G06K 9/20

Nástroj použiteľný na autentifikáciu dokumentov, spôsoby použitia tohoto nástroja a dokumenty vytvorené týmto spôsobom alebo týmito spôsobmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8495

Dátum: 19.12.2008

Autori: Bouvier Christian, Despagne Guillaume, Wary Jean-philippe, Norlain Marc

MPK: G06K 17/00, G06F 21/00, G06K 9/20...

Značky: spôsoby, autentifikáciu, dokumenty, nástroja, spôsobmi, nástroj, týmto, dokumentov, týmito, vytvořené, použitelný, spôsobom, tohoto, použitia

Text:

...použiteľný pre autentifikáciu dokumentu alebo nositela prenosného predmetu alebo pre získavanie informácií potrebných pre autentifikáciu zahŕňa aspoň prostriedky na čítanie prvku pre autentifikáciu uživateľa, ktorý je organizáciou oprávnený zahájiť a ukončiť reláciu vyslania certifikátu a záznam prečítaných údajov- optomagnetické čitacie prostriedky na čítanie optických alebo magnetických prúžkov dokumentov, ktoré umožňujú overovat identitu a...

Systém a spôsob spracovania tlačiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6175

Dátum: 14.03.2006

Autori: Meehan Richard Sean, Bozzi Steve, Metayer Frank, Collins Chris, Abraitis John

MPK: G07G 1/00, G06K 7/10, G06K 9/20...

Značky: systém, tlačiva, spracovania, spôsob

Text:

...určený obrazec, vytvorený emitovaným svetlom. Napríklad sa môžu použit kruh,trojuholník alebo dokonca jediná čiara. Tlačivo môže napríklad namiesto štyroch značiek § 02 obsahovať úzky pravouhlý rámček. Zariadenie na snímanie obrazov môže zahrnovat svetlá, ktoré emitujú svetlo vo forme jedinej čiary. Užívateľ môže umiestniť tlačivo tak, aby čiara emitovaného svetla dopadala do uvedeného úzkeho pravouhlého rámčeka tlačiva. Avšak použitie obrazca...

Spôsob tlače a/alebo vyrezávania obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11637

Dátum: 27.10.2004

Autori: Berghs Kris, Heintjens Stefan, Decloedt Bart, Defever Serge

MPK: G06K 9/20, B26D 5/34, B41J 3/44...

Značky: spôsob, obrazů, tlače, vyrezávania

Text:

...na jeden kompletný obraz, zahmujúci referenčný rámec, obraz a dva číarové kódy.0010 Obr. 3 predstavuje pohľad na kotúč papiera obsahujúci niekoľko obrazov, ktoré majú byť spracované podľa spôsobu podľa vynálezu.0011 Obr. 4 znázorňuje premietanie z teoretického vektorového priestoru do oblasti tlačenia.0012 Obr. 5 znázorňuje uskutočnenie, v ktorom je referenčný rámec ďalej rozdelený namnožinu segmentov. 0013 Obr. 6 znázorňuje kroky...

Spôsob a systém na zlepšenie merania čiarového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 399

Dátum: 03.05.2003

Autori: Bian Long Xiang, Sweeney Walter

MPK: G06K 7/10, G06K 9/20

Značky: kódu, systém, spôsob, zlepšenie, čiarového, merania

Text:

...ako funkcie uhla skenovacej dráhy a orientácie čiarového kódu na vyrovnanie dĺžok, meraných v obrazových bodoch, hoci majú rôzne skutočné dĺžky v dôsledku rozdielov v uhloch skenovacích dráh.Vo výhodnom uskutočnení vynález zahmuje prostriedky na určenie prvého skenovacieho uhla medzi orientáciou čiarového kódu a smerom skenovanía pozdĺž prvej skenovacej dráhy cez čiarový kód. Je vytvorený vopred určený merací štandard. Sú vytvorené...

Zapojení pro digitální zobrazení signálu jaderné magnetické rezonance a jeho časové základny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262119

Dátum: 10.02.1989

Autori: Krejčí Ivan, Běluša Jindřich

MPK: G01N 24/08, G06K 9/20

Značky: zapojení, základný, signálu, magnetické, časově, zobrazení, rezonance, jaderné, digitální

Text:

...remonance. Výstupy druhého A~Č převodníku 3 jsou spojený se vstupy druhé výstupní brány 9, jejíž výstu 4py jsou spojený se systémovou sběrnicí 1 D spektrometru jaderné magnetické rezonance. Druhý A-Č převodník 3 je svým prvním výstupom současně spojen s prvním a druhým monostabilním klnopným obvodem 4, 5. Jejich výstupy jsou přes součtový logický obvod 6 spojený se vstupními svorkami S obou výstupních bran 8, 9 a ještě přes třetí kl-opný...

Zapojenie generátora charakterov znakov pre grafický režim

Načítavanie...

Číslo patentu: 257392

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06K 9/20

Značky: znakov, charakterov, grafický, zapojenie, režim, generátora

Text:

...vstup 23 pamäte charakterov a grafiky 2. Výstup 24 modulácie video je pripojený na vstup 31 posnvného výstupného registra 3 videoúdaja, na ktorý je pripojený zapisovaci signál 34 a posúvací signál 32. vstupným strobovacím signálom 12 sa dáta 11 z videopamäte zaznamenajú na dobu jedného zobrazovacieho cyklu do dátového vyrovnáva 4oieho registra .l, z ktorého postupujú výstupom 13 do pamäte charakterov a grafiky 2 a pre túto pamät majú adresy...

Zapojení obvodu pro zobrazování textů na obrazovkovém displeji řídicích systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255845

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kováčik Miroslav, Reichmann Jindřich, Troják František, Klimeš Milan

MPK: G06K 9/20, G05D 3/00

Značky: obvodů, displeji, zapojení, systému, zobrazování, řídících, textů, obrazovkovém

Text:

...televizní monitor s oddělenými vstupy pro videosignál, signál horizontální synchronizace a signál vertikální synchronizaceblok gg - zesilovač směsi videosignálu pro televizor. Umožňuje připojení přenosného televizo ru opatřeného videovstupem. Jednotlivé bloky jsou zapojeny taktoNa první vstup dekodéru l adres a řízení je připojena řídící sběrnice CNC systému, na druhý vstup dekoděru 1 adres a řízení je připojena adresová sběrnice CNC systému,...

Zapojení pro řízení kmitočtu oscilátoru zobrazovací jednotky chromatografického analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254895

Dátum: 15.02.1988

Autori: Semecký Jiří, Šubrt Vladimír, Míček Petr, Krištoufek Otakar

MPK: G06K 9/20

Značky: zapojení, chromatografického, zobrazovací, kmitočtu, jednotky, analyzátorů, řízení, oscilátoru

Text:

...který zachycuje informaci o stavu síłové frekvence. Stavová pamět g je klopný obvod, který zachycuje informace o výstupní frekvenci z čítače zobrazovací jednotky 1. Porovnávací obvod 5 porovnáva stavy obou stavových paměti 3 a Ä a při shodě jejích obsahu tyto stavové paměti nuluje. Regulační obvod 5 ovládá na základě informací ze stavových paměti 3 a 3 oscilátor zobrazovací jednotky Q. Oscilátor zobrazovací jednotky Q je napětově řízený...

Zapojení řídicích obvodů číslicového ukazetele

Načítavanie...

Číslo patentu: 253466

Dátum: 12.11.1987

Autori: Rod Petr, Balcar Jiří, Bojanovský Josef

MPK: G06K 9/20

Značky: číslicového, zapojení, řídících, ukazetele, obvodů

Text:

...Podstata vynálezu spočívá v tom, že zhášecí vstup dekodéru datových signálů je spojen s výstu 3 253 466 pem prvního součinového obvodu, jehož první vstup je spojen s výstupem prvního invertoru. Vstup prvního invertoru je spojen s prvním vstupem druhého součinového obvodu s s prvním datovým výstupom analogově číslicového převodníku. Druhý datový výstup analogově číslicového převodníku je spojen se druhým vstupom druhého součinového obvodu...