G06F 9/22

Procesorový modul

Načítavanie...

Číslo patentu: 269778

Dátum: 14.05.1990

Autori: Grigorov Petr, Kisov Jordan, Kacarov Stefan, Angelov Angel, Zagorski Rajno, Cockov Dobrin, Ilijev Nikolaj, Radojkov Jevgenij

MPK: G06F 9/22

Značky: procesorový, modul

Text:

...COBÄHIIHTBJISI. KDTDPGSI HPSIMO COEÄIHHEHS H K GJlDKY YHPâBJIêHHñ. Ynpamlslnume WHHH CLXEMH TIPSIMOFO nocryna l( | 18 MHTH COEJIMHBHH łEPES BTOPOÍÍ 6308 YHPBBJWIIJĽIHX CHFHBJIDB K BTDPOHY CHCTEMHOHY CDBÄHHHTEJISI. 8 BIIPECHHG HIHHH 3 TDŘ me CXBHHCOEÄHHEHH ÍEPEZI TPGTBH âl-IPGCHIJG GYOBPH K BTOPOHY CHCTEMHOMY COGÄHHMTGJID. POUECCDPHHĚ MOJIYJH)CQIIEPWHT TBKME GJIDK PeUTaWTCJBaIlHľI H KĽJHTPOJIH. âÄPQCHNE BKDIH KDTDPOFO CUSÄIHHEHH K...

Zapojenie pre hradlovanie dátových signálov výstupného kanála programovatelného obvodu pre paralelný vstup-výstup

Načítavanie...

Číslo patentu: 269570

Dátum: 11.04.1990

Autor: Futó Juraj

MPK: G06F 9/22

Značky: programovatelného, zapojenie, hradlovanie, vstup-výstup, signálov, datových, kanála, obvodů, paralelný, výstupného

Text:

...hradla lgi a zároveň so vstupom Zz osemvstupového hradla igg, pričom vstupy 22,23, Z 2 osemvstupového hradla igg sú spojené s prvým koncom odporu 25, ktorého druhý koniec Z 1 je pripojený ku kladnému pólo zdroja napájacieho napätia. Svorka gg na ktorú je pripojený vstup gg nulovanie programovatelneho obvodu pre paralelný vstup-výstup, je spojená so vstupom gg jednovstupového hradla jgg, ktorého výstup ji je pripojený na vstup 23...

Zapojenie osobného mikropočítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 245311

Dátum: 15.12.1988

Autor: Hermecz István

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítača, osobného, zapojenie

Text:

...časovanim vysielat ako modulačný signál cez vstup 172 na výstup 173 zobrazovaných údajov. Na lokálnu zbernicu počítača, tvorenú údajovou zbernicou 7, adresnou zbernicou B a riadiacou zbernicou l sú pripojené dva systémy. Blok 4 mikroprocesora, blok 5 stykových obvodov a blok 3 statickej pamäte tvoria aktívny mikroprocesorový systém, ktorý umožňuje byť vysielačom, ale i prijímačom údajov pre údajovú zbernicu 7. Druhý system, videoprocesor 1...

Řízený registr jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247214

Dátum: 01.08.1988

Autor: Tichý Josef

MPK: G06F 9/22

Značky: základního, sekvenčního, registr, jednovstupého, mikroprocesoru, řízený

Text:

...sekvenčního základního mikroprocesoru.Výhodou tohoto řízeného registru podle vynálezu je zjednodušení oproti známým řízeným registrům, neboř nevyžaduje přímýi negovaný výstup každého pamětového prvku vstupního registru.Na přípojeném výkresu je uvedeno schěna řízeného registru podle vynálezu. Datový výstup každého pamětového prvku Ž vstupního registru 2 je spojen s prvním vstupem pořadím si odpovídajícího obvodu řízení gg bloku...

Zapojení pro zajištění běžícího programu mikropočítače při výpadcích napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257855

Dátum: 15.06.1988

Autori: Řehák Jaroslav, Bezdíček Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: výpadcích, programů, mikropočítače, zapojení, zajištění, běžícího, napájení

Text:

...výstup pro čtení mikropočítačem g. Mezi vstup l napâjecího napětí a řídící výstup gg ŘĚŠĚŤ je zapojen odporový trimr lg, komparator s hysterezí ll a dvouvstupový logický člen NAND lg.Vstup lgł logického členu NAND lg je spojen s výstupem lll komparátoru s hysterezí ll. Negovaný výstup ll komparátoru s hysterezí ll je spojen přes filtr jse vstupem dvouvstupového logíckého členu NAND 33, jehož výstup je spojen se vstupem łgg logiokého členu...

Zapojení pro získání stopy adres mikroprogramovými prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257032

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kelbler Josef

MPK: G06F 13/00, G06F 11/34, G06F 9/22...

Značky: adres, zapojení, stopy, získání, mikroprogramovými, prostředky

Text:

...je souvislá a zahrnuje Vliv operačního systému.Na připojeném výkresu je nakreslen příklad zapojení obvodu pro získání stopy adresmikroprogramovými prostředky. Výstup ll řídicího registru l mikroinstrukce je spojense vstupem dekodéru 3, jehož prvý výstup gl je spojen sprvním vstupem automatu Q, kdežto druhý výstup 3 dekodéru g je spojen sdruhým vstupem automatu Q, jehož výstup gł je spojen se spodnim vstupem multiplexoru 3, zatímco vstup âł...

Zapojenie pre generovanie adries videostránky operačnej pamäte mikropočítača s diskrétnym videoprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256590

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítača, pamäte, adries, videoprocesorom, generovanie, operačnej, videostránky, diskrétnym, zapojenie

Text:

...výstup 33 hradla 3 je spojený s druhým vstupom 22 nastaviteľněho binárneho čítača riadku 2. Na pamäť 1 je privedený režim voľby 11 a na nastaviteľný binárny čítač riadku 2 je prívedený vstup 24 čítača.Princíp činnosti spočíva v tom, že sa generuje prvá počiatočná adresa videoúdaja začínajúceho na začiatku každého zobra 4zovaného riadku obrazu a v ďalšom sa táto adresa posúva o jedno adresné nasledujúce miesto prierastkového vstupu 24 čítača....

Zapojení stykové funkce příjemce přejímky pro připojení k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 254258

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bernášek Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: stykové, mikropočítači, příjemce, zapojení, funkce, přejímky, připojení

Text:

...svorku 33.První vstup druhého dvouvstupého hradla NAND É je zapojen na výstup prvního třívstupého hradla NAND 5,které tvoří s třetím dvouvstupým hradlem NAND § první R-S klopný obvod. Třetí vstupní svorka gg je připojena na vstup pátého dvouvstupěho hradla NAND 3. Čtvrtá vstupní svorka gł je připojena na druhý vstup prvního třívstupého hradla NAND 5 a zároveň na třetí vstup druhého třívstupého hradla NAND 1, které se čtvrtým dvouvstupým...

Terminál řízený mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253306

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: G06F 9/22

Značky: řízený, mikropočítačem, terminál

Text:

...v registrech gggg, 3393 až gggp. Součástí registrů jsou i příslušné budiče sloupců maticových zobrazovacích jednotek gł až gn, přičemž není podstatné,jde-li 0 samostatné registry nebo zda jsou tyto registry přímo součástí zobrazovacích jednotek a tvoří tak jeden celek, případně i vícemístný zobrazovací panel, jak je čárkovaně označeno na výkrese.Datové vstupy registru jsou připojeny na společnou datovou sběrníci, která může být přímo připojena...

Zapojení unifikované mikropočítačové řídící jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252692

Dátum: 17.09.1987

Autori: Palát Antonín, Havrlant Miloš, Sláma Jaroslav, Mičulka Jiří, Nezdara Zdeněk

MPK: G06F 9/22

Značky: unifikované, jednotky, zapojení, mikropočítačové, řídící

Text:

...jedné zásuvné jednotce až 64 kB po krocích 16 kB. Dále operační paměť 5 obsahuje obnovovací obvody pro zajištění všech potrebných siqnálů k činnosti dynamické paměti a paměť EPROM 4 kB v adresovacím prostoru od adresy OOH do adresy OFFFH. Dále operační paměť É obsahuje programovatelný stykový obvod, který je zapojen jako ochrana proti nedovolenému zápisu do místa paměti, které je možno využít jako paměť programů a ještě slouží pro zapínánía...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246131

Dátum: 15.09.1987

Autor: Vintner František

MPK: G06F 9/22

Značky: jednovstupého, jednotka, mikroprocesoru, aritmetická, vnitřní, registrem, základního, sekvenčního, řízeným

Text:

...jj, datový výstup každćho pamětovóho prvku 8 § posuvnáho registru |L s sritmetickým posuvem je spojen s pořadím si odpovídajícím akumulsčním datovým vstupom kombinační sečítsčky 12, psřímá datové vstupy kombineční sečítačląy já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní ax-itmetickl jednotky jsdnovstupáho sekvenčního základním mikroprocesor-u l s řízeným region-em, datové výstupy pamäťových prvků 8 ô posuvného registru 11 s aritmetickým posuvem...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246130

Dátum: 15.09.1987

Autor: Koláo Jan

MPK: G06F 9/22

Značky: mikroprocesoru, základního, vnitřní, jednotka, řízeným, sekvenčního, jednovstupého, registrem, aritmetická

Text:

...odpovídsjícím dstovým výstupom kombinační ssčítsčky m, datový výstup každého pamětového prvku E posuvnáho registru 11 s aritmetiokým posuvem je spojen s pořadí si odpovídající akumulační dstovým vstupom kombinační ssčítačky m, přímá datové vstupy kombinační sačítačky ü tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní aritmetické jednotky jednovstupáho sskvenčního základního mikroprocesoru L 1s říseným registr-em, datové výstupy kombinační sečítačky g...

Vnitřní aritmetická jednotka jednovstupého sekvenčního základního mikroprocesoru s řízeným registrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246129

Dátum: 15.09.1987

Autor: Idduch Ivan

MPK: G06F 9/22

Značky: sekvenčního, řízeným, základního, jednotka, registrem, aritmetická, mikroprocesoru, vnitřní, jednovstupého

Text:

...dstovým vstupom kombinační sečítaćky E, přímé datové vstupy kombinační sečítačky já tvoří odpovídající datové vstupy vnitřní aritmetické jednotky jednovstupćho sekvenčního základního mikroprocesor-u 13 řízeným registr-em, datové výstupy kombinsční sečítačky lg tvoří odpovídající datové výstupy vnitřní sritmetioká jednotky jednovstupého sekvenčního záklsdního mikroprocesoru 1,1 s řízeným registrem, a datové výstupy pamětových prvků § 8...

Zapojení obvodu pro řízení mikroprogramu řadiče pružného disku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232178

Dátum: 01.04.1987

Autori: Jarabica Josef, Kott Kristian

MPK: G06F 9/22

Značky: obvodů, mikroprogramu, pružného, řadiče, disků, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řadiče pružného disku. Zapojení řeší způsob rozskoku mikroprogramu podle vstupních kanálových povelů a příslušných stavů výsledného bytu vlastního mikroprogramu před mikroprogramovým rozskokem. Řešením se dosáhla náhrada dovozních obvodů tuzemskými. Možnost použití pouze v daném zapojení řadiče pružného disku.

Radič kazetopáskovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248565

Dátum: 12.02.1987

Autori: Přibík Marián, Svit Damián, Mindoš Ivan

MPK: G06F 9/22

Značky: kazetopáskovej, řadič, jednotky

Text:

...od centrálneho riadenie. Príkaz pre zápis dát a dáte z centrálneho riadenia prichádzajú cez sériový kanál 1 e prispôsoboveoí obvod Q na vstup prevodniks 1. ktorý prevedie sériová dáta na paralelné. Hikropočitąč ł tieto dáta číta zo zbernica g a ucbovávą v pemäti 2. Po ukončení prenosu celého bloku dát, mikropočítač kontroluje správnost prijatých dát. V prípade, že počas prenosu došlo k chybe, mikropočitač l radiče si vyžiada opakovanie...

Zapojenie adresovej logiky mikroprogramového automatu pre generovanie adries mikroinštrukcií pomocou permutačných operácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248109

Dátum: 15.01.1987

Autor: Jelšina Milan

MPK: G06F 9/22

Značky: operácií, logiky, adresovej, mikroprogramového, adries, automatu, pomocou, permutačných, zapojenie, mikroinštrukcií, generovanie

Text:

...siet PS generuje signály s významom ,požadovanej adresy Vetvenia. segment RP registra RGM mikr-oinštrukcii sa použije pre generovanie ria-diacich signalov. R, ktorými mikroprogramový automat riadi činnosť riadeného objektu.Na obr. 2 je znázornený príklad logickej schémy zapojenia adresovej logiky s permutačnou sieťou pre generovanie adries najviac sedemcestného vetvenia V mikroprograme s možnosťou použitia siedmich perniutačných...

Zapojení řídicích obvodů vstupu a výstupu, zejména pro inteligentní terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229798

Dátum: 01.05.1986

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/22

Značky: vstupu, zejména, řídících, obvodů, zapojení, terminál, inteligentní, výstupu

Text:

...napětí, jednak přes sedmnáctý odpor na svorku kladného napětí, jednak na čtvrtý výstup vstupní a vý stupní sběrnice, druhý vstup čtvrtého multiplexoru prvního čtyř- násobného dvouvstupového multíplexoru s pamětí je připojen na třetí adresovací vstup osmikanálového multíplexoru pro funkcí výběru dat, na první vstup prvního převodníku z kődu BCD na kód jedna z desetí, na čtvrtý datový výstup a na čtvrtý datový vstup prvního obousměrného...

Zapojenie mikroprocesorového meracieho systému mechanického namáhania tenzometrickou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229372

Dátum: 01.04.1986

Autori: Strapko František, Rácz Peter, Beláň Jozef, Trenčina Jaromír

MPK: G06F 9/22

Značky: meracieho, mechanického, namáhania, tenzometrickou, mikroprocesorového, systému, zapojenie, metodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru mikroelektroniky a rieši zapojenie mikroprocesorového meracieho systému mechanického namáhania tenzometrickou metódou, ktoré umožňuje meranie a vyhodnotenie mechanického namáhania rôznych konštrukcií. Zapojenie umožňuje programovateľné automatické meranie, kontrolu a vyhodnotenie výsledkov. Jeho podstata je v tom, že mikropočítač je pripojený cez obvody výkonu tenzometrov, cez spínacie obvody na tenzometre, pričom do...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janů Karel, Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand, Müller Jan, Müller Vladimír

MPK: G06F 9/22

Značky: mikropočítače, zapojení, řízení, sběrnice, časově, obvodů, vnitřní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...