G06F 13/00

Zapojenie na mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6827

Dátum: 02.07.2014

Autor: Kubišta Šimon

MPK: G06F 13/00, G06Q 10/10

Značky: pohľadávok, vymáhanie, mimosúdne, zapojenie

Text:

...prenos dát zaručuje zabezpečenú dátovú komunikáciu medzi množinou serverov l lokálnych databáz pohľadávok a serverom g dominantného poskytovateľa poštových služieb na spracovanie pohľadávok.Server 2 dominantného poskytovateľa poštových služieb na spracovanie pohľadávok zahŕňa databázu ą pohľadávok V procese úhrady, databázu i pohľadávok uznaných dlžníkom, databázu i oslovených pohľadávok, databázu § uhradených pohľadávok a databázu 1...

Elektronická dátová vizitka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6313

Dátum: 03.12.2012

Autori: Pavella Peter, Jaroš Martin

MPK: G06F 17/00, G06F 13/00, G06F 3/00...

Značky: dátová, vizitka, elektronická

Text:

...dátová vizitka obsahuje.Elektronická dátová vizitka tieto nedostatky úplne odstraňuje. Vnútri pevného kartónového alebo plastového obalu, resp. obalu vyrobeného z iného vhodného materiálu vo formáte a s potlačou bežnej papierovej vizitky, je V schránke uložená dátová karta alebo nosič. Elektronická dátová vizitka sa dá rozdeliť na dve časti tak, že sa z nej dá vytíahnuť alebo vysunúť a použiť dátová karta alebo nosič, na ktorom sú nahrané...

Zariadenie na distribúciu dát a vzdialenú správu informačného kanála koncového miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5944

Dátum: 05.12.2011

Autor: Vaněk Milan

MPK: G06F 3/153, G06Q 90/00, G06F 13/00...

Značky: informačného, koncového, vzdialenú, kanála, miesta, správu, zariadenie, distribúciu

Text:

...prehrávania- plynulé a stabilné zobrazenie video-spotov vo formáte MPEGZ (MPEGl) V rozlíšení 1366 x 768- rýchla a jednoduchá editácia slučiek na jednotlivých koncových miestach- Vkladanie textových zdrojov tretích strán (správy, novinky, zábava a pod.) ako bežiaci textový titulok v spodnej časti obrazovky- pri bežiacich textových riadkoch možná voľba fontu a farby- kontrola nad priebehom kampane, tzn. aký spot bude nasadený a kedy, pri akom...

Zapojenie elektronického prenosového systému multimediálnych dát z virtuálnej videopožičovne do koncového multifunkčného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4633

Dátum: 07.12.2006

Autor: Novák Radek

MPK: G06F 13/00, H04B 7/00, H04L 12/28...

Značky: multifunkčného, virtuálnej, multimediálnych, přenosového, videopožičovne, systému, elektronického, zariadenia, zapojenie, koncového

Text:

...na platforme Linux s voliteľným typom databáze (MySQL, PostgreSQL, Oracle). V databáze sú udržované nasledujúce dáta ako sú užívateľské kontá,prístupové práva, infonnácie/odkazy na multimediálne súbory, záznamy o platobných transakciách, záznamy o udalostiach-log súbory, administratívne záznamy a užívateľské preferencie. Ako už bolo uvedené, centrálny server je prepojcný dátovou sieťou s komunikačným serverom mobilného operátora cez...

Zapojenie na poskytovanie reklamy v prijímači digitálnej televízie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4491

Dátum: 07.07.2006

Autor: Zaťko Slavomír

MPK: G06F 13/00, H04N 5/445

Značky: digitálnej, přijímací, poskytovanie, reklamy, zapojenie, televízie

Text:

...Z operačnej pamäte Sa je reklamný obsah, na základe inštrukcií riadiaceho programu,riadiacich procesor 4, prenášaný cez vstupno/výstupné obvody 6 na obrazovku televízneho prijímača/displeja l.Príkladný algoritmus funkcie systému podľa tohto príkladného vyhotovenia, ovládaného riadiacim programom,je zrejmý z obr. 5. V tomto príklade je reklamný obsah,prijatý cez prijímač 7 signálu digitálneho televízneho vysielania do operačnej pamäte Sa,...

Zapojenie systému určeného na harmonizáciu osobnosti užívateľa komunikačného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3781

Dátum: 06.04.2004

Autori: Červenický Martin, Hadidomová Ľudmila

MPK: G06F 13/00, G06F 15/16

Značky: harmonizáciu, komunikačného, určeného, osobnosti, užívateľa, zariadenia, zapojenie, systému

Text:

...výkresov, kde na obr. č. l je schematicky znázomené zapojenie systćmu určeného na vytváranie psychickej duševnej pohody užívateľa počítača.Príklady uskutočnenia Príklad č. 1Zapojenie systému určeného na vytváranie psychickej duševnej pohody užívateľa počítača, podľa obr. č, l, je tvorené zobrazovacím užívateľským elektronickým zariadením 1, ktorým je Užívateľský počítač, prepojeným na monitor ll s obrazovkou, ktorá slúži ako zobrazovací...

Interaktívne komunikačné zariadenie pre spoločenské podujatia pomocou SMS a MMS

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3750

Dátum: 06.04.2004

Autor: Krasňan Rastislav

MPK: H04L 12/02, H04B 7/26, G06F 13/00...

Značky: interaktívne, zariadenie, pomocou, spoločenské, komunikačné, podujatia

Text:

...hneď v úvode obrazovky videoprojektora). Sprava SMS, MMS je automaticky zobrazená na videoprojektore. Nové správy sa zobrazujú ako prvé,takže predošlé správy sa posúvajú smerom dole. Účastníci môžu na túto správu odpovedať, resp. posielat prostredníctvom SMS, MMS nové príspevky. Tým vzniká nezáväzná interaktívna komunikácia medzi jednotlivými účastníkmi spoločenskej akcie napr. diskoteky.Spomínané zariadenie slúži ako zdroj zábavy,...

Univerzálny elektronický reklamno-informačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3694

Dátum: 08.01.2004

Autor: Potočňák Štefan

MPK: H04L 12/00, G06F 13/00, G09F 27/00...

Značky: elektronický, reklamno-informačný, univerzálny, systém

Text:

...univerzálny elektronický reklamne-informačný systém, podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený najmenej jedným aktualizačným reklamne-informačným zariadením, ktoré je prepojené najmenej jedným prenosovým kanálom s najmenej jedným lokálnym užívateľským elektronickým reklamno-informačným zariadením, ktore je tvorené vzájomne prepojeným najmenej jedným televíznym zariadením a/alebo najmenej jedným teletextovým...

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Josef, Hlavnička Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/36

Značky: staničního, zařízení, řadiče, mikropočítačového, propojení, funkčními, ovládacího, zabezpečovacího, jednotkami

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Zapojenie pre pripojenie magnetofónu ako externej pamäte k mikropočítaču v systémoch pracujúcich v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 260292

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sládeček Štefan, Režnák Ján

MPK: G06F 13/00

Značky: čase, magnetofonu, pripojenie, pamäte, mikropočítačů, externej, pracujúcich, zapojenie, systémoch, reálnom

Text:

...2 má symetrický priebeh. Tento obvod môže byt realizovaný napríklad jednou sekClou programovatelného obvodu l 8253,alebo jeho ekvivalentu. Navrhovaný spôsob záznamu údajov na» magnetotón pozostávaz prevodu logických úrovní na impulzy srozdielnou periodou, pričom logickej jednotke zodpovedá impulz z periodou 2 T a logickej nule s periodou T.Na spúštací vstup 5 čítača-časovača 1 jeprivedený výstup hradlaľlł, ktoré pri aktív nom signále...

Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s lubovolným mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260280

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šuchtár Peter, Mikulová Zdena

MPK: G06F 7/38, G06F 13/00

Značky: lubovolným, mikroprocesorom, logických, zapojenie, funkcií, spolupráci, výpočet

Text:

...je súčasne pripojená na vstup PL 010, vstup VPR 302, vstup PI 400, vstup VP 303 a vstup DLF 304. Riadiace zbernica mikroprocesora 513 je pripojená na riadiacu zbernlcu 500, ktorá je pripojená na vstup PL 501.Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s ľubovoľným mikroprocesorom pracuje nasledujúcim spôsobom.Blok operačnej p-amät-i 2 je vyhradená oblast z použitej operačnej pamäti, v ktorej sú uložené vstupné premenné logických...

Informačné a kontrolné zapojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1684

Dátum: 10.12.1997

Autori: Katuščák Slavomír, Karaffa Miloslav

MPK: G06F 13/00

Značky: kontrolné, zapojenie, informačné

Text:

...60. Druhý blok riadenia a spracovania Qg je šíestou zbernicou 108 spojený so zobrazovaclm zariadením 5134. Druhý čítačzapísovač 591, druhý blok riadenia a spracovania údajov 10 g, komunikačné zariadenie 403 a zobrazovacie zariadenie g 04 sú pripojené k bloku napájania a zálohovania 40 §.Iné konkrétne informačné a kontrolné zapojenie pozostáva z prepojenia uvedeného do modulárnej siete, ktorú znázorňuje obr. 4.Prvý modul siete pozostáva z...

Zapojenie smerovačov v uzle počítačovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1591

Dátum: 10.09.1997

Autori: Máčaj Peter, Tomášek Peter

MPK: G06F 13/00

Značky: smerovačov, siete, počítačovej, zapojenie

Text:

...Všetky portyWANl z hlavného smerovača l sú spojene cez diaľkové linky len s WAN portamiiných hlavných smerovačov v sieti.Sieť LAN je určená len pre Intemet komunikáciu. Na túto sieť je pripojenýprístupový smerovač g a sieť má len registrované IP (Intemet Protocol) adresy. Naporty WAN 2 sa pripájajú používatelia Internetu cez diaľkové pevné alebokomutované linky. Používa sa len statické smerovanie, nie je spustený žiadny dynamický smerovací...

Expander paralelného rozhrania osobného počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 403

Dátum: 06.04.1994

Autor: Adámek Petr

MPK: G06F 3/00, G06F 13/00

Značky: paralelného, osobného, rozhrania, počítača, expandér

Text:

...a vstupním registrem zapojeným jako střadač/budíč/oddělovač. Výstupní část expanderu přiřazená výstupu standartního paralelního rozhraní je tvořena jedním řídícím obvodem spojeným s výstupem standartního paralelního rozhraní a výstupním registrem zapojeným jako střadač/budič. Alternativně může být řídící obvod společný pro vstupní i výstupní částVýhodou technického řešení expanderu je především univerzálnost. Je použitelný u všech druhů...

Zapojení zdroje řídicích impulsů systému pro digitální zpracování obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270670

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sobotka Zdeněk, Mikulec Jindřich, Johanovský Aleš, Jirkovský Miroslav

MPK: G06F 13/00

Značky: obrazů, řídících, impulsů, zapojení, zpracování, digitální, systému, zdroje

Text:

...výstup Q je spojen s druhým vstupem QQ hradla Q, zatímco první, druhý, třetí a čtvrtý výstup QQ, QQ, Q a QQ jsou postupně spojený s šestým, sedmým, osmým a devdtým vstupom QQ, IQ, QQ a EQ druhé permanentní paměti Q pro zajištění adresování vyšších adresových bitů druhé permanentní paměti Q. cími snímkovou selekci jsou spojený s pátým a šestým adresovým vstupem QM a QQ multiplexeru M k zajištění správneho složení výsledné synohronísační...

Zapojení pro jednotné dekódování stavů sekvenčních obvodů v dvoudrátové logice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270260

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kubín Pavel, Golan Petr, Loutocký Dušan

MPK: G06F 13/00

Značky: dekódování, sekvenčních, dvoudrátové, zapojení, stavu, jednotné, obvodů, logice

Text:

...vstup nejvyššího adresověho rádu je pripojen k výstupu prepínače, jehože první vstup je připojen k výstupu zdroje logické jedničky, přičemž druhý vstup přebírače je pŕipojen k výstupu zdroje logické nuly a datový výstup permanentní paměti se dvěma podrozsahy je připojen k výstupní svorce dekódovaného stavu.Hlavni výhoda zapojení podle vynálezu spočíva v tom. že sekvenční obvody v obou větvíoh dvoudrátové logiky mohou být řešeny totožné...

Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268080

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hainz Petr, Kocík Václav, Novák Antonín

MPK: G06F 13/00

Značky: přerušení, zapojení, testování, ovládání, zejména, mikroprocesoru, vstupu, modifikovatelné

Text:

...mikroprocesorem podle vynálezu.Příklad blokového sohématu zapoJení podle vynálezu Je znázoměn na připoJeněm výkrasu.Mikroprocesor l Je opatřen neJméně Jedním vstupem g přerušení a neJméně jedním ž, A testovâní a případně Ještě Jedním dalším vstupe j .nebo několika dalšími vstupy (nemizoměno). Je také opatřen neJméně ,jedním výstupom lg logických signálů, který Je připoJen na vstup 1. logických signálů paměti ll, opatřeně neJméně Jeďíuím...

Zapojení paralelní datové cesty se skupinovým přenosem dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265108

Dátum: 13.10.1989

Autori: Golan Petr, Kubín Pavel, Kvasilová Helena, Loutocký Dušan, Sladký Milan

MPK: G06F 13/00

Značky: datové, cesty, skupinovým, zapojení, paralelní, přenosem

Text:

...dekoděru 1 délky přenosu a na základě dekodace adresy hlavní paměti přivedené na skupinu vstupu § 39 tohoto dekoděru A délky přenosu je z výstupu dekoděru É délkypřenosu přiveden na vstup gg řadiče 3 fází signál povolení žádosti. Tímto signálem řadič g fází zahájí činnost a generuje na výstupu gg požadavek žádosti, jímž je vyvolán styks hlavní pamětí, kterým jsou z hlavní paměti přivedena po výstupním vedení łgg hlavní paměti data. Protože je...

Zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačů k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264625

Dátum: 14.08.1989

Autori: Piskač Jaroslav, Morávek Miroslav, Steidl Karel

MPK: G06F 13/00, G01B 7/02

Značky: induktivních, částí, mikropočítači, vstupní, připojení, snímačů, zapojení

Text:

...programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je připojen na řídící vstup ji přepínacího pole 5. Prvnívýstup 13 programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s druhým vstupem gg analogově číslicového převodníku 6.Třetí vstup lg programovatelného obvodu 1 vstupu-výstupu je spojen s kontrolním výstupem 5 přepínacího pole 3.zapojení vstupní části pro připojení induktivních snímačú k mikropočítači podle obrázku funguje následovněmikropočitačem 2...

Zapojení přenosové linky pro přenos dat mezi dvěma mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 264438

Dátum: 14.08.1989

Autori: Seidl Karel, Dušek Bedřich, Kondr Jan, Rajniš Martin

MPK: G06F 13/00

Značky: mikropočítači, linky, dvěma, prenos, přenosové, zapojení

Text:

...stanice. První datový vývod gg - vstup/výstup bloku 3 budičů stanice je připojen k prvnímu datovému vývodu 23 - vstup/výstup dvoubránové paměti 2 stanice a zároveň k datověmu vývodu gg - vstup/Výstup komunikačního procesoru ł stanice. Rídioí vstup ââ bloku 3 hudičů stanice je spojen s druhým výstupem 3 bloku 3 řízení přístupu stanice, jehož první výstup gł je připojen na řídící vstup gg dvoubránové paměti g stanice. Třetí výstup gg bloku A...

Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263770

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bednář Milan, Lehečka Václav, Větrovec Jindřich, Schlegel Miloš

MPK: G06F 13/00, G06F 13/12

Značky: zadávání, technologických, počítače, konstant, zařízení

Text:

...technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě,...

Zapojení modulu pro sériovou komunikaci v lokálních mikropočítačových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 263663

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kokeš Josef, Hrejsa Jan

MPK: G06F 13/00

Značky: zapojení, komunikaci, modulu, sériovou, lokálních, mikropočítačových, sítích

Text:

...kapacitu těch účastníků, který se přenosu dat přímo neučastní. Mimoto je výhodné, že přenos dat nevyžaduje žádného řídioího,privilegovanáho účastníka.Na přiloženém výkrese je uvedena principiální zapojení modulu pro sériovou komunikaciv lokalních mikropočítačovýoh sítích podle vynálazu. Výstup 3 generátoru hodin ł je připojen na vstup 1 USART obvodu 1, který je pŕipojen k mikroprocesorové sběrnioi gg. USART obvod5 je vybaven datovým výstupom...

Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Zavřel Vladimír, Krejčíček Jaromír

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: adresní, sběrnice, mikropočítačového, zapojení, systému

Text:

...adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným...

Zařízení pro obsluhu terminálové sítě

Načítavanie...

Číslo patentu: 263429

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

MPK: G06F 13/00, G06F 13/10

Značky: sítě, obsluhu, zařízení, terminálové

Text:

...Q automatického předpětí. Výstup 52příjímače Q je spojen se vstupem Ql počítače 5. Výstup QQ počí tače Q je spojen se vstupem Q vysílače 2. Druhý vstupní vývod33 příjímače 5 je spojen se vstupem Qł přímé větve vedení Q. Výstup ág přímé větve vedení 6 je spojen s prvním vývodem ll zakončení 1 proudové smyčky. Druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky je přes zpětný vodič 62 vedení 6 spojen s druhým vývodem lg proudového zdroje l a současně...