G06F 17/60

Zapojenie komplexného hudobného centra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4278

Dátum: 06.10.2005

Autor: Čurnek Peter

MPK: G06F 17/00, G06F 17/60

Značky: hudobného, centra, komplexného, zapojenie

Text:

...blok 2 je tvorený klientskym modulom 21, pre evidenciu užívateľov, ktorý je prepojený s platobným terrninálovým modulom 22, ktorý umožňuje užívateľovi zaplatenie poplatkov. Registrovací blok 2 je ďalej prepojený s rozhodovacím blokom 3, ktorý rozhoduje o prístupových právach užívateľa. Rozhodovací blok 3 je ďalej prepojený na jeden zvukotesný gitarový štúdiový modul 4, ktorý je tvorený jedným hudobným zariadením 11, ktorým je gitara....

Zapojenie internetového predajného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4276

Dátum: 06.10.2005

Autor: Trnovský Ján

MPK: G06F 17/60, G06F 17/00

Značky: systému, zapojenie, internetového, predajného

Text:

...5, ktorý umožňuje novému klientovi uhradiť mesačný paušálny poplatok. Prístupový blok 21 je ďalej prepojený prostredníctvom prenosového kanálu 6 s registrovacím blokom 22, ktorý zabezpečuje obchodné, blokovacie, povoľovacie, štatistické, aktualízačné a ínfomiačné úlohy systému. Registrovací blok 22 je prostredníctvom prenosového kanálu 6, ktorým je verejná telekomunikačná sieť, prepojený na tovarovú databázu 31 obchodného portálu 3, kde...

Systém na čítanie a vyhodnocovanie identifikačných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4151

Dátum: 02.06.2005

Autori: Musil Jaromír, Tůma Eduard, Bednařík Jan, Tůma Miloslav, Dytrt Pavel, Városi Alexander, Pros Miloslav, Bednařík Daniel

MPK: G06F 17/00, G06F 17/60, H04M 1/00...

Značky: identifikačných, prvkov, čítanie, systém, vyhodnocovanie

Text:

...účinku v tom, že umožňuje komplexné spracovanie a vyhodnotenie načítaných údajov (dát) alebo identifikačných prvkov pomocou bezdrôtovej komunikácie a podanie operatívnej spätnej správy ako užívateľovi čítacieho zariadenia, tak do riadiaceho centra zabezpečujúceho prevádzku systému. Výhodou nového riešenia je celková jednoduchosť systému s pomerne malými nadobúdacimi nákladmi na jeho zavedenie a prevádzku. Veľkou výhodou systému je i široká...

Elektronické zapojenie pre mikroplatby prostredníctvom mobilných a /alebo pevných komunikačných sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3943

Dátum: 05.10.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: H04B 7/26, G06F 17/60, H04L 12/02...

Značky: elektronické, mikroplatby, komunikačných, mobilných, pevných, sietí, zapojenie, prostredníctvom, alebo

Text:

...SMS prostrednictvom jednoznačne definovaných komunikačných prostriedkov. Základom komunikačného modelu je systém SMS platobného bloku 2, ktorý je umiestnený na hardvérových prostriedkoch. Odosielanie SMS požiadaviek a prijímanie SMS odpovedí je realizované prostredníctvom mobilnej stanice 1 napríklad mobilného telefónu, ktorý je komunikačné prepojený so SMSC - SMS centrom 1.2 operátora a prenosové prostriedky sú tvorené operátorom 1...

Komunikačná infraštruktúra spolupracujúcej korporácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3915

Dátum: 08.09.2004

Autori: Řihák Miroslav, Neumann Libor, Nováček Miroslav, Brzek Miroslav, Brodský Jan

MPK: G06F 17/60

Značky: komunikačná, korporácie, infraštruktúra, spolupracujúcej

Text:

...času), ° neverejnú komunikáciu elektronickou poštou,- služby extemej autorizácie, v on-line prístup užívateľov a aplikácií spolupracujúcej korporácie k intemetu,- on-line prístup verejnosti k infonnačným systémom spolupracujúcej korporácie, so zabezpečením sieťovej bezpečnosti, dohľadu a prevádzkových informácií.° sústava virtuálnych privátnych sietí 25, o neverejná prepojovacia siet 21,- k nej pripojená internetová brána 22,- ďalej k...

Zapojenie na získavanie firemných vizitiek mobilnou sieťou GSM

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3852

Dátum: 07.07.2004

Autor: Jankovič Roman

MPK: H04B 7/26, G06F 17/60, G06F 17/30...

Značky: sieťou, firemných, mobilnou, získavanie, vizitiek, zapojenie

Text:

...(CallPoint) s online katalógom prebieha nad rovnakými údajmi - spoločnou databázou. informácie pre publikovanie v on-line katalógu sú vytvárané prostredníctvom nástroja na vkladanie dát CMS - (Content Management System) a rovnakým spôsobom sú zadávanć informácie pre potreby dotazovaeieho systému (CallPoint). T. j. databáza firemných vizitiek je prepojená cez on-line katalóg firemných vizitiek so systémom CMS na vkladanie dát.Platby za...

Personálny interaktívny generátor virtuálnych scén na podporu adaptácie človeka v novom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3743

Dátum: 06.04.2004

Autor: Hájek Roman

MPK: G06F 17/60, G06F 3/00, G06T 17/00...

Značky: generátor, prostředí, interaktívny, virtuálnych, novom, personálny, podporu, človeka, scén, adaptácie

Text:

...display, cyber stick, space mouse, tracking systém, feedback devices, auto 3 d displej použité V tomto texte treba výkladať Z hľadiska temiinológie používanej V oblasti virtuálnej reality využívanej V tomto úžitkovom vzore , napr. feedback devices zachytávač spätných väzieb, space mouse priestorová myš, cyber stick kybernetická páčka, tracking systém sledovacia sústava, head mounted display na hlave nasadený displej, CAVE systém ...

Zapojenie systému určeného na registráciu darov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3579

Dátum: 05.08.2003

Autor: Veme Tomáš

MPK: G06F 17/60

Značky: systému, zapojenie, darov, určeného, registráciu

Text:

...obojsmerného toku informácií prostredníctvom siete WAN 5 a siete LAN 4 kontinuálne aktualizuje databázu darov 12, povoľuje alebo blokuje kúpu tovarov 101, podľa obr. č. 6 a obr. č. 7, poskytuje štatistické údaje napríklad počet predaných tovarov 101,počet registrovaných darcov 92. Centrálny uzol 2, podľaobr. č. l,je prepojený na intemetový obchod a na vonkajšie on-line prístupy obsluhy 9.Zapojenie podľa technického riešenia na obr. č. l,...

Elektronický systém na poskytovanie bonusu pri nákupe tovaru alebo služieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3559

Dátum: 01.07.2003

Autori: Dobrovský Jan, Babický Petr, Čupa Michal, Novák Pavel, Klimpl Martin

MPK: G06F 17/60

Značky: tovarů, elektronický, bonusu, poskytovanie, nákupe, systém, služieb

Text:

...pridelené číslo účtu a individualizované heslo. To bloku 12 spotrebiteľa umožňuje, aby v akejkoľvek transakcií 14 identiíikoval blok 17 spotrebiteľského účtu pri uskutočnení nákupu, prípadne využívaní služby. Na obr. 2 môže blok 12 spotrebiteľa uskutočňovať transakciu 14 u obchodníka, prípadne prostredníctvom intemetu s využitím bloku 13 poskytovateľa internetovskýeh služieb. Hned ako do transakcie 14 vstúpia bloky 10 obchodníkov, ohlási to...

Spôsob prepravy poštových zásielok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 214

Dátum: 07.10.2002

Autori: Frankenberg Steffen, Mayer Boris

MPK: G06F 17/60

Značky: zásielok, spôsob, poštových, prepravy

Text:

...maximálnu flexibilitu.0012 Napríklad sa týmto spôsobom môžu zaslať obchodníkovi rokovacíe dokumenty na miesto, kde rokovania prebiehajú, alebo náhradný materiál alebo špeciálne nástroje možno poslať servisnému technikovi na miesto použitia alebo do doručovacieho miesta v blízkosti miesta použitia.Zmena v súlade s vopred určeným postupom je tiež výhodná.0013 Napríklad, príjemca by mohol uprednostniť prijatie dodávky na jeho pracovisku v...

Zapojenie pokladnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1688

Dátum: 10.12.1997

Autor: Wojtovič Jozef

MPK: G06F 17/60, G07G 1/12

Značky: pokladnice, zapojenie

Text:

...aw.dat je spmjený prvým v) m 5 prvýmvýstupmm je snjaný w druhým výatným mmdujmm. Na ąndardnýVariabilný pamäťový modul pevných Hat juTýmto zawojaním ja mcäné| vlastnosti súčasne vyrábaných puklamwúachovy dát pred nepuvnlaným pwkuanm xie aťtüwaku aj Časové nhraniüenie funhćnn,ti pokladnice ndľa vmradmvulenéhm ůasnvéhm úaeku ha uahapožadovaných dat - údajwv dm nam mvahm mmduju 5 jmdnmr mvýmiNa priloženom nbr. č.1 jm ne Pnnnu wbwcnůpokladnice...