G06M

Počítadlá dávok pre inhalátory a inhalátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18339

Dátum: 18.05.2011

Autori: Kaar Simon, Uschold Robert Charles, Karg Jeffrey, Hazenberg Jan Geert, Clancy Paul, Buck Dan, Fenlon Derek, Walsh Declan

MPK: G06M 1/24, A61M 15/00

Značky: dávok, počitadla, inhalátory

Text:

...značnej miery riadená akciou užívateľa. Preto je dĺžkapohybu veľmi variabilná a bolo zistené, že je extrémne ťažké navrhnúť vysoko spoľahlivé počítadlo dávok pre tieto aplikácie. Počítadlo dávok nesmie započítať dávku, ked nebol zásobník aktivovaný, pretože by mohlo nesprávne indikovať užívateľovi, že dávka bola aplikovaná, a ak by sa to stalo opakovane,užívateľ by vyhodil zásobník alebo celé zariadenie skôr, než by bol skutočne čas...

Inhalátor s viacnásobnou dávkou prášku na podávanie práškového lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 286466

Dátum: 08.10.2008

Autori: Murphy Martin, Seppälä Kari, Munukka Jarkko, Haikarainen Jussi, Muttonen Esa, Young Matthew, Stares Elizabeth

MPK: G06M 1/00, A61M 15/00

Značky: inhalátor, dávkou, podávanie, prášků, viacnásobnou, práškového, lieku

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalátor na podávanie práškového lieku obsahujúci telo (3) inhalátora vymedzujúce nádobu (8) s liekom na uchovanie viacnásobnej dávky lieku, vzduchový kanál (13), ktorým prechádza vzduch načerpaný cez náustok (4), odmerný bubon (2) otáčateľný okolo svojej osi otáčania majúci na obvode jednu alebo viac dávkovacích priehlbní (10) na prijatie odmeranej dávky lieku z nádoby (8) s liekom v jednej polohe a jej odovzdanie do vzduchového kanála (13) v...

Odmerný dávkovací inhalátor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15740

Dátum: 01.04.2008

Autor: Fenlon Derek

MPK: G06M 1/08, G06M 1/04

Značky: odměrný, inhalátor, dávkovací

Text:

...dávok umožñovalo snímanie s presnosťou jednej dávky, mohlo by sa to využiť na sledovanie správnosti dávkovania pod lekárskym dohľadom alebo pod dohľadom rodičov a učiteľov, ktorí sú zodpovední za správne dávkovanie liečiva deťom. Okrem toho v mnohých krajinách existujú predpisy,ktoré určujú, aby odmerné dávkovacie inhalátory mali počítadlá dávok.0011 Spis WO 98/28033 zverejňuje počítadlo dávok vhodné pre vyššie opísané odmerné...

Rozprašovač

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13041

Dátum: 14.08.2006

Autori: Metzger Burkhard, Geser Johannes, Schmiedel Guido, Thoemmes Ralf, Golberg Christian, Schyra Michael, Kunze Hubert, Boeck Georg, Westmeier Birgit

MPK: A61M 15/00, G06M 3/02, B05B 11/00...

Značky: rozprašovač

Text:

...výtokovým členom, alebo naopak. Rohatka môže poháňať indikačný člen.Cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť rozprašovať, ktorý sa ľahko ovláda a má pri používaníVyššie uvedený cieľ sa dosiahne rozprašovačom podľa nároku l. Výhodne formy vynálezu súPočítacie zariadenie, alebo najmenej prvé počítadlo počítacieho zariadenia na počítanie počtu manipulácií rozprašovača, je usporiadané na časti puzdra rozprašovača, ktorú možno oddeliť,aby sa...

Rozprašovač obsahujúci počítadlo a uzáver ukončenia operácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15542

Dátum: 14.08.2006

Autori: Thoemmes Ralf, Westmeier Birgit, Metzger Burkhard, Geser Johannes

MPK: B05B 11/00, G06M 3/02, A61M 15/00...

Značky: rozprašovač, počítadlo, obsahujúci, ukončenia, operácie, uzáver

Text:

...zariadenie, alebo najmenej prvé počítadlo počítacieho zariadenia, na počítanie počtu uvedení rozprašovača do činnosti, je usporiadané na časti puzdra rozprašovača, ktorú možno oddeliť, aby sa vložila/alebo vymenila nádobka, pričom rozprašovač je zablokovaný voči ďalšiemu uvedeniu do činnosti a/alebo výhodne proti lvybraniu aktuálnej nádobky alebo vloženiu novej nádobky, ak sa dosiahol alebo prekročil určitý počet uvedení rozprašovača do...

Vynálezy kategórie «G06M» v ZSSR.

Merač spotreby kvapalných alebo plynných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 285179

Dátum: 30.06.2006

Autori: Hinzmann Martin, König Peter Wilhelm

MPK: G01F 15/06, G01D 4/00, G01F 15/00...

Značky: merač, spotřeby, médií, kvapalných, plynných

Zhrnutie / Anotácia:

Merač spotreby s číslicovým indikátorom (4) spotreby média prechádzajúceho meračom spotreby, ktorý obsahuje prevod (1), indikuje kumulovaný číselný stav celej doterajšej spotreby a umožňuje indikáciu kontrolného kódu. S prevodom (1) číslicového indikátora (4) spotreby je mechanicky spojené zariadenie (3) na indikáciu kontrolného kódu a prevodový pomer medzi prevodom (1) a zariadením (3) na indikáciu kontrolného kódu je voľne voliteľný.

Valčekové počítadlo pre počítače spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4970

Dátum: 31.01.2006

Autori: Becker Walter, Fesser Ralf

MPK: G06M 1/00, G01F 15/06

Značky: spotřeby, počítadlo, počítače, valčekové

Text:

...spínacieho člena prebieha v podstate kolmo na os valčekového počítadla. Spínací člen, ktorý je v zábere s kolikovým kolesom, má v podstate valcové blokovacie teleso, ktoré má na rovinnej čelnej ploche excentricky na svoju os otáčania umiestnený spínací ozub so spínacou plochou v podstate axiálnou a so spínacou drážkou bezprostredne za spínacím ozubom v smere otáčania na čelnej strane, pre spínací kolik kolíkoveho kolesa nachádzajúceho sa v...

Počítadlo inhalátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4568

Dátum: 23.06.2005

Autori: Treneman William, Bunce Martin, Hodson Darren

MPK: A61M 15/00, G06M 3/00

Značky: počítadlo, inhalátora

Text:

...0 96/16686 opisuje dávkovač aerosólu, pričom funkčný mechanizmus zariadenia označujúceho dávky je elektronický a pričom poháňajúci člen obsahuje mikrospínač, vložený do steny plášťa. Počet zostávajúcich dávok je znázornený absolútnou hodnotou pomocou elektrického displeja. Elektronické súbory tohto typu sú však pomeme drahé v porovnaní s ekvivalent nými mechanickými mechanizmami.0008 US 5 482 030 opisuje dávkovač aerosólu, ktorý má mechanický...

Číslicově ovládané zařízení pro ukládání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260237

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schmucker Antonín, Bajer Ondřej

MPK: G06M 7/02

Značky: číslicové, tyčového, zařízení, ovládané, ukládání, materiálů

Text:

...lg. Ve výchozí poloze otočných ramen 1 posuvu je umístěn snímač lg výchozí polohy otočných ramen 1 posuvu, jehož výstup je spojen s druhým vstupem Q obvodu lg ovládání posuvu ve vodorovné ose §a s prvním vstupem 3 čítače li. Druhý výstup 2 čítače lg je spojen s třetím vstupem g obvodu li ovládání posuvu ve vodorovné ose 3. Výstup Q obvodu l ovládání posuvu ve vodorovné ose 5 je spojen s řídícím vstupem spínače lg. Druhý vstup 3 čítače li je...

Zariadenie na vytvorenie databanky údajov o stave elektromechanických počítadiel impulzov v telefónnych ústredniach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 123

Dátum: 11.08.1993

Autor: Górný Jaromír

MPK: G06M 1/272, H04M 15/00

Značky: elektromechanických, telefónnych, databanky, údajov, ústredniach, vytvorenie, zariadenie, impulzov, štávě, počítadiel

Text:

...oproti olekhromechanlckým počitadlám. Kamera jepripojená na jednotku apracovąnia obrazu.e je schématlchy nakreslená ząriądenie na vytvorenie databanky údajov O utave elektromechanických poči tadiel impulzov v telefónnych úsLredniach.Ľaríadnnle na vyLvnrenlu dątahanky údajov o stave elektromeahanických poñítndlel imulmnv u ĽneIónnych ústredniach pozoHtůvm zo unímucej jednuLLy L a 2 jndnotky spracovania obrazu g. Snimaciu jednotka L je...

Zapojení čítače předmětů, zejména pro počítání pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262702

Dátum: 14.03.1989

Autori: Theiber Lubomír, Kubala Pavel, Hanák Antonín

MPK: G06M 1/10

Značky: zapojení, zejména, pečiva, čítače, předmětů, počítání

Text:

...na vstup selektoru g impulsů. Výstup tohoto selektoru je připojen k prvnímu vstupu hradlovacího členu Ž a na vstup generátoru 1 pomocného signálu, jehož výstup je přes spínač Q přiveden na druhý vstup hradlovacího členu 5. Výstup hradlovacího členu je připojen k prvnímu vstupu čítacího členu Q, jehož výstup je připojen k prvnímu vstupu zobrazovací jednotky 1. První a druhý výstup členu § ovládací logiky jsou připojeny k druhým vstupúm...

Vícekanálový měřič otáček, zejména ke zkoušení spalovacích vznětových, případně turbínových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261621

Dátum: 10.02.1989

Autori: Froleš Jan, Maule Petr, Slavík Václav

MPK: G06M 3/08

Značky: měřič, otáček, motorů, případně, vícekanálový, spalovacích, zkoušení, turbinových, zejména, vznětových

Text:

...resp. volba provozního režimu měření otáček, případně volba režimu autonomních testů, je ovladaná z ovládacího panelu 6 přes přizpůsobovací člen 8 a přes systémovou sběrnicí mikroprocesoru 3 programem. Program pro řízení mikroprocesoru 3 je uložen V pevně programovatelné paměti 4, údaje měřené a vyhodnocované jsou ukládány v proměnné juaměti 5. V čítacím členu 1 je vstu-pní elektrický signál jednotlivých snímačü polohy vybírán přes...

Zapojenie zobrazovacieho modulu pre pripojenie k osciloskopu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256589

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novák Václav

MPK: G06M 3/00

Značky: zobrazovacieho, osciloskopu, pripojenie, modulu, zapojenie

Text:

...prerušovací vstup 14 mikropočítača 1 sú pripojené na riadiace obvody 2, ktorých prvý rozvetvený výstup 20 je pripojený na obrazovú pamät 3. Druhý rozvetvený výstup 21 riadiacich obvodov 2 je pripojený na multiplexer 5 a ich synchronizačný výstup 22 je pripojený na číslicovo analógový prevodník 6, ktorého rozvetvený vstup B 1 je pripojený na mikropočítač 1. Multiplexer 5 je pripojený na vstup 91 ovládania jasu lúča osciloskopu El. Číslicov.o...

Zařízení k evidenci výkonu česacích strojů na chmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255595

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zbořil František Doc, Vent Lubomír

MPK: G06M 3/00, A01D 46/02

Značky: chmel, česacích, evidenci, strojů, výkonu, zařízení

Text:

...a/nebo ze čtvrtého počítadla 9 časových jednotek časo vého signálu zdroje 5 doby provozu, tj.celkové doby, kdyje česací stroj š zapnut.Evidence výkonu česacich strojů na chmel s výhodou prováděná zařízením podle vynálezu je tato signálni generátor g režimu každého česacího stroje Š vysilá na přisluěné druhé vedení gg informace o stavu česacího stroje §, tj. informace o tom, zda je zapnut, či vypnut a dále informace o každém průchodu...

Bezdotykový snímač elektricky vodivých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238589

Dátum: 01.12.1987

Autor: Zubkovský Jiří

MPK: G06M 7/00

Značky: snímač, bezdotykový, vodivých, předmětů, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro identifikaci předmětů v prostoru snímače bezdotykovou metodou. Podstatou řešení je takové zapojení oscilátoru a jeho zpětných vazeb, ve kterém se při přiblížení elektricky vodivého předmětu do prostoru snímače kmity oscilátoru zatlumí. Vyhodnocení se provádí v obvodech, které snímají obálku vysokofrekvenčních kmitů oscilátoru. Kmitočet průchodu předmětů v prostoru pod snímačem musí být řádově nižší než kmitočet...

Obvod statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251731

Dátum: 16.07.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01D 1/08, G01R 23/02, G01R 23/00...

Značky: četnosti, statistického, vyhodnocování, impulsů, obvod

Text:

...další impuls, přivedený kanálem g posouvá výstup Q registru l o jedničku, aniž jakkoliv ovlivňuje časový průběh laditelného monostabilního časového obvodu g.Když počet impulsů přivedených kanálem 5 dostoupí počtu, při kterém je výstup Qn spojen s prvním vstupem hradla 5,přivede se impuls na tento vstup hradla 3.- 3 - 251 731 Po uplynutí nastavené doby laditelný monostabilní časový obvod g vypne druhý vstup hradla 3 a zároveň vyšle impuls...

Zapojení ke snímání a sledování pohybu předmětů, zejména jejich počtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240224

Dátum: 15.06.1987

Autor: Reuner Wolfgang

MPK: G06M 7/02

Značky: zapojení, sledování, předmětů, počtu, jejich, zejména, pohybu, snímání

Text:

...seřízený v rozmezí kolem 3/4 vhodnpty signálu při nepřerušeném svazku 2 paprskü. Na výstup 62 úrovňového obvodu 6 pro predikci závady je připojen signalizační ob vod 7 predikce závady. Na výstup 51 špilj kového detektoru 5 jedale připojen vstup81 .úrovňového obvodu 8 hlášení závady s výstupem 82 a připojeným prvkein 83 pro nastavení úrovně hlášení závady v rozmezí asi 1/2 hodnoty signálu při nepřerušeném svazku 2. paprsků. Výstup 42 z...

Zapojení pro pořizování bodového obrazu z vektorově zadané kresby transformací v reálném čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 249063

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zelinka Ivan

MPK: G06M 11/02

Značky: vektorově, transformaci, kresby, reálném, zapojení, obrazů, čase, žádané, bodového, pořizování

Text:

...součinového obvodupřepínání a součinového obvodu nahrávání, jehož výstup je připojen jednak na nahrávací vstup registru znaku, jednak na nahrávací vstup paměti příjmu znaku, jejíž výstup je připojen na odpovídající vstup součinového obvodu nového znaku, jehož výstup je připojen na příslušný vstup součtového obvodu předání znaku a jeho výstup je pŕipojen na vstup řadiče příjmu znaku v bloku interpolace a druhý výstup tohoto řadiče je...

Počítač elektrických impulsů k periodickému vysílání elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232203

Dátum: 01.03.1987

Autor: Boštický Jaroslav

MPK: G06M 3/00

Značky: vysílání, počítač, periodickému, elektrických, signálu, elektrického, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Počítač elektrických impulsů k periodickému vysílání elektrického signálu je určen k opakovanému cyklickému počítání zvoleného množství jednotkových impulsů při řízení technických procesů. Počítač sestává z hromadně vyráběného krokového spínače pohánějícího mechanický kotoučový počítací přístroj s kotevním náhonem jako je např. telefonní počítací relé, u kterého alespoň jeden počítací kotouč je opatřen jednootáčkovým spínačem pro vytvoření...

Zařízení k průběžnému impulsnímu počítání pneumatik anebo jiných kruhových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248198

Dátum: 12.02.1987

Autor: Pallay Ján

MPK: G06M 7/04

Značky: zařízení, jiných, počítání, impulsnímu, pneumatik, předmětů, kruhových, průběžnému, anebo

Text:

...umístěný na ovládacím pultě.Zařízení k průběžnému impulsnímu počítání pneumatik nebo jiných kruhových předmětů v příkladném provedení sestává z kopírovacího kola l neseného přes otočný čep teleskopickou vidlicí g, která je regulovatelně vsuvně uložena v matrici 1 a jištěna šroubem 3. Matrice 3 je pevně spojena s deskou otočného segmentu §,.který je přes svůj náboj otočně uložen na svislém čepu lg stabilního segmentu ll.Otočný segment je přes...

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Král Jan, Kapolka Jozef, Hroch Jozef

MPK: G06M 7/02

Značky: koľajovej, pecných, elektromagnetického, riadenie, odčítanie, poľa, dopravy, přijímač, vozov

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Král Jan

MPK: G06M 7/02

Značky: počítanie, vozov, elektromagnetického, pecných, dopravy, riadenie, vysielač, poľa, koľajovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Zapojení pro nastavení čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 236750

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kučera Eduard, Baroch Karel

MPK: H03K 21/30, G06M 7/02

Značky: nastavení, čítače, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro nastavení čítače použitelné v číslicové technice. Zapojení řeší nastavení čítače pomocí oscilátoru řízeného potenciometrem tak, že při vychýlení potenciometru ze střední polohy dojde nejprve k jednotlivé inkrementaci nebo dekrementaci čítače a teprve potom se spustí generátor taktovacích pulsů s kmitočtem závislým na poloze potenciometru, přičemž podle polohy potenciometru je aktivní buď výstup pro čítání nahoru, nebo...

Mechanický generátor kódu pro binární počítadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229012

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šimáně Čestmír

MPK: G06M 1/16

Značky: mechanicky, binární, počitadla, generátor, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce oproti skokovým redukčním systémům používaných v počítadlech obrátek u měřičů množství. Podle vynálezu sestává mechanický generátor kódu pro binární počítadla z rotoru, kódovacích elementů a přestavovacího zařízení. Rotor nese u kódovacích elementů z nichž každý se nachází buď ve stavu 0 nebo 1 a posloupnost stavů 0 a 1, snímaná v libovolné buňce pod obzorem, tvoří cyklickou kódovací posloupnost délky...