G06Q 10/00

Nosič dokumentov, najmä právnych dokumentov, spôsob nakladania s nosičom dokumentov a súbor prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7547

Dátum: 05.09.2016

Autori: Kvasnica Roman, Hubinák Emil

MPK: B42D 15/00, B42D 25/00, G06Q 10/00...

Značky: nosič, súbor, prvkov, dokumentov, právnych, nosičom, spôsob, najmä, nakladania

Text:

...prvku, na koncoch je šnúrka zviazaná do slučky. Pred uzlom je šnúrka prišitá kovovou sponou k listine a tiež je vedľa spony šnúrka prelepená prvým lepiacim pásikom. Spona aj prvý lepiaci pásik sú prekryté väčším druhým lepiacim pásikom, ktorý je prehnutý a prelepený cez okraj listu na jeho druhú stranu.Použitie prvého a druhého lepiaceho pásika poskytuje možnosť vhodne vybrať materiál pásikov. Ako druhý lepiaci pásik môže byť použitá...

Systém dynamického vyhodnocovania poistenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5988

Dátum: 04.01.2012

Autori: Novotný Ondřej, Boldiš Miroslav

MPK: G06Q 40/00, G06Q 10/00

Značky: dynamického, systém, vyhodnocovania, poistenia

Text:

...fyzické a/alebo virtuálne vstupy jednotlivých funkčných blokov znázomených na priložených obrázkoch.Vstupné parametre C 1 až cn sú voliteľné použiteľné parametre, ich hodnoty sú po dobu časovej platnosti poistnej zmluvy medzi klientom a poisťovňou meniteľné a ich vzájomnou reláciou upravujú výstupné koeficienty kej až kc, ktoré nadobúdajú hodnôt v intervaloch celých a/alebo prirodzených čísel. Parametre cl až en môžu byť súčasne...

Systémové zapojenie na prevádzku E-učebníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5698

Dátum: 04.03.2011

Autor: Novák Radek

MPK: G06F 15/00, G06Q 10/00, G06F 17/00...

Značky: zapojenie, e-učebníc, prevádzku, systémové

Text:

...inštalácie OS Linux, Android alebo s možnosťou kompatibility PC a MAC. Zariadenie E-učebnica bude obsahovať softvérové vybavenie, ktoré bude komunikovať prostredníctvom bezdrôtového prenosu WiFi alebo mobilných sietí GPRS/HSPDA s technologickým blokom určeným na publikáciu elektronických učebníc a správu systému.Za hlavnú výhodou zariadenia E-učebnica považujeme plnohodnotné zobrazovanie učebných textov v časti e-Reader a doplňujúcich...

Systém určený na získavanie a prenos štatistických údajov o výkone žiakov a študentov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5684

Dátum: 04.03.2011

Autor: Yudichev Alexander Evgenievich

MPK: G06Q 50/00, G06Q 10/00

Značky: systém, výkone, získavanie, prenos, údajov, určený, študentov, statistických, žiakov

Text:

...adaptérový identifikátor, nazývaný skrátené číslo, ktorý obdrží signál od koncových mobilných telefónov užívateľov systému. Na centrálny server je pritom pripojený aspoň jeden dodatočný počítač.Takéto zariadenie umožní nielen zhromažďovať a zaznamenávať informácie o stave vzdelávania v automatickom moduse, ale aj intenzívnejšie zapojiť rodičov a poručníkov do procesu učenia, čo vplýva priamo na zlepšenie procesu vzdelávania jedná sa o funkciu,...

Spôsob priradenia osoby k certifikátu elektronického podpisu, zapojenie na podpisovanie a certifikát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5532

Dátum: 07.10.2010

Autor: Ohrablo Michal

MPK: G06Q 10/00, H04L 9/32, H04L 9/00...

Značky: certifikátu, podpisu, podpisovanie, spôsob, elektronického, osoby, zapojenie, priradenia, certifikát

Text:

...Certifikačná autorita sprístupní tento súbor priraďovacích dát držiteľovi certifikátu. Držiteľ môže následne poskytnúť tento podpísaný a prípadne kryptovaný súbor priraďovacích dát príjemcoví dokumentov, ktoré bude podpisovať svojím elektronickým podpisom. Držiteľ pri poskytnutí tohto súboru priraďovacích dát príjemcoví zároveň spravidla dáva súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na strane prijímateľa. Týmto usporiadaním sa docieli, že...

Zapojenie systému virtuálnej knižnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5496

Dátum: 09.08.2010

Autor: Rybár Slavomír

MPK: G06F 3/06, G06Q 10/00, G06F 17/30...

Značky: zapojenie, systému, virtuálnej, knižnice

Text:

...ktorá je ovládaná riadiacim soñwarom z počítača vyučujúceho a cez prepojovaciu jednotku sú prepojené jednotlivé žíacke alebo študentské pracoviská vybavené slúchadlami s mikrofónom, pričom pracovisko vyučujúceho je taktiež vybavené slúchadlom s mikrofónom, kde vyučujúci zvolí na svojom počítači pomocou riadiaceho software funkciu, ktorá pomocou prepojovacej jednotky je prenesená na jednotlivé pracoviská žiakov alebo študentov a Vyučujúci má...

Spôsob a zariadenie pre určenie polohy vyrábaného dielu umiestneného na dopravnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6781

Dátum: 20.06.2008

Autori: Rösel Wolfgang, Leikauf Friedrich-ernst, Wirsing Joachim, Spangler Raimund, Albert Christian

MPK: G06K 19/077, G06Q 10/00

Značky: zariadenie, vyrábaného, polohy, zariadení, určenie, dopravnom, dielů, spôsob, umiestneného

Text:

...úspech pokusu o načítanie závisí na odstupe snímaeej jednotky, prijímajúcej odpovedajúci signál, odpamäťovej jednotky, ktorá má byť snímaná, b)o každej snímacej jednotke pre každú z pamäťových jednotiek sa priradí počet úspešných pokusov o snímanie ao prostredníctvom výpočtovej jednotky sa pomocou rozloženia četnosti počtu úspešných pokusov o snímanie jednej pamäťovej jednotky snímacími jednotkami usúdi na polohu vyrábaného dielunesúceho túto...

Cielený elektronický oznamovací a distribučný systém informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4851

Dátum: 02.11.2007

Autori: Šutovský Ivan, Mác Martin

MPK: G06Q 10/00

Značky: distribučný, informácií, oznamovací, elektronický, systém, cielený

Text:

...sú viacnásobné, na jednotky 6 zadávateľa, ktoré sú viacnásobné a ďalej úložisko 8 údajov je prepojené s marketingovýmí jednotkami 5, ktoré sú víacnásobné, s jednotkami 6 zadávateľa a s modulom l zákazníka.Obr. 6 Zobrazuje základnú blokovú schému príkladu primámeho logického prepojenia jednotlivých blokov/jednotiek so zapojenim komunikačného kanálu 7 cez jednotku 4 poskytovateľa pomocou komunikačného kanálu 7 s použitím zabezpečovacieho...

Systémy alebo spôsob poskytnutia raznice so značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14866

Dátum: 28.08.2007

Autor: Levene Gary

MPK: B26D 7/27, B26F 1/40, B26D 5/00...

Značky: raznice, poskytnutia, systémy, spôsob, značkou

Text:

...údaje raziaceho nástroja.0004 Nasledujúce zhrnutie si kladie za cieľ uviesť čitateľado tejto publikácie a jeho účelom nie je definovať nejakývynález alebo vymedziť nejaký nárok. Vynález môže tkvieť V spojení nejakého jedného alebo viacerých krokov procesu alebo prvkov zariadení zvolených zo súboru všetkých prvkov zariadení alebo krokov procesu popísaných v tejto publikácii.0005 Spoločnosť, ktorá vyrezáva kožené diely na nwntáž do...

Zapojenie systému na automatizovaný prenos údajov dát medzi zdravotníckymi zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4781

Dátum: 06.07.2007

Autor: Čarnogurský Peter

MPK: G06Q 10/00

Značky: automatizovaný, údajov, medzi, systému, prenos, zapojenie, zariadeniami, zdravotníckymi

Text:

...faktora pri manuálnom prepise údajov/dát.Ďalšou výhodou je, že technické riešenie umožňuje následnú automatizáciu viacerých činností zdravotníckych zariadení.Skutočnosť, že zatiaľ nie každý lekár disponuje potrebným technickým zázemím vo forme počítača, lekárskeho soñvérovej aplikácie a atramentovej alebo laserovej tlačiame sa javí ako dočasná nevýhoda technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...

Systém automatizovaného elektronického spracovania a evidencie údajov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4667

Dátum: 04.01.2007

Autori: Mác Martin, Šutovský Ivan, Boldiš Miroslav

MPK: G06Q 10/00

Značky: automatizovaného, údajov, elektronického, systém, spracovania, evidencie

Text:

...Univerzálne centrum 15 disponuje údajmi pochádzajúcimi z vlastných zdrojov a vie prijímať a poskytovať tieto údaje pre ďalšie spracovanie. Logické/fyzické prepojenie s on-line systémom 1 a/alebo off-line systémom 2 je zapojené cez centrálnu komunikačnú jednotku 8. Univerzálne centrum 15 vstupuje do procesu komunikácie s offline systémom 2, s on-line systémom 1, s ďalším univerzálnym centrom 15 na aplikačnej úrovni. Navrhovaná...

Spôsob a systém na získanie objektových dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11163

Dátum: 11.10.2006

Autor: Van Ingen Jeroen

MPK: G06Q 10/00

Značky: objektových, systém, získanie, spôsob

Text:

...distribučnej siete, nie sú všeobecne pripravení sprístupniť citlivé objektové dáta v jedinej, trvalo prístupnej databáze. V niektorých prípadoch potom existuje riziko, že rôzni účastníci budú môcť navzájom čítať svoje dáta.0008 Sú známe komunikačné systémy, v ktorých sa dá transpondérový tag na rádiofrekvenčnú identifikáciu (RFID) čítať za použitia snímača, kde je snímač pripojenýk webovému serveru, alebo zdrojovému serveru prostredníctvom...

Spôsob a zariadenie na manipuláciu so súbormi dát prostredníctvom mobilných koncových prístrojov, ako aj zodpovedajúci počítačový program a zodpovedajúce počítačom snímateľné pamäťové médium

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12660

Dátum: 30.08.2006

Autor: Mickeleit Carsten

MPK: G06Q 10/00

Značky: zariadenie, zodpovedajúce, prístrojov, koncových, mobilných, manipuláciu, program, prostredníctvom, médium, pamäťové, počítačom, spôsob, súbormi, snímatelné, zodpovedajúci, počítačový

Text:

...na prvom zariadení na spracovanie dát, odlišného od mobilného prvého koncového prístroja, je vytvorený súbor, zodpovedajúci pôvodnému súboru, pričom zodpovedajúci súbor zahŕňa aspoň údaje o mieste uloženia pôvodného súboru, pôvodný súbor je nahradený zodpovedajúcim súborom a zodpovedajúci súbor je namiesto pôvodného súboru prenášaný ako príloha e-mailu alebo ako príloha správy k mobilnému koncovému prístroju, pričom ďalej je na mobilnom...

Digitálny oznamovací systém, najmä na predstavovanie obchodných informácií klientom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4350

Dátum: 05.01.2006

Autor: Vašíček Radek

MPK: G09F 19/12, G06Q 10/00

Značky: oznamovací, predstavovanie, najmä, klientom, systém, obchodných, digitálny, informácií

Text:

...výpočtové prostriedky zníženia priority na zníženie priority za každé vystavenie a na vyrovnanie prerušenia dostupnosti jednotlivého spotu alebo bloku informácii pre diváka v priebehu určitého času. Nevýhodou opísaných riešení je ich značná zložitosť, finančná náročnosť na samotné vybavenie a následnú inštaláciu, pričom vo svojich dôsledkoch, očakávanou sledovanosťou na označených miestach, navštevovanou širokou verejnosťou,napríklad v metre,...

Spôsob personalizovaného dávkovania liekových kombinovaných produktov s premenlivou dávkou na individualizáciu terapie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14175

Dátum: 18.11.2005

Autori: Glinecke Robert, Finkelmeier Steven, Martini Luigi, Kirsh Richard

MPK: A23L 1/29, A61K 9/20, A61K 45/06...

Značky: dávkovania, personalizovaného, premenlivou, kombinovaných, produktov, terapie, liekových, dávkou, individualizáciu, spôsob

Text:

...mg/ 1000 mg).Spoločnosť Lilly uvádza na trh prípravok Symbyax® na liečenie psychiatrickýchochorení, čo je kombinácia fixných dávok olanzapinu a fluoxetín HCl. Jedná sa o prvúfarmakologickú liečbu bipolárnej depresie. Je dostupná ako tablety s ñxnými dávkami olanzapín/fluoxetín HCl 6 mg/25 mg, 6 mg/SO mg, 12 mg/25 mg a 12 mg/SO mg.Ďalšou plodnou oblasťou pre výskum prínosu viac účinných látok v jednej pilulke predstavujú binárne kombinácie...

Systém na spracovanie dát a spôsob spracovania informácií o transakciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7387

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06Q 10/00

Značky: transakciách, systém, informácií, spôsob, spracovanie, spracovania

Text:

...resp. modulu0016 Zvlášť výhodná forma uskutočnenia systému na spracovanie dát, modulu spracovania transakcií a spôsobu sa vyznačuje tým, že moduly spracovania transakcií obsahujú virtuálne dátové zásobníky, ktoré zodpovedajú vždy jednej oblasti pamäte Shared Memory.0017 Vo zvlášť výhodnej forme uskutočnenia vynálezu vykazuje modul spracovania transakcií popri jednom alebo viacerých komponentoch na zaznamenanie a/alebo spracovanie dát dátový...

Spôsob a systém na skenovanie elektronických dokumentov obsahujúcich odkazy na externé objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4293

Dátum: 11.08.2003

Autor: Shipp Alexander

MPK: G06F 17/30, G06Q 10/00

Značky: obsahujúcich, systém, odkazy, objekty, spôsob, externé, dokumentov, elektronických, skenovanie

Text:

...analyzátorom odkazov, a určenia, či je obsah objektov prijateľný nazáklade preddeñnovaných pravidiel alebo nie je, vyznačujúci sa tým, že pokial hypertextový odkaz vedie na objekt mimo dokumentu aje analyzátorom obsahu vyhodnotený ako prijateľný, sú prostriedky b) spôsobilé na to, aby stiahli externý objektdo neho začlenia alebo k nemu pripoja stiahnutú kópiu objektu,ďalej nahradia hypertextový odkaz na externý objekt odkazom v kópií,...