G07D

Anti-stokes luminiscenčná látka ako bezpečnostný znak v bezpečnostných dokumentoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15866

Dátum: 13.09.2011

Autori: Muth Oliver, Pflughoefft Malte

MPK: C09K 11/77, G07D 7/12, B42D 15/00...

Značky: bezpečnostný, bezpečnostných, látka, dokumentoch, anti-stokes, luminiscenčná

Text:

...yterbium a túlium. Ióny yterbia a túlia preberajú mriežkové miesta gadolínia. Anti-stokes luminiscenčná látka podľa vynálezu môže byť opísaná chemickým vzorcom (Gd 1.×.Yb×Tmy)2 OgS alebo aj vzorcom (Gd,×)2 O 2 SYb,Tm,pričom premenné × a y reprezentujú podiely Yb a Tm v anti-stokes luminiscenčnej Iátke podľa vynálezu. Pretože podiely dotovaných prvkov sú zvyčajne veľmi nízke, je aj zvyčajne, že sa neuvedú, čím sa dospeje k zjednodušenému...

Podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20961

Dátum: 20.04.2011

Autori: Herlea Ovidius, Moore-smith Marc, Bates Richard

MPK: B41M 3/14, B42D 15/00, B32B 3/30...

Značky: podklad

Text:

...medzi v podstate paralelnými vytlačenými drážkami a V podstate paralelnými riadkami naneseného materiálu, takžeoblasť predstavuje prvé pozadie pre pozorovateľa podkladu, keďsa pozerá z prvého uhla a oblasť predstavuje druhé pozadie pre pozorovateľa podkladu, keď sa pozerá z druhého uhla, prvý a druhý uhol sú definované ako uhly na niektorej strane kolmice k tomuto podkladu a V oblasti obrazu podkladu, ktorý má byť predložený pozorovateľovi...

Spôsob validácie mýtnej transakcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14731

Dátum: 22.03.2011

Autor: Hafenscher Albert

MPK: G07B 15/06, G06F 21/00, G07D 7/00...

Značky: spôsob, transakcie, validácie, mýtnej

Text:

...ktorýchhodnovernosť nebola potvrdená. Tento vynález pritom spočíva vtom, že vkontrolnej stanici sa využíva samostatný spracovatelský prvok, ktorému príjemca transakcií dôveruje, aktorý je na tento účel vybavený šifrovacím kľúčom príjemcu transakcií. V súvislosti s náhodným kľúčom kontrolnej stanice,ktorý je jednoznačný vzhľadom na každú transakciu. prípadne fotografiu, sa pre príjemcu transakcie vytvoria autentilikačné údaje...

Cenný alebo bezpečnostný dokument obsahujúci svetlovodnú štruktúru a lokálne svetlo uvoľňujúce pozície na vrchnej strane, a spôsob výroby uvedeného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13132

Dátum: 14.07.2009

Autori: Pflughoefft Malte, Kunath Christian, Hoppe Andreas

MPK: B42D 15/10, G02B 6/10, B42D 15/00...

Značky: štruktúru, pozície, lokálně, obsahujúci, cenný, výroby, svetlovodnú, vrchnej, dokumentu, spôsob, světlo, bezpečnostný, straně, uvoľňujúce, uvedeného, dokument

Text:

...povrchov a/alebo natlačením informácií, nakoľko farebné prostriedky a/alebo čiastočkynečistôt predstavujú body rozptylu pre v dokumente vedené svetloa majú za následok nepredpovedateľný a počas používania závislý od stupňa znečistenia meniaci sa Výstupný tvar svetla na povrchu. Nepredpokladá sa kódovanie informácií v prostredníctvom svetlovodu vytvorenom bezpečnostnom prvku, odhliadnuc od informácie o existencii tohto bezpečnostného...

Bezpečnostný dokument obsahujúci svetlovodnú štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12381

Dátum: 14.07.2009

Autori: Muth Oliver, Pflughoefft Malte, Kunath Christian

MPK: G07D 7/12, B42D 15/00

Značky: dokument, obsahujúci, svetlovodnú, štruktúru, bezpečnostný

Text:

...strane ležiacu hranu a zadnú stranu oproti prednej strane a pričom predná strana a zadná strana sú navzájom tak usporiadané, aby vytvárali svetlovod. Bezpečnostná podložka ďalej obsahuje svetielkujúcu etiketu, ktorá jeusporiadaná v nosiči medzi prednou a zadnou stranou, ako ajmedzi prvou a druhou hranou, takže luminiscencia bezpečnostnej etikety sa svetlovodom vedie najmenej po prvú alebo po druhú hranu, takže odčítaním prednou alebo zadnou...

Vynálezy kategórie «G07D» v ZSSR.

Cenný alebo bezpečnostný dokument s bezpečnostným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12793

Dátum: 15.05.2009

Autori: Kunath Christian, Pflughoefft

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10, G07D 7/10...

Značky: bezpečnostným, bezpečnostný, cenný, prvkom, dokument

Text:

...s najmenej jedným štruktúrnym prvkom na vytvorenie metamateriálu, ked sa dokumentyPod metamateriálom sa rozumie materiál so zápomýrn indexom lomu. Takéto metamateriály sú z doterajšieho stavu techniky známe, porovnajte hlavne Spektrum der Wissenschaft (Spektrum vedy), október 2006, strany 74 až 81 Electro-magnetic Resonances in Individual and Coupled Split-Ring Resonators (Elektromagnetické rezonancie v jednotlivých a viazaných kruhových...

Spôsob a systém riadenia výroby artiklov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18048

Dátum: 14.10.2008

Autori: Amon Philippe, Seto Myron, Budzinski Joao Augusto Scheid

MPK: G07D 7/20, G06Q 10/08, G06K 9/64...

Značky: artiklov, výroby, riadenia, systém, spôsob

Text:

...rozmerov) prítomných na dopravnom páse.Takáto identifikácia sa používa napríklad pre správne etiketovanie fliaš podľa ich typu (tvaruKonvenčný prostriedok na spracovanie obrazu môže taktiež detegovat farby vytlačené na etiketách, obsiahnutých na obale artíklu alebo na samotnom artikle (napríklad na fľašiach vyrábaných na fľaškovacej linke), alebo priamo vytlačených na artikle, napríklad nádobe,napríklad na plechovkách vyrábaných na...

Zariadenie na prívod mincí k otvoru na príjem mincí na automate, uvádzanom do činnosti mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10056

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 1/02, G07D 1/00

Značky: otvorů, mincí, mincami, přívod, uvádzanom, zariadenie, příjem, automate, činnosti

Text:

...dvierka vyhotovenú čelnú stranu 3. Čelná strana 3 obsahuje oblast 4 pre bližšie neznázornené hracie zariadenie, pozostávajúce z obežných telies a/alebo obsahujúce TV-monitor, ktoré je usporiadané pod obslužným pultom 5, vyhotoveným ako pulpit. Na obslužnom pulte 5 sú usporiadané obslužné prvky 6 a otvor 7 na príjem mincí. Podobslužným pultom je na základnom telese upevnená a usporiadaná miska 8 na ejekcíu mincí.Otvor 7 na príjem mincí je...

Zariadenie na privádzanie mincí k zbernému otvoru na mincovom automate

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14640

Dátum: 26.10.2007

Autor: Gauselmann Paul

MPK: G07F 1/00, G07D 9/00

Značky: mincovom, automate, zbernému, otvorů, mincí, zariadenie, privádzanie

Text:

...je odolné proti poruchám, pretože mince sa dajú do zariadenia ľahko priviesť a kedykoľvek sa dajú zase ľahko odobrať. Pri poruchách pri privádzaní mincí do automatu nevzniká preto žiadna požiadavka na dohliadajúci personál, užívateľ automatu môže každú poruchu, ktorávznikla z dôvodu privádzania mincí vo vnútri zariadenia, odstrániť sám.Na výkrese je vynález znázornený na jednom prikladnom spôsobe vyhotovenia. ObrázkyObr. l mincový zábavný...

Raziaci mechanizmus na razenie mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4782

Dátum: 06.07.2007

Autor: Vierik Martin

MPK: G07F 7/00, G07D 1/00

Značky: razenie, mincí, raziaci, mechanizmus

Text:

...alebo zariadením vyvíjajúcim rotačný pohyb. Prvé ozubené koleso 10 je v zábere s druhým ozubeným kolesom 11, kde druhé ozubené koleso 11 je upevnené na druhom hriadeli 12, pričom na druhom hriadeli 12 je upevnené aj tretie ozubené koleso 13 a to je v zábere s posúvacom 14 s ozubením zo spodnej strany. Posúvač 14 je pripevnený zo spodnej strany spodnej dosky 15 pohyblivej časti 1, ktorá je v kontakte s klzákom 8. Posúvačom 14 je ovládaný pohyb...

Opticky variabilný bezpečnostný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 285524

Dátum: 14.02.2007

Autor: Puttkammer Frank

MPK: B42D 15/10, B41M 3/14, B42D 15/00...

Značky: opticky, bezpečnostný, variabilný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Opticky variabilný bezpečnostný prvok s difrakčnými štruktúrami pozostáva z elektricky vodivého polyméru a najmenej jednej nosnej fólie (1), ochrannej vrstvy (7), lakovej vrstvy (3) a reflexnej vrstvy (4). Tento opticky variabilný bezpečnostný prvok je určený na zvýšenie zabezpečenia dokumentov, cenných papierov, bankoviek, obalov a tovaru proti falšovaniu a má byť vybavený ďalšími skrytými a súčasne detegovateľnými znakmi. Je to uskutočnené...

Magnetické častice, substrát obsahujúci takéto častice, cenný dokument a spôsob detekcie takýchto častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 285298

Dátum: 20.09.2006

Autori: Fisher John, Robertson Paul Andrew, Burrell Jonathan, Doublet Pierre

MPK: G07D 7/00

Značky: cenný, takýchto, takéto, obsahujúci, částice, dokument, detekcie, spôsob, částic, magnetické, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie umožňuje detekciu prítomnosti častíc v substráte, ktorého základný materiál má elektromagnetické vlastnosti, ktoré sa podstatným spôsobom odlišujú od zodpovedajúcich elektromagnetických vlastností častíc. Substrát obsahuje takéto častice, ktoré umožňujú ľahko rozpoznať, či je dokument pravý cenný dokument, aby sa zabránilo skopírovaniu dokumentu, alebo aby sa potvrdila jeho pravosť.

Lisovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11489

Dátum: 25.01.2006

Autor: Gregory Stephen

MPK: B44B 5/02, B65G 47/00, B23P 19/00...

Značky: systém, lisovací

Text:

...vodiaceho potrubia radu od hrany khrane, výhodne v jednom rade. Pohyb polovýrobku je výhodne pri prechode do miesta zachytenia rotačného Iisovacieho stola v tom istom hlavnom smere, akopohyb polovýrobku pozdĺž potrubia.0013 Vodiace potrubie je výhodne predĺžené (výhodnejšie väčšinou rovné), polovýrobky sa želateľne pohybujú v rade s potrubľm pri prechode do miesta zachytenia polovýrobku rotačného Iisovacieho stola. Systém podávania(výhodne...

Použitie luminiscenčných pigmentov typu ruténium (II) v bezpečnostných dokumentoch, a spôsob a zariadenia k ich detekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6508

Dátum: 12.07.2005

Autori: Garcia Alonso Jose Luis, Grande Vicente Cristina, Delgado Alonso Jesus, Orellana Moraleda Guillermo, Garcia Fresnadillo David, Sanchez Gonzalez Marcelino, Gamo Aranda Francisco Javier, Diez Lopez Raul

MPK: C07F 15/00, C09K 11/06, B42D 15/00...

Značky: luminiscenčných, ruténium, bezpečnostných, pigmentov, použitie, zariadenia, dokumentoch, detekcii, spôsob

Text:

...na životnosti emitovaného žiarenia. Životnosť fotoluminiscencie (alebo jednoducho luminiscencia) môže byt definovaná. ako inverzia rýchlostnej konštanty kinetiky prvého rádu procesu, vdaka ktorému prebieha spontánna deaktivácia luminiscenčného elektronického stavu po jeho vytvorení. Pokiaľ prebieha deaktivácia kinetickým procesom, ktorý je komplexnejši než prvého rádu, je bežné odhadnúť priemernú životnost fotoluminiscencie (ako je opisané...

Strojovo čitateľný ochranný prvok na chránené výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6435

Dátum: 29.04.2005

Autori: Paeschke Manfred, Muth Oliver, Krietsch Burkhard, Kuntz Matthias, Kuen Jakob

MPK: C09D 17/00, B42D 15/00, B41M 3/14...

Značky: výrobky, prvok, strojovo, ochranný, čitateľný, chránené

Text:

...chránený výrobok s podobnou štruktúrou sa opisuje V dokumente DE 197 O 8 543. Tu sú elektroluminiscenčné látky, ktoré sa vytláčajú, usporiadané tak, že sú prestúpené siločiarami elektrického striedavého poľa vytvorenýmiv dôsledku planárneho usporiadania elektród. Ani tu nie jemožné žiadne bezdotykové vytváranie elektroluminiscencie.0010 V dokumente EP l l 56 934 B 1 sa zverejňuje cenný dokument, ktorý obsahuje aspoň jeden opticky premenlivý...

Spôsob autentifikácie prostredníctvom chemického označovania alebo trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6061

Dátum: 21.04.2005

Autori: Hachin Jean-michel, Lambert Claude

MPK: G09F 3/02, G07D 7/00

Značky: spôsob, trasovania, objektu, označovania, autentifikácie, prostredníctvom, substancie, chemického

Text:

...nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vĺn vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum, ktoré v rozličných zónach spektra má intenzitu svetla zodpovedajúcu škálam rozličných vlnových dlžok,- zistenie intenzity svetla v každej zo zón,- porovnanie...

Zariadenie na kontrolu pravosti cenných a bezpečnostných dokumentov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20790

Dátum: 16.02.2005

Autori: Bailleu Anett, Paeschke Manfred

MPK: G07D 7/02, G07D 7/12

Značky: bezpečnostných, zariadenie, dokumentov, pravosti, kontrolu, cenných

Text:

...vlastnosťnerealizuje prostredníctvom dielektrických častíc, ale prostredníctvom dielektrického materiálu cenného alebo bezpečnostného dokumentu.0014 Rozloženie dielektrického materiálu alebo dielektrických častíc v/ alebo na cennom alebo bezpečnostnom dokumente tvorí základ kontroly pravosti prostredníctvom zariadenia na kontrolu pravosti cenného alebo bezpečnostného dokumentu. Za tým účelom sa meria elektrický signál, ktorý závisí...

Zariadenie a spôsob na identifikáciu objektu s náhodne rozloženými identifikačnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7591

Dátum: 11.02.2005

Autori: Sinclair Malcolm Mainland, Lax Sandford Ellis

MPK: G07D 7/00, B42D 15/00

Značky: objektu, rozloženými, spôsob, náhodné, zariadenie, identifikáciu, prvkami, identifikačnými

Text:

...je jednoduchý vytlačený symbol, oblasť objektu môže byť nad, pod alebo po obidvoch stranách referenčného bodu vmalej alebo veľkej vzdialenosti. Toto zabraňuje falšovateľom, aby vedeli, ktoré časti objektu obsahujú identifikačné prvky, ktoré budúPozície identifikačných prvkov voblasti deñnovanej referenčným bodom môžu byt zaznamenané, aby zabezpečili unikátny záznam odtlačku prsta, ktorý môže bytskontrolovaný neskôr, aby sa potvrdilo, že...

Spôsob a zariadenia na kontrolu chránených dokumentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284274

Dátum: 24.11.2004

Autori: Wolf Torsten, Puttkammer Frank

MPK: G07D 7/00

Značky: chránených, dokumentov, zariadenia, kontrolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu a zariadení na kontrolu chránených dokumentov, napríklad bankoviek (11). Spôsob kontroly chránených dokumentov s využitím kapacitnej väzby predpokladá, že elektrické signály z vysielacích antén (A2, A3, B2.i) sa cez elektricky vodivé ochranné prvky na chránených dokumentoch prenášajú na prijímacie antény (A1, B1.i) a zosilňujú sa. Získané signály sa vyhodnocujú podľa amplitúdového a časového priebehu, s tým cieľom sa...

Bezpečnostný predmet s prvkami proti faľšovaniu a spôsoby jeho výroby a overovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5136

Dátum: 30.06.2004

Autori: Eichenberger Martin, Heierli René

MPK: B42D 15/00, B42D 15/10, G07D 7/00...

Značky: předmět, bezpečnostný, výroby, proti, prvkami, falšovaniu, overovania, spôsoby

Text:

...ktorý obsahuje substrát a hologramovú vrstvu s objemovýmhologramom, pričom hologramová vrstva je usporiadanána povrchu substrátu, pričom objemový hologram obsahuje0009 V súlade s posledným aspektom sa vynález týka spôsobu overovania pravosti bezpečnostného predmetu podľadruhého aspektu, tentoo spôsob obsahuje nasledujúce krokyosvetlenie objemového hologramu na vytvorenie odrazeniesveteľného pola, overenie prítomnosti aspoň jednej...

Cenný dokument s jedným bezpečnostným prvkom a spôsob výroby tohto cenného dokumentu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8165

Dátum: 12.05.2004

Autori: Paeschke Manfred, Muth Oliver, Franz-burgholz Arnim, Jakob Kuen

MPK: G07D 7/12, D21H 21/48, B42D 15/00...

Značky: jedným, výroby, cenný, cenného, bezpečnostným, dokumentu, tohto, prvkom, spôsob, dokument

Text:

...navrhnutý tak, aby vzávislosti od vlnových dĺžok dochádzalo kčiastočněmuodñltrovaniu spektra emitovaného vlastným elektroluminiscenčným materiálom. Povlak jeokrem toho zhotovený ako opticky aktívna vrstva. Tu napríklad pri jednovrstvovom povlaku dochádza k vlnovo-selektívnej transmisii V dôsledku použitia nelineárne absorbujúceho povlaku. Pri takýchto nelineárne absorbujúcich povlakoch je napríklad možné cieleným dopovaním povlaku,...

Karta s optickou difrakčnou štruktúrou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4581

Dátum: 06.11.2003

Autori: Deinhammer Harald, Pass Josef

MPK: G07D 7/00, G06K 19/06

Značky: difrakčnou, strukturou, optickou, karta

Text:

...bankomatovej karty,kreditnej karty apod., ktorá má minimálne na prvej strane optickú ditrakčnú štruktúru, hlavne lentikulámu šošovku apod., je možne kartu vyrobiť jednoducho,rýchlo asnízkymi nákladmi tak, že sa profil optickej difrakčnej štruktúry počas laminovania karty vlisuje minimálne do vonkajšej vrstvy minimálne na prvú stranu karty pomocou raziacej dosky.0033 Pritom sa dá optická difrakčná štruktúra vyrobiť bez dodatočných...

Postup autentifikácie prostredníctvom značkovania alebo chemického trasovania objektu alebo substancie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3785

Dátum: 29.10.2003

Autori: Hachin Jean-michel, Lambert Claude

MPK: G07D 7/00

Značky: postup, chemického, autentifikácie, prostredníctvom, objektu, trasovania, substancie, značkovania

Text:

...kód sa nezhoduje s identiñkačným kódom.V tomto procese spektrofotometrická fáza môže zahrňovat nasledujúce etapy- ožarovanie označeného objektu alebo substancie pomocou zväzku svetelných lúčov- odoslanie vln vysielaných generátorom a prenesených cez alebo odrazených od objektu alebo substancie na disperzný prvok, ktorý ich odchyľuje takým spôsobom,aby sa získalo svetelné spektrum intenzity svetla vrozličných zónach spektra zodpovedajúcich...

Spôsob a súprava atramentov na označovanie a autentifikáciu predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3942

Dátum: 05.09.2003

Autori: Degott Pierre, Despland Claude-alain, Müller Edgar

MPK: C09D 11/00, G07D 7/00, B41M 3/14...

Značky: súprava, označovanie, autentifikáciu, predmetov, atramentov, spôsob

Text:

...citlivosti (angl. Color Matching functions), definované Medzinárodnou komisiou pre osvetľovanie (C. I. E.). Sú základom všetkých farebných kopírovacích technológií. Každá viditeľná farba sa môže v tomto systéme CIE XYZ vyjadriť troma základnými farebnýmizložkami X (červená), Y (zelená) a Z (modrá) vymedzujúcimi videnie farieb ľudským okom do trojrozmemého farebného priestoru. Ľudské oko nie je schopné vnímať svetlo v ultrafialovom rozsahu...

Opakovane použiteľné obaly na žetóny alebo mince

Načítavanie...

Číslo patentu: E 133

Dátum: 23.05.2003

Autor: Errera David

MPK: G07D 9/00

Značky: opakované, žetóny, použitelné, mince, obaly

Text:

...opisešpecifických uskutočnení vynálezu, v ktorom sú uvádzané odkazy na výkresy v jednotlixýchObr. 1 je perspektívny pohľad na otvorený obal podľa wnálezu Obr. 2 je perspektívny pohľad na prevráteny obal podľa vynálezu.Obrázky nie sú zakreslené v meradle. Rovnake prvky sú na jednotlivých obrázkoch označenérovnakými vzťahovými značkami. Podrobný opis špecifických uskutočneníOpakovane použiteľný obal na žetóny alebo mince zobrazený na obr. l...

Zariadenie na kontrolu mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: 283245

Dátum: 18.03.2003

Autor: Seitz Thomas

MPK: G07D 5/08, G07D 5/00, G07D 5/02...

Značky: mincí, kontrolu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie, v ktorom sa počas kontrolnej operácie mince (1) pohybujú postupne pozdĺž bočnej steny (6) prechodu (2) na mince a pozdĺž dvoch polovíc (4a, 4b) cievky (4), ktoré sú umiestnené navzájom protiľahlo každá na jednej strane prechodu (2) na mince a sú zapojené do série v protifáze. Polovica (4b) cievky (4), ktorá je umiestnená na rovnakej strane prechodu (2) na mince, ako je bočná stena (6), má nižší odpor ako druhá polovica (4a) cievky...

Spôsob a zariadenie pre overovanie pravosti cenných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6812

Dátum: 23.09.2002

Autori: Davó Ferro Rafael, Merchán Palacios Miguel

MPK: G07D 7/00

Značky: overovanie, zariadenie, spôsob, pravosti, cenných, papierov

Text:

...osoby, ktorá uskutočňuje túto prácu, čo neumožňuje primeranúpresnosť pri kontrole tohto parametra.0008 Na základe využívania vlákien rôznych farieb,viditeľných len pod ultrafialovýnl svetlom, spočíva. postup podľa tohto vynálezu vo využívaní videokamery ako prostriedkov pre získavanie obrazov, pričom jej šošovka je opatrená filtrami, ktoré umožňujú potlačenie vysokých špičkových. hodnôt, vytváraných v dôsledku vyžarovania osvetľovacích...

Spôsob analyzovania viditeľnej oblačnosti bezpečnostného papiera a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1594

Dátum: 23.09.2002

Autori: Gamo Aranda Javier, Merchán Palacios Miguel, Davó Ferro Rafael

MPK: G07D 7/00

Značky: papiera, viditeľnej, analyzovania, tohto, oblačnosti, zariadenie, bezpečnostného, spôsob, uskutočňovanie, spôsobu

Text:

...hodnoty0006 Pri tomto spôsobe sú za týmto účelomdefinované nasledujúce funkčné fázy- papier prechádza medzi vysielačom a prijímačom svetla,pričom riadne smeruje ku každému 2 nich, pričom pracovná frekvencia týchto prvkov zodpovedá takmer frekvencii infraćerveneho svetla, to znamená, že má vlnovú dĺžku od- nerovnorodosť papiera spôsobuje moduláciu dopadajúceho svetelného lúča, pričom zmeny modulácie sú prevádzané na zmeny napätia, ktoré po...

Bezpečnostné prvky s vysokým stupňom ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2726

Dátum: 12.03.2001

Autor: Arvay Herman

MPK: G06K 19/16, G03H 5/00, G07D 7/00...

Značky: prvky, bezpečnostné, ochrany, stupňom, vysokým

Text:

...1350 až 1450 čiar.- 3 - Ochranné prvky s vizuálnym efektom môžu pozostávatkinetického efektu,farebného kinetického efektu, efektu všesmerovej viditeľnosti, klopných efektov, žiarivého mikrotextu, dvojdimenziálného alebo dvojdimenziálného/trojdimenziálneho grafického motívu alebo trojdímenziálneho grafického motívu.Ďalej bolo zistené, že inšpekčné ochranné prvky môžu byť tvorené mikrotextom a mikrografikou neviditeľnou voľným okom alebo...

Zakladačová pokladňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1935

Dátum: 09.09.1998

Autor: Sobotka František

MPK: G07D 13/00, G07D 3/04

Značky: pokladňa, zakladačová

Text:

...lamiel určuje najdlhšia bankovka plus tolerancia.Zvisle zakladanie mincí s využitím gravitácie a ťažiska mince V polohe zvislej má riešenie, ktorého podstata spočíva V tom, že V opláštení sú pod sypným uhlom rozmiestnene žľaby, ktorých dno má úpravu zhodnú s polomerom skladovanej mince,ďalej sa polomer obojstranne mení na dotyčnice, V spodnej časti žľabu je zvislá zarážka, čím sa mince vložené do homej časti žľabu samočinne radia do zvislej...

Prístroj na výdaj mincí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1781

Dátum: 04.03.1998

Autor: Buzin Shmuel

MPK: G07D 1/08

Značky: mincí, prístroj, výdaj

Text:

...g a dolným krytom Q je umiestnená Vysúvateľná zásuvka g. V nej je otvor identický veľkosťou s priemerom zásobníka minci l. V základnej polohe sa tieto otvory navzájom prekrývajú, čím je umožnené prepadávanie mincí priamo zo zásobníka do Vysúvateľnej zásuvky §. Dolný kryt §je prichytený o základňu g pomocou bočných pozdlžnych hrán 2, ktoré súčasne tvoria koľaje pre zaistenie horizontálneho pohybu posúvateľnej zásuvky g.Vedľa bokov zásobníka 1...

Časovo blokovaná schránka na ochranu zásob bankoviek v trezore

Načítavanie...

Číslo patentu: 279508

Dátum: 08.02.1995

Autor: Klein Fritz

MPK: G07D 1/00, E05G 7/00

Značky: schránka, trezore, časovo, bankoviek, ochranu, blokovaná, zásob

Zhrnutie / Anotácia:

Časovo blokovaná schránka na ochranu zásob bankoviek pozostáva z posuvnej a blokovateľnej zásuvky (2) umiestnenej v kryte (1). Zásuvka (2) je v smere (S) posuvu rozdelená na najmenej dve priehradky (2.1, 2.2,.... 2.n) s priradenými hĺbkami (an) a je vybavená časovo riadeným odblokovacím a vysúvacím zariadením, pri ktorého spustení je zásuvka (2) vysúvaná z krytu (1) vo vopred určenom nastaviteľnom časovom poradí, postupne vždy o jednu hĺbku...

Zariadenie na preverovanie pravosti bankoviek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 736

Dátum: 08.02.1995

Autori: Přikryl Lubomír, Pech Jaromír, Dolek Jiří, Mundl Jiří

MPK: G06K 9/82, G07D 7/00

Značky: preverovanie, bankoviek, pravosti, zariadenie

Text:

...monitora, čím automaticky po priložení akejkoľvek bankovky pred otvor pre snímanie detailu, dôjde k prepnutiu vstupu monitora na výstup kamery pre snímanie detailu. Na zvý raznenie kresby detailu na monitore sa javí ako účelně pred staviť pred zdroj smerového žiarenia kolimátor.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie sa lepšie pochopí pomocou výkresu, na ktorom obr.1 schematicky znázorňuje základné vyhotovenie zariadenia na...

Zariadenie na triedenie bankoviek a iných listov z papiera, umelej hmoty, kovu alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: 278841

Dátum: 15.04.1992

Autor: Litschel Dietmar

MPK: G09B 21/00, G07D 7/00

Značky: umelej, listov, hmoty, zariadenie, podobně, iných, triedenie, bankoviek, papiera

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na triedenie bankoviek a iných listov z papiera, plastu, kovu alebo podobne s najmenej dvoma navzájom rovnobežnými hranami, s dorazom na jednu z obidvoch hrán triedeného listu a s indikačnými a meracími mechanizmami na zisťovanie vzdialenosti k druhej protiľahlej rovnobežnej hrane. Aby sa umožnilo spoľahlivé triedenie, pozostáva zariadenie z najmenej jedného listového telesa (1), ktoré má na doraz rovnobežnú ohybovú hranu (4), okolo...

Zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třídění bankovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253871

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čáp Tomáš, Žabka Lumír

MPK: G06K 8/18, G06K 9/68, G07D 7/00...

Značky: bankovek, počítání, automatizované, zapojení, identifikaci, třídění

Text:

...zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třĺdění bankovek podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení s označením bitů na výstupu z dekődérů písmeny D až A a D až A. Na obr. 2, 3 a 4 je nakreslen princip funkce bodového napěčového komparátoru pro jednu polovinu zapojení identifiksčního zařízení, a to na obr. 2 pro úroveň zacloněného čidla, na obr. 3 pro úroveň odoloněného...

Zariadenie pre nastavenie šírky vodiacej drážky pre manipuláciu s mincami

Načítavanie...

Číslo patentu: 240176

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šerman Jakov Ichelevie, Šalaj Alexadd Nikolajevie, Meleško Nikolaj Nikolajevie

MPK: G07F 3/04, G07D 3/02

Značky: zariadenie, manipuláciu, drážky, nastavenie, šířky, mincami, vodiacej

Text:

...240 176automatickě,alebo automatick 6.Výhodou tohto spôsobu nastavenia šírky vodiacej drážky oproti známym súčasným spôsobom je v tom,že nie je potrebná kalibračná vložka ani použitie manipulovaných mincí,čím sa dosiahne vyššia operatívnosť pri práci a zlepšenie pracovných podmienok obsluhý.Jednaz podstatných výhod uvedeného riešenia je možnosť jednoduchého prechodu na meny iných štátov,prípadne na usporiadanie pre prácu s viacerými...