G08B 25/08

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Van Rooyen Vincent Rigardo, Giermanski James

MPK: G08B 25/08, G07C 5/00, G08B 13/00...

Značky: systémy, programové, transportných, produkty, kontajnerov, monitorovanie, spôsoby, počítačové

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Elektronický zabezpečovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 282912

Dátum: 05.12.2002

Autor: Marguš Ludvík

MPK: G08B 13/22, G08B 25/08

Značky: elektronický, systém, zabezpečovací

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronický zabezpečovací systém, najmä na zabezpečenie bytov, ktorých chránený priestor je vybavený ústredňou, na ktorú je napojené zariadenie na ovládanie ústredne a aspoň jeden snímač, a ktorá je napojená na pult centrálnej ochrany prostredníctvom prenosovej linky káblovej televízie, má ústredňu vyhotovenú ako identifikačný procesor (1), ktorý okrem nulového stavu na vyvolanie alarmu na vzdialenom pulte (9) centrálnej ochrany je uspôsobený...

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280917

Dátum: 08.10.1997

Autori: Pulec Zbyněk, Grygera Jaromír

MPK: G08B 25/08, G08B 25/10, G08B 13/22...

Značky: uloženie, zariadenie, prevzatie, transport, cenných, predmetov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov, predovšetkým veľkých peňažných hotovostí, pozostáva z najmenej jedného odovzdávacieho miesta (21), z najmenej jedného prepravného prostriedku (2) a z najmenej jedného prepravného kontajnera (7), ktorý je umiestniteľný tak do odovzdávacieho miesta (21), ako aj do prepravného prostriedku (2). Každé odovzdávacie miesto (21) a každý prepravný prostriedok (2) sú vybavené sledovacou...

Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 630

Dátum: 09.11.1994

Autor: Ferko Štefan

MPK: G08B 1/08, G08B 25/08

Značky: kontrolné, zariadenie, služby, výkonu, bezpečnostno-ochrannej

Text:

...výkonu bezpečnostno-ochrannej služby podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že V chránenom objekte na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá, ktoré sú napojené na ústredňu,spojenú telefónnou linkou s počítačom - pultom centrálnej ochrany, umiestnenom na kontrolnom pracovisku.Výhodou tohto zariadenia je, že nahrádza fyzickú kontrolu výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, v prípade...