G08B 13/00

Bezdrôtové zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7300

Dátum: 03.12.2015

Autor: Čollák Igor

MPK: B62H 5/00, G08B 13/00, B62H 5/20...

Značky: zariadenie, zabezpečovacie, bezdrôtové

Text:

...časti vrchného vysielačového veka 2 l a spodného vysielačového veka g je voľne uložená vysielačová riadiaca jednotka g, ktorou je doska plošného spoj a. Vysielačová riadiaca jednotka g je cez prenosový kanál Z prepojená na rádiový modul i alarmového telesa 3, ktorý je určený na prijímanie šifrovaných povelov. Alarmové teleso 3 je tvorené jedným vrchným alarmovým vekom g, ktoré je z plastu. Na vrchné alarmové veko g je pripevnený jeden...

Zariadenie na zabezpečenie priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6601

Dátum: 02.12.2013

Autor: Čechrák Stanislav

MPK: G08B 13/00, G08B 13/191, G08B 13/18...

Značky: zabezpečenie, priestoru, zariadenie

Text:

...oprávneného užívateľa. To znamená, že zo strany oprávneného užívateľa nie je na začatie procesu overenia oprávneného užívateľa nutná žiadna činnosť. Postačí iba, ked má užívateľ čip á pri sebe pri vstupe do zabezpečeného priestoru. Komunikácia medzi riadiacou jednotkou l a čipom § prebieha bezdrótovo do vzdialenosti cca 100 m podľa podmienok šírenia signálu.V základnom uskutočnení je na aktiváciu procesu identifikácie blok i na identifikáciu...

Multifunkčné bezdrôtové signalizačné a spínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6555

Dátum: 02.10.2013

Autor: Bukoven Marian

MPK: G08B 25/00, H04M 11/04, G08B 13/00...

Značky: zariadenie, multifunkčné, bezdrôtové, signalizacné, spínacie

Text:

...dát na rôzne platformy, ako je mobilný telefón, web server a pod.Napájanie a zálohovanie z je dodávané do všetkých modulov. Zabezpečuje prísun energie a zároveň pomocou batérie zálohuje celé zariadenie.Vstupný modul g zabezpečuje pripojenie rôznych senzorov (napr. pohybový senzor, teplotný snímač, optický senzor 2), audiomodul 31 (mikrofón) a videosnímača Q (kamera).Ovládací modul 6 zabezpečuje zapínanie, vypínanie a riadenie programových...

Systém na prenos informačných dát a stavových veličín pri zabezpečení a monitorovaní objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5732

Dátum: 05.04.2011

Autor: Moser Radovan

MPK: G08B 13/00, H04L 12/00, G08B 25/00...

Značky: informačných, systém, objektov, prenos, zabezpečení, stavových, veličin, monitorování

Text:

...obr. l blokovú schému systému na prenos dát z piatich IP kamier rozmiestnených na dvoch odľahlých budovách do jedného záznamového zariadenia na tretej budove, obr. 2 blokovú schému systému ako na obr. l, ale s využitím prenosovej jednotky, obr. 3 blokovú schému systému na prenos informácií zo šiestich perimetrických snímačov do ústredne V členitom areáli bez možnosti prepojenia káblami.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa,...

Utesňovacie zariadenie a spôsob utesnenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7719

Dátum: 16.02.2007

Autori: Sironi Marco, Tebaldi Piercarlo, Azzalin Graziano

MPK: G01N 29/00, F16B 41/00, G08B 13/00...

Značky: spôsob, zariadenie, utesnenia, utesňovacie

Text:

...Snímaním tlaku v druhej komore je teda možne určiť, či prvý a druhý utesňovaci člen sú stálesprávne spojené, to znamená či je celistvosť utesňovacieho zariadenia zachovaná.Vysielač V prvom utesňovacom člene prijíma signál indikujúci tlak V druhej komore a vysiela ho do monitorovacej stanice. Monitorovacia stanica, ktorá môže byť situovaná na vzdialenom mieste, sa môže teda použiť na overenie, či utesňovacíe zariadenie bolo správne...

Vynálezy kategórie «G08B 13/00» v ZSSR.

Systémy, spôsoby a počítačové programové produkty na monitorovanie transportných kontajnerov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2731

Dátum: 18.03.2004

Autori: Van Rooyen Vincent Rigardo, Smith Philippus Lodewyk Jacobus, Giermanski James

MPK: G08B 13/00, G08B 25/08, G07C 5/00...

Značky: programové, systémy, kontajnerov, produkty, počítačové, monitorovanie, transportných, spôsoby

Text:

...konfigurovane ako aktivačný kľúč 16, a/alebo deaktivačný kľúč 18. Aktívačný kľúč 16 je konfigurovaný na aktiváciu monitorovacej jednotky 10 tak, aby monitorovacia jednotka začala monitorovať prístup do transportného kontajnera. Deaktivačný kľúč 18 je konñgurovaný tak, aby deaktivoval monitorovaciu jednotku 10. Každý dátový kľúč 15 zahrňuje schránku dát 15 a, ktorá obsahuje počítačom čitateľnú pamäť.Na obrázku 2 je ilustrovaná interfejsová...

Detektor prítomnosti predmetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2967

Dátum: 11.09.2001

Autori: Kolář Milan, Hamza Pavol

MPK: G08B 13/00, G08B 13/181, G08B 3/10...

Značky: detektor, přítomnosti, předmětů

Text:

...prítomnosti predmetu pracuje v energeticky úspornom dávkovom režime a tak šetrí vstavané, alebo výmenné elektrické zdroje a tým zvyšuje jeho pohotovosť a prináša úsporu nákladov na prevádzku. Jeho určené varianty sú konštrukčne vybavené prvkami pre elektrické pripojenie do siete monitorovania a ochrany objektov a pod.Je možno použitím iného princípu a konštrukčne zvýšit presnosť merania vzájomnej dištancie...

Bezpečnostné zapojenie na diaľkovú ochranu majetku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2676

Dátum: 09.10.2000

Autor: Hason Marcel

MPK: G08B 25/10, G08B 13/00

Značky: dialkovú, bezpečnostné, majetku, zapojenie, ochranu

Text:

...vlny. Následne vzdialený intemý prijímač túto vlnu zachytáva a el. zariadenie ju dekóduje bud na akustíckú, alebo optickú formu. Nevýhodou systému použitia intemého prijímača avysielača je obmedzenie sily vysielanej aprijímanej elektromagnetickej vlny. Tieto prijímače avysíelače sú značne obmedzené svojím výkonom, nie sú schopné Vygenerovať elmg. vlnu dostatočného výkonu na prekonanie väčších vzdialenosti a kartograñckých...

Zapojenie globálneho zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2172

Dátum: 07.05.1999

Autor: Pokorný Otto

MPK: G08B 13/00

Značky: zariadenia, globálneho, zapojenie, zabezpečovacieho

Text:

...zariadenie g a cez šiestu zbernicu Ľje pripojená riadiaca jednotka 1 na zobrazovaciu jednotku 4 a cez štvrtú zbernicu lg je pripojená nariadiacu jednotku 1 klávesnica g a cez piatu zbernicu 1 c je spojená riadiaca jednotka 1 s vyhodnocovacou jednotkou 2 na ktorú sú pripojené kontrolné obvody, prvý g, druhý E, tretí Q, štvrtý Q, piaty g aGlobálne zabezpečovacie zariadenie v konrétnom vyhotovení je umiestnené v mobilnom objekte - automobile...

Bezpečnostný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1848

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vrtiel Viliam

MPK: B60R 25/10, G08B 13/00

Značky: systém, bezpečnostný

Text:

...QÉ privolania lekárskej služby, snímač M privolania cestnej záchrannej služby a prvý blok QQ riadiaceho obvodu pre zbernicu údajov mobilných objektov.Bezpečnostný systém podľa obr.1 je tvorený ďalej blokom à zbemice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu 3, ktorého sítčasťou sú prvývstupný blok 3/l zbernice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu g, ako aj prvý výstupný...

Bezpečnostné dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1810

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vrtiel Viliam

MPK: E06B 5/11, G08B 13/00

Značky: dveře, bezpečnostné

Text:

...na ktorý je pripojený - snímač § 1 polohy dverí, - snímač s celistvosti dverí, - snímač 83 nelegálneho vstupu - okná, - snímač 84 ohrozenia osôb v objekte, - snímač §§ vzniku požiaru, - snímač §§ úniku plynu, - snímač Q úniku vody, - diaľkový ovladač 88 servomotorov, - snímač 89 riadioaktixrity v objekte.Bezpečnostné dvere Q podľa obr. 3,pozostávajú z riadiaceho obvodu §, na ldorý je pripojený vývod bezpečnostného ýpletu 2 celistvosti dverí...

Zapojení elektrických obvodů pro vyhodnocení a nastavení stavu čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250263

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hermann Lubomír, Thomson Jaac, Kada Josef, Stanislav Milan

MPK: G08C 15/00, G08B 25/00, G08B 13/00...

Značky: elektrických, obvodů, čidel, zapojení, stavu, nastavení, vyhodnocení

Text:

...každým řídícím impulsem z vedení 2 přes časovací obvod li, takže pokud jsou na vedení 2 řídící impulsy přítomny, může je čítač 5 ímpulsů čítat. Řídicí ímpulsy tvoří řídící ústředna 1 krátkodobým přerušením napájení vedení 2 a vybitím jeho kapacity.Aby jednotlivé čidla 3 nereagovala na své vlastní odpovědi nebo odpovědi ostatních čldel 3, musí být na straně řídící ústředny 1 zajištěno, že po zachycení odpovědi ústředna 1 připojí na vedení...