G06Q 40/00

Systém na zlosovanie účteniek za tovar a/alebo služby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7254

Dátum: 03.09.2015

Autor: Svoboda Petr

MPK: G06Q 30/00, G06Q 40/00

Značky: tovar, zlosovanie, účteniek, systém, služby

Text:

...server l pre náhodný Výber charakteristických dát účteniek g zahŕňa generátor Z náhodných čísel IČO, generátor § náhodných čísel dátumu vydania účtenky g a generátor 2 náhodných čísel poradového čísla účtenky g.Server l pre náhodný výber charakteristických dát účteniek g je neznázornenými routerrni HP A 6602prepojený s kontrolným serverom m, ktorým je V opisovanom príklade uskutočnenia server HP s prostredím MS SQL miestne príslušného...

Elektronický systém na poskytovanie pôžičiek stávkujúcim klientom prostredníctvom internetu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6930

Dátum: 03.10.2014

Autori: Šebo Vladimír, Osvaldová Veronika

MPK: G06Q 50/34, G06Q 40/00

Značky: klientom, prostredníctvom, elektronický, pôžičiek, systém, internetu, poskytovanie, stávkujúcim

Text:

...s platobnými systémami mobilných operátorov napr. s cieľom možného zúčtovania pôžičky.Ďalej systém poskytovateľa finančných služieb obsahuje webový server, ktorý sa stará o komunikáciu s intemetovým prehliadačom klienta.Komunikačná linka medzi core aplikáciou systému poskytovateľa finančných služieb a segment modu 10lom mobilného operátora slúži na overenie zákazníckeho segmentu mobilného klienta (postpaid). Komunikačná linka medzi core...

Elektronický systém na poskytovanie pôžičiek stávkujúcim klientom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6929

Dátum: 03.10.2014

Autori: Šebo Vladimír, Osvaldová Veronika

MPK: G06Q 40/00, G06Q 50/34

Značky: pôžičiek, stávkujúcim, systém, poskytovanie, klientom, elektronický

Text:

...so systémami stávkových kancelárií, napr. na dobitie kreditu, zúčtovanie pôžičky a pod.,- komunikáciu s SMS centrami mobilných operátorov,- komunikáciu s platobnými systémami mobilných operátorov, napr. s cieľom možného zúčtovania pôžičky.Komunikačná linka medzi core aplikáciou systému poskytovateľa finančných služieb a segment modulom mobilného operátora slúži na overenie zákazníckeho segmentu mobilného klienta (postpaid). Komunikačná...

Systém centralizácie evidencie a správy daňovej agendy a spôsob centralizácie evidencie a správy daňovej agendy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6619

Dátum: 02.12.2013

Autor: Wagner Boris

MPK: G06Q 40/00

Značky: spôsob, agendy, daňovej, správy, systém, centralizácie, evidencie

Text:

...Lacnejšie obstaranie služby spracovania daní- Nehrozí sankcia za nesprávne vyplnenie DP- Zjednodušenie úkonov pre daňovníka z pohľadu daňového úradu (DÚ)- Online - realtime kontrolovateľnosť priznávania príjmov daňovými subjektmí- Okamžité spárovanie dokladov medzi rôznymi daňovými subjektmí- Možnosť priamych častejších fyzických kontrol DS- Možnosť efektívne odhaľovať daňové podvody (DPH)- Efektívne sa odstráni problém s nízkou...

Systém na automatizovanú kontrolu dát dokumentov, autenticity dokumentov a ich elektronickú archiváciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6098

Dátum: 03.04.2012

Autori: Petruš Miroslav, Kinik Slavomír, Kundrát Milan

MPK: G07G 1/12, G06Q 40/00, G06Q 30/00...

Značky: elektronickú, dokumentov, autenticity, systém, archiváciu, automatizovanú, kontrolu

Text:

...odošle prostredníctvom zariadenia na vytvorenie dokumentu komunikačným kanálom medzi ním a aplikačným serverom a verifikačný kód priamo komunikačným kanálom medzi kontrolérom a aplikačným serverom. Aplikačný server skontroluje úplnosť a formu prijatých dát dokumentu podľa zadefinovanej štruktúry.Subjekt záväzkových vzťahov odovzdá kooperujúcemu subjektu záväzkových vzťahov dokument a jeho verifikačný kód. Zariadenie na vytvorenie...

Systém dynamického vyhodnocovania poistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5988

Dátum: 04.01.2012

Autori: Novotný Ondřej, Boldiš Miroslav

MPK: G06Q 40/00, G06Q 10/00

Značky: systém, dynamického, vyhodnocovania, poistenia

Text:

...fyzické a/alebo virtuálne vstupy jednotlivých funkčných blokov znázomených na priložených obrázkoch.Vstupné parametre C 1 až cn sú voliteľné použiteľné parametre, ich hodnoty sú po dobu časovej platnosti poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou meniteľné a ich vzájomnou reláciou upravujú výstupné koeficienty kej až kc, ktoré nadobúdajú hodnôt v intervaloch celých a/alebo prirodzených čísel. Parametre cl až en môžu byť súčasne...

Spôsob prevádzky systému elektronického darcovstva a systémové zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5934

Dátum: 05.12.2011

Autori: Ondriš Juraj, Strečanský Boris

MPK: G06Q 40/00, G06Q 50/00

Značky: spôsob, darcovstva, zapojenie, systému, prevádzky, systémové, elektronického

Text:

...sieť g riešená internetorrt V tomto príklade uskutočnenia je portál i elektronického bankovníctva riešený ako nezávislý portál.V altematívnom uskutočnení je možné, aby portál 5 elektronického bankovníctva bol súčasťou hardvérových prostriedkov portálu l prevádzkovateľa.V ďalšom alternatívnom uskutočnení je výhodné, ak medzi aplikačným serverom à a databázovým serverom g a/alebo pred aplikačným serverom i je zaradený blok 2 technologickej...

Systém na vystavovanie, správu a sprístupňovanie elektronických zjednodušených daňových dokladov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5542

Dátum: 07.10.2010

Autor: Endrys Bretislav

MPK: G06Q 40/00, G06Q 30/00

Značky: správu, dokladov, sprístupňovanie, daňových, systém, elektronických, vystavovanie, zjednodušených

Text:

...ktorý sprostredkováva prístup a autentizáciu k centrálnemu úložisku 1 zjednodušených daňových dokladov ako pre obchodníka tak aj pre zákazníka, pričom obchodník sa k centrálnemu úložisku hlási predaním svoj ej plnej identity, t. j. ako identifikačných tak aj autentizačných dát obchodníka, naproti tomu zákazník sa k centrálnemu úložisku 1 hlási len na úrovni anonyrrmého identifikátora 8. Server 2 je ďalej spojený elektronickou dátovou sieťou...

Zapojenie on-line systémového zariadenia na likvidáciu poistných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287068

Dátum: 16.10.2009

Autor: Repčák Ján

MPK: G06Q 40/00

Značky: on-line, zariadenia, událostí, likvidáciu, zapojenie, poistných, systémového

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z centrálnych komunikačných, výpočtových a riadiacich hardvérových prostriedkov (1) so vstupným kanálom (2) prepojených so sústavou mobilných externých hardvérových prostriedkov (3) navzájom prepojených mobilnou komunikačnou sieťou (4). Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky (1) pozostávajú z hardvérových prostriedkov (5) servera prepojeného: s prostriedkami (6) sieťového operačného systému, s hardvérovými...

Automatizovaný systém párovania ponuky a dopytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5073

Dátum: 05.02.2009

Autori: Hušťáková Dana, Pavlisko Peter, Kapinos Martin, Pavliš Ján, Pavlišová Alena

MPK: G06Q 40/00

Značky: párovania, ponuky, dopytu, systém, automatizovaný

Text:

...blokov 11,ktorí vyplatia jeden peňažný záujemcovský blok 21. Úrokovoprienikový blok 21 je prepojený s minimálnoparametrovým blokom 22, ktorý spáruje štvrtý peňažný poskytovateľský blok 11 s jedným peňažným záujemcovským blokom 31 na báze prednastaveného parametra, ako minimálny počet peňažných poskytovateľovských blokov 11, ktorí vyplatia jeden peňažný záujemcovský blok 21.Úrokovoprienikový blok 21 je prepojený s minimálnoparametrovým...

Zapojenie elektronického on-line systému trhu s pôžičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4730

Dátum: 03.05.2007

Autori: Pavliš Ján, Pavlišová Alena

MPK: G06Q 40/00

Značky: zapojenie, systému, on-line, pôžičkami, elektronického

Text:

...zmluvného vzťahu. Príjemcovský modul 3 je ďalej on-line prepojený prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 na zabezpečovací modul 5, na uskutočnenie poistenia pôžičky, resp. zmluvného vzťahu. Príjemcovský modul 3 je ďalej on-line prepojený prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 na bankový modul 4, na uskutočnenie prevzatia finančnej pôžičky. Sprostredkovateľský modul l je prostredníctvom verejnej počítačovej siete 8 on-line...

Modulárne systémové zapojenie pre mobilných užívateľov finančných a bakovníckych služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4622

Dátum: 03.11.2006

Autor: Šeršeň Michal

MPK: G06Q 40/00, H04L 12/00

Značky: systémové, zapojenie, mobilných, bakovníckych, užívateľov, služieb, finančných, modulárne

Text:

...vlastnostiach ako je veľkosť a rozlíšenie displeja, typ inštalovaného prehrávača médií a pod. Moduláme systémové zapojenie umožňuje streamovanie dát v reálnom čase. Jeho architektúra je postavená na otvorenom štandarde, protokole RTP/RTSP, ktorý je mnohonásobne efektivnejší ako HTTP v časovo kritíckom streamovaní paralelných dátových tokov. Dátový server dokáže naraz obslúžiť niekoľkonásobne viac užívateľov, než cez HTTP. Technológia...

Modulárne systémové zapojenie pre mobilných užívateľov služieb poisťovní.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4618

Dátum: 03.11.2006

Autor: Šeršeň Michal

MPK: G06Q 40/00, H04L 12/00

Značky: poisťovní, mobilných, služieb, modulárne, zapojenie, systémové, užívateľov

Text:

...pretože je ho možné prekonñgurovať,keďže na trhu je množstvo rôznych mobilných telefónov,ktoré sa líšia aj v podstatných vlastnostiach ako je veľkosť a rozlíšenie displeja, typ inštalovaného prehrávača médií a pod. Moduláme systémové zapojenie umožňuje streamovanie dát v reálnom čase. Jeho architektúra je postavená na otvorenom štandarde, protokole RTP/RTSP, ktorý je mnohonásobne efektívnejší ako HTTP V časovo kritickom streamovaní...

Zapojenie internetového systému sprostredkovania finančných pôžičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4584

Dátum: 05.10.2006

Autori: Pavliš Ján, Pavlišová Alena

MPK: G07F 19/00, G06Q 40/00

Značky: pôžičiek, internetového, sprostredkovania, zapojenie, finančných, systému

Text:

...taktiež platobnými systémami,včítane bank a generátor preverovacích záznamov pre vytvorenie preverovacieho záznamu o príslušnej elektronickej/digitálnej transakcií, pričom preverovací záznam je dostupný všetkým účastníkom elektronickej/digitálnej transakcie a systém ďalej zahrňuje množstvo rozbočovačov,spojených privátnou sieťou a spojených s predávajúcim,klientom a platobným systémom, pričom tieto rozbočovače majú prostriedky pre samostatnú...