G08B 25/00

Multifunkčné bezdrôtové signalizačné a spínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6555

Dátum: 02.10.2013

Autor: Bukoven Marian

MPK: G08B 25/00, H04M 11/04, G08B 13/00...

Značky: signalizacné, zariadenie, spínacie, bezdrôtové, multifunkčné

Text:

...dát na rôzne platformy, ako je mobilný telefón, web server a pod.Napájanie a zálohovanie z je dodávané do všetkých modulov. Zabezpečuje prísun energie a zároveň pomocou batérie zálohuje celé zariadenie.Vstupný modul g zabezpečuje pripojenie rôznych senzorov (napr. pohybový senzor, teplotný snímač, optický senzor 2), audiomodul 31 (mikrofón) a videosnímača Q (kamera).Ovládací modul 6 zabezpečuje zapínanie, vypínanie a riadenie programových...

Systém na prenos informačných dát a stavových veličín pri zabezpečení a monitorovaní objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5732

Dátum: 05.04.2011

Autor: Moser Radovan

MPK: H04L 12/00, G08B 25/00, G08B 13/00...

Značky: zabezpečení, stavových, monitorování, veličin, objektov, informačných, prenos, systém

Text:

...obr. l blokovú schému systému na prenos dát z piatich IP kamier rozmiestnených na dvoch odľahlých budovách do jedného záznamového zariadenia na tretej budove, obr. 2 blokovú schému systému ako na obr. l, ale s využitím prenosovej jednotky, obr. 3 blokovú schému systému na prenos informácií zo šiestich perimetrických snímačov do ústredne V členitom areáli bez možnosti prepojenia káblami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa,...

Elektronický kamerový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5618

Dátum: 07.12.2010

Autor: Spodniak Jozef

MPK: G08B 25/00, G08B 25/10, G08B 13/194...

Značky: kamerový, elektronický, systém

Text:

...niekoľko prehľadových kamier, monitorujúcich vnútro objektu. Všetky použité kamery majú schopnosť vidieť aj za zlých svetelných podmienok (napríklad funkciou sens up). Na vhodnom mieste v interiéry je umiestnené záznamové zariadenie 2, pripojené na internet 3. Záznamové zariadenie 2 nahráva obraz zo všetkých kamier 1. Vhodným rozmiestnením vonkajších snímačov pohybu 8 je chránený obvod objektu a to tak, že plochy, ktoré sú v dosahu snímačov...

Utesňovacie zariadenie a spôsob utesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7719

Dátum: 16.02.2007

Autori: Tebaldi Piercarlo, Sironi Marco, Azzalin Graziano

MPK: G01N 29/00, F16B 41/00, G08B 13/00...

Značky: zariadenie, spôsob, utesňovacie, utesnenia

Text:

...Snímaním tlaku v druhej komore je teda možne určiť, či prvý a druhý utesňovaci člen sú stálesprávne spojené, to znamená či je celistvosť utesňovacieho zariadenia zachovaná.Vysielač V prvom utesňovacom člene prijíma signál indikujúci tlak V druhej komore a vysiela ho do monitorovacej stanice. Monitorovacia stanica, ktorá môže byť situovaná na vzdialenom mieste, sa môže teda použiť na overenie, či utesňovacíe zariadenie bolo správne...

Kamerový sledovací a poplachový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4347

Dátum: 05.01.2006

Autori: Zsalkovics Gellért, Zsille Kristián, Gocze Kristián

MPK: B60R 25/00, G08B 25/00

Značky: systém, poplachový, kamerový, sledovací

Text:

...motorového vozidla.Poplachový systém sa zapína a vypína pomocou diaľkového zariadenia s premenlivým kódovanim a pomocou snímača odtlačkov prstu. Komunikácia medzi poplachovým systémom a majiteľom motorového vozidla je obojsmemá.Majiteľ motorového vozidla môže kedykoľvek odoslat správu poplachovému systému a vyžiadať si fotografie o aktuálnom stave jeho vozidla.Pomocou vstavaného modulu mobilnej komunikácie a spolupráce mobilného...

Elektronické systémové zapojenie informačnej služby včasného varovania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4275

Dátum: 06.10.2005

Autor: Novák Radek

MPK: G08B 25/00, G08B 29/00

Značky: služby, systémové, varovania, zapojenie, informačnej, včasného, elektronické

Text:

...pilotnej prevádzke a je zabezpečené samostatnými komunikačnými blokrni a modemýrn soñvérovým vybavením.Prehľad obrázkov na výkresochElektronické systémové zapojenie informačnej služby včasného varovania podľa technického riešenia bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde na obr. l je znázomená schéma zapojenia automatizovaného systému pre štandardnú realizáciu služby včasného varovania prostredníctvom technológie SMS, komunikačných rozhraní a...

Systém na hlásenie nebezpečenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1228

Dátum: 14.12.2002

Autori: Hess Kurt, Späte Knut, Tenchio Georges, Honegger Philipp, Wälti Hansjürg, Kästli Urs

MPK: G08B 29/00, G08B 25/10, G08B 25/00...

Značky: hlásenie, nebezpečenstva, systém

Text:

...do centrály a tam podať potrebné informácie, zatiaľ čo údržbárske práce sa uskutočňujú na hlásičoch samotných. To isté plati pre preskúšavanie hlásičov, kde tiež musi byť zodpovedajúcim spôsobom centrálainformovaná, aby funkčný test nespustil poplach. Je zrejmé, žetáto procedúra je špeciálne pri väčších zariadeniach zdĺhavá aVynálezom sa má teraz vytvoriť systém na hlásenie nebezpečenstva v úvode uvedeného druhu, pri ktorom môžu byť...

Zapojenie generátora CO signálov a požiarneho signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2324

Dátum: 10.12.1999

Autori: Stotka Pavel, Pšenko Ivan

MPK: G08B 3/00, G08B 25/00

Značky: zapojenie, signálov, požiarneho, generátora, signálu

Text:

...na výstupnú svorku (VÝSTUP).Celá činnost generátora sa riadi podľa programu, ktorý je uložený vo vnútornej pamäti EPROM mikropočitača RlSC (IO 1).Generátor vyrába štyri druhy signálov. Vľri signály sú v súlade s vyhláškou MV SR 348/1998 Zb. o Ciyilnej ochrane. Stvrtý signál je ohlasovanie požiaru - Horí.Generované signály majú tieto parametre1. signál co - VŠEOBECNÉ OHROZENIE kolísavý tón, kde sa frekvencia meni v rozsahu približne od200...

Zapojení elektrických obvodů pro vyhodnocení a nastavení stavu čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250263

Dátum: 15.04.1987

Autori: Thomson Jaac, Hermann Lubomír, Stanislav Milan, Kada Josef

MPK: G08B 13/00, G08C 15/00, G08B 25/00...

Značky: obvodů, nastavení, čidel, vyhodnocení, zapojení, elektrických, stavu

Text:

...každým řídícím impulsem z vedení 2 přes časovací obvod li, takže pokud jsou na vedení 2 řídící impulsy přítomny, může je čítač 5 ímpulsů čítat. Řídicí ímpulsy tvoří řídící ústředna 1 krátkodobým přerušením napájení vedení 2 a vybitím jeho kapacity.Aby jednotlivé čidla 3 nereagovala na své vlastní odpovědi nebo odpovědi ostatních čldel 3, musí být na straně řídící ústředny 1 zajištěno, že po zachycení odpovědi ústředna 1 připojí na vedení...