G06F 12/00

Zapojení pro simulování činnosti mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 264587

Dátum: 14.08.1989

Autor: Hrdlička Řehoř

MPK: G06F 12/00, G06F 7/00

Značky: zapojení, simulování, mikroprocesoru, činnosti

Text:

...budiče datové sběrnioe je připojen na vstup prvního zobrazoveče dat a na pátou výstupnísvorkovnici zapojení. Druhý výstup budiče datové sběrnice jepřipojen na vstup druhého zobrazovače dat a na šestou výstupní svorkovnici zapojení. Přitom výstup druhé klávesnice je připoJen na vstup generátoru stimulů, jehož výstup je připojen na sedmou výstupní svorkovníci zapojení.Vyšší účinek zapojení podle vynálezu proti doeavadním způsobům spočíva v tom,...

Zapojení generátoru výběrových signálů mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 263102

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčiřík Jaromír, Zavřel Vladimír

MPK: G06F 12/00, G06F 13/00

Značky: zapojení, mikropočítačového, systému, výběrových, generátoru, signálu

Text:

...zařízením. Mikropočítañový systém lg je dále prostřednictvím svého výstupu ll pro připojovací signál Sl připojen na připojovncí vstup gł generátoru výberových signálů gg, který je nastavovncím vstupem gg pro nastavovací signál S 2 n přičítacím, odečítwcím, resp. posouvacím vstupem gg pro počítací, odečítncí, resp. posouvací Signál S 3 připojen k řídící sběrnicí ł. První výstup 31 generátoruvýběrových sígnálů gg je připojen na první...

Zapojení pro přenos dat mezi dvěma procesory připojenými ke společné vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260910

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šnytr Miloš, Hejna Jan, Zaoral Milan, Popov Petr

MPK: G06F 12/00, G06F 13/00

Značky: pamětí, společné, procesory, prenos, vyrovnávací, připojenými, dvěma, zapojení

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že ke společné vyrovnávací paměti 3 je přiřazeno paměťové místo pro uložení hodnoty pomocného semaforu 1,mezi první procesor l a paměťová místa pro uložení hodnot semaforu Q a pomocného semaforu 1 je zapojen blok 1 pro čtení s nastavování hodnot semaforu a pomocného semaforu prvním proce,sorem 1 a mezi druhý procesor Z a pamäťová místa pro uložení hodnot semaforu 6 a pomocnéhosemaforu 1 je zapojen blok 5 pro...

Řadič adresy obrazové paměti zobrazovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 260690

Dátum: 12.01.1989

Autor: Zděnek Jiří

MPK: G06F 12/00, G06F 3/14, G06F 13/10...

Značky: zobrazovače, obrazové, pamětí, řadič, adresy

Text:

...který zde neni nakreslen, je připojen mikropočítač ł. První výstup łg mikropočítače ł je připojen na první vstupgg přednastavitelného čítače g. Výstup gž přednastavitelného ěitače g je spojen se vstupom Zł adresy znaku v řádku obrazové paměti 1. Druhý výstup łž mikropočítače ł je připojen na prvni vstup Žł vyrovnávacího registru Ž, který má výstup 2 spojen se vstupom lg adresy řádku znaků obrazové paměti 1. Druhý vstup gł...

Zapojení řadiče paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 242421

Dátum: 01.12.1987

Autori: Schulze Eckhard, Just Horst, Ludwig Wilfried, Ostrovskij Eduard Pimenovie, Sumin Ivan Fjodorovie, Pyschik Johannes

MPK: G06F 12/00

Značky: pamětí, zapojení, řadiče

Text:

...cyklu paměti v konoovém bodě. Kombinační blok 5 je vytvořen z kombinaöníoh242 421 sítí logických obvodů.Na základě časově posunutýoh signálů na výstupoch posuvných registru g, 2 vytváří-jodnotlivé řídící signály pro ovládání,pamětovýoh bloků. Jednotlivé bloky zapojení řadiče paměti jsou propojony teusto.Vstup g zapojení je spojon s prvním hrodlovooím vstupom l hodinového genorátoru l. Druhý hradlovaoí vstup Lg hodinového generátoru J....