G06F 9/00

Systém a spôsob univerzálneho zberu a/alebo spracovania informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6146

Dátum: 04.06.2012

Autori: Ravas Stanislav, Tomlain Juraj, Jendroľ Vladimír, Plančik Milan, Mičko Tomáš, Hadár Michal, Puttera Jozef

MPK: G05B 19/408, G06F 13/38, G05B 19/418...

Značky: spôsob, systém, informácií, zberu, univerzálneho, spracovania

Text:

...na pripojenie ďalšej etáže alebo ďalších etáží DPS dosiek. Opakovaním viacerých zhodných etáží je možné pôvodný prevodník kapacitne rozširovať. Komunikácia medzi vrstvami môže byť zabezpečená tak, že každej vrstve alebo modu 10lu je priradená vlastná adresa, priamo v adresnom priestore základnej dosky alebo vlastná IP adresa ako statická, nastaviteľná IP adresa, vylúčená nie je ani možnosť prípadnej dynamickej IP adresy. Konkrétny model...

Uľahčovanie spracovania vo výpočtových prostrediach podporujúcich odkladných hostí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7803

Dátum: 13.07.2006

Autori: Osisek Damian, Schwidefsky Martin, Sittmann 111 Gustav, Adlung Ingo, Philley Randall, Franke Hubertus, Holder William, Choi Jong Hyuk, Heller Lisa, Mansell Ray

MPK: G06F 9/00

Značky: podporujúcich, uľahčovanie, výpočtových, spracovania, hostí, prostrediach, odkladných

Text:

...aspoň jedna z informácií k stavu hosťa a informácii o stavehostiteIa, odozvou na operačný kód udávajúci extrakciu adruhý register obsahujúci adresu hosťa bloku pamäte, pre ktorý sa má spracovať aspoň jedna zinformácií ostave hosťa ainformácií ostave hostiteľa podľa operačného.0010 Dodatočné znaky a výhody sú realizované technikami tohto vynálezu.Ďalšie uskutočnenia ahľadiská tohto vynálezu sú tu opísané podrobnejšiea považujú sa za súčasť...

Spôsob a zariadenie na počítačom podporované vytváranie grafického užívateľského rozhrania na zobrazovacom prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7745

Dátum: 09.02.2005

Autori: Kranz Jürgen, Westerweller Jörg

MPK: G06F 9/00

Značky: rozhrania, vytváranie, počítačom, prostriedku, podporované, zariadenie, spôsob, grafického, uživatelského, zobrazovacom

Text:

...ako sú počítače, handheldy, mobilné telefóny alebo pagery, jedného užívateľa tak, že formát a obsahy užívateľského rozhrania sú na príslušný prístroj prispôsobené. Napríklad sa užívateľského rozhranie prispôsobí aj rozlíšeniupríslušného prístroja. Na realizáciu takýchto dynamických užívateľských rozhraní sa obyčajne pre každý možný prístroj a každú možnú formu zobrazenia vytvorí a uloží vlastný opis pre užívateľské rozhranie. Pre štyri...

Procesor

Načítavanie...

Číslo patentu: 284085

Dátum: 06.08.2004

Autori: Glew Andrew, Rodgers Scott, Huck Kamla

MPK: G06F 9/00

Značky: procesor

Zhrnutie / Anotácia:

Procesor obsahujúci zbernicu (210), pamäť (204), vykonávaciu jednotku (201) pripojenú k zbernici na vykonávanie aritmetických funkcií, jednotku (205) vyvolávania a vydávania inštrukcií pripojenú na zbernicu na určenie prístupnosti vstupu a na prístup do ukladacieho priestoru v pamäti. Ďalej obsahuje jednotku (AGU) generovania adresy, pripojenú na zbernicu na generovanie adries, korešpondujúcich so vstupom, pričom jednotka (AGU) obsahuje súbor...

Zapojení mikroprogramovatelné logické struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 260560

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sláma Karel, Slámová Anna, Spáčil Jiří

MPK: G06F 9/00

Značky: struktury, zapojení, mikroprogramovatelné, logické

Text:

...čtvrtý jednobítový vstup čtvrtého jednobítového přepínače, kdežto jeho nultýbit je přípojen na třetí jsdnobítový vstup pútéhc jednobítového přepínače s jeho druhý bitje přípojen na třetí jednobítový vstup šestého jednobítového prepínače, čtvrtý bit třetíhoosmíbítového sdresováho výstupu zapojení je pžípojen na druhý jednohítový vstup sedmáho jednobitováho přepínače,kdežto jeho třetí bit je płípojen na čtvrtý jednobitový vstup osměho...

Zapojenie pre riadenie paralelných interfejsov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266132

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bilický Marián, Obtulovičová Beata, Falath Peter

MPK: G06F 9/00

Značky: zapojenie, paralelných, interfejsov, riadenie

Text:

...obvodu łg a zároveň na resetovací vstup D-klopného obvodu gg, ktorého neinvertovaný výstup je pripojený na vstup výkonového hradla gg a invertovaný výstup výkonového hradla gg je spojený so svorkou 33, invertovaný výstup D-klopného obvodu łg je pripojený na vstup monostabilného obvodu gg a zároveň aj na vstup TEST 1 mikropočítača A, neinvertujúci výstup monostabilného klopného obvodu gg je pripojený na vstup výkonového hradla gł,...

Samokonfigurující paměťový obvod s výběrem pomocí ústředního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264275

Dátum: 13.06.1989

Autori: Lipcon Jesse, Maskas Barry

MPK: G06F 9/00

Značky: ústředního, procesoru, samokonfigurující, obvod, pomocí, výběrem, paměťový

Text:

...obr. 2 představuji čtrnácté dráhy 89 nul-ový a jednotkový identifiskaění Ibit, zatimco patnáctá dráha 91 představuje dvojkový identifikační bit a šestnacté dráhy 93 představují třetí a čtvrtý idemtifikační bit.Napriklad, jak je zřejmě z obr. 3, pokudmá pamäťový modul 59 jeden pamäťový blok 61, vpak budou řádky bitů ~čltyři .až nula HHHHL, kde H je vysoká logická úroveň a L je nízká logická úroveň. Napájecí vstupy nejsou na obr. 2 znázornený,...

Zapojenie pre riadenie dynamických pamätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264184

Dátum: 13.06.1989

Autor: Stránsky Martin

MPK: G06F 9/00

Značky: riadenie, pamäti, zapojenie, dynamických

Text:

...dynamických pamätí, teda jemnost kroku vylučuje potrebu použit oneskorovacie RC členy. V prípade potreby zmemy postupnosti časovania je toto možné urobiť bez meny hard-ware, zmenou obsahu pamäte ROM.Na pripojen-om obrázku je bloková schéma zapojenia.Výstup A logickej siete 6 je spojený so vstup-om generátora požiadavky o občerstv.enie pamäti 1 a s druhým vstupom pamätiROM 3. Vekgpryovývýstup pamätjLROM 3 je spojený s prvým vektorovým vstupom...

Programovatelný řadič s pamětí programů a pamětí zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264050

Dátum: 12.05.1989

Autori: Maut Erich, Weissbach Gerhard, Kessner Helmut, Schröter Klaus

MPK: G06F 9/00

Značky: řadič, zobrazení, pamětí, programovatelný, programů

Text:

...BEHTHHB Momer nepexnmqarbca coownercrseuno qernmm nim Heqe-rubnm agpecam anpecuoro cqewqnxa.Ha qeýmeme npencTaBneHa önoK-cxeua nporpaMMMpyeMoro ycrpoůcTsa ynpaanenn cornacno usoöpereunm. Cuerqux apeca 3 nquxnmqen CBOHMM aqpecumun mMHaM c BaneHTHOCTbm 29 2 K HaMHTH nporpaMM 4. Hamxrb ñporpaMM 4 COCTOHT na QuHoň ennncrneunoñ sanomnnammeü MMKDOCXEM. Boceun amxąuon namnwn nporpamm 4 nonnmuenu nocpecmaou cocwoameň H 3 neuruneň 5 H 9...

Tester diskové peměťové jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262874

Dátum: 11.04.1989

Autor: Černý Stanislav

MPK: G05B 15/00, G06F 9/00, G06F 13/10...

Značky: tester, diskové, jednotky, peměťové

Text:

...s prvním vstupem obvodu generování dat zápisu a přes děličku s výstupom krystalem ří zeného oscilátoru, svým druhým vstupem přes první obvodoz 314 invertorů se senzorovou klávesnici, svým třetím vstupom přes monostubilní klopný obvod s výstupm sběrnice připo jení kazetového disku, svým čtvrtým vstupem s prvním vý stupcm obvodu gonerování dat zápisu, svým prvním výstupemse vstupom indikátoru významu senzorů, svým druhým výstupem se vstupem...

Zapojení řídicí jednotky pro rychlý přenos grafických dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 261559

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gregor Jan, Šmilauer Bohdan

MPK: G06F 13/00, G06F 9/00, G06F 3/14...

Značky: rychlý, jednotky, prenos, zapojení, řídící, grafických

Text:

...na výstup li sběrnicového multiplexorul a výstupní řídící vodič dodání dat § 19 je zapojen261 559 na výstup êl druhého multíplexoru § a výstupní řídící vodič žádosti o data QŽQ je zapojen na čtvrtý vstup QQ bloku mikropočítače Q a současně na druhý vstup gg prvního hredla AND 3 a současně na druhý vstup gg hradla OR Ž a současně na nulovecí vstup ll druhého RS klopného obvodu Z. První výstupQ bloku mikropočítače Q je spojen sběrnicí s...

Zapojenie pre riadenie nábojovo viazaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260741

Dátum: 12.01.1989

Autor: Daniška Vladimír

MPK: G06F 9/00

Značky: zapojenie, nábojovo, viazaných, súčiastok, riadenie

Text:

...pozostáva z generátora GHS hodinového signálu, ktorého programovací vstup P 1, určujúci frekvenciu hodinového signálu, je spojený s počítačom P a výstup je spojený so vstupom generátora Gnldáv»ky impulzov. Programovací vstup P 3 genezrátora GD dávky impulzov a linky A, B pre časovú spoluprácu sú spojené s počítačom P. Programovatelná dávka impulzov postupuje z výstupu generátora GDI davky impulzov do vstupu generátora GRS riadiacich...

Zapojení řídicích obvodů pro mikroprogramové řízení diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259805

Dátum: 15.11.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: diskem, magnetickým, mikroprogramově, řídících, diskové, pamětí, obvodů, řízení, pružným, zapojení

Text:

...vstup zapojení,kdežto jeho přímý výstup je přípojen na vstup sedmnáctého invertoru, jehož výstup tvoří současně adresový výstup zapojení a výstup sedmého invertoru je dále připojen na hodinový vstup sedmého klopného obvodu typu D.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne zjednodušení technických prostředků pro mení dislíove paměti s pružným diskem, čímž se dosáline snížení nákladů a zmenšení rozměirü bez nutnosti použití drahých...

Zapojení přednastavitelného čítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 259317

Dátum: 17.10.1988

Autori: Remek Josef, Pavel Michal

MPK: H03K 29/00, G06F 9/00

Značky: čítače, přednastavitelného, zapojení

Text:

...ł, jehož výstup li je připojen ke vstupu âł druhého hradla 5 a k hodinovému vstupu gł druhého klopného obvodu g, jehož výstup 23 je připojen k prvnímu vstupu gł prvního hradla 1 s k hodinovému vstupu gł třetího klopného obvodu 3, jehož výstup 35 je připojen k přenosovému vstupu lll neznázorněných vyšších řádu čítače a k druhému vstupu 33 prvního hradla 1. Negační svorka lg prvního klopného obvodu ł.je připojena k datovému vstupu lg prvního...

Zapojení inteligentního terminálu s mikroprogramovým řízením diskové paměti s pružným magnetickým diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258969

Dátum: 16.09.1988

Autor: Bureš Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: terminálu, mikroprogramovým, inteligentního, řízením, pamětí, diskové, zapojení, diskem, magnetickým, pružným

Text:

...969ho budiče sběrnice je připojen na výstup prvního invertoru, jehož vstup tvoří současně druhý nastavovací vstup, výběrový vstup obousměrného budíče sběrnice je připojen jednak na výstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logického součinu, jednak přes odpor na kladný pól zdroje elektrické energie, první vstup prvního dvouvstupového obvodu typu negace logíckého součínu je přípojen na výstup druhého ínvertoru, jehož vstup tvoří...

Multimikroprocesorová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 258015

Dátum: 15.07.1988

Autor: Kassabov Kirilov

MPK: G06F 9/00

Značky: soustava, multimikroprocesorová

Text:

...paccuorpenncň penucrponoň cxeuu dvueaa, ynpannnmmue OÚMEHOM nxo Koropoňnoknmueuu K apecuum munan nepnono Moynn 5 càcweneaHpeuuymecwaa Muxponpouaccopnoü.cncrenu - sosuoxuocrb peanusauuu ee c upoHSBOHBHHM Muxponpoueccapnumn aneuenwann - Kàx MOHOHHTHHMM MnxponpoueccopaMH, TRK n TTH-Mnxponpoueccopau H cxeann. Ocuopuuu úpenuymecrnon cncreuu nnnnewcx npocwora cmpyxrypu nu canaen Menný Muxponpouecćophuum Monynnuu,npuueu Hanuune cnoxumx uurepmencnum...

Programovatelný řadič o konečném počtu stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257597

Dátum: 16.05.1988

Autor: Kokeš Josef

MPK: G06F 9/00

Značky: konečném, stavu, počtu, programovatelný, řadič

Text:

...i počet, druh a charakter podmínek, kterými lze přechody mezi jednotlivými stavy podmínit. K výhodám zařízení podle vynálezu patří dále také to, že od jednotlivých stavů řa~ diče lze jednoduše odvozovat řídící signály a jeho obvodová realizace je jednoduchá a levná.Na obr. 1 je uvedeno principiální zapojení podle vynálezu, na obr. 2 jeho varianta podle bodu 2 předmětu vynálezu.zapojení na obr. 1 se skládá z alespoň jednoho multiplexeru 3,...

Zapojení pro ovládání paměti s pružným diskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244267

Dátum: 01.05.1988

Autori: Slavata Bohumil, Nie Dobroslav, Wagner Erich

MPK: G06F 9/00, G06F 7/22

Značky: diskem, zapojení, ovládání, pružným, pamětí

Text:

...povelovým výstupem zapojení.3 244 267 Spouštěcí vstup zapojení je spojen se spouětěcím vstupom ovládacího bloku, jehož ovládací vstup je spojen s ovládacím vstupem povelového vstupního registru a s prvním jednotlivým ovládaním výstupem povelového časového bloku. Skupinový ovládací výstup povelového časového bloku je spojen s ovládacím vstupem povelového sběrnícového budiče,jehož skupinový čtecí/zápisový výstup je spojen se skupinovým...

Styková jednotka minipočítače pro telemechaniku pracující v reálném čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 243728

Dátum: 01.04.1988

Autor: Kafka František

MPK: G06F 9/00

Značky: minipočítače, čase, telemechaniku, pracující, styková, jednotka, reálném

Text:

...kanálu a na čtvrtý vstup bloku řízení vstupní operace, výstup bloku řízení vstupní operace je připojen na druhý vstup bloku vstupního registru a třetí vstup bloku přeruěovací logiky.Styková jednotka podle vynálezn má výhodu V tom, že umožňuje přímé propojení minipočítače s telemechanikou,přičemž stykovou jednotku lze s ohledem k její relativní jednoduchosti koncipovat jako zásuynou desku bud do systémové jednotky minípočítače nebo...

Obvodový systém pro řízení podřízeného procesoru řídicím procesorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255003

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hořava Petr, Peřina Petr

MPK: G06F 9/00

Značky: řídicím, řízení, podřízeného, procesorem, obvodový, systém, procesoru

Text:

...Q, sběrnice 5, paměti § s libovolným výběrem,bloku guvyššího systému a obvodu 1 řízení sběrníce.355 m Ke sběrníci Q jsou svými branami připojeny řídící procesor 1, paměť g s líbovolným výběrem, blok g vyššího systému à obvod 1 řízení sběrníoe. Řídící procesor Q je dále spojen svým spouštěcím výstupom se vstupom nastavení prvního klopného obvodu Q, svým výstupom uvolnění se vstupom nastevení druhého klopného obvodu Q, svým vstupm...

Zařízení pro přístup řídicího mikroprocesoru do pamětí pro základní barvy barevného grafického displeje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242371

Dátum: 01.12.1987

Autori: Hlaváe Josef, Vavroch Vladimír, Zeman Miloš

MPK: G06F 9/00

Značky: základní, přístup, barvy, zařízení, displeje, grafického, řídicího, pamětí, barevného, mikroprocesoru

Text:

...zařízení podle vynálezu je uveden jako blokové schéma. ~ Toto scháma znázorňuje zařízení podle vynálezu s požadovaným počtem pamětových A rovin 1 pro základní barvy, registrg baŕěv pro nastavení požadované kombinace základních barev a rozhraní pro připojení datové sběrnice DB řídícího mikroproceeoru. Počet výstupů registru g barev odpovídá počtu použitých- 3 242 371 pamětových rovin 1. Každá pamětová rovina 1 obsahuje vlastní pamět 2 a...

Zařízení pro synchronizaci přístupu do paměti displeje řídicím mikroprocesorem typu Z 80 s jejím čtením při obnovování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242370

Dátum: 01.12.1987

Autori: Langer Ivan, Bareš Richard, Kubánek Vladimír

MPK: H04N 5/14, G06F 9/00

Značky: jejím, obnovování, zařízení, mikroprocesorem, pamětí, řídicím, přístupu, obrazů, čtením, synchronizaci, displeje

Text:

...podle vynálezu je znázorněno na blokovém.schematu na obr. 1. Výstup oscilátoru 1 je připojen navstup čtyřmístného binárního čítače g. Výstup Q tohoto čtyřmístného binárního.čítače g je připojen k hodinovému vstupu Qłä mikroprocesoru 2. Výstup Q čtyřmístněho.binárního čítače g je připojen k prvnímu vstupu obvodu A pro logický součet, zatímco ke druhému vstupu tohoto obvodu 1 pro logicky součet je připojen výstup EBQ žádosti o přístup do...

Obvod pro automatické předečítání instrukce do instrukčního registru operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243281

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urban Jioí, Dolejš Václav, Novotný Pavel

MPK: G06F 9/32, G06F 9/00

Značky: registru, automatické, obvod, instrukce, procesoru, operačního, instrukčního, předečítaní

Text:

...adresy, jejíž vstup je spojen s výstupem 81 prepínače 8 nove adresy. První datový vstup prepínače 8 nové adresy je pripojen jak k výstupu 101 sčítačky 10, tak k prvnímu datovému vstupu prepínače 11 adresy, jehož výstup 111 je pripojen na vstup paměti 9 adresy. Na druhý datový vstup prepínače 11 adresy je pripojen nejen adresový vstup 13 celeho obvodu,ale také první datový vstup prepínače 3 degradace. Na tretí ovládací vstup prepínače 11 adresy...

Zapojení řídicího procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236363

Dátum: 01.11.1987

Autori: Loutocký Dušan, Kubín Pavel

MPK: G06F 9/00

Značky: procesoru, zapojení, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídicí jednotky magnetických diskových pamětí. Jednoduchý řídicí procesor umožňující řízení rychlých elektronických jednotek. Vynález se týká zapojení jednoduchého a rychlého řídicího procesoru sestaveného z bipolárních obvodů malé a střední integrace používajícího pro řízení sekvenčních činností mikroprogramových prostředků. Elektronické číslicové počítače, řídicí jednotky, testovací zařízení.

Zapojení řadiče pamětí s blokovou strukturou dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253164

Dátum: 15.10.1987

Autor: Vaněk Tomáš

MPK: G06F 9/00

Značky: pamětí, strukturou, zapojení, řadiče, blokovou

Text:

...znázorněn na připojeném výkrese.zapojení sestává z komunikačního řadiče ł mikroprogramovaného konečného automatu kodéru/dekodéru g, mikroprogramovaného konečného automatu separátoru 3, fázového korektoru 4 a hodinového generátoru Ř. Prostřednictvím sběrnice É lze k řadiči připojit jednu nebovíce paměčových jednotek 1 až lg.Ke komunikačnímu řadiči ł je připojen svým prvním vstupem EQ a prvním výstupem Lg mikroprogramovaný konečný automat...

Zapojení pro automatické uvedení mikropočítače do výchozího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238087

Dátum: 01.04.1987

Autori: Matouš Jan, Bureš Karel

MPK: G06F 9/00

Značky: automatické, zapojení, uvedení, výchozího, stavu, mikropočítače

Zhrnutie / Anotácia:

Přes připojovací obvody při správné pracující funkční jednotce příchází pravidelně záporný impuls pro spoušťový multivibrátor, na jehož výstupu je pak trvale úroveň log 0. Dostane-li se funkční jednotka do neurčitého stavu, dojde k výpadku spoušťových impulsů a na výstupy spoušťového multivibrátoru se objeví úroveň log l. Touto změnou je aktivován první pomocný multivibrátor, který vyšle po sběrnici signál pro nastavení mikropočítače do...

Způsob řízení činnosti procesoru s průběžným vyhodnocováním analogových veličin a zapojení obvodu k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 249283

Dátum: 12.03.1987

Autori: Linc Rudolf, Severa Josef, Popov Petr

MPK: G06F 9/00

Značky: způsob, procesoru, analogových, průběžným, činnosti, vyhodnocováním, řízení, veličin, provádění, obvodů, zapojení

Text:

...datový, adresový a řídící skupinový výstup z procesoru je spojen jednak s řízeným objektem a jednak s multiplexerem analoqových vstupů a s multiplexerem referenčních vstupních hodnot. Vstupy multiplexeru analogových vstupů jsou propojeny s výstupy řízeněho objektu a výstup multiplexeru analogových vstupu je spojen s prvním vstupem komparátoru. Druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem multiplexeru referenčních vstupních hodnot a...

Zařízení pro programování pamětí EPROM a PROM

Načítavanie...

Číslo patentu: 247695

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zajíc Jaroslav

MPK: G06F 9/00

Značky: eprom, zařízení, pamětí, programování

Text:

...řídícího systému 1 se základní adresovou sbärnicí 1 a datovou sběrnicí làg, které jsou z mikroprocesorového řídícího systému 1 rozvedeny obvyklým způsobem. likroprocesorový řídící systém 1 je přes edresovou sběrnici lg spojen s adresovým dekoděrem g, který je jedním zo svých výstupů spojen se vstupom 51 monostabilního klopného obvodu 5 s dobou kyvu T, stanovenou pro programování daného typupaměti EPRO nebo PROĽ. První výstup Žâg...