G06F 3/03

Stylus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7488

Dátum: 01.07.2016

Autor: Buday Marián

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: stylus

Text:

...dochádza k znečisťovaniu jeho činnej plochy, čím sa činnosť zariadenia môže spomaliť alebo aj znefunkčniť. Z dôvodov eliminovania takéhoto znečistenia alebo pri aplikáciách, kde je potrebné zabezpečiť vysoké rozlíšenie a presné určenie miesta dotyku, sa namiesto prsta používa zariadenie - stylus. Medzi nevýhody bežného stylusu patrí to, že ide o samostatné zariadenie najčastejšie v tvare pera, a tak hrozí najmä jeho strata, poškodenie a...

Univerzálny prstový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6990

Dátum: 04.12.2014

Autor: Gajdoš Zdeno

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: prstový, ovladač, univerzálny

Text:

...ovlá 10danie palcom. Univerzálny prstový ovládačje používateľný pre pravú aj ľavú ruku. Možnosť nastavenia veľkosti obrúčky robí univerzálny prstový ovládač použiteľný pre detskú aj dospelú ruku.Univerzálny prstový ovládač je funkčný aj bez obrúčky. Takto ho možno používať univerzálne v V ruke,na kolene, na stole.Prehľad obrázkov na výkresochNa strane 5 je znázomený univerzálny prstový ovládač v mierke 2 l. Na obrázku l je...

Zapojenie ovládania kurzora personálneho počítača diaľkovými ovládačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6310

Dátum: 03.12.2012

Autori: Schwartz Ladislav, Hottmar Vladimír

MPK: G06F 3/03, G08C 23/04, G06F 3/033...

Značky: počítača, ovládania, ovládačmi, zapojenie, personálneho, diaľkovými, kurzora

Text:

...prijímačom, riadením a rozhraním systémovej zbemice, vyznačujúce sa tým, že prvý výstup bloku diaľkových ovládačov je spojený prostredníctvom infračerveného svetla s prvým vstupom bloku infi-ačerveného prijímača a prvý výstup bloku infračerveného prijímača je spojený s prvým vstupom bloku riadenia a ďalej prvé výstupy bloku riadenia sú spojené s prvými vstupmi bloku rozhrania systémovej zbernice a prvé výstupy bloku rozhrania...

Ceruzkový vstupný periférny ovládač počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5946

Dátum: 05.12.2011

Autor: Valíček Štefan

MPK: G06F 3/033, G06F 3/03

Značky: vstupný, ovladač, ceruzkový, počítača, periférny

Text:

...programy na kreslenie v počítači mimo jeho monitora grafického displeja a súčasne plní i všetky ďalšie funkcie a možnosti ako bežný pozičný indikátor X - Y, t. j. Myš(Mouse), alebo X - Y - Z, čím rozširuje sortiment periférnych zariadení na ovládanie počítača.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad uskutočnenia technického riešenia je schernaticky znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je zobrazený príklad uskutočnenia...

Optika ceruzkového optického vstupného periferného ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5918

Dátum: 04.11.2011

Autori: Labudíková Darina, Labudík Miroslav

MPK: G06F 3/03, G06F 3/033

Značky: optika, optického, ovládača, ceruzkového, vstupného, počítača, periférneho

Text:

...optického vstupného perifémeho ovládača počítača podľa technického riešenia, tvorená pozdĺžnym ceruzkovým telesom so vstupným otvorom, snimacím senzorom a zdrojom svetla. Podstata technického riešenia je, že vo vstupnom otvore pozdĺžneho ceruzkového telesa je šikmo k osi pozdĺžneho ceruzkového telesa a odvrátene od zdroja svetla osadený snímací senzor, pričom pri vstupnom otvore je súosovo v zahĺbenom otvore pozdĺžneho ceruzkového telesa...

Optika ceruzkového optického vstupného periferného ovládača počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5917

Dátum: 04.11.2011

Autori: Mihál Marek, Valíček Štefan, Mihál Alexandr

MPK: G06F 3/033, G06F 3/03

Značky: vstupného, ovládača, ceruzkového, počítača, optického, optika, periférneho

Text:

...otvore telesa osadený zdroj svetla, ktorého os zviera s osou vstupného otvoru tubusu ostrý uhol.le pritom výhodné, ak je pred snimacim senzorom v tubuse šikmo od osi pozdĺžneho ceruzkového telesa osadený Výstupný svetloodrážajúci člen.Ďalej je výhodné, ak vstupný svetloodrážajúci člen a/alebo Výstupný svetloodrážajúci člen tvorí rovinné zrkadlo alebo svetloodrážajúci hranol.Taktiež je výhodné, ak pred vstupným otvorom tubusu a/alebo za...

Zariadenie na snímanie sily a momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277944

Dátum: 18.03.1992

Autor: Kvasnica Milan

MPK: G06F 3/03, G06K 11/08, G06K 11/06...

Značky: momentu, snímanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na snímanie sily a momentu, ktoré umožňuje po prepočte výstupných signálov na počítači určiť zložky vektorov sily a momentu. Ovládač (9) je pevne spojený so zdrojmi (2) žiarenia a zároveň je pevne spojený s prvou prírubou (6). Polohovocitlivý prvok (1) je pevne spojený s druhou prírubou (7), pričom príruby (6, 7) sú navzájom spojené pružne deformovateľnými členmi (8).

Obvod pro připojení dvoufázového bezkontaktního měniče k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 243381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Morcinek Antonín, Návrat Emil, Wachtarczyk Tomáš

MPK: G06F 3/03

Značky: měniče, dvoufázového, připojení, obvod, mikropočítači, bezkontaktního

Text:

...se vstupy 331, 393, 39,1, 39.4 snelogováho multiplexeru 191, jehož analogový výstup 311. je spojen se vstupem LL bloku 391, enslogo-číelicováho převodníku, jenž je zároveň vstupom 11,9, vsorkovncíbo zesiloveče 19,., Výstup m vzorkovecího zesilovače 19, je spojen se vstup § 13 snelogo-číslicováho převodníku § 11, jehož skupinový obousměrný výstup § 29, je zároveň skminovým obousmärným výstupom 393 bloku JM, anelogo-číslioového...

Zapojení simulátoru snímací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243630

Dátum: 15.05.1987

Autori: Uhrin Alexadd, Hlaváeek Václav, Pastuszek František

MPK: G06F 3/03

Značky: simulátoru, hlavy, snímací, zapojení

Text:

...výkresu je generátor l impulsů výstupom ll připojen na první vstup 3 logického obvodu g, jehož první výstup 3 je připojen na vstup il čítače 1 snímané plochy a druhý výstup gg logického obvodu 3 je připojen na vstup gł čítače 3 prodlevy. výstup 33 čítače 5 snímané plochy je přípojen jednak na vstup äl paměti 5 EPROM a zároveň na druhý vstup g§ logiokého obvodu 3. Pamět § EPROM je svým výstupom gg připojena na vstup 5 volitelného pole Q. jehož...