G06F 13/36

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hlavnička Jiří, Novák Josef

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: staničního, zabezpečovacího, řadiče, funkčními, propojení, ovládacího, zařízení, mikropočítačového, jednotkami

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčíček Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: zapojení, sběrnice, mikropočítačového, systému, adresní

Text:

...adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným...

Jednotka paralelního rozhraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 262354

Dátum: 14.03.1989

Autori: Dufek Jaroslav, Kokeš Josef

MPK: G06F 13/00, G06F 13/14, G06F 13/36...

Značky: rozhraní, jednotka, paralelního

Text:

...504 je sšotožný se vstupom 20 povalu pre prevzatí sbłrnice a Leg s výstupem g žádosti o přidělení sbłrnice.ve výchozím stavu jsou všechny počítače, respektive jejich integrované obvody MHB 8 255 nsprogrsmovány stejně. Brány gg, gg i gg jsou v módu Q, pritom gg, gg s ggd jsou jako vstupy a PCQ jako výstupy. Výstupy ggzg 253 jsou( na logické úrovní L, rovněž ostatní výstupy včetně vodiče 1 - ACK a vodiče § - BUS jsou na úrovni L, jednak...

Zapojení stykových obvodů systému IMS-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 260888

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bernášek Jaroslav, Kučera Jan

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36, G06F 13/20...

Značky: obvodů, stykových, systému, ims-2, zapojení

Text:

...Bit C 1 je spojen s výstupom druhého dvouvstupého hradla 13. Bit C 2 je připojen na výstup čtrnáctého dvouvstupého hradla 1 n, jehož vstup je přes první tvarovač 11 připojen na výstup dvanásteho dvouvstupého hradlo 41, jehož jeden vstup je spojen se spoločným bodem pátého odporu R 5 a štvrtého odporu R 4 a elektrolytického kondenzátora C 4 a současně je spojen se vstupom invertoru signálu zapnutí sítě 38, vstupem třetího třívstupého hradla...

Zapojení pro řízení časově multiplexované sběrnice harvardského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260886

Dátum: 12.01.1989

Autor: Machač Pavel

MPK: G06F 9/06, G06F 13/36, G06F 13/00...

Značky: zapojení, časově, sběrnice, harvardského, řízení, multiplexované

Text:

...všechny významné informace mikropočítače, to je adresy, data z paměti programu, z paměti dat a vstupního/výstuprlího zařízení při jeho jednoduchém provedení.Příklad zapojení je znázorněn na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje jeho blokove uspořádání, obr. 2 časový průhěh signálů.Mikropočítač 100 je skupinou vstupů 1 a výstupu 010 připojen k zesilovači 200, kterýje prostřednictvím adresové/datové sběrnice 250 připojen k...

Zapojení pro opakování přenosu dat na vnější obousměrné asynchronní komunikační sběrnici při detekci chybné parity dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260884

Dátum: 12.01.1989

Autori: Schiller Jiří, Petera Josef, Nemeškal Vladimír, Ptáček Václav

MPK: G06F 13/00, G06F 11/10, G06F 13/36...

Značky: zapojení, vnější, parity, sběrnicí, opakování, asynchronní, detekci, přenosu, komunikační, chybné, obousměrné

Text:

...vstup 64, je signál čtení resp. zápisu dat vysílán na skupinovou výstupní svorku ridcích signálů 22 procesorověho modulu Na základě stavu adresových signálu na prv-ním skupinovém vstupu R a aktivní nrovně řídicíiío signálu čtení resp. zápisu dat na druhém skupinovém vstupu 92 řidicího obvodu 8 je na jeho skupinovém výstupu 94 generován signál výběru adresované bunky dat a řídící signál čtení resp. zápisu(iat z resp. do adresované buňkv....

Zapojení dvou mikropočítačů se společnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260667

Dátum: 12.01.1989

Autori: Herold Jiří, Bernkopf Tomáš

MPK: G06F 13/36

Značky: sběrnicí, mikropočítačů, zapojení, společnou

Text:

...sběrnice g napájen ze zdroje lg, mikropočítač g je prostřednictvím sběrnioe 5 napájen ze zdroje lg. Prostředniotvím společné sběrnioe 1 jsou ze .zdrojů lg a 1 g spojených propojovaoím obvodom l zálohovaně napájeny jednotky rozhraní g s. 1, obvod kontrolní logiky g a jednotky, které se připojují ke společné sběrnioi g. v tomto provednní bylo zařízení navrženo pro spojení dvou zálohujíoíoh se mikropočítačů. Jejich úkolem je nepřetržitá...