Q 1/00, G08B 1/08, C12M 3/00...

Značky: diagnostické, identifikačné, použitie, senzory, rádiofrekvenčné

Text:

...tohto vynálezu je, že diagnostické senzory možno čítaťaanalyzovať na mieste pomocou lacných bezdrôtových zariadení, napríklad upravených mobilných telefónov, ktoré zahŕňajú multiprotokolovú RFID čítačku akomunikačné štandardy ako Gen-2. Táto technológia umožňuje použitie upraveného mobilného telefónu na priamu identifikáciu vonkajších hrozieb alebo na uskutočnenie takmer akéhokoľvek typu diagnostického testu na jedinej platformepomocou...

Infračervené (IČ) komunikačné zariadenie pre motorové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4158

Dátum: 19.12.2003

Autori: Boh Wolfgang, Pammer Raimund

MPK: G08C 23/00, G07B 15/00, H04B 10/22...

Značky: zariadenie, motorové, infračervené, komunikačné, vozidla, ic

Text:

...pole a užšou smerovou charakteristikou pre vzdialené pole-3 Obr. 5 v úplne schematickom pohľade zhora použitie komunikačného zariadenia podľa tohto vynálezu na účely kontroly predbiehajúcim kontrolným motorovým vozidlomObr. 6 na čiastkových obrázkoch 6 A a 6 B príslušné obrazy blokových schém pre vysielacie a prijímacie zariadenia v kontrolovanom vozidle (obr. GA), ako aj v kontrolujúcom vozidle (obr. GB)Obr. 7 v porovnateľnom schematickom...

Postup na určovanie optimálnej prenosovej cesty v dátovej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 498

Dátum: 02.06.2003

Autori: Schönleitner Arnold, Bernhard Wolfgang, Edtmair Joachim, Schedlberger Robert

MPK: G08C 17/00, H04L 12/56, H04L 12/28...

Značky: cesty, prenosovej, postup, optimálnej, sietí, určovanie, dátovej

Text:

...existujúcim účastníkom siete môžu byt pri použitítakéhoto účastníka siete ušetrené.V AT-B 408-048 je ďalej popísaný postup podľa druhu pre určenie prenosových ciest v rádiovej sieti, ktorý taktiež obsahuje práve vysvetlených účastníkov siete. Tento prebieha tak, že tí účastníci siete, ktorí vykazujú funkciu vysielania vysielajú testovací signál obsahujúci ich identifikáciu. Tento testovací signál je prijímaný inými účastníkmi siete, ktorí sú...

Spôsob a systém na nastavovanie parametrov zariadenia na vŕtanie hornín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11870

Dátum: 18.12.2002

Autori: Sandström Lars, Knutsson Jan, Pettersson Roland, Ramström Mikael

MPK: G08C 17/02, H04Q 9/00

Značky: zariadenia, nastavovanie, parametrov, systém, vŕtanie, spôsob, hornín

Text:

...ramien. riadi pohyb a funkciu vŕtacích ramien.0026 V riadiacom systéme, Výhodne V centrálnej jednotke 4 alebo V separátnom pamätoVom module 8, sú dalej uložené rôzne hodnoty nastavenia funkčných parametrov. Tieto môžu zahrnovať rôzne hodnoty nastavenia, napríklad pre hydraulické valce, nárazové mechanizmy, vŕtací tlak alebo iné nastavenia. Funkčné parametre môžu dalej zahmovať nastavenia jednotky MMI, napríklad V ktorom jazyku sa majú...

Zariadenie na bezkontaktný prenos signálov tónovej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283012

Dátum: 16.12.2002

Autori: Žižka Jaroslav, Šťovíček Pavel

MPK: G08C 17/00, H04B 5/06, H04B 5/02...

Značky: prenos, zariadenie, bezkontaktný, signálov, voľby, tónovej

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení je použitá štandardná prenosná klávesnica (1) tónovej voľby so vstavaným dynamickým reproduktorom (2), kde v prijímacom obvode tónovej voľby je zapojený dekodér (7) signálu tónovej voľby so súčiastkami kondenzátorom (6) a odporom (8) na vstupe prijímacieho obvodu. Na vstupe prijímacieho obvodu tónovej voľby je pripojený infra tranzistor (5), ktorého katóda je spojená so spoločnou zemou (4) obvodu tónovej voľby a anóda je spojená so...

Zariadenie na bezkontaktný prenos signálov tónovej voľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282997

Dátum: 16.12.2002

Autori: Šťovíček Pavel, Žižka Jaroslav

MPK: H04B 5/02, H04B 5/06, G08C 17/00...

Značky: prenos, signálov, bezkontaktný, voľby, zariadenie, tónovej

Zhrnutie / Anotácia:

V zariadení je použitá štandardná prenosná klávesnica (1) tónovej voľby so vstavaným dynamickým reproduktorom (2), pričom v prijímacom obvode tónovej voľby je zapojený dekodér signálu tónovej voľby (7), na vstupe sú súčiastky kondenzátor (5) a odpor (6), a jeden koniec prijímacieho obvodu tónovej voľby je spojený so spoločnou zemou (4). Priamo na vstup prijímacieho obvodu tónovej voľby je pripojený začiatok indukčnej cievky (3), pričom koniec...

Spôsob a zariadenie na sledovanie nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3470

Dátum: 12.12.2002

Autori: Pflueg Christian, Lütgens Mirko

MPK: B23Q 17/00, G01L 1/20, G01L 1/16...

Značky: zariadenie, sledovanie, spôsob, nástrojov

Text:

...programovateľnej zosilňovacej jednotky, ktorá je zase riadená tiež na rotore sa nachádzajúcim mikroprocesorom. Zosilnený signál je na rotore digitalizovaný a pomocou modulácie vzávislosti od záťaže vysielaný zrotora na stator. Pre tento účel sú rotor a stator opatrené cievkami na vytváranie elektromagnetického poľa a tvoria transformátor na bezdotykový indukčný prenos energie zo statora na rotor. Modulované signály zo statora sa vedú...

Systém diaľkového prenosu a spracovania dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 282574

Dátum: 09.09.2002

Autor: Behlen Horst

MPK: G08C 17/02

Značky: spracovania, systém, přenosu, diaľkového

Zhrnutie / Anotácia:

V systéme diaľkového prenosu a spracovania dát na zistenie spotreby v budovách sú meracím jednotkám (10) na poschodí vždy priradené anténne segmenty prijímacej antény (16), ktoré sú vždy cez väzbový článok (18) bezodrazovo pripojené na spoločné anténne vedenie (22). Na toto spoločné anténne vedenie (22) je pripojená prijímacia elektronika (32), ktorej výstup je spojený s jedinou centrálnou vyhodnocovacou jednotkou (38). Týmto spôsobom sa zaistí...

Riadiace a zabezpečovacie zariadenie s obojsmernou komunikáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3234

Dátum: 04.06.2002

Autori: Genský Koloman, Krosner Karol

MPK: G08B 1/08, G08C 19/00, G05B 15/00...

Značky: riadiace, obojsmernou, zariadenie, zabezpečovacie, komunikáciou

Text:

...a s pamäťou udalostí uku ktorej je pripojených osem analógových vstupov Q, do ktorýchje možné pripojit štandardnéPIR senzory - tepelné senzory pohybu, iné ľubovoľné senzory s napäťovým výstupom (0-12 V),relćovým výstupom, alebo jednosmemć napätie v rozsahu 0-l 2 V, ktoré je možné ďalej merať aKcentráhtej procesorovej jednotke sú ďalej pripojené 4 reléové výstupy j a telefónna komunikačná časť L 1, ktorá zabezpečuje obojsmemú komunikáciu medzi...

Systém prenosu a/alebo evidencie spotreby médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3189

Dátum: 04.04.2002

Autor: Valenta Ivo

MPK: G01F 3/00, G08C 19/00

Značky: spotřeby, systém, médií, přenosu, evidencie

Text:

...slúžia na sledovanie správneho-3 merania asamotného vysielacieho modulu možno využiť kontaktné alebo bezkontaktné spínače napojené na tieto pomocné akontrolné obvody. Tieto obvody môžu zabezpečovať stráženie otvorenia prístrojovej časti miesta merania. Pri otvorení sa ihneď vysiela signál do miesta centrálnej evidencie. Na servisné opravy slúži napríklad tzv. servis tlačidlo(napríklad elektronický kľúč), ktorým servisný technik oznamuje...

Zapojenie určené na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3129

Dátum: 05.02.2002

Autori: Dulina Martin, Torma Stanislav, Kočiš Marek, Adamkovič Peter

MPK: G08C 17/00, H04N 1/00

Značky: zapojenie, přenosu, vykonávanie, ovládania, diaľkového, multimediálnych, určené

Text:

...Je výhodné, že centrálna pamät je prepojená s riadiacim komunikátorom. Je výhodné, že zobrazovač je tvorený Iokálnou pamäťou.Je výhodné, že lokálna pamät je prepojená so zobrazovacím komunikátorom.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr.1 je obecné blokové znázornenie zapojenia určeného na vykonávanie prenosu a diaľkového ovládania multimediálnych dát a na obr. 2 je blokové...

Systém zberu a centrálnej evidencie informácií o činnosti hracích automatov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2935

Dátum: 06.08.2001

Autor: Valenta Miroslav

MPK: H04B 7/00, G08C 19/00

Značky: evidencie, informácií, centrálnej, činnosti, systém, hracích, automatov, zberu

Text:

...manipulácii s počítadlami výherných hracích prístrojov a kontrola pravidelnej prevádzky hracích prístrojov vrátane možností porovnávania. To potom úzko súvisí s účinnou ochranou dosahovaných tržieb zpohľadu prevádzkovateľa, ale izpohľadu povoľovacích orgánov (obcí), spočívajúcou vzabránení alebo výraznom obmedzení prípadného krátenia tržieb, zabezpečení správneho odvodu časti výťažku atď. Systém taktiež umožňuje operatívnukontrolu...

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

MPK: G08C 21/00

Značky: zjišťování, potrubí, uloženého, zapojení, chráničce, stavu, izolačního

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Spôsob prenosu informačného signálu, obsahujúci kódovanie s ochranou proti chybám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278568

Dátum: 08.10.1997

Autori: Furuya Tsuneo, Suzuki Tadao

MPK: H03M 13/22, G08C 19/00, H03M 13/00...

Značky: proti, spôsob, chybám, ochranou, signálu, přenosu, obsahujúci, kódovanie, informačného

Zhrnutie / Anotácia:

Na prenos informačného signálu sa vytvorí sektor z väčšieho počtu rovnomerných skupín užívateľských dát, pričom každá táto skupina je kódovaná prvým Reed-Solomonovým kódom na ochranu proti chybám. Takto vytvorené kódové slová sa rozdelia po ďalších rovnomerných skupinách slabík, ktoré sú všetky kódované druhým Reed-Solomonovým kódom. Všetky slabiky sektora sú teraz kódované pomocou dvoch ďalších Reed-Solomonových kódov so vzájomným preložením....

Spôsob prenosu nameraných dát

Načítavanie...

Číslo patentu: 280398

Dátum: 14.09.1995

Autor: Ziegler Horst

MPK: G08C 15/00

Značky: spôsob, nameraných, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob diaľkového odčítania väčšieho počtu meracích jednotiek (10) sa vykonáva rádiovým prenosom na jedinej pracovnej frekvencii. Rôzne meracie jednotky (10) vysielajú svoje záznamy v náhodne vopred stanovených časových okienkach malej šírky do vyhodnocovacej jednotky (16). Týmto spôsobom je umožnené jednoduché vyhotovenie meracích jednotiek (10), ktoré sú veľmi dlhý čas napájané batériami (28) s dlhou životnosťou.

Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 891

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: G08C 19/00, G08B 1/08

Značky: signalizácie, obvodom, bezpečným, systém, iskrovo

Text:

...signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia je tvorený základnou elektronickou napájacou, kontrolnou a signalizačnou jednotkou Z, ku ktorej je pripojený výstup § na signalizáciu či už optickou, akustickou pripadne blokovacou činnosťou zariadenia. Ďalej je k elektronickej napájacej a signalizačnej jednotke 1 pripojené napájanie Q, ktoré je závislé od podmienok prevádzky, t zn. napr. 220 V alebo 24 V....

Zapojenie na prenos logickej informácie pomocou dvojice vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278313

Dátum: 06.07.1994

Autor: Lang Jiří

MPK: G08C 19/34

Značky: vodičov, prenos, pomocou, logickej, informácie, dvojice, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie má dvojicu vodičov (a, b) zbernice medzi aktívnym zdrojom (v) a aspoň jedným pasívnym koncovým zariadením (t). Aktívny zdroj (v) je vytvorený prevodníkom (s) kódu, napojeným na dvojicu vodičov (a, b) zbernice, riadiacim centrom (r) a zdrojom (p) energie, kde zdroj (p) energie, riadiace centrum (r) a prevodník (s) kódu sú spojené minimálne spoločným zemným vodičom (z) a sú prepojené jedným alebo viacerými napájacími vodičmi (u)....

Zapojenie adaptéra pre pripojenie ďalekopisnej linky k počítaču

Načítavanie...

Číslo patentu: 279512

Dátum: 11.05.1994

Autor: Bača Vladimír

MPK: H04B 3/02, G08C 19/36, G06F 3/00...

Značky: pripojenie, ďalekopisnej, počítačů, linky, zapojenie, adaptéra

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojenia adaptéra je, že prvá svorka (1) je spojená s katódou (D1), ktorej anóda je spojená s emitorom (O1). Jeho kolektor je spojený s druhou svorkou (2) priamo a s treťou svorkou (3) cez (R3). Anóda s katódou (O1) sú navzájom spojené (R2), pričom anóda (O1) je spojená s katódou (D4) a katóda (O1) je spojená cez (R1) s kolektorom (T1). Báza (T1) je spojená s katódou (D2), ktorej anóda je spojená s anódou (D3) a zároveň s emitorom...

Zapojenie fotoelektrického snímača pre presnú indikáciu prítomnosti predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 44

Dátum: 07.07.1993

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: G08C 19/36, H01H 37/00

Značky: presnú, indikáciu, přítomnosti, snímača, zapojenie, predmetov, fotoelektrického

Text:

...necitli vost obvodů na elektrické a elektromagnetické rušení. U tohotozapojení je použito také známého přivedení vnějšího signáluk simulaci prítomnosti radiačniho zdroje, prispí ejícího pozi tivně ke kontrole správné funkce fotoelektrickéh snímače jakoPřehled obrázků na vvkresechBližší objasnění podstaty technického řešení je provedeno pomocí výkresů na nichž obr. l znázorňuje základní blokove schémazapojení snímače. Obr. 2 je...

Zapojení přijímače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270732

Dátum: 12.07.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: prijímače, zapojení, přenosového, systému, binárních, informaci

Text:

...Druhý invertor 3 ije svým vstupem 34.1 připojen na výstup 33.2 prvního invertoru 33. První přenosový vstupB je spojen jednak přes první Zenerovu diodu l, druhou Zenerovu diodu 2 a současně přes první rezístoris uzemňovací svorkou C, jednak přes první diodul s prvním vývodem třetího rezistorułła přes druhou díodu§ s prvním vývodem čtvrtého rezistoru i 11, jehož druhý vývod je~spqľeýns druhým optoelektronickým vazebním členem i. Druhý vývod...

Zapojení distribuovaného mikropočítačového měřicího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 270464

Dátum: 13.06.1990

Autor: Dittrich Arnošt

MPK: G08C 19/02, G08C 19/16

Značky: systému, mikropočítačového, zapojení, měřicího, distribuovaného

Text:

...mikropočítačam je omezen pouze počtom binárních vatupů. které může centrální mikropoćítač obsahovat.Na připojeném výkreeu jo blokovým schematem znázorněn příklsd provedení zapojení podk vynálezu.Zepojení podle vynálezu eestává z centrálního mikropoöítače 1, ke kterému je připojena mikropočítačovň první měřicí ústredne i, druhá měřicí ústredne 3 a n-tá měřicí ústredne 1. První měřicí úatřadna i je svým datovým výstupom 2 pripojene k...

Zapojení vysílače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270460

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: zapojení, vysílače, binárních, systému, informaci, přenosového

Text:

...Lg třetího logíckeho členu łg je spojen se vstupem 33, třetího Invertoru łą, jehož výstup 33, je přes třetí srážecí rezístor 33 a první Zenerwu díodu z 4 napojen na bázi třetího translstoru 33. Emttar třetího tranzístoru gg je spojen s druhou napájecí svorkou E. Kotektor třetího tranststoru g je přlpojen na druhý přenosový výstup g. Výstup i 33 prvního ínvertoru ł 2 je propojen s prvním vstupem A 44 prvního logické ho členu g a současně s...

Zapojení zemědělských technologických celků, zejména kruhové dojírny, pro bezdotykový přenos dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 270052

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sedmík Vladislav, Kocík Václav, Hainz Petr

MPK: G08C 19/02, A01K 1/12

Značky: zapojení, technologických, zemědělských, dojírny, zejména, celku, kruhové, prenos, bezdotykový

Text:

...vysí. lacího tvarovaciho zesilovače g, jehož výstup ł 2 je napojen na vstup 3, prvního vlnutí g vzduchovőho translormátoru 9. Ten je spojen první indukční vazbou 4,§ na jednom trekvenčním pásmu s druhým vinutím g vzduchovćho trsnstormatoru g, jehož výstup g,2 je napojen na vstup 6,1 druhého vysílacĺho tvarovacího zesilovače g. Jeho výstup 6,2 je potom zapojen na vstup 8. mikropočítače g. Zpőtnč je potom výstup § 42 mikropočĺtače g propojen se...