G06G

Riadiace zariadenie vežového kompletu tanku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7001

Dátum: 07.01.2015

Autori: Marček Ondrej, Havrila Rastislav, Gerek Igor

MPK: F41G 3/00, F41H 5/20, F41H 7/02...

Značky: kompletu, věžového, riadiace, zariadenie, tanků

Text:

...hydrauliky zabezpečuje otáčanie veže v poloautomatickom režime. Z bloku riadenia a komunikácie mení digitálne signály na analógovú hodnotu, a tým zabezpečuje stabilizáciu a uvedenie kanóna do nabíjacej polohy. Blokom výkonových relé sú ovládané obvody spustenia rotačného meniča, obvody spúšťania hydraulických čerpadiel a obvody ovládania streľby. Predpäťová ochrana chráni elektroniku pred vznikajúcim prepätím v palubnej sieti....

Zapojenie na viacúrovňovú digitalizáciu analógových dát z procesov meniacich sa v čase aj priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 280101

Dátum: 07.10.1998

Autori: Hajóssy Rudolf, Morva Imrich

MPK: H03M 1/00, G06G 7/25, H03M 1/18...

Značky: priestore, viacúrovňovú, procesov, meniacich, čase, analogových, digitalizáciu, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na viacúrovňovú digitalizáciu analógových dát z procesov meniacich sa v čase aj priestore, určené na vizualizáciu týchto procesov, pozostáva zo sústavy (1) senzorov, sústavy (2) komparátorov, generátora (3) viacúrovňového schodového napätia a počítača (4), pričom sústava (1) senzorov je pripojená cez sústavu (2) komparátorov k počítaču (4), medzi sústavu (2) komparátorov a počítač (4) je zapojený generátor (3) viacúrovňového...

Zapojení automaticky řízeného bloku pro zpracování signálů akustické emise

Načítavanie...

Číslo patentu: 269084

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čermák František, Mirtes Bohumil

MPK: G06G 7/195

Značky: zapojení, řízeného, akustické, automatický, signálu, emise, zpracování, bloků

Text:

...Z je připojan ke třetinu vstupu głš bloku g edresových obvodu, jehož čtvrtý vstup głá ja připojen k výstupu ggł čtvrtáho kompsrátoru g, přičemž výstup ggł bloku g edresovýoh obvodu je připojsn k druhému vstupu gglg bloku gg styčných obvodu, jehož druhý výstup gggg je připojen k neznázornbnánu procesoru.Prvni výstup Qggł zdroje Qä kontrolnich signálu je připojen k prvniou kontrolninu vstupu ggłg eutonetioky řizsnáho přepinsče gg...

Obvod pro generaci absolutní hodnoty signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265199

Dátum: 13.10.1989

Autor: Příhoda Karel

MPK: G06G 7/12

Značky: generaci, hodnoty, signálu, obvod, absolutní

Text:

...výstupem lg. Neinvertující vstup lg operačního zesilovače lg je spojen přes vyvažovací odpor gg a řízený přepínač §, připojený k referenčnímu vstupu §, bud se signálovým vstupem l nebo se společnou svorkou 2 obvodu podle vynálezu. Vyvažovací odporgg zvyšuje funkční přesnost synchronního demodulátoru 3, lze jej však vypustit a nahradit zkratem. Nulový komparátor 3 tvoří komparačnĺ zesilovač lg, jehož invertující vstup lg je Spojen se...

Vynálezy kategórie «G06G» v ZSSR.

Zapojenie pre automatické vyhodnocovanie časového priebehu elektrického signálu v procese plazmochemického leptania

Načítavanie...

Číslo patentu: 262611

Dátum: 14.03.1989

Autori: Trnovec Jozef, Mikuš Oliver, Martišovitš Viktor

MPK: H01H 1/36, H01H 1/30, G06G 7/18...

Značky: zapojenie, automatické, vyhodnocovanie, časového, signálu, leptania, plazmochemického, procese, priebehu, elektrického

Text:

...funkciou nulovania možno blokovat vyhodnocovanie signálu. Druhá funkcia sledovania prírastku vyhodnocovaného signálu zabezpečuje širokú dynamiku pripojeného diferenčného obvodu 1. V tretej funkcii sa určuje zmena signálu vzhladom na prechádzajúoi extrém, čim sa zaručuje jednoznačne a presné vyhodnotenie zmien signálu, ktorý má nemonotônny časový priebeh. Vhodnou kombináciou týchto troch funkcii prirastkového zosilňovače g možno postupne...

Zapojení pro zvukovou signalizaci výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262311

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vráblík Karel, Kandl Jan

MPK: G06G 3/10

Značky: signalizaci, zapojení, zvukovou, výšky

Text:

...a reprodukován připojeným sluchátkem.K realizaci zapojení podle vynálezu lze použít sériové vyráběný a schválený aneorid. zapojení generátoru zvukového kmitočtu je vybráno s ohledem na vhodné vlastnosti k danému účelu a jsou V něm využity dvě hradla integrovaného číslicového obvodu typu MHB 4 011. Jedná se o obvod vyrobený technologií CMOS s extrémně nízkou spotřebou proudu. Tento obvod obsahuje čtveřioi stejných dvouvstupových...

Čtyřkvadrantová analogová násobička-dělička

Načítavanie...

Číslo patentu: 259838

Dátum: 15.11.1988

Autor: Neumann Přemek

MPK: G06G 7/20

Značky: čtyřkvadrantová, násobička-dělička, analogová

Text:

...analogové näsohičky-děličky a je přes zpětnovazební odpor 6 spojen s invertujícím vstupem prvního.operačního zesilovače 3. Mezi invertující vstu.p prvního operačního zesilovače 3 a zem je zapojen hlavní řízený odpor 7, který je líneární. Druhý vstup 11, který je dělicím vstupem, je přes druhý dělič 12 spojen s neinvertujícím, respektive invertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 13, který je zde řídicím operačním zesilovačem a přes...

Zapojení číslicově nastavitelného derivačního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256004

Dátum: 15.04.1988

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G06G 7/00

Značky: nastavitelného, zapojení, derivačního, číslicové, zesilovače

Text:

...obvodu spínačů,spojeného svými vstupy s ovládacími svorkami.Na rozdíl od známých řešení umožňuje zapojení podle vy nálezu relativně jednoduchým způsobem tj. volbou číslicového256 004 kődu, nastavit derivační časovou konstantu,a tím i velikost výstupniho napěti, odpovidajícího určité derivaci vstupního napětí podle času.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad zapojení podle vynálszu. - VNa vstup operačního zesilovače § je napojen...

Kvodrátor s řízenými nelineárními odpory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255006

Dátum: 15.02.1988

Autor: Neumann Přemek

MPK: G06G 7/20, G06G 7/12, G06G 7/00...

Značky: nelineárními, odpory, řízenými, kvodrátor

Text:

...odporu zajišřuje samočinnou kampenzaci změn hlavního obvodu, způsobených změnou jeho pracovních podmínek, například teploty, napájecích napětí a podobné.Výhodou navrženého zapojení je jeho jednoduchost v porovnání s diodovýmí i násohičkovými kvadrátory, snadné nastavení funkce a velikosti přenosu, velká teplotní stálost a přesnost srovnatelná s nésobičkovými kvadrátory.3 255008 Příklad zapojení kvadrátoru podle vynálezu je uveden na...

Převodník efektivní hodnoty s řízenými odpory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255005

Dátum: 15.02.1988

Autor: Neumann Přemek

MPK: G06G 7/16, G06G 7/12, G06G 7/20...

Značky: řízenými, hodnoty, efektivní, převodník, odpory

Text:

...zesilovače absolutní hodnoty lze pripojit jeden dělič, jehož výstup je spojen s řídícím vstupom prvního řízeného odporu a mezi výstup prvního operačního zesilovače s výstup druhého operačního zesilovače lze připojit druhý dělič, jehož výstup je spojen s řídíoím vstupom druhého řízeného odporu.Výběrem méně teplotné závislých součástí pro řízené odpory,např. dvojice tranzistorů JFE, lze docílit velice malé závislosti převodníku na teplotě a...

Obvod zálohování napájení pamětí s libovolným výběrem a ochrany dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253751

Dátum: 17.12.1987

Autor: Višinka Jan

MPK: G06G 7/10

Značky: zálohování, obvod, výběrem, ochrany, napájení, libovolným, pamětí

Text:

...napětí a záložní napětí činí přibližně 0,1 V, takže napětí, přicházejicí na napájecí vstup paměti zůstává ve výrobcem paměti požadované toleranoi. Rovněž na odporu, zapojeném mezi zdrojem záložního napětí a napájecím vstupem paměti, vzniká v důsledkuvelmi malého odběru proudu ze zdroje záložního napětí jen nepatrný úbytek napětí.Vynález bude dále blíže popsán podle přiloženého výkresu, na kterém je znázorněno schéma zapojení obvodu...

Zapojení obvodů sběru dat pro palubní počítač

Načítavanie...

Číslo patentu: 236374

Dátum: 01.11.1987

Autori: Čekal Stanislav, Tůma Pavel, Kupec Jiří

MPK: G06G 7/12

Značky: obvodů, zapojení, počítač, palubní, sběru

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodů sběru dat pro palubní počítač, obsahující obvody pro úpravu analogových a číslicových vstupních signálů, analogový multiplexor, analogočíslicový převodník a logické obvody pro řízení sběru a přenosu dat přes výstupní sdružovač dat do palubního počítače . Podstata řešení spočívá v tom, že navrhované zapojení využívá doby, potřebné pro ustálení analogové měřicí cesty ke sběru a přenosu dat z jiných snímačů. Zapojení...

Obvod vyhodnocování inkrementálních čidel a rychlým řídicím obvodem mikroprogramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238277

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šalak Zdenko, Bušta Pavel

MPK: G06G 7/66

Značky: mikroprogramu, rychlým, inkrementálních, obvod, vyhodnocování, čidel, řídicím, obvodem

Zhrnutie / Anotácia:

Obvod vyhodnocení inkrementálních čidel s rychlým řídícím obvodem mikroprogramu pro číslicové elektronické obvody jednotek styku počítačů s řízeným prostředím. Účelem vynálezu je možnost změny způsobu vyhodnocení různých inkrementálních čidel pouze v bloku mikroprogramové paměti a možnost zpracování velmi rychlých údajů z většího počtu čidel současně. Uvedeného účelu se dosáhne složením z bloku řídicího obvodu mikroprogramu, bloku...

Zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232102

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štofka Marian

MPK: G06G 7/18

Značky: zapojenie, testovanie, kalibráciu, integrátorov, číslicových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z číslicového integrátora, ku ktorému je na prvú vstupnú svorku a druhú vstupnú svorku paralelne pripojený číslicový voltmeter a nastaviteľný jednosmerný zdroj napätia a na kľúčovaciu svorku je pripojený generátor impulzov. Ďalej číslicový integrátor je opatrený nulovacou svorkou a výstupným konektorom.

Zapojení automatického vyšetřování průběhu technologie výroby zejména pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231012

Dátum: 15.06.1986

Autori: Buroň Jaroslav, Hruška František, Karásek Otakar

MPK: G06G 7/00

Značky: technológie, vyšetřování, průběhu, materiálů, zejména, zapojení, pásových, výroby, automatického

Zhrnutie / Anotácia:

Přihláška vynálezu se týká zapojení k automatickému višetřování průběhu technologie výroby zejména pásových materiálů. Lze nejen získávat údaje o stavu technologických veličin přířazených k určité délce vyráběného pásového materiálu, nýbrž lze je i uchovávat a v případě potřeby opět vyvolat. Účinku se dosáhne tím způsobom, že pro každé vyšetřované místo pásového materiálu se z údajů snímačů celkové délky, rychlosti posuvu a prodloužení...