G06F 11/22

Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288241

Dátum: 18.12.2014

Autori: Kováčová Irena, Molnár Ján, Kováč Dobroslav, Vince Tibor

MPK: G01R 31/00, G06F 11/22, G01R 31/28...

Značky: zapájanie, zariadení, automatizované, obvodov, prvkov, elektrických, variabilné, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1), ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zberníc. Tento zabezpečuje komunikáciu s blokmi vstupných svoriek (33), (34) až (Y). Komunikácia s blokom vstupnej svorky (33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbernicu (9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu z prvej adresovej zbernice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30)...

Zapojení obvodu kontrolní jednotky mikropočítačového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 242089

Dátum: 01.02.1988

Autor: Kraus Bohuslav

MPK: G06F 11/22

Značky: kontrolní, mikropočítačového, jednotky, obvodů, systému, zapojení

Text:

...adresovací čtecí vstup je spojen s adresovým.-3 242 nas vstupem obousměrného budiče, s adresovým vstupem řídící paměti, e uvolňovaoím vstupem stavové paměti a s adresovacím výstupom adreeového dekodéru, jehož skupinový adresovaoí vstup je spojen se ekupinovou adresovou vstupní svorkou. tVýhodou zapojení podle vynálezu je, že umožňuje lokalizaoi poruch napájecích napětí, lokalizaci a ošetření výpadku periferního zařízení systému, spuštění...

Zapojení na testování obousměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236383

Dátum: 01.11.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: sběrnice, zapojení, testování, obousměrné, vstupní, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit prostorově nenáročné a jednoduché zapojení, které umožňuje převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u obousměrných vstupních a výstupních funkcí, přičemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Tohoto cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů a výstupů budiče obousměrné vstupní a výstupní sběrnice tvoří současně...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: obvodů, testování, vstupní, jednosměrně, výstupní, sběrnice, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Zapojení testovacího a inicializačního subsystému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251044

Dátum: 11.06.1987

Autori: Míček Petr, Kocián Milan, Tesař Petr

MPK: G06F 11/22

Značky: mikropočítače, zapojení, testovacího, inicializačního, subsystému

Text:

...bloku 1,systémového segmentu Q operační paměti a permanentní paměti Q pro testy a inicializaoi systému. Součástí zapojení je i stavový registr 1 a registr 1, propojený přes výstup 1 s displayem Q.Řídicí blok 1 má řídící vstup 3 sběrnice vnějšího systému, datový vstup 3 a adresový vstup gł. Datový vstup Q je propojen s obousměrným pripojením gg interní datové sběrnioe na obousměrném zesilovaoím bloku g, jakož i s obousměrným pripojením Qg...

Rekonfigurační zapojení s komparátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 232197

Dátum: 01.04.1987

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/22

Značky: rekonfigurační, komparátory, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší realizaci autonomní diagnostiky multiprocesorových a multipočítačových systémů komparační metodou. Řešení se dosahuje zapojením komparátorů a spínačů mezi svorky shodných mikropočítačových podsystémů. Pomocí spínačů lze potom provádět rekonfiguraci komparátorů, čímž se zajišťuje autonomní diagnostikovatelnost celého systému.

Komparační zapojení s detekcí směru přenosu informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232337

Dátum: 15.07.1986

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/22

Značky: komparační, informace, zapojení, přenosu, detekci, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení stupně diagnostického rozlišení při autonomní diagnostice vícepočítačových systémů. Řešení se dosahuje separátní komparací adresních, datových a řídicích sběrnic doplněnou přepínačem, pomocí něhož lze do stavového dekodéru poslat správné diagnostické informace, jako je kód probíhajícího řízení ne sběrnici, signál o probíhající fázi fetch nebo signál o obsazení sběrnice některým z mikroprocesorů. Tyto informace jsou důležité...

Zapojení nehomogenního systému pro komparační diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 231248

Dátum: 15.06.1986

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/22

Značky: systému, komparační, zapojení, nehomogenního, diagnostiku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší materiálovou úsporu při realizaci komparační diagnostiky multimikropočítačového systému pomocí vestavěných komparátorů. Řešení se dosahuje náhradou redundatních mikropočítačových podsystémů pomocí simulátorů, jejichž podstata spočívá v předvídání následující adresy po provedení instrukce.