G06F 19/00

Systém a spôsob spracovania telemetrických údajov, najmä z meradiel spotreby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7490

Dátum: 01.07.2016

Autori: Tomlain Juraj, Tomlain Ján, Jendroľ Vladimír, Ravas Stanislav

MPK: G06F 19/00

Značky: spotřeby, údajov, meradiel, telemetrických, najmä, spracovania, spôsob, systém

Text:

...blok pomerov. Potom sa jednoducho dá nastaviť prevodový pomer medzi počtom impulzov a jednotkou meranej veličiny. Takýto konfiguračný blok umožní tiež vytvoriť používateľsky príjemné prostredie, kde si používateľ zvolí mená jednotlivých meracích kanálov, ako napríklad voda na polievanie, voda na 3. poschodie a podľa údajov z konkrétneho meradla tiež nastaví, že napríklad 1000 impulzov príslušného meradla zodpovedá 1 m 3 vody.Výhody...

Zapojenie na verifikáciu matematických modelov mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7417

Dátum: 02.05.2016

Autori: Izrael Gregor, Glatz Metod, Gulan Ladislav, Moťovský Michal

MPK: G06F 19/00

Značky: pracovných, strojov, matematických, verifikáciu, zapojenie, modelov, mobilných

Text:

...V hardvérovom obvode s aspoň jedným procesorom.Výhody zapojenia na meranie parametrov mobilných pracovných strojov na Verifikáciu matematických modelov strojov podľa úžitkového vzoru sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavujú navonok. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že na Verifikáciu matematického modelu alebo teoretických predpokladov je potrebné vykonať meranie, ktoré bude pozostávať z takých pracovných cyklov, pri ktorých budú...

Zariadenie na kvantifikáciu parametrov a triedenie výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7006

Dátum: 07.01.2015

Autori: Hrehová Stella, Balara Milan, Mižáková Jana

MPK: G06F 19/00

Značky: kvantifikáciu, triedenie, parametrov, výrobkov, zariadenie

Text:

...predpísaných dovolených limitov je tento stav indikovaný blokom signalizácie. Súčasne sú tieto údaje presunuté do bloku indikácie výrobkov. Z tohto bloku postupujú údaje o nadlimitných výrobkoch do triedičky, ktorá z postupnosti meraných výrobkov vyradí nadlimitné exempláre. Z bloku indikácie výrobkov postupujú údaje o nadlimitných výrobkoch do analyzátora príčin, ktorého úlohou je podľa veľkosti a konfigurácie nameraných prekročení...

Systém a spôsob diaľkového odpočtu meradiel energií a/alebo médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6854

Dátum: 05.08.2014

Autori: Ravas Stanislav, Tomlain Juraj, Olos Michal, Tomlain Ján

MPK: G06F 19/00, H02J 13/00

Značky: systém, médií, energií, spôsob, diaľkového, odpočtu, meradiel

Text:

...konvertorovej jednotky v rámci Oblastného koncentrátora alebo aj identifikácia meradla môže byť realizovaná prostredníctvom adresy pozície zariadenia. Konkrétny model adresácie môže byť zvolený podľa spôsobu hardvérového rozširovania. Statická adresa môže byť nastavená prostredníctvom vyhodnocovacej jednotky alebo tak, že sa konvertorová jednotka zapojí do slotu a následne sa prostredníctvom ovládacieho programu v...

Protilátka anti-VLA-1, kompozície obsahujúce túto protilátku, sekvencie izolovanej nukleovej kyseliny, použitie kompozície, spôsob určovania hladiny VLA-1 in vitro v tkanive, bunka z bunkovej línie hAQC2, haAQC2, hsAQC2 alebo hybridómu mAQC2 a spô…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288124

Dátum: 30.08.2013

Autori: Garber Ellen, Saldanha José, Lyne Paul, Karpusas Michael

MPK: A61K 49/16, A61P 29/00, A61K 39/395...

Značky: protilátku, hsaqc2, haqc2, spôsob, kyseliny, kompozície, určovania, bunkovej, hladiny, spô, anti-vla-1, túto, haaqc2, obsahujúce, linie, buňka, nukleovej, vla-1, protilátka, maqc2, tkanive, použitie, hybridomů, vitro, izolovanej, sekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu sú protilátky, ktoré sa špecificky viažu k integrínu VLA-1 a ktoré sú užitočné na liečenie imunologických ochorení. Vynález poskytuje kryštálovú štruktúru komplexov tvorených protilátkami VLA-1 a ich ligandy, a ďalej tiež antagonistov a agonistov identifikovaných spôsobom, keď sa používajú štruktúrne koordináty štruktúr podľa vynálezu.

Bezdrôtový oznamovací systém pre reštauračné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6465

Dátum: 02.08.2013

Autor: Gáloš Gabriel

MPK: G06Q 50/12, G06F 19/00, G08C 17/00...

Značky: zariadenia, reštauračné, bezdrôtový, oznamovací, systém

Text:

...so stravou a príjemným prostredím.Podstata technického riešenia opisaného v tomto úžitkovom vzore spočíva v tom, že do reštauračného zariadenia sa nainštaluje bezdrôtový oznamovací systém. Tento systém pozostáva z jedného zobrazovacieho zariadenia, ku ktorému je pripojený bezdrôtový prijímač, a bezdrôtového diaľkového ovládača s vopred nainštalovanými funkciami. Počet bezdrôtových ovládačov je stanovený počtom stolov pre zákazníkov v...

Zapojenie na prenos správ na cielené zobrazenie informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6282

Dátum: 05.11.2012

Autor: Mihaly Eduard

MPK: G06F 19/00, G06F 17/30, G06F 17/00...

Značky: prenos, správ, cielené, informácií, zapojenie, zobrazenie

Text:

...ktorá informácie vyhľadáva.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie zapojenia je graficky znázornené na obrázku.Zapojenie na prenos informácií správ na účely cieleného zobrazenia informácií podľa tohto riešenia pozostáva z internetového prehliadača l na vyhľadávanie, spracovávanie alebo zobrazenie informácií, ktorý je spojený so serverom g. Okrem internetového prehliadača môže ísť aj o iný program pre off-line alebo on-line zobrazenie...

Monitorovací alebo preditkívny systém a metóda monitorovania alebo predikcie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15390

Dátum: 26.08.2011

Autori: El-imad Jamil, Juffali Walid

MPK: A61N 1/00, G06F 19/00, A61B 5/0476...

Značky: predikcie, metoda, preditkívny, monitorovania, systém, monitorovací

Text:

...pacienta v signálnom procesore (12), na získanie informácií udávajúcich stav aktuálnej aktivity pacienta a predikciu zmeny stavu tejto aktivity.0012 Jedna uprednostňovaná metóda predkladaného vynálezu využíva kombináciu nelineárnych filtračných metód na analýzu signálov elektroencefalogramu (EEG) alebo elektrokortikogramu (ECoG) pacienta v reálnom čase na získanie údajov, ktoré indikujú záchvat alebo predpovedajú záchvat, a na dokončenie...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie zariadení a strojov, najmä mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5328

Dátum: 07.12.2009

Autori: Gulan Ladislav, Zajacová Ľudmila

MPK: G06F 19/00, G06F 17/00, G06F 17/50...

Značky: vytváranie, pracovných, strojov, virtuálnych, konštrukcie, elektronických, prostriedkov, mobilných, zapojenie, struktury, najmä, modulárnej, zariadení

Text:

...pracovných strojov tak prispieva k procesu návrhu pilotného výrobného programu, prípadne jeho následnému rozšíreniu a vyznačuj e sa pozitívnyrni vlastnosťami ako sú flexibilita na zmenu pracovnej technológie, flexibilita na zohľadnenie požiadaviek používateľa, priaznivé ovplyvnenie logistického výrobného reťazca, skrátenie konštrukčnej a technologickej prípravy výroby, skrátenie inovačného procesu a času potrebného na uvedenie výrobku na trh,...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie koeficientu finančnej efektívnosti modulárnych zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5327

Dátum: 07.12.2009

Autori: Zajacová Ľudmila, Gulan Ladislav

MPK: G06F 19/00, G06F 17/00, G06F 17/50...

Značky: zapojenie, finančnej, koeficientu, elektronických, modulárnych, efektivnosti, stanovenie, virtuálnych, prostriedkov, zostáv

Text:

...je kladné číslo z intervalu O až 1. SV . . je suma finančných nákladov na obstaranie všetkých potrebných variantov všetkých modulov SZM je suma zhodnotenia všetkých variantov všetkých modulov do modulových zostáv, ktore sa z da ných modulov montujú.Pre technológiu stanovenia koeficientu finančnej efektívnosti modulámych zostáv je charakteristické zapojenie vo virtuálnom elektronickom prostredí, ktoré pozostáva z virtuálneho modulu mapy...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie strojov, najmä mobilných pracovných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5249

Dátum: 07.09.2009

Autor: Gulan Ladislav

MPK: G06F 19/00, G06F 17/50

Značky: pracovných, modulárnej, vytváranie, najmä, mobilných, virtuálnych, elektronických, strojov, prostriedkov, struktury, konštrukcie, zapojenie

Text:

...zostavami strojov, na ich štruktúru, počet disponibilných variantov jednotlivých modulov, ako aj na problematiku vytvárania spoločnej platformy. Spôsob vytvárania modulámcj štruktúry koncepcie mobilných pracovných strojov tak prispieva k procesu návrhu pilotného výrobného programu, prípadne jeho následnému rozšíreniu a vyznačuje sa pozitívnyrni vlastnosťami ako sú flexibilita na zmenu pracovnej technológie, flexibilita na zohľadnenie...

Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie miery modulárnosti strojových zostáv

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5248

Dátum: 07.09.2009

Autor: Gulan Ladislav

MPK: G06F 17/50, G06F 19/00

Značky: miery, virtuálnych, strojových, prostriedkov, stanovenie, zostáv, modulárnosti, elektronických, zapojenie

Text:

...vytvorenie i-tej zostavy,PVMai je celkový počet variantov aktívnych a pasívnych malcromodulov použitých na vytvorenie i-tej 4 zostavy,maxi (PMai/jl) je maximálny počet variantov aktívnych a pasívnych malcromodulov, z ktorých je vytvorená i-ta zostava.Pre technológiu stanovenia miery modulámostí slxojových zostáv je charakteristické zapojenie vo virtuálnom elektronickom prostredí, ktore pozostáva z virtuálneho modulu mapy modulárneho problému...

Zariadenie na meranie množstva liehovín v obale

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5134

Dátum: 05.03.2009

Autori: Procházka Ivo, Janda Milan

MPK: G01G 23/00, G06F 19/00

Značky: množstva, meranie, obale, zariadenie, liehovín

Text:

...výrobkov, ktorou sa zadá kód výrobku (EAN), vážiaci systém, ktorý je napojený na hardvérové zariadenie na výpočet, databázou výrobkov slúžiacich na zváženie celkovej hmotnosti obalu a zvyšku tekutiny, pričom databáza hardvérového zariadenia obsahuje registre - hmotnosť obalu, hmotnost obsahu, merná hmotnosť, počet jednotiek, celková hmotnosť, kód výrobku, na výpočet zvyšku tekutín a pričom na hardvérové zariadenie na výpočet, s databázou...

Diagnostika fetálnej chromozomálnej aneuploidie použitím sekvencovania genómu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16032

Dátum: 23.07.2008

Autori: Chiu Rossa Wai Kwun, Chan Kwan Chee, Lo Yuk-ming Dennis

MPK: C12Q 1/68, G06F 19/00

Značky: aneuploidie, diagnostika, sekvencovania, chromozomálnej, genómu, použitím, fetálnej

Text:

...s ľudským genómom pomocou počítačového systému.0014 Určl sa prvé množstvo sekvencii identifikovaných ako zoradené s prvým chromozomom a druhé množstvo sekvencii identifikovaných ako zoradené s jedným alebo viacerými druhými chromozómami. Z prvého množstva a druhého množstva sa určí parameter, pričom parameter predstavuje relatívne množstvo medzi prvým a druhým množstvom a potom sa porovná s jednou-3 alebo viacerými medznými hodnotami. Na...

Diagnostikovanie fetálnej chromozomálnej aneuploídie pomocou genómového sekvenovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21037

Dátum: 23.07.2008

Autori: Lo Yuk-ming Dennis, Chan Kwan Chee, Chiu Rossa Wai Kwun

MPK: G06F 19/00, C12Q 1/68

Značky: genómového, fetálnej, aneuploidie, chromozomálnej, diagnostikovanie, pomocou, sekvenovania

Text:

...prítomnosť LOH vo vzorke (El Karoui at al., Stat Med 25, 3124-3133 (2006.0012 V metódach použitých v predchádzajúcich štúdiách je množstvo dát zozbieraných v digitálnej PCR dosť nízke. Čiže možno znížiť presnosť kvôli malému počtu dátových bodov a typickým štatistickým fluktuáciám.0013 Preto je žiaduce, aby neinvazlvne testy mali vysokú citlivosť a špecifičnosť, aby sa minimalizovali falošné negative, resp. falošné pozitíva. Avšak fetálna...

Zariadenie na prevádzkovanie stávkových hier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4697

Dátum: 01.03.2007

Autori: Dikovský Jan, Dikovský Jozef

MPK: G06F 19/00

Značky: stávkových, zariadenie, prevádzkovanie

Text:

...a počítače), ktoré sú v majetku iných osôb, ako je majiteľ elektronického systému. Elektronický systém ďalej obsahuje generovacie prostriedky 11 na automatické generovanie identifikátorov (numerických, alfanumeriekých, písomných, atď.) jednotlivých stávok. Elektronický systém 1 ďalej obsahuje doručovacie prostriedky 12 na doručenie každého jedného identifikátora na vzdialené zariadenie príslušného stávkara, ako bude opisané...

Indikátor zdravia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20620

Dátum: 27.02.2007

Autor: Barnes Richard

MPK: G01G 19/50, A61B 5/107, A61B 5/00...

Značky: indikátor, zdravia

Text:

...presného odhadu hmotnosti pod vodou.0007 Známa technika DEXA, čo je röntgenové meranie absorpcie s duálnou energiou (Dual Energy X-ray Absorptiometry), používa skener, ktorý posiela nízku dávku röntgenového žiarenia srôznymi vlnovými dĺžkami cez osobu na určenie kostnej hustoty a percentuálneho podielu telesného tuku. Ďalšie spôsoby určovania stavby tela obsahujú skenovanie so zobrazovaním pomocou magnetickej rezonancie (MRl, Magnetic...

Modulárne systémové zapojenie pre mobilných užívateľov audio- a/alebo videosignálu a multimédií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4620

Dátum: 03.11.2006

Autor: Šeršeň Michal

MPK: G06F 19/00, H04M 1/00, H04L 12/00...

Značky: videosignálu, systémové, zapojenie, audio, multimédií, mobilných, modulárne, užívateľov

Text:

...publishing a content management, ondemand a live Streaming a napokon billing a užívateľské štatistiky. Po tretie je to dátový stream server špičkovej kvality, medzi ktorého charakteristiky patri robustnosť, ľahká integrácia a vysoká priepustnosť škálovateľnosť cluster management podpora otvorených štandardov vysoká kvalita vstupného A/V signálu a komplexnosť. Po štvrté je to podpora vstupných formátov ako je VHS, SVHS, Betacam, DV a iné...

Spôsoby a kompozície na detekciu autoimunitných ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15550

Dátum: 02.08.2006

Autor: Abbas Alexander

MPK: G06F 19/00, C12Q 1/68

Značky: spôsoby, autoimunitných, ochorení, kompozície, detekciu

Text:

...6 alebo 7.0019 Tu uvedené spôsob a kompozicie môžu obsahovat jeden alebo viac génov vymenovaných v tabuľke 1, 2. 3, 4. 5, 6 alebo 7. Ak sa používa alebo je obsiahnutých viac než jeden gén, viac než jeden gén môže byt akoukoľvek kombináciou akéhokoľvek počtu génov (alebo génov súvisiacich so sondovacími sadami) ako sú uvedené (nie v konkrétnom poradi) v tabuľke 1, 2, 3, 4. 5. 6 alebo 7.Napríklad kombinácia génov zahŕňa len dva gény. ktoré...

Mobilný digitálny topografický informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4426

Dátum: 06.04.2006

Autor: Pohan Jaroslav

MPK: G01S 5/00, G06F 17/30, G01C 21/26...

Značky: systém, informačný, topografický, digitálny, mobilný

Text:

...databázy umožňuje spracovanie grafických výstupov blokom 1 spracovania a vyhodnocovanía infomiácií na ďalšie využitie, napríklad na orientáciu v teréne, sledovanie pohybujúcich sa cieľov, určovanie ich priestorovej polohy a na interaktívnu prácu, ako je simulácia bojových činností, vyhodnocovanie prechodnosti v teréne, prelety a prechody záuj movým územím, rôzne porady a briefingy štábu. Počas pohybu vozidla mobilného pracoviska...

Interaktívny informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4153

Dátum: 02.06.2005

Autor: Raffesberg Milan

MPK: G06F 3/153, G06F 19/00

Značky: interaktívny, systém, informačný

Text:

...postačujúce, ak má interaktívny informačný systém aj po doplnení prídavného panelu iba jeden modem, ktorý môže byť pripojený k osobnému počítaču základného panelu alebo k osobnému počítaču prídavného panelu.Na osobný počítač prídavného panelu môže byť napojená i kamera.Interaktívny informačný systém môže pozostávať z najmenej dvoch uĺkladných panelov a z jedného prídavného panelu s najmenej dvomi zobrazovacími jednotkami. Pri použití väčšieho...

Zapojenie on-line systémového zariadenia na likvidáciu poistných udalostí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4131

Dátum: 05.05.2005

Autor: Repčák Ján

MPK: G06F 19/00

Značky: událostí, zariadenia, zapojenie, likvidáciu, poistných, on-line, systémového

Text:

...0850 xXxxxx. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 sú prepojené so sústavou mobilných externých hardvérových prostriedkov 3 navzájom prepojených mobilnou komunikačnou sieťou 4. Centrálne komunikačné, výpočtové a riadiace hardvérové prostriedky 1 pozostávajú z hardvérových prostriedkov 5 servera prepojeného s prostriedkami 6 sieťového operačného systému, s hardvérovýnn prostriedkami 7 kontroly a auditu a s...

Humanizované anti-NGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12612

Dátum: 23.12.2004

Autori: Lamba Doriano, Covaceuszach Sonia, Cattaneo Antonino

MPK: C07K 16/46, C07K 16/22, C07K 16/00...

Značky: protilátky, humanizované, anti-ngf

Text:

...prijímajúcej ľudskej sekvencii pre zaistenie, že konformácia CDR oblastí je čo najpodobnejšia tej u donorového myšieho imunoglobulínu. Následkom týchto protichodných hľadísk, pre mnoho humanizovaných protilátok bola zistená významná strata väzbovej atinity voči zodpovedajúcim myším protilátkam (Jones a kol., 1986 Shearman a kol., 1991 Kettleborough, 1991 Gorman a kol., 1991 Riechmann a kol.,1988).0008 Momentálne je väčšina bežných spôsobov...

Humanizované anti-NGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19918

Dátum: 23.12.2004

Autori: Lamba Doriano, Cattaneo Antonino, Covaceuszach Sonia

MPK: C07K 16/46, C07K 16/00, C07K 16/22...

Značky: protilátky, humanizované, anti-ngf

Text:

...kompromis medzi opačnými požiadavkami, ktorého riešenie sa mení pripad od prípadu. Na minimalizáciu imunogenicity by mal imunoglobulín udržovať čo najviac prijímajúce ľudské sekvencie. V každom prípade, aby sa zachovali pôvodné väzbové vlastnosti, mala by imunoglobulínová kostra obsahovať dostatočný počet mutácií v prijímajúcej ľudskej sekvencii pre zaistenie, že konformácia CDR oblastí je čo najpodobnejšia tej u donorového myšieho...

Výpočtový spôsob a zariadenie na predikciu agregácie alebo rozpustnosti polypeptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7297

Dátum: 19.01.2004

Autori: Chiti Fabrizio, Dobson Christopher, Zurdo Jesus

MPK: G06F 19/00

Značky: výpočtový, polypeptidů, zariadenie, rozpustností, predikciu, agregácie, spôsob

Text:

...je žiaduce použiť polypeptid v koncentraciach alebo za podmienok žiaducich pre fyziologickú aktivitu,terapeutické podanie alebo priemyslovú aplikáciu. Použitie bioaktívnych peptidov a proteínov ako farmaceutických ćinidiel je konkretne obmedzené tam, kde peptid alebo protein má tendenciu vytvárať agregáty v priebehu výroby, spracovania,skladovania alebo po podaní. Týchto prípadov si je biotechnologický a farmaceutický priemysel vedomý v...

Opätovná príprava lekárskych nástrojov v centrálnom sterilizačnom oddelení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13521

Dátum: 25.09.2003

Autori: Segeletz Nicos, Wünsche Frank, Lieshoff Oliver

MPK: A61B 19/00, A61L 2/00, A61L 2/24...

Značky: centrálnom, nástrojov, sterilizačnom, opätovná, lékařských, oddělení, príprava

Text:

...zabalia (šípka P 4). Po zabalení sit sa tieto sitá vložia do sterilizátora 20 (šípka PS) a po uskutočnenej sterilizácii(šípka P 6) sa v sterilnej oblasti 5 vyložia. Následne sa sterilizované sitá so sterilizovanými nástrojmi dopravia do sterilného skladu 6 (šípka P 8).Vždy podľa potreby sa sitá zo sterilného skladu 6 dopravia na použitie do miest 2 použitia, kde znova začne celý obeh po použití nástrojov.Vbaliacej oblasti 4 sa pri balení...