G06F 3/02

Panelový zobrazovač na vizualizáciu procesov v priemysle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6160

Dátum: 04.06.2012

Autori: Tomlain Ján, Tomlain Juraj, Puttera Jozef, Ravas Stanislav

MPK: G06F 13/14, H04L 12/26, G06F 3/02...

Značky: priemysle, vizualizáciu, panelový, zobrazovač, procesov

Text:

...panel predstavuje zároveň ovládací prvok g. Dodatočné k tomuto ovládaciemu rozhraniu sú na prednej ploche telesa 2 ešte prídavné ovládacie prvky g V podobe tlačidiel. Teleso 2 zariadenia má panelový vonkajší tvar a je vytvorené z odolného plastu. Zariadenie podľa tohto prikladu má komunikačné rozhranie Q s viacerými fonnátmi, čo umožňuje, aby zariadenie komunikovalo po sieti ethemet, cez USB porty, ako aj cez klasické RS 232 komunikačné porty....

Šestnásťprvková klávesnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5929

Dátum: 04.11.2011

Autor: Šálek Tibor

MPK: G06F 3/02

Značky: šestnásťprvková, klávesnica

Text:

...sa týkajú toho istého písmena, ale malého, teda k-čka, posledný podobrázok sa týka veľkého aj malého písmena. Prvý podobrázok obsahuje obdlžnikový rám, v ktorom je vykreslené to, ako je písmeno nanovo definované, pred dolným úsekom prednej strany tohto rámu je tlačene zobrazené, o ktoré písmeno sa jedná, a nad zadným úsekom homej strany tohto rámu je zobrazený nový spôsob tlačenej formy takéhoto nového písmena. Druhý podobrázok...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4016

Dátum: 10.06.2005

Autor: Holland John Peter

MPK: F16K 7/00, B41J 5/00, G06F 3/02...

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...súvisiace s tesným kontaktom so žiarením z elektronických obvodov pri zariadení, ako je klávesnica0008 Pohyb tlačidlového člena alebo každého tlačidlového člena s výhodou spôsobí stlačenie aspoň jedneho tekutinoveho kanálika na zvýšenie vnútorného tlaku. Pri tomto uskutočnení nie je nutné usporiadať čerpadlo na udržiavanie kladného alebo záporneho tlaku V tekutinových kanálikoch. V dôsledku toho dochádza na zníženie výrobných a...

Zapojení pro vstup informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266461

Dátum: 12.01.1990

Autori: Migal Michail, Malašickij Gennadij, Lapin Vladimír

MPK: G06F 3/02

Značky: zapojení, vstup, informace

Text:

...ro onnoapeueuno co ckannponaumeu Hamaworo Kommyrupymmero aneneura Kamnony cxannpywmeuy Koy cqerqnxa 2 Gnox 4 Buuaer Ha nepamą Bxoqm 6 noKa 7 cpapnenun coornercrnymwnü eMy npnanax Koà, re awor npuanax cpanhH~ naewcn c nocrynnnmnm na aropue Bxou önoxa cpaanenna 7 Koou, ycwanonnennuw B rexymü Momenw na nepexnmqarene 8.Ecnu ouepenuoä npuanax Kona cooraercrnyer pexnuy ~ Koy na nepexnmuawene 8 B nannmñ MOMGHT, T 0 c auxoa önoxa 7 cpanuennn na BTOp...

Zařízení pro vstup informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266385

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kornbljum Arkadij, Kacov Konstantin, Palčikevič Ivan, Abložjavičus Ionas, Cygelnij Igor, Procik Orest, Berezovskij Michail

MPK: G06F 3/02

Značky: vstup, informaci, zařízení

Text:

...sKaHoMMTcn nammunue apenn. Permcrp S roroa K aanonnenmn Hanoi Mnonpnaumeň c nepmoepnnnoro ycrpoñcraa, a Muoopnauma. aanncanuaa a permcrp1. HCICTMHBIBT Ha ILIVIOPBTUP 2. KDTOF-ihlñ YIPBOGDBBYBT MHOOPHaUMD O HUPQÄIKE. SHaKG. FUJI BBCIÄMMOŇMSMQPQEMOŘ BenmHmHu B TpeóyeHuň nnomwuuň Kun M nunacT cmrnan POTUBHDCTM Hü uuxnn 13 n 3 M. Konooue muxonu mmopaTUpa 2 nonKnnweHu K muxonan anoxa 3. Kyna nnnxnnuanr M Te Kmnonue uuxnnu perMcTa 1. mnoopnaumn...

Spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 264011

Dátum: 12.05.1989

Autori: Neumärker Gottfried, Dallendörfer Roland, Rotfelser Heinrich, Baumgärtel Werner

MPK: G06F 3/02, G02B 6/18

Značky: spínač

Text:

...0 OT HcToqHuKa nanyqenun K npueuuuky uanywenn, ocnaönnercn. Ocnaőnenne UOCTOHHHOPO CBeTOB 0 ľ 0 noToKa qepes npueúànx Hanyqemnn H cxeuv oőpaőowxn HcnonbsyeTcH uns ynpaaneuna 3 neMeHToM, Bmnonuam 1 mm KoMMyTamm.Hepexpbwne Momer őhľb Bumonneno B anna MeMöpaHm, Kowopas B npymnuauem Dune l ycranonnena nonepx uacreň caewoon öes oöonoqxn Tannm oőpasou, Hra ona . nanbuem Momew ömwn npuawa K STHM qacwnM. MeMőpaHa oőecñeqnsaer öonee Hanem aoe...

Mechanické kódovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246832

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kubový Josef

MPK: G06F 3/02

Značky: zařízení, kódovací, mechanické

Text:

...je,že má dlouhodobou apolehlivoet funkce, k jeho překődovĺání není třeba elektronického zařízení, je vhodná pro systém autouatizovaného řízení městské hromadné dopravy, kde na celé zařízení jsou kladeny vysoké nároky na opolehlivoit kődovecího zařízení v podmínkách vysokých vibrací e rázd a kde kődovací štítok na funkci apolehlivóho nářadí.vynález je dále popsán s odkazem na pripojené výkresy, kde obr.l předatevujererepektivní pohled...

Zapojení pro vyhodnocení kódu tlačítka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243533

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šlingr Jaroslav

MPK: G06F 3/02

Značky: tlačítka, kódu, zapojení, vyhodnocení

Text:

...§ 43 bloku á vyhodnocení a na jeho druhý vstup 35 je připojen prvý Výstuplł generâtoru 1, druhý výstup 5 §čítače 3 sloupců je spojen se vstupem 343 čítače ł řad, zatímco první výstup §g registru §je spcjen s druhým vstupem § 45 bloku g vyhodnocení. druhý výstup §i registru g s třetím vstupem § 45 bloku§ výhodnocení, jehož prvý výstup §Lł je spojen se vstupem Zàł generátoru 1. třetí výstup áàâ se vstupem êàš bloku převzetí kődu a prvý...

Přenosný terminál pro sběr dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244043

Dátum: 16.11.1987

Autori: Bartušek Tomáš, Kourek Jioí, Florian Jan

MPK: G06F 3/02

Značky: terminál, sběr, prenosný

Text:

...připojení přizpůsobovacího obvodu a zeznamová jednotky, přičemž výstup pmäti je epojen s vyprezdñovacím vstupom obvodu ovládání paměti.Vyhodou zapojení je to, že použitím displeje poředí je uenednlne oriomtoco v pořadí vkládaných dat a dále použitím přizpüsobovacího obvodu je umožněno připojení terminálu k různým zdznamovým jednotkám e tím,přečtení zszneenených dat pro další použití ne prsooviätíoh s odliähým technickým vybavením. V...

Bezkontaktný polohový ovládač ako vstupné zariadenie počítačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252952

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jungmayer František, Gabriš Peter

MPK: G06F 3/02

Značky: zariadenie, polohový, bezkontaktný, vstupné, počítačov, ovladač

Text:

...a velkosti ovládacie ho magnetu možno menit citlivosť a rýchlost činnosti ovládače.Riadenie počítača pomocou bezkontaktného polohového ovládača je rýchlejšie a operativnejšie než u doteraz známych riešení, pretože naň treba menší pohyb a ovládací magnet možno vychylovat jediným prstom. Zariadenie je spoľahlivejšie a jeho životnosť dlhšia, pretože neobsahuje pohyblivě časti, jeho výroba je jednoduchšia a ná 4klady nie sú vyššie oproti...

Přístrojová klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251706

Dátum: 16.07.1987

Autor: Novotný Pavel

MPK: G06F 3/02

Značky: klávesnice, přístrojová

Text:

...prvků, to je vnějších a vnitřních lišt pro uchycení mikrospínačů, těsnicí elastické membrány opatřené ovládacími a hmetníkovými výstupky, a stahovecích pásku. Tyto stavebnicové prvky se výhodně získávají v potřebných rozměrech a tvarech oddělením od základních materiálů stejného druhu 0 mnohonásobně větších rozměrech. Dále umožňuje toto řešení poměrně rychlou výměnu jednotlivých mikrospĺnačů při jejich poruše v přístrojové klávesnici bez...

Zařízení pro zavedení číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 229952

Dátum: 15.01.1985

Autori: Alpatova Nina Vladimirovna, Novik Viktor Grigorjevič, Jegorov Sergej Petrovič

MPK: G06F 3/02

Značky: informace, zavedení, číslicové, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavedení číslicové informace spadá do oboru zpracování informací a může být využito v samočinných počítačích, kalkulátorech a ovládacích zařízeních. Zařízení pro zavedení číslicové informace obsahuje čidlo ve tvaru kontaktní diody s mechanismem pro přenášení tlaku k čidlu. Cílem vynálezu je zvýšení spolehlivosti práce zařízení pro zavedení informace. Podstatou vynálezu je, že mezi polovodivým krystalem a vodivým vrstvovým...