G06K 7/10

Spôsob na overovanie pravosti štítkov RFID tag

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20377

Dátum: 17.07.2013

Autor: Povolny Robert

MPK: G06K 7/10, G06F 21/44

Značky: štítkov, pravosti, spôsob, overovanie

Text:

...dvoch hesiel, 2 ktorých aspoň jedno je správne a aspoň jedno je chybné/falošné, cez rádiovérozhranie na štítok RFID~Tag, aoverovanie štítku RFID-Tag, ked nie je prijatá odpoved spotvrdením, že nie je žiadne chybné/falošné heslo.0006 Vynález je založený na znalosti prihlasovateľa, že známe overovacie protokoly by mohli byť kompromitované, keď RFID-identifikátor je prečítaný z pravého štítku a je skopírovaný do iného (falošného) štítku,...

Identifikovateľný prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5354

Dátum: 08.02.2010

Autor: Čech Jan

MPK: G06K 7/10, G01V 15/00, B65D 1/34...

Značky: identifikovateľný, plastů, prepravný

Text:

...3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom a jedinečné numerické označenie s jedinečným čiarovým kódom 2.Vhodne tvarovaný krycí prvok 4 je možné na prepravný obal 5 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácieprivarit výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberatelná, vodotesná,vysoko odolná a nárazuvzdomá ochrana nosiča 3 rádiofrekvenčnej identifikácie. Ďalšou možnosťou na ochranu...

Prepravný obal z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5290

Dátum: 05.11.2009

Autor: Čech Jan

MPK: B65D 1/00, G01V 15/00, G06K 7/10...

Značky: plastů, prepravný

Text:

...krycí prvok.Príkladom uskutočnenia uvedeného zariadenia je prepravný obal 1 z plastu, na ktorý je upewiený krycí prvok 2, V ktorom je nalepený alebo pod ktorým je uložený nosič 3 rádiofrekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom. Krycí prvok 2 je možné na prepravný obal 1 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácie privariť výhodne ultrazvukom, teplom alebo vibráciou, čím sa dosiahne trvalá, nerozoberateľná, vodotesná, vysoko...

Identifikovateľný prepravný obal z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5256

Dátum: 07.09.2009

Autor: Čech Jan

MPK: G01V 15/00, B65D 1/00, G06K 7/10...

Značky: identifikovateľný, plastickej, prepravný, hmoty

Text:

...plastickej hmoty so slepým otvorom, do ktorého je zalisovaný vhodne tvarovaný krycí prvok.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríkladom uskutočnenia uvedeného zariadenia je identiíikovateľný prepravný obal 5 z plastickej hmoty,na ktorom je vytvorený priestor 2 pre nalepenie alebo na uloženie nosiča 3 rádioůekvenčnej identifikácie s jedinečným identifikačným číslom, pričom priestor 2 s nosičom 3 rádiofrekvenčnej identifikácie je chránený...

Spôsob snímania čiarových kódov v zariadení na prípravu nápojov a zariadenie na to

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11301

Dátum: 02.07.2008

Autori: Beutlrock Maximilian, Straub Stephan, Gius Josef

MPK: G06K 7/10, A47J 31/36

Značky: zariadení, zariadenie, snímania, kódov, nápojov, čiarových, přípravu, spôsob

Text:

...pozíciou nakladania a zatvárania rôzne vzdialenosti medzi vzorom a čítacim prístrojom, atým vznikajú rôzne svetelné pomery a stupne dosvitu vzoru. S týmto počíta vynález, ktorý teda zachytáva obrazy toho istého vzoru s rôznou optickou charakteristikou.0009 Rôzne osvetlenie je možné dosiahnuť aj pomocou rôzneho sklonu vzoru voči čítaciemu prístroju. Ale už pri paralelnom posuve vzoru počas procesu zatvárania môžu vznikať rôzne sklony tak, že...

Systém a spôsob spracovania tlačiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6175

Dátum: 14.03.2006

Autori: Bozzi Steve, Metayer Frank, Meehan Richard Sean, Collins Chris, Abraitis John

MPK: G06K 9/20, G06K 7/10, G07G 1/00...

Značky: spracovania, tlačiva, systém, spôsob

Text:

...určený obrazec, vytvorený emitovaným svetlom. Napríklad sa môžu použit kruh,trojuholník alebo dokonca jediná čiara. Tlačivo môže napríklad namiesto štyroch značiek § 02 obsahovať úzky pravouhlý rámček. Zariadenie na snímanie obrazov môže zahrnovat svetlá, ktoré emitujú svetlo vo forme jedinej čiary. Užívateľ môže umiestniť tlačivo tak, aby čiara emitovaného svetla dopadala do uvedeného úzkeho pravouhlého rámčeka tlačiva. Avšak použitie obrazca...

Bezkontaktný nosič dát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5992

Dátum: 13.04.2004

Autori: Rossmadl Alfred, Graf Hans, Finkenzeller Klaus

MPK: G06K 19/077, G06K 19/14, G06K 7/00...

Značky: nosič, bezkontaktný

Text:

...sa číta opticky čitateľný prvý identifikačný prvok a bezkontaktne čitateľný druhý identifikačný prvok a ich identifikačné informácie sa kontrolujú na zhodu (pozripredvýznakové časti nezávislých nárokov). Ako náhle dôjde kzhode, je predmet, označený identifikačnými prvkami, identifikovaný ako správny a uznaný za autentický. Pritom jedruhý identifikačný prvok vytvorený ako elektronicky čitateľnýidentifikačný prvok a umiestnený na...

Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13521

Dátum: 25.09.2003

Autori: Wünsche Frank, Segeletz Nicos, Lieshoff Oliver

MPK: A61B 19/00, A61L 2/24, A61L 2/00...

Značky: sterilizačnom, nástrojov, lékařských, oddělení, príprava, opätovná, centrálnom

Text:

...zabalia (šípka P 4). Po zabalení sit sa tieto sitá vložia do sterilizátora 20 (šípka PS) a po uskutočnenej sterilizácii(šípka P 6) sa v sterilnej oblasti 5 vyložia. Následne sa sterilizované sitá so sterilizovanými nástrojmi dopravia do sterilného skladu 6 (šípka P 8).Vždy podľa potreby sa sitá zo sterilného skladu 6 dopravia na použitie do miest 2 použitia, kde znova začne celý obeh po použití nástrojov.Vbaliacej oblasti 4 sa pri balení...

Spôsob a systém na zlepšenie merania čiarového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 399

Dátum: 03.05.2003

Autori: Sweeney Walter, Bian Long Xiang

MPK: G06K 7/10, G06K 9/20

Značky: zlepšenie, spôsob, merania, čiarového, systém, kódu

Text:

...ako funkcie uhla skenovacej dráhy a orientácie čiarového kódu na vyrovnanie dĺžok, meraných v obrazových bodoch, hoci majú rôzne skutočné dĺžky v dôsledku rozdielov v uhloch skenovacích dráh.Vo výhodnom uskutočnení vynález zahmuje prostriedky na určenie prvého skenovacieho uhla medzi orientáciou čiarového kódu a smerom skenovanía pozdĺž prvej skenovacej dráhy cez čiarový kód. Je vytvorený vopred určený merací štandard. Sú vytvorené...

Snímač znaků čárového kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245625

Dátum: 15.10.1987

Autori: Odehnal Ervín, Hanák Vítizslav, Krásenský Pavel

MPK: G02F 1/135, G06K 7/10, G0B6 26/...

Značky: znaků, snímač, kódu, čárového

Text:

...vlákno může být pŕipojeno nerozebiratelnou nebo rozebiratelnou optickou spojkou.Tím se dosáhne rovncměrného osvětlení bezprostredne snímaného místa a tím 1 vysokého rozlišení pri velmi malém parazitním signálu pozadí, to jest šumu. To je umožněno pomocí vedení optického záření ke snímanému místu tímtéž vláknem, které slouží současně 1 k vedení odraženého světla směrem k detektoru.Zároveň se proti provedení s vedením osvětlovacího a...

Zapojení pro detekci namotávání pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238258

Dátum: 01.06.1987

Autori: Macek Jiří, Plevka Jan

MPK: G06K 7/10

Značky: detekci, zapojení, namotávání, pásky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro detekci namotávání pásky zajištující vypnutí posuvu pásky při namotávaní na hnací hřídel nebo na hnací kladku u kazetové páskové paměti. Zapojení sestává z impulsních snímačů otáček, tvarovacích obvodů, logického obvodu a časového obvodu. Impulsní snímači otáček snímají otáčky navíjecího a odvíjecího motoru, tvarovací obvody upravují signál snímačů pro další zpracování v logických obvodech, logický obvod vyhodnocuje...