G06K 9/00

Spôsob na čítanie štátnych poznávacích značiek vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20406

Dátum: 13.03.2013

Autori: Leihs Dietrich, Nagy Olivér, Abl Alexander

MPK: G06K 9/00, G08G 1/017, G06K 9/32...

Značky: značiek, štátnych, čítanie, spôsob, poznávacích, vozidiel

Text:

...že v dočasneja/alebo priestorovo obmedzenej oblasti cestnej siete s množstvom geografický rozložených OCR čítacích staníc, je výrazná pravdepodobnosť OCR. čítania rovnakých čísel štátnej poznávacej značky dvakrát alebo viackrát. Pomocou tohto môže byť znížený potenciál chýb v OCR procese V tom, že je výsledok čítania čísel štátnej poznávacej značky zlepšený vybraním zo skorších výsledkov čítania čísel štátnej poznávacej značky alebo...

Spôsob a zariadenie na identifikáciu hracích loptičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16487

Dátum: 21.01.2011

Autor: Rommer Christian

MPK: G07C 15/00, G06K 9/00

Značky: zariadenie, hracích, identifikáciu, loptičiek, spôsob

Text:

...loptičiek a tiež možno zabrániťnesprávnym detekciám, ktoré spôsobuje chybné polohovanie vybraných hracích loptičiek. Prostredníctvom opakovania podľa predmetného vynálezu možno docieliť nové polohovanie a vyhodnotenie hracej loptičky.0014 Ďalej možno docieliť, že na zafixovanie ťažiska obrazca vybranej hracej loptičky v obrázku jednotky určenej na zaznamenávanie obrázkov sa hracia loptička zastaví a zostane nepohyblivá vzhľadom na jednotku...

Biometrické kódovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18361

Dátum: 23.12.2010

Autori: Bringer Julien, Despiegel Vincent

MPK: G06K 9/00

Značky: kódovanie, biometrické

Text:

...search based on database clustering, PATTERN RECOGNITION, ELSEVIER, EP 2 517151 35284 fT0009 Autori Davide Maltoni, Dario Malo, AniI K. Jain, Salil Prabhakar vydali publikáciu o technikách biometrického rozpoznávania (časti 3.1, 3.2 5.4,Handbook of Fingerprint Récognition, 1. júna 2009 (2009-O 6-01), Springer,XPO 02603979 ISBN 978-1-84882-253-5.0010 Cieľom tohto vynálezu je zlepšiť súčasnú situáciu.0011 Prvý aspekt tohto vynálezu...

Zariadenie na zlepšenie čitateľnosti displeja prenosného zariadenia vo vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5511

Dátum: 07.09.2010

Autor: Ambroz Milan

MPK: G06K 9/00

Značky: vozidle, displeja, čitateľnosti, zariadenia, zariadenie, zlepšenie, přenosného

Text:

...priestor alebo na držiak mobilného zariadenia.Technické riešenie sa týka zariadenia na zlepšenie čitateľnosti zobrazovaných údajov na displeji prenosného zariadenia vo vozidle.Doteraz sa na zlepšenie víditeľnosti zobrazovaných údajov na displeji prenosného zariadenia (napr. mobilného telefónu, navigácie atď.) nepouživali žiadne zariadenia.Uvedené nedostatky rieši zariadenie, ktorého podstata spočíva vtom, že sa na držiak prenosného...

Spôsob a zariadenie na zisťovanie biometrických znakov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5756

Dátum: 28.09.2006

Autori: Funk Wolfgang, Nötzel Ralf, Drahansky Martin

MPK: G06K 9/00

Značky: spôsob, biometrických, zisťovanie, zariadenie, znakov

Text:

...povrchu Vzorky odtlačku prsta, ktorý je zapríčinený tlkotom srdca. Pretože amplitúda zmeny veľkosti, resp. pohybu je Veľmi nepatrnádosiaľ uznaná. Na druhej strane ale predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť overenia pôvodu biometrickej charakteristiky od živej osoby, použiť tu istú biometrickú charakteristiku (alebo aspoň časť z nej) tiež na rozpoznanie životnosti. Pri iných postupoch, ako napr. V úvode spomenutom,môže byť...

Vynálezy kategórie «G06K 9/00» v ZSSR.

Identifikácia a klasifikácia vírusových častíc na textúrovaných elektrónových mikrosnímkach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17461

Dátum: 12.09.2006

Autori: Ryner Martin, Homman Mohammed

MPK: G06K 9/00, G06K 9/46, G06K 9/42...

Značky: klasifikácia, vírusových, částic, identifikácia, texturovaných, elektronových, mikrosnímkach

Text:

...časticu s eliptickým tvaromObr. 4 A-C ukazujú testovacie funkcie pre vírusové kapsidové štruktúry (A, B a C) na elektrónových mikrosnímkoch, ktoré nevyužívajú žiadne zníženie koeficientu (Žiadny) alebo využívajú 80 koeficientov vykazujúcich najmenšiu odchýlku (VAR)Obr. SA ukazuje zhodu testovacej funkcie A s autentickou kapsidovou štruktúrou a s podobnou, ale falošnou štruktúrou. Obr. SBA ukazuje zhodu testovacej funkcie B s...

Zariadenie a spôsob zabezpečenia zaznamenávania pohybu pomocou synchronizovaných uzávierok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4464

Dátum: 12.09.2005

Autori: Perlman Stephen, Cotter Timothy, Speck John, Pearce Kenneth, Lassalle Greg, Van Der Laan Roger

MPK: G06T 15/70, G06T 1/00, G06K 9/00...

Značky: synchronizovaných, pohybu, uzávierok, zariadenie, pomocou, zabezpečenia, spôsob, zaznamenávania

Text:

...a / alebo na začlenenie animovanej postavičky do rôznych počítačom generovaných scen. V jednom z uskutočnení sú jednotka 150 na zaznamenávanie pohybu a jednotka 152 na spracovanie grafiky programovateľné karty,spojené zbernícou s počítačom (napríklad ako PCI, alebo AGP karty,ktoré sa nachádzajú v mnohých osobných počítačoch). známouspoločnosťou, ktorá produkuje systémy na zaznamenávanie pohybu jeMotion Analysis Corporation (pozri...

Identifikácia charakteristík obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4148

Dátum: 01.06.2005

Autor: Monro Donald Martin

MPK: G06K 9/00, G06K 9/50

Značky: obrazů, charakteristik, identifikácia

Text:

...varíačným kódom 70 a podobnými variačnými kódmi, ktoré sa predtým zaznamenali zo známych jednotlivcov. Na tento účel možno použit akýkoľvek výhodný porovnávací algoritmus napriklad neznámy kód možno porovnávať s kódom od známeho jednotlivca bit po bite a početnosť zosnimanú z počtu bitov ktoré sú rovnaké. Zhoda sa potom deklaruje, ak počet bitov, ktoré sa líšia,je nižší než definovaný prah buď absolútnym počtom, alebo pomerom nezhôd voči...

Zapojenie pre paralelné hodnotenie bodov číslicového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260278

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gramata Peter

MPK: G06F 7/38, G06K 9/00

Značky: bodov, hodnotenie, zapojenie, číslicového, paralelně, obrazů

Text:

...sú spojené s obvodom 7 výberu novej hodnoty úrovne šedej. Obvod 7 výberu nov-ej úrovne šedej je spojený s registrom 8 novej hodnoty úrovne šedej a s registrom 9 riadenia. V prípravnej fáze sú z počítača zapísané údaje do pamäti 2 logických operácii, registra 4 prirad-enia logickej operácie, registra 5 výberu druhu natočenia okna, registra 7 novej hodnoty úrovne šedej a registra 9 riadenia.V pracovnej fáze sa údaje o úrovni šedej bodov okna...

Zapojenie pre kontrolu kvality a polohy polovodičových čipov pri montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 263163

Dátum: 11.04.1989

Autori: Čechvala Vojtech, Galbavý Peter, Potfaj Ján

MPK: G06K 9/32, G06K 9/00

Značky: polohy, montáži, kontrolu, zapojenie, polovodičových, kvality, čipov

Text:

...a pre zadávanie x-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávanie a druhou vetvouadries pre porovnávanie a pre zadávanie y-ovej súradnice východzieho bodu pre porovnávaniena rozvetvený vstup druhého multiplexera obvodu tolerančnej pamäte a na rozvetvený vstup logického poľa obvodu tolerančnej pamäte. ovládacie vstupy prvého multipiexera obvodu tolerančnej pamäte, druhého multipraxera obvodu tolerančnej pamäte a logického poľa obvodu...

Zařízení pro rozlišování tvaru výrobku v lakovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253888

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jirovský Ivan, Kokoška Ivan, Hauser Josef, Macháček Mirko, Průšek Jaroslav

MPK: B05B 13/02, G06K 9/00

Značky: výrobků, lakovnách, tvaru, zařízení, rozlišování

Text:

...hmot a zároveň snižuje náklady na čištění závěsů, kde především při technologii stříkání v elektrickém poli vysokého napětí je nutno průběžně zajištovat spolehlivá uzemnění unašeného výrobku.Na přiloženém výkresu je znázorněno blokové schéma příkladného zařízení podle vynálezu.Na sloupu 13 čtecího rámu 1 jsou umístěny vysílače ll optického signálu a příjímače 1 optického signálu, doplněné soustavou triplexových koutových odrážečů lg,...

Snímacia hlava automatického digitalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 236801

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kňazovický Jur

MPK: G06K 9/00

Značky: automatického, digitalizátora, snímacia, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Snímacia hlava automatického digitalizátora slúži na automatický prevod v mierke nakreslenej predlohy na papieri do číslicovej formy vhodnej pre riadenie číslicového spracovateľského zariadenia. Snímacia hlava automatického digitalizátora pozostáva z puzdra, v ktorom sú umiestnené svetlocitlivé snímače, ku ktorým je svetlo privádzané svetlovodičmi usporiadanými v rovine snímania definovaným spôsobom. Snímacia hlava automatického digitalizátora...

Zařízení pro opticko – elektronický rozklad barevných grafických informací na vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233305

Dátum: 15.08.1985

Autori: Bär Wolfgang, Schmidt Jochen, Rossner Frank, Frommhold Eckart, Richter Wolfgang

MPK: G06K 9/00

Značky: vzorcích, informaci, barevných, opticko, rozklad, elektronický, grafických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozklad ad grafické informace v černo-bilých a ve vybraných barvách na plochých vzorcích za použití odraženého nebo průchozího světla. Cílem vynálezu je při poměrně malých nákladech na články zajistit vysokou rozlišovací schopnost a vzájemně jednoznačné rozlíšení barev, přitom to musí být realizováno pro vybrané barvy jedním světelně citlivým článkem. V daném zařízení, které se skládá ze zdroje světla,...