G07G

Systém na automatizovanú kontrolu dát dokumentov, autenticity dokumentov a ich elektronickú archiváciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6098

Dátum: 03.04.2012

Autori: Kinik Slavomír, Kundrát Milan, Petruš Miroslav

MPK: G06Q 40/00, G07G 1/12, G06Q 30/00...

Značky: kontrolu, archiváciu, systém, dokumentov, automatizovanú, elektronickú, autenticity

Text:

...odošle prostredníctvom zariadenia na vytvorenie dokumentu komunikačným kanálom medzi ním a aplikačným serverom a verifikačný kód priamo komunikačným kanálom medzi kontrolérom a aplikačným serverom. Aplikačný server skontroluje úplnosť a formu prijatých dát dokumentu podľa zadefinovanej štruktúry.Subjekt záväzkových vzťahov odovzdá kooperujúcemu subjektu záväzkových vzťahov dokument a jeho verifikačný kód. Zariadenie na vytvorenie...

Lotériový systém, najmä pre obchodné a nákupné centrá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4913

Dátum: 06.12.2007

Autori: Luňák Jaroslav, Gyertyák Silvester

MPK: G06Q 30/00, G07G 1/00, G07C 15/00...

Značky: centra, systém, lotériový, najmä, obchodné, nákupné

Text:

...teda pre uzatvorenie stávky nutná návšteva stávkovej kancelárie alebo pripojenie sa k on-line stávkovým systémom prostredníctvom intemetu a taktiež nie je nutné zo strany stávkujúceho vyvíjať ďalšiu iniciatívu, napríklad štúdiom pravidiel súťaže alebo uvažovaním o voľbe číselných kombinácii. Nemalou výhodouje, že systém umožňuje vyplácať výhercom z radu kupujúcich priamo peňažné čiastky a neobmedzuje ich teda na výber konkrétneho tovaru alebo...

Transakčné prístroje, systémy a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12871

Dátum: 15.09.2006

Autori: Rothwell Stephen, Pippin Edwood James

MPK: G07G 1/00

Značky: transakčné, prístroje, spôsoby, systémy

Text:

...štrbinu na prijímanie čípovej a PIN karty, numerickú klávesnicu, tiež známu ako PIN pad, ktorá je používaná zákazníkmi na zadávanie PIN, a displej na poskytovanie vizuálnych upozomeni a postupovej spätnej väzby zákazníkom. Podstatným rozdielom medzi transakciou používajúcou bud otlačkovú kartu alebo kartu s magnetickým pásikom a transakciou používajúcou čipovú a PIN kartu je to, že v poslednom prípade zákazník fyzicky ínteraguje s čítačkou...

Systém a spôsob spracovania tlačiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6175

Dátum: 14.03.2006

Autori: Abraitis John, Bozzi Steve, Collins Chris, Metayer Frank, Meehan Richard Sean

MPK: G06K 7/10, G07G 1/00, G06K 9/20...

Značky: spracovania, systém, tlačiva, spôsob

Text:

...určený obrazec, vytvorený emitovaným svetlom. Napríklad sa môžu použit kruh,trojuholník alebo dokonca jediná čiara. Tlačivo môže napríklad namiesto štyroch značiek § 02 obsahovať úzky pravouhlý rámček. Zariadenie na snímanie obrazov môže zahrnovat svetlá, ktoré emitujú svetlo vo forme jedinej čiary. Užívateľ môže umiestniť tlačivo tak, aby čiara emitovaného svetla dopadala do uvedeného úzkeho pravouhlého rámčeka tlačiva. Avšak použitie obrazca...

Zapojenie pokladnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1688

Dátum: 10.12.1997

Autor: Wojtovič Jozef

MPK: G06F 17/60, G07G 1/12

Značky: pokladnice, zapojenie

Text:

...aw.dat je spmjený prvým v) m 5 prvýmvýstupmm je snjaný w druhým výatným mmdujmm. Na ąndardnýVariabilný pamäťový modul pevných Hat juTýmto zawojaním ja mcäné| vlastnosti súčasne vyrábaných puklamwúachovy dát pred nepuvnlaným pwkuanm xie aťtüwaku aj Časové nhraniüenie funhćnn,ti pokladnice ndľa vmradmvulenéhm ůasnvéhm úaeku ha uahapožadovaných dat - údajwv dm nam mvahm mmduju 5 jmdnmr mvýmiNa priloženom nbr. č.1 jm ne Pnnnu wbwcnůpokladnice...

Vynálezy kategórie «G07G» v ZSSR.

Zapojenie pokladnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 860

Dátum: 11.07.1995

Autori: Voleník Jaroslav, Wojtovič Jozef

MPK: G07G 1/12

Značky: pokladnice, zapojenie

Text:

...obrázkov na výkreseNa pripojenom obrezku je znázornená obecné zapojenie pokladnice podľa predkladaného úžitkového vzoru.Zapojenie pokladnice ł pozostáva zo zobrazovacej jednot 7 ky g, ktoré je spojená so vstupnou jednotkou 1, ktorá je epojená s výstupnou jednotkou A a táto je spojená s komunikačnou jednotkou Ž. Tieto jednotky sú navzájom spojené s informačnou jednotkou Q, majúcou prvý súčtový člen éł, druhý súčtový člen gg a treti...

Spôsob izolácie ópiových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270168

Dátum: 13.06.1990

Autori: Černý Jozef, Gattnar Ondrej, Morovic Ján, Valašík Tibor, Varga Ivan, Proksa Bohumil, Šiška Karol, Brezovský Zdenko, Kmetty Gejza

MPK: G07G 5/00

Značky: izolácie, opiových, alkaloidov, spôsob

Text:

...odstránit.c) V K/Na cykle sa dosahuje vysoký stupeň sorpcie őpiových alkaloidov čo sa praje. vuje vo vysokom výtažku izolácie (vyše 90 1 G počítené ako morrín).d) Tým, že sa vylúči použitie aoetőnu a amoniaku, zabráni sa vznikuneprírodnýoh balastných látok, ktoré bránili izoláoii većlĺajäích őpiových alkaloidov.e) Pri použití K/lĺa cyklu a eluáoii roztokom príslušného hydroxidu sa dosiahne stmäia eluačná krivka, čo má sa následok zníženie...